Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

tel.:

61 829 40 00

ikonka email do uczelni

dnuam@amu.edu.pl

Administracja
Akustyka
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
Europeistyka kulturowa
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia
Filologia angielska
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geodezja i kartografia
Geografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna
Historia
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Japonistyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Komunikacja europejska
Kultura klasyczna
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Media interaktywne i widowiska
Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)
Muzykologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Optometria
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Reżyseria dźwięku
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Techniczne zastosowanie internetu
Technologie komputerowe
Teologia
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Wschodnioznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i prawo w biznesie

Opis Uczelni

Poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest jedną z czterech najdłużej działających uczelni wyższych w Polsce. Swoją historią sięga początków XVI w., kiedy w 1519r., dzięki staraniom biskupa Jana Lubomirskiego, powołano drugą po krakowskiej Akademię. W 1903r. jako Akademia Królewska, Uniwersytet wzbogacił się o nowe budynki – obecne Collegium Minus i Bibliotekę Uniwersytecką. Poznańska szkoła wyższa działała jako Uniwersytet Polski do wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji kontynuowała działalność w Warszawie, działając tajnie pod nazwą Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należy do czołówki najlepszych polskich uczelni. Prestiżowe nagrody jakie zdobywa uczelnia, lokują ją wysoko również w rankingach międzynarodowych. Swoim studentom uczelnia umożliwia wymianę zagraniczną w ramach programów MOST i ERASMUS+. Uniwersytet oprócz roli edukacyjnej, pełni też ważną funkcje badawczą jako jedna z 10 uczelni tego typu w kraju. Liczne programy partnerskie z najlepszymi uczelniami europejskimi, sprawiają że indeks poznańskiego Uniwersytetu jest ceniony na rynku pracy.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja 2300 zł / rok
Akustyka 2000 zł / rok
Bezpieczeństwo narodowe 1800 zł / rok
Biofizyka 3000 zł / rok
Biologia 1950 zł / rok
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1900 zł / rok
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 4450 zł / rok
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 4700 zł / rok
Filologia 2200 zł / rok
Filologia angielska 2600 zł / rok
Filologia polska 2150 zł / rok
Geodezja i kartografia 2300 zł / rok
Geografia 1700 zł / rok
Gospodarka przestrzenna 2300 zł / rok
Informatyka 2900 zł / rok
Matematyka 2300 zł / rok
Optometria 3000 zł / rok
Pedagogika 1950 zł / rok
Politologia 1200 zł / rok
Prawo 2450 zł / rok
Psychologia 3000 zł / rok
Reżyseria dźwięku 2450 zł / rok
Stosunki międzynarodowe 1500 zł / rok
Teologia 1250 zł / rok
Turystyka i rekreacja 1900 zł / rok
Zarządzanie 2300 zł / rok

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto wybrać UKW?
Studiuj na UMK!
Uniwersytet Zielonogórski

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie