Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-158 Kraków

ul. Krowoderska 73

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dietetyka
Cena za semestr od 3300zł od od od
Dietetyka i ekologiczna żywność
Cena za semestr od od od od 4080zł
Fizjoterapia
Cena za semestr od od od 3840zł od
Fizjoterapia
Cena za semestr od od od od 4080zł
Kosmetologia
Cena za semestr od od od od 4080zł
Kosmetologia
Cena za semestr od 3600zł od od od
Kosmetologia dla praktyków
Cena za semestr od 3300zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Oferta dydaktyczna


kwspz rek

Studia pierwszego stopnia – licencjackie (Stacjonarne, Niestacjonarne)
• Dietetyka
• Kosmetologia
• Kosmetologia dla praktyków
Studia drugiego stopnia – magisterskie (Stacjonarne, Niestacjonarne)
• Dietetyka i Ekologiczna Żywność
• Kosmetologia
• Fizjoterapia
Studia jednolite magisterskie (Stacjonarne, Niestacjonarne)
• Fizjoterapia

Studia podyplomowe
• Diagnostyka i terapia manualna
• Dietetyka
• Dietetyka w sporcie i rekreacji
• Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy
• Podologia
• Rehabilitacja sportowa
• Trener personalny

Kursy i szkolenia
• Certyfikowany kurs Kinesio Taping ®

 

Rekrutacja

Uczelnia KWSPZ

KWSPZ w ramach wpisowego zapewnia:
 • ELS - Elektroniczną Legitymacje Studencką
 • niezbędne wyposażenie zależne od kierunku studiów:odzież ochronną, fartuchy, pokrowce na fotele czy zestawy pędzli.
 • na kierunku Kosmetologia materiały niezbędne do realizacji zajęć na pracowniach kosmetycznych – są to między innymi profesjonalne produkty renomowanych firm kosmetycznych
 • na kierunku Fizjoterapia materiały niezbędne do realizacji zajęć w pracowni fizykoterapii
 • na kierunku Dietetyka materiały niezbędne do realizacji zajęć w pracowni Technologii żywności.


 • Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat w czasie studiowania w tym opłat za okres wakacji.

  Studenci mogą starać się o stypendia socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych, czy też o jednorazową zapomogę.

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów, w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk formularza),
  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • w przypadku rekrutacji na studia magisterskie - kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów
  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).

  Dokumenty do pobrania:
 • Wzór umowy o świadczenie nauki
 • Regulamin opłat
 • Cennik usług edukacyjnych
 • Klauzula informacyjna

  Rekrutacja trwa od 11 marca do 21 września 2019 r.
  Okres promocyjny na opłatę wpisową do dnia 10 sierpnia!
  Opłata rekrutacyjna – 0 zł!

  Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ
  al. A. Grottgera 1, Kraków
  poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
  soboty: 8:00-14:00.

  Informacje szczegółowe:
  e-mail: sekretariat@kwspz.pl
  tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337
 •  

  O Uczelni...


  Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia wyróżniają innowacyjne programy nauczania w obszarze zdrowia i urody. Studia odbywają się na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Oferowane przez Uczelnię kierunki są prowadzone jako profil praktyczny. Studenci mają zapewnione praktyki oraz zajęcia kliniczne, co jest bardzo istotne w przypadku kierunków okołomedycznych.

  Programy studiów są stale poszerzane i aktualizowanie pod kątem dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy interdyscyplinarności i profesjonalizmu. Atrakcją jest ostatnio poszerzenie zajęć z Anatomii o dodatkowe godziny w prosektorium w Katedrze Anatomii Collegium Medicum UJ.

  Od 2002 r.uczelnia stawia na rozwój poprzez:

 • dostosowywanie wszystkich programów studiów do potrzeb rynku pracy,
 • śledzenie trendów w obszarze promocji zdrowia,
 • dba o atrakcyjność oferowanych kierunków,
 • kształcenie z uwzględnieniem innowacyjnych osiągnięć branży medycznej i kosmetologicznej,
 • doposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt,
 • edukację praktyczną we współpracy z uznanymi ośrodkami odnowy biologicznej, opieki zdrowotnej i żywienia,
 • współpracę z renomowanymi firmami branżowymi.

 • baner kwspz


  Studenci mają możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń branżowych zakończonych certyfikatami renomowanych ośrodków Europy Zachodniej. Patronatami szkoleń są: Janssen Cosmetics (Niemcy), Thalgo (Francja), Sesderma (Hiszpania).

  To co wyróżnia KWSPZ na rynku edukacyjnym to przede wszystkim:
  • atrakcyjne kierunki studiów o profilu praktycznym,
  • znakomita kadra dydaktyczna,
  • szkolenia branżowe,
  • rozbudowa, modernizacja i doposażanie bazy dydaktycznej,
  • platforma e-Learning,
  • studenckie Koła Naukowe,
  • stół anatomiczmy Anatomage (dzięki niemu można zobaczyć wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach),
  • Biuro Karier działające na rzecz studentów


  baner kwspz


  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest pierwszą tego typu uczelnią w Krakowie i południowo-wschodniej Polsce, która:
 • aktualizuje i poszerza programy studiów i badań naukowych, kładąc największy nacisk na ich profesjonalizm, interdyscyplinarność oraz dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
 • zapewnia możliwość uzyskania dyplomu licencjata i magistra w nowoczesnych zawodach, 
 • rozwija kapitał intelektualny i wspomaga ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników,
 • buduje przyjazną atmosferę i wspólnotę akademicką,
 • przygotowuje przedsiębiorczych, wysoko wykwalifikowanych absolwentów.
 •  

  Baza dydaktyczna Uczelni – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie

  Uczelnia dysponuje obiektami znajdującymi się w samym centrum Krakowa, co gwarantuje pełną dostępność do sieci komunikacji.


  baza uczelni


  baza uczelni2


  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w:
 • Kraków, ul. Krowoderska 73
 • Kraków, al. A. Grottgera 1
 • Kraków, ul. Lea 203


 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie posiada doskonale wyposażone, multimedialne sale wykładowe oraz seminaryjne. Pracownie kosmetologiczne oraz fizjoterapeutyczne posiadają wysokiej klasy sprzęt zgodny z obecnymi standardami.

  Do dyspozycji studentów oddano:
 • laboratorium chemiczne,
 • pracownię do technologii żywności,
 • pracownie do kinezyterapii,
 • pracownię do fizjologii,
 • pracownię anatomii,
 • laboratorium do analizy sensorycznej,
 • pracownię stylizacji i wizażu,
 • nowoczesną pracownię informatyczną,
 • bibliotekę z czytelnią ze specjalnie przygotowanymi stanowiskami dla osób niepełnosprawnych,
 • salę gimnastyczną do zajęć WF oraz PKRi MNR.

 •  

  Certyfikaty i wyróżnienia  Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018”

  Kolejny rok z rzędu KWSPZ została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie stanowi dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Uczelni ukierunkowanych na kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.


  Statuetka „Pióro Biznesu”

  Statuetkę przyznano za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.


  Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″
  Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.


  „Wiarygodna Szkoła 2018”
  Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania, wykorzystują nowoczesne technologie, a także realizują adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki czemu mogą kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.


  „ Dobra uczelnia - Dobra Praca 2018”

  Certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca wyróżnia dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.