Administracja
Akustyka
Analityka produktów spożywczych
Analiza i przetwarzanie danych
Aplikacje Internetu Rzeczy
Archeologia
Archeometria
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Biotechnology
Central Europe in the International Perspective
Central European and Balkan Studies
Chemia
Chemia aplikacyjna
Chemia dla inżynierów
Chemia materiałowa
Chemia medyczna z projektowaniem leków
Chemistry
Dialog i doradztwo społeczne
Digital Entrepreneurship
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
English Studies: Literature and Culture
Environmental Protection
Etnolingwistyka
Etnologia
European Legal Studies
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia angielska
Filologia angielska w edukacji
Filologia angielska z pedagogiką
Filologia angielsko-celtycka
Filologia angielsko-chińska
Filologia arabska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia rumuńska
Filologia skandynawska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologia włoska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geodezja i kartografia
Geografia
Geohazards and Climate Change
Geoinformacja
Geologia
Geoslawistyka
Global Communication
Gospodarka i ekonomia w dziejach
Gospodarka i inżynieria wodna
Gospodarka przestrzenna
Groznawstwo
Hebraistyka
Historia
Historia i polityka współczesna - interdyscyplinarne studia nauczycielskie
Historia sztuki
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka kwantowa
Japonistyka
Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Językoznawstwo i zarządzanie informacją
Kartografia i geomatyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Komunikacja europejska
Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
Kultura klasyczna
Kulturoznawstwo
Language and Communication in Healthcare
Language, Mind, Technology
Liberal Arts and Sciences
Lingwistyka stosowana
Literatura powszechna
Matematyka
Media interaktywne i widowiska
Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Muzykologia
Nauczanie biologii i przyrody
Nauczanie matematyki i informatyki
Neurobiologia
Nowe media w komunikacji
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Optometria
Optyka okularowa i optometria
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Polacy i Niemcy w Europie
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo
Prawo europejskie
Produkcja audiowizualna
Projektowanie kultury
Psychologia
Reżyseria dźwięku
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia o Niemczech
Studia o Polsce
Studia slawistyczne
Studia śródziemnomorskie
Sztuka pisania
Technologie informatyczne
Technologie komputerowe
Teologia
Turkologia
Turystyka i rekreacja
Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie
Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne
Tłumaczenie ustne
Wiedza o teatrze
Wschodnioznawstwo
Zaawansowane badania socjologiczne
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie państwem
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie w administracji lokalnej
Zintegrowane planowanie rozwoju
Zmiany klimatu Ziemi

Opis Uczelni - UAM w Poznaniu

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA (UAM) W POZNANIU

Poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest jedną z czterech najdłużej działających uczelni wyższych w Polsce. Swoją historią sięga początków XVI w., kiedy w 1519 r., dzięki staraniom biskupa Jana Lubomirskiego, powołano drugą po krakowskiej Akademię. W 1903 r. jako Akademia Królewska, Uniwersytet wzbogacił się o nowe budynki – obecne Collegium Minus i Bibliotekę Uniwersytecką.

Poznańska szkoła wyższa działała jako Uniwersytet Polski do wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji kontynuowała działalność w Warszawie, działając tajnie pod nazwą Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należy do czołówki najlepszych polskich uczelni. Prestiżowe nagrody jakie zdobywa uczelnia, lokują ją wysoko również w rankingach międzynarodowych. Swoim studentom uczelnia umożliwia wymianę zagraniczną w ramach programów MOST i ERASMUS+.

Uniwersytet oprócz roli edukacyjnej, pełni też ważną funkcje badawczą jako jedna z 10 uczelni tego typu w kraju. Liczne programy partnerskie z najlepszymi uczelniami europejskimi, sprawiają że indeks poznańskiego Uniwersytetu jest ceniony na rynku pracy.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych w Polsce. Pochodząca z 1919 roku, uczelnia nosi imię wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza, co odzwierciedla jej misję propagowania kultury, nauki i polskiej tradycji.

Główną misją UAM jest tworzenie, gromadzenie i przekazywanie wiedzy w ramach systemu edukacji kształcącego na wszelkim możliwym poziomie. Placówka dąży do rozwijania nauki dla dobra społeczeństwa, stawiając na wysoką jakość badań i dialog między dyscyplinami, co przyczynia się do zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych.

UAM od dawna służy społeczności lokalnej i międzynarodowej, kształtuje odpowiedzialność społeczną i światopogląd swoich studentów, a także promuje tolerancję, zrozumienie i wartości demokratyczne. Jest też silnie zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dla UAM ważne są również badania interdyscyplinarne oraz współpraca międzynarodowa – umożliwiająca wymianę myśli i rozwojącą nowe spojrzenia na naukę.

 

Studia podyplomowe na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to miejsce, które od dziesięcioleci przyciąga tysiące studentów spragnionych solidnej podstawy wiedzy. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, z bogatą ofertą edukacyjną.

Znajdziemy tu szereg atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych. Ważnymi wyborami mogą być np. studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu, które doskonale przygotowują do pracy w nowoczesnej gospodarce, skupionej na zasobach ludzkich. Innym popularnym kierunkiem są studia z zakresu prawa europejskiego, gwarantujące wytężoną pracę umysłową i solidne podstawy prawne.

Nie można zapominać o studiach podyplomowych z zakresu filologii, które zadowolą miłośników literatury i języków obcych. Istotną pozycję zajmują też studia z zakresu zarządzania projektami czy edukacji globalnej, które zachęcają do rozwoju umiejętności przywódczych czy umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.

Studia podyplomowe na UAM są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, umożliwiają zdobycie dodatkowej kwalifikacji i wiedzy w wyznaczonym obszarze. Idealnie nadają się dla osób, które pragną zdobyć nowe kompetencje czy poszerzyć horyzonty.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to jedna z najważniejszych placówek edukacyjnych w Polsce. Swoją ofertę edukacyjną koncentruje wokół kilkudziesięciu kierunków, dostosowując się do bieżących potrzeb rynku pracy. Poznań jest zwarty koncentratem najlepszych uczelni i UAM stanowi centrum tej sieci. Również inne uczelnie w Poznaniu prowadzą podobne kierunki, tworząc dynamiczne środowisko akademickie.

Uniwersytet Ekonomiczny jest jednym z przykładów. Ta placówka koncentruje się na kierunkach takich jak ekonomia, finanse, zarządzanie - dziedziny, które znaleźć można również na ofercie UAM. Uniwersytet Ekonomiczny to renomowana marka w środowisku akademickim, a studia na tej uczelni są inwestycją w przyszłość.

Kolejnym miejscem, które warto zwrócić uwagę jest Politechnika Poznańska. Tutaj znajdziemy kierunki związane z techniką, informatyką czy architekturą. Znajdują się one na styku nauk ścisłych, ekonomicznych i humanistycznych - te ostatnie są mocno reprezentowane także na UAM.

Nie można również zapomnieć o Uniwersytecie Przyrodniczym. Ta placówka oferuje kierunki związane z biologią, rolnictwem czy leśnictwem, a także kierunki łączące wiedzę z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Uniwersytet Przyrodniczy tworzy razem z UAM silny tandem, dający studentom możliwość pełnego rozwoju.

 

Administracja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to uczelnia o bogatej historii i znakomitej renomie. Zlokalizowana w malowniczym Poznaniu, przyciąga studentów z kraju i zagranicy.

Ten nowoczesny uniwersytet z wielkimi tradycjami oferuje wiele kierunków studiów, z których jednym jest Administracja. Jest to kierunek, który przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy w różnych sektorach: zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Na tym kierunku studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia skutecznej działalności administracyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego, a także interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

Kadra naukowa UAM składa się z uznanych specjalistów z dziedziny prawa i administracji. Wysoko kwalifikowani docenci i profesorowie gwarantują wysoki poziom nauczania. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to połączenie teorii z praktyką, co daje absolwentom cenne doświadczenie i umożliwia im płynne wejście na rynek pracy po zakończeniu studiów.

Zobacz więcej: Administracja w Poznaniu - 6 uczelni

 

Archeologia

Spacerując po zabytkowym centrum Poznania, niemal na każdym kroku spotkasz ślady historii. Aby te ślady zrozumieć - potrzebujesz klucza. Klucz ten to Archeologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Archeologia na UAM to wyjątkowy kierunek, który wyróżnia się interdyscyplinarnością. Studia łączą w sobie nauki humanistyczne, przyrodnicze i techniczne, zapewniając studentom wszechstronną wiedzę. Jest to kierunek dla osób, które pragną zgłębiać tajemnice przeszłości, docierać do źródeł cywilizacji i poznawać niezwykłe historie, które kryją się pod ziemią.

Na kierunku Archeologia na UAM kształceni są specjaliści, którzy potrafią prowadzić badania terenowe, posługiwać się najnowszymi technologiami, a także analizować i interpretować znaleziska. Dzięki współpracy z instytucjami naukowymi na całym świecie studenci mają możliwość brać udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, z jego imbirem dla innowacyjności i dbałością o najwyższą jakość kształcenia, jest idealnym miejscem do studiowania Archeologii. UAM to przede wszystkim doświadczeni naukowcy, nowoczesne laboratoria i praktyki terenowe, które umożliwiają studentom zdobycie cennego doświadczenia.

Więcej informacji: Studia archeologiczne w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to prestiżowa placówka, która oferuje różne możliwości naukowe, w tym studiowanie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Ten specjalistyczny kierunek jest przeznaczony dla ambitnych i zaangażowanych studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, nauk prawnych i społecznych oraz nauk o zarządzaniu.

UAM cieszy się doskonałą reputacją, której dowodem są przede wszystkim konkurencyjne programy, wybitni wykładowcy oraz nowoczesne metody kształcenia. Bezpieczeństwo narodowe na UAM to kompleksowe studia, na których możliwość rozwijania umiejętności analitycznych idzie w parze z praktyką.

Studiując w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studenci mają okazję korzystać z bogatej infrastruktury uczelni, w tym z przestronnej biblioteki, nowoczesnych laboratoriów i licznych organizacji studenckich. Poznań, jako miasto nauki i kultury, jest doskonałym miejscem do studiowania i rozwoju osobistego.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu - 3 uczelnie

 

Biologia

Rozważasz naukę na kierunku "biologia" na renomowanym Uniwersytecie? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu stwarza doskonałe warunki do rozwoju w tym obszarze. Położony w sercu Poznania, uniwersytet jest ceniony za wysoki poziom dydaktyczny, świetnie wyposażone laboratoria i doświadczoną kadrę naukową.

Kierunek biologia jest idealny dla osób, które chcą zgłębiać tajemnice natury, poszerzać wiedzę na temat różnych form życia oraz badać złożone interakcje między organizmami. UAM zapewnia solidne podstawy m.in. w zakresie biologii molekularnej, ekologii, genetyki, botaniki i zoologii.

Podczas studiów będziesz mieć możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany, prowadzenia badań, publikowania wyników a także stawiania pierwszych kroków w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. UAM jest bowiem intensywnie angażowany w współpracę z instytucjami naukowymi i przemysłowymi na całym świecie.

Nie zwlekaj, zdecyduj się na biologię na UAM w Poznaniu! Wybór studiów na tej uczelni to gwarancja doskonałego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Więcej szczegółów: Studia biologiczne w Poznaniu - 3 uczelnie

 

Chemia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych ośrodków akademickich w Polsce. Położony w sercu kapitalnej metropolii Wielkopolski - Poznaniu.

Jednym z jego czołowych kierunków studiów jest Chemia. Kierunek ten oferuje starannie zaplanowaną ścieżkę naukową, skupiającą się na najnowszych odkryciach i innowacjach w obszarze nauk chemicznych. Pracownicy naukowi są czołowymi ekspertami w swoich dziedzinach, co gwarantuje studentom najwyższy poziom edukacji.

UAM jest znany z najnowocześniejszych laboratoriów i badań. Zapewnia to studentom Chemii realne doświadczenie labolatoryjne i bieżący dostęp do zaawansowanych technologii. Również współpraca międzynarodowa i studia zagraniczne są możliwe dzięki licznej sieci partnerów uczelni na całym świecie.

Viva academia, viva profesores - "Niech żyje uniwersytet, niech żyją profesorowie" to motto UAM, które wyraża troskę o wspólnotę akademicką i ducha nauki. To podkreśla, jak ważne są wartości i tradycje akademickie dla tej prestiżowej instytucji.

Więcej informacji: Chemia w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, a jej kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest jednym z najdymaniczniej rozwijających się specjalności, gromadzących studentów z całego kraju.

Scenariusze zajęć, które oferuje UAM, precyzyjnie odpowiadają na współczesne wyzwania mediów i komunikacji społecznej. Studentów edukuje zespół doświadczonych praktyków i wybitnych teoretyków, którzy posiadają obszerną wiedzę z zakresu działalności mediów, technik redakcyjnych oraz prowadzenia kampanii PR.

Studia na kierunku dziennikarstwo na UAM to nie tylko możliwość zdobycia solidnej podstawy teoretycznej, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego działań w branży. Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych studio telewizyjnego i radiowego, a także mogą zdobyć cenne doświadczenie, angażując się w projektach studenckich i kołach naukowych.

Różnorodność programów studiów, atrakcyjne możliwości stażu oraz perspektywa zdobywania międzynarodowego doświadczenia poprzez programy wymiany zagranicznej, czynią UAM jednym z najlepszych miejsc na kształcenie przyszłych dziennikarzy i specjalistów komunikacji społecznej.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo w Poznaniu - 4 uczelnie

 

Filologia angielska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu jest renomowaną placówką dydaktyczno-naukową, oferującą przyszłym studentom extraordinariuszne możliwości kształcenia i rozwoju. Stawiając silny nacisk na naukowców przyszłości, UAM tworzy optymalne warunki do nabycia umiejętności i wiedzy na różnych kierunkach studiów.

Jednym z najpopularniejszych jest kierunek Filologia angielska. Studia na kierunku Filologia angielska na UAM to połączenie wykwalifikowanej kadry wykładowców, bogatych zasobów biblioteki oraz współczesnego podejścia do nauczania. UAM podkreśla, że nauka języka angielskiego to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale przede wszystkim umiejętność skutecznej komunikacji.

Kierunek ten oferuje równocześnie głęboką analizę literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Studenci Filologii angielskiej na UAM mają możliwość uczestniczenia w licznych praktykach, wymianach studenckich oraz projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jest to doskonałe miejsce dla tych, których interesuje zdobycie solidnego fundamentu dla kariery w dziedzinie anglistyki.

Zobacz szczegóły: Filologia angielska w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Fizyka

Znajdujący się w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) ma do zaoferowania szeroki zakres kierunków studiów. Jednym z nich jest utrzymana na wysokim poziomie Fizyka.

UAM jest szczególnie znany i ceniony ze względu na jakość nauczania. Program studiów z Fizyki oferuje unikalną mieszankę teorii i praktyki, przekazując studentom kompleksowe wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania się w dzisiejszym świecie nauki.

Uczelnia jest zaangażowana w bieżące badania na różnych obszarach Fizyki, co często daje studentom możliwość bezpośredniego zaangażowania w bieżące projekty badawcze. Zapewnia to studentom praktyczną naukę i bezcenne doświadczenie badawcze, które jest bardzo cenione na dzisiejszym rynku pracy.

Dalszą wartość dodaje doskonały kadra naukowa, złożona z wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Ich osiągnięcia i upór w prowadzeniu badań przyczyniają się do stale rosnącej reputacji UAM jako uniwersytetu na pierwszym miejscu w obszarze Fizyki.

Na koniec, Fizyka na UAM to nie tylko studia, ale także szereg innych aktywności. Kultywuje się tu pasję do nauki poprzez organizację warsztatów, konferencji, a także przez klub naukowy.

Więcej: Fizyka w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Geografia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu to uznana instytucja z długą historią, gwarantująca wysokiej jakości edukację. UAM jest jednym z najważniejszych centrów akademickich w Polsce, szczególnie cenionym za kierunek Geografia.

Geografia na UAM to połączenie nauk przyrodniczych i społecznych, które kształtują zdolność do zrozumienia i interpretowania zjawisk zachodzących na naszej planecie. Program studiów uwzględnia najnowsze trendy w badaniach geograficznych, zapewniając studentom aktualną wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia niezależnych badań.

Studenci Geografii mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, bibliotek oraz wsparcie licznego i doświadczonego kadry naukowej. Program zawiera szereg praktyk terenowych, które pozwalają na bezpośrednie obserwacje i analizę zjawisk geograficznych.

Absolwenci kierunku Geografia na UAM są cenionymi specjalistami, zdolnymi do pracy w różnych sektorach – od edukacji, przez administrację publiczną, po sektor prywatny. Wybór kierunku Geografia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to gwarancja solidnej wiedzy i atrakcyjnej przyszłości zawodowej.

Sprawdź również: Studia geograficzne w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Prawo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu oferuje jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów - Prawo. Kierunek ten jest niezwykle popularny wśród studentów ze względu na wysoki poziom nauczania, jak również na bogatą tradycję i renomę szkoły.

Studiując Prawo na UAM, studenci zyskują solidne podstawy teoretyczne, które są uzupełnione o praktyczne aspekty prawa. Profesjonalnie przygotowany program studiów pozwala na zdobycie ogromnej wiedzy, jak również umiejętności niezbędnych w pracy prawnika. Co więcej, uczelnia stale współpracuje z instytucjami prawniczymi, co umożliwia studentom realizację praktyk i staży, często łączących teorię z praktyką.

Bardzo istotnym aspektem jest nauczanie na UAM prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają nie tylko bogatą wiedzę, ale również doświadczenie praktyczne. Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to szansa na zdobycie gruntownego wykształcenia i rozpoczęcie kariery prawniczej.

Zobacz więcej: Prawo w Poznaniu - 6 uczelni

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja2300 zł/semestr
Akustyka2000 zł/semestr
Bezpieczeństwo narodowe2100 zł/semestr
Biofizyka3000 zł/semestr
Biologia2300 zł/semestr
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych4700 zł/semestr
Filologia angielska2600 zł/semestr
Filologia polska2250 zł/semestr
Gospodarka przestrzenna2300 zł/semestr
Informatyka4000 zł/semestr
Matematyka2500 zł/semestr
Optometria3000 zł/semestr
Pedagogika1950 zł/semestr
Prawo3000 zł/semestr
Psychologia3500 zł/semestr
Reżyseria dźwięku2450 zł/semestr
Turystyka i rekreacja1900 zł/semestr
Zarządzanie państwem1800 zł/semestr
Geodezja i kartografia2700 zł /semestr
Filologia koreańska2900 zł/semestr
Japonistyka3200 zł/semestr
Zarządzanie i prawo w biznesie2600 zł/semestr
Analiza i przetwarzanie danych5000 zł/semestr
Chemia dla inżynierów4250 zł/semestr
Etnolingwistyka2400 zł/semestr
Filologia germańska2350 zł/semestr
Filologia hiszpańska2000 zł/semestr
Filologia wschodniosłowiańska1950 zł/semestr
Filologia włoska2000 zł/semestr
Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna1850 zł/semestr
Nowe media w komunikacji2500 zł/semestr
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna2500 zł/semestr
Pedagogika specjalna2650 zł/semestr
Zintegrowane planowanie rozwoju2300 zł/semestr

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Filologia Koreańska – 20,48 kandydata na miejsce

Filologia Koreańska stanowi najpopularniejszy kierunek na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek ten daje duże perspektywy na przyszłość i obejmuje nie tylko praktyczną naukę języka koreańskiego, ale również wiele innych interesujących zagadnień. Studia te są dostępne w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Istnieje możliwość kształcenia się zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia.

Program studiów obejmuje oprócz koreańskiego również naukę jednego języka dodatkowego na poziomie zaawansowanym (można wybrać np. niemiecki lub angielski). Dodatkowo studenci poznają kulturę Korei poprzez możliwość udziału w wielu zajęciach dodatkowych, które pozwolą na jeszcze lepsze zrozumienie tradycji kierujących tym państwem. Studenci w ramach edukacji mogą również wyjechać na wymianę do Korei, która umożliwia bliższe poznanie się z krajem i obcą kulturą.

Filologia Koreańska stanowi zatem świetny kierunek dla wszystkich osób zafascynowanych Azją i tamtejszą kulturą oraz pragnących zdobyć bardzo interesująca i przydatną wiedzę.

Program studiów na kierunku Filologia Koreańska



Filologia Koreańska – 20,48 kandydata na miejsce


2. Psychologia – 13,06 kandydata na miejsce

Psychologia to drugi najpopularniejszy kierunek na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kierunek ten prowadzony jest w formie jednolitych studiów magisterskich i jest dostępny w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Podczas trwania 5-letnich studiów istnieje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z obszaru psychologii, biologicznych uwarunkowań zachowania oraz z obszaru profilaktyki, udzielania wsparcia, prowadzenia badań oraz rozwiązywania konfliktów. Istnieje także możliwość wybierania specjalizacji w trakcie trwania nauki.

Dostępne specjalizacje to: psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji oraz psychologia edukacji. Wybrana specjalizacja warunkuje przyszłą ścieżkę zawodową i wpływa na możliwość pracy z różnymi grupami osób.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza stawia przede wszystkim na praktyczną naukę zawodu i przygotowanie do pracy z pacjentem. Dzięki temu absolwenci natychmiast po skończeniu studiów mogą poszukać zatrudnienia i świadczyć profesjonalną pomoc.

Program studiów na kierunku Psychologia



Psychologia – 13,06 kandydata na miejsce


3. Zarządzanie i prawo w biznesie – 11,04 kandydata na miejsce

Zarządzanie i prawo w biznesie to trzeci najpopularniejszy kierunek studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kierunek ten realizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) i studiów II stopnia oraz dostępny jest w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Kierunek ten daje możliwość zdobycia kompetencji menadżerskich, które pozwolą na zarządzanie przedsiębiorstwami o różnej wielkości oraz sprawowanie kontroli nad konkretnymi działami w firmie.

Dodatkowo rozbudowany program nauczania pozwala na zdobycie wielu przydatnych kompetencji do wystartowania z własnym biznesem. Edukacja na studiach obejmuje zagadnienia z obszaru mikroekonomii, prawa cywilnego, prawa publicznego w zarządzaniu, podstaw zarządzania, informatyki, rachunkowości finansowej, marketingu, podatków oraz zarządzania projektami.

Na kierunku nie ma możliwości wyboru konkretnej specjalizacji. Każdy ze studentów zdobywa szeroką wiedzę z obszaru zarządzania i prawa. Dzięki nastawieniu na naukę praktycznych kompetencji możliwe jest łatwe znalezienie zatrudnienia po ukończeniu edukacji. Absolwenci dzięki zdobyciu szerokiej wiedzy są w stanie znaleźć pracę w wielu branżach.

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie



Zarządzanie i prawo w biznesie – 11,04 kandydata na miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto wybrać UKW?
Studiuj na UMK!
Uniwersytet Zielonogórski