Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Zarządzanie - Lista 285 uczelni w Polsce


Zarządzanie zasobami ludzkimi

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” studiować można najczęściej w ramach specjalności na wybranych kierunkach studiów I i II stopnia. Studia te, kształcąc specjalistów z zakresu zarządzania personelem, przygotowują między innymi do pracy w działach personalnych firm i instytucji.

Każde przedsiębiorstwo lub instytucja – niezależnie od wielkości czy profilu działalności – potrzebuje pracowników z dużym potencjałem i motywacją do działania. Potrzebni są zatem także specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, którzy – wyposażeni w merytoryczną wiedzę – będą potrafili skutecznie kierować personelem i dbać o politykę personalną firmy. Podczas studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nabywa się bowiem umiejętności rekrutowania i doboru pracowników, optymalizacji zatrudnienia, negocjowania warunków pracy, planowania szkoleń, okresowej oceny pracowników oraz zarządzania efektami ich pracy. Studenci zdobywają również kompetencje związane z obsługą administracyjną kadr, kształtowaniem systemu wynagradzania pracowników oraz stosowaniem przepisów prawa pracy.
Zarządzanie zasobami ludzkimi


Predyspozycje kandydatów


Kandydaci na studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi powinni posiadać cechy, które okażą się niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Wiele zależy jednak od obszaru potencjalnych obowiązków – inny będzie w pracy w tak zwanym twardym HR (tu: działania administracyjno-kadrowe), inny w HR miękkim (tu: dbanie o wysoką jakość kadry). W miękkim HR przydatne okażą się empatia, asertywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, zdolność nawiązywania i podtrzymywania relacji, a przede wszystkim chęć zawodowego rozwoju. Z kolei w twardym HR cennymi okażą się zdolność do analizy i syntezy, systematyczność i terminowość.

Organizacja studiów


„Zarządzanie zasobami ludzkimi” studiować można w ramach samodzielnego kierunku (np. na Uniwersytecie Łódzkim) lub w ramach specjalności na kierunkach takich jak zarządzanie, zarządzanie i marketing, administracja, socjologia czy politologia. Taka specjalność znajduje się w ofercie edukacyjnej wielu uczelni państwowych oraz prywatnych; zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich; w obu trybach – stacjonarnym (dziennie) i niestacjonarnym (wieczorowo i zaocznie).

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Program studiówStudenci kierunku lub specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi” uczestniczą w trakcie studiów w szeregu wykładów oraz ćwiczeń realizujących wybrany program. W programie uwzględnione są oczywiście przedmioty kierunkowe (w przypadku samodzielnego kierunku) czy też przedmioty specjalnościowe (w przypadku specjalności), podczas których zdobywa się kwalifikacje zawodowe. Są to między innymi:
- systemy wynagradzania pracowników;
- rynek pracy;
- informatyka w zarządzaniu;
- metody zarządzania zasobami ludzkimi;
- prawo pracy;
- elementy psychologii i socjologii pracy;
- techniki komunikacji społecznej;
- stosunki pracy i negocjacje;
- etyka biznesu;
- ubezpieczenia społeczne
i inne.

Perspektywy zawodowe


Absolwenci studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi znajdują zatrudnienie między innymi w działach personalnych firm i instytucji, agencjach pośrednictwa pracy, firmach konsultingu personalnego czy firmach szkoleniowych. Są również przygotowani do pracy jako menadżerowie ds. personalnych czy headhunterzy. Mogą także, a nawet powinni, stale rozwijać się zawodowo, uczestnicząc w branżowych kursach i szkoleniach lub podejmując doskonalące studia podyplomowe. Warto pamiętać, że atrakcyjność w oczach pracodawców – szczególnie w przypadku międzynarodowych korporacji lub agencji pośrednictwa pracy za granicą – podnosi znajomość języków obcych.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

od 3200 zł od 3200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie

od 2700 zł od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

od 430 zł od 420 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

od 1950 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 2500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 1700 zł od 1700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

od 4080 zł od 4080 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

od 2500 zł Dowiedz się więcej
Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)

Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

od 2800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

od 4500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SAN ON-LINE

SAN ON-LINE

od 430 zł/miesiąc Dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

570 zł/miesiąc 540 zł/miesiąc Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

od 3840 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach

od 2260 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

od 5340 zł od 4740 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

od 2600 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 2600 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 1900 zł Dowiedz się więcej
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

od 350 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

od 2400 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 2760 zł od 2580 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

od 2300 zł od 2300 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

1900 zł Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

1800-1890 zł Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 950 zł / semestr
Akademia Nauk Stosowanych Mazovia 300 zł 300 zł
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego 2500 zł/ semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie od 150 zł od 340 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Krakowie od 2470 zł od 2160 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu od 295 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Żywcu od 295 zł /Semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach od 1683 zł /Semestr
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych 2300 zł / semestr
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3300 zł 3100 zł
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie od 2000 zł /Semestr
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) 1725 zł 1725 zł
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) filia w Koszalinie 1800 zł/semestr 1600 zł/semestr
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2800 zł 2700 zł
Politechnika Białostocka (PB) 2500 zł
Politechnika Gdańska (PG)
Politechnika Rzeszowska (PRz) im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli od 1900 zł /Semestr
Politechnika Warszawska (PW) 2800-3100
Politechnika Wrocławska (PWR)
Politechnika Łódzka (PŁ) od 2155 zł /Semestr
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Radomska Szkoła Wyższa 1800 zł/semestr 1700 zł/semestr
Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach od 0 zł
Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Szczecinku od 320 zł /Semestr
Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie od 1850 zł od 1450 zł /Semestr
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2220-2565 zł 2220-2565 zł
Uczelnia Korczaka od 1830 zł /Semestr
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej – Wydział Zamiejscowy w Płońsku 1550
Uniwersytet Ekonomiczny (UE) we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze od 2550 zł /Semestr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Uniwersytet Gdański (UG) od 2300 zł /Semestr
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1600 zł
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1800 zł/semestr
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania (ECON UJ)
Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) 2500 zł/rok
Uniwersytet Szczeciński (USZ) 2232 zł/semestr
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WAB) 2700 zł/semestr 2160 zł/semestr
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie 2360-3700 zł/semestr
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Kielcach od 1680 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, filia w Stalowej Woli 2250zł/semestr 2250zł/semestr
Wyższa Szkoła Agrobiznesu (WSA) w Łomży od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1975 zł / semestr 1975 zł / semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 1925 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu od 2400 zł od 2200 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) od 150 zł od 150 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (WSBiZ) w Ciechanowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna (WSES) 900 zł 1100 zł
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (WSEH) 2315 zł/semestr 2315 zł/semestr
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) od 1400 zł
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIiU) 3960 zł/rok 3720 zł/rok
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego od 1700 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE) 1720 zł/semestr 1720 zł/semestr
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) od 2640 zł od 2640 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) od 2225 zł od 1975 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (WSPiRR) 300 zł 300 zł
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej (WSSMiKS) 285 zł 285 zł
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE) 1900 zł 1800 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) 2328 zł 2328 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie 3100 zł/semestr 3100 zł/semestr
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach od 1950 zł od 1950 zł /Semestr