Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Zarządzanie - Lista 289 uczelni w Polsce


Zarządzanie zasobami ludzkimi

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” studiować można najczęściej w ramach specjalności na wybranych kierunkach studiów I i II stopnia. Studia te, kształcąc specjalistów z zakresu zarządzania personelem, przygotowują między innymi do pracy w działach personalnych firm i instytucji.

Każde przedsiębiorstwo lub instytucja – niezależnie od wielkości czy profilu działalności – potrzebuje pracowników z dużym potencjałem i motywacją do działania. Potrzebni są zatem także specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, którzy – wyposażeni w merytoryczną wiedzę – będą potrafili skutecznie kierować personelem i dbać o politykę personalną firmy. Podczas studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nabywa się bowiem umiejętności rekrutowania i doboru pracowników, optymalizacji zatrudnienia, negocjowania warunków pracy, planowania szkoleń, okresowej oceny pracowników oraz zarządzania efektami ich pracy. Studenci zdobywają również kompetencje związane z obsługą administracyjną kadr, kształtowaniem systemu wynagradzania pracowników oraz stosowaniem przepisów prawa pracy.
Zarządzanie zasobami ludzkimi


Predyspozycje kandydatów


Kandydaci na studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi powinni posiadać cechy, które okażą się niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Wiele zależy jednak od obszaru potencjalnych obowiązków – inny będzie w pracy w tak zwanym twardym HR (tu: działania administracyjno-kadrowe), inny w HR miękkim (tu: dbanie o wysoką jakość kadry). W miękkim HR przydatne okażą się empatia, asertywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, zdolność nawiązywania i podtrzymywania relacji, a przede wszystkim chęć zawodowego rozwoju. Z kolei w twardym HR cennymi okażą się zdolność do analizy i syntezy, systematyczność i terminowość.

Organizacja studiów


„Zarządzanie zasobami ludzkimi” studiować można w ramach samodzielnego kierunku (np. na Uniwersytecie Łódzkim) lub w ramach specjalności na kierunkach takich jak zarządzanie, zarządzanie i marketing, administracja, socjologia czy politologia. Taka specjalność znajduje się w ofercie edukacyjnej wielu uczelni państwowych oraz prywatnych; zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich; w obu trybach – stacjonarnym (dziennie) i niestacjonarnym (wieczorowo i zaocznie).

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Program studiówStudenci kierunku lub specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi” uczestniczą w trakcie studiów w szeregu wykładów oraz ćwiczeń realizujących wybrany program. W programie uwzględnione są oczywiście przedmioty kierunkowe (w przypadku samodzielnego kierunku) czy też przedmioty specjalnościowe (w przypadku specjalności), podczas których zdobywa się kwalifikacje zawodowe. Są to między innymi:
- systemy wynagradzania pracowników;
- rynek pracy;
- informatyka w zarządzaniu;
- metody zarządzania zasobami ludzkimi;
- prawo pracy;
- elementy psychologii i socjologii pracy;
- techniki komunikacji społecznej;
- stosunki pracy i negocjacje;
- etyka biznesu;
- ubezpieczenia społeczne
i inne.

Perspektywy zawodowe


Absolwenci studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi znajdują zatrudnienie między innymi w działach personalnych firm i instytucji, agencjach pośrednictwa pracy, firmach konsultingu personalnego czy firmach szkoleniowych. Są również przygotowani do pracy jako menadżerowie ds. personalnych czy headhunterzy. Mogą także, a nawet powinni, stale rozwijać się zawodowo, uczestnicząc w branżowych kursach i szkoleniach lub podejmując doskonalące studia podyplomowe. Warto pamiętać, że atrakcyjność w oczach pracodawców – szczególnie w przypadku międzynarodowych korporacji lub agencji pośrednictwa pracy za granicą – podnosi znajomość języków obcych.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

od 3200 zł od 3200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie

od 2700 zł od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

od 430 zł od 420 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 2500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 1700 zł od 1700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

od 3900 zł Dowiedz się więcej
Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)

Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

od 1950 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

od 4500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SAN ON-LINE

SAN ON-LINE

od 1250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

od 1600 zł od 1600 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

od 3840 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

od 2260 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

od 5340 zł od 4740 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 2600 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 1900 zł Dowiedz się więcej
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

od 350 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

od 2400 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 2760 zł od 2580 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

od 2300 zł od 2300 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

1900 zł Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

od 2100 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

1800-1890 zł Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 950 zł / semestr
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego 2500 zł/ semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie od 150 zł od 340 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Krakowie od 2470 zł od 2160 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu od 295 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Żywcu od 295 zł /Semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach od 1683 zł /Semestr
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych 2300 zł / semestr
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (MAZOVIA) 300 zł 300 zł
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3300 zł 3100 zł
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie od 2000 zł /Semestr
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) 1725 zł 1725 zł
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) filia w Koszalinie 1800 zł/semestr 1600 zł/semestr
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2800 zł 2700 zł
Politechnika Białostocka (PB) 2500 zł
Politechnika Gdańska (PG)
Politechnika Rzeszowska (PRz) im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli od 1900 zł /Semestr
Politechnika Warszawska (PW) 2800-3100
Politechnika Wrocławska (PWR)
Politechnika Łódzka (PŁ) od 2155 zł /Semestr
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Pomorska Szkoła Wyższa (PSW) 1850 zł 1850 zł
Radomska Szkoła Wyższa 1800 zł/semestr 1700 zł/semestr
Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach od 0 zł
Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Szczecinku od 320 zł /Semestr
Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie od 1850 zł od 1450 zł /Semestr
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2220-2565 zł 2220-2565 zł
Uczelnia Korczaka od 1830 zł /Semestr
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej – Wydział Zamiejscowy w Płońsku 1550
Uniwersytet Ekonomiczny (UE) we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze od 2550 zł /Semestr
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) od 2300 zł /Semestr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Uniwersytet Gdański (UG) od 2300 zł /Semestr
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1600 zł
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 2300 zł / rok
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania (ECON UJ)
Uniwersytet Opolski od 1750 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) 2040
Uniwersytet Łódzki (UŁ) od 1900 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Kielcach od 1680 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, filia w Stalowej Woli 2250zł/semestr 2250zł/semestr
Wyższa Szkoła Agrobiznesu (WSA) w Łomży od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1975 zł / semestr 1975 zł / semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 1925 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu od 2400 zł od 2200 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) od 150 zł od 150 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (WSBiZ) w Ciechanowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna (WSES) 900 zł 1100 zł
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa (WSBiF) od 200 zł od 200 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) w Radomiu 400 400
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) we Wrocławiu od 2700 zł od 2160 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego od 1700 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE) od 300 zł od 300 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) od 2640 zł od 2640 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) od 2225 zł od 1975 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (WSPiRR) 300 zł 300 zł
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej (WSSMiKS) 285 zł 285 zł
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE) 1900 zł 1800 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) 2328 zł 2328 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 2000 zł 2250 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach od 1950 zł od 1950 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP) 2150 zł 1850 zł