Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Architektura

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Architektura Krajobrazu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Architektura Wnętrz

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Business & Languages

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Economics

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Finance and Accounting with ACCA Acreditation

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i ekonomia biznesu - studia dualne

Zobacz więcej

Zobacz

         

Finanse i Rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Rachunkowość - studia dualne

Zobacz więcej

Zobacz

         

Wzornictwo

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Filia w Chojnicach

Studia licencjackie

Kierunek: Ekonomia
Specjalności do wyboru: Ekonomia menedżerska; Ekonomia transportu, spedycji i logistyki; Gospodarowanie nieruchomościami; Kadry i płace; Rachunkowość i controlling; Technologie cyfryzacji w biznesie; Zarządzanie finansami.

Studia magisterskie

Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalności do wyboru: Rachunkowość i controlling, Analityk finansowy; Bankowość i usługi finansowe.

Kierunek: Ekonomia
Specjalności do wyboru: Ekonomia biznesu; Ekonomia zrównoważonego rozwoju; Gospodarowanie zasobami ludzkimi.

 

O Uczelni SANS

Uczelnie.pl

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię, business & languages (biznes i języki obce), a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę) Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery. Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę, aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

rektor

fasada budynku sanswyklad na sansstudenci sansabsolwentki sans

 

Dlaczego Sopocka Akademia Nauk Stosowanych?


Studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to:

 • przyszłościowe kierunki studiów (programy studiów przygotowane z praktykami biznesu, intensywna współpraca z największymi firmami i przedsiębiorstwami),
 • innowacyjne projekty edukacyjne - uczelnia jako pierwsza w Trójmieście prowadzi studia w nowoczesnej formule „studiuj i praktykuj” (na świecie nazywane studiami dualnymi) – studia dofinansowane z UE (niskie czesne + płatne staże przez 2 lata studiów),
 • kadra akademicka z doświadczeniem praktycznym,
 • gwarancja najwyższej jakości (uczelnia posiada liczne certyfikaty, akredytacje m.in ACCA oraz Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego),
 • gwarantowane praktyki (np. w największych korporacjach polskich i zagranicznych typu Bayer, ThyssenKrupp, Kemira, Arla, DNV; na kierunku Architektura w firmach architektonicznych, deweloperskich, zakładach produkcyjnych, itd.),
 • intensywna nauka języków obcych,
 • jako jedyna uczelnia na Pomorzu prowadzi wszystkie kierunki architektoniczne,
 • doskonale przygotowane pracownie (m.in. pracownia nowych mediów, prototypownia),
 • darmowe kursy i szkolenia dla studentów (o wartości do 15 tys zł na studenta finansowane ze środków UE),
 • wyjazdy studyjne,
 • płatne staże.
 •  

  BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)


  Pierwsze tego typu studia w Polsce!


 • studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych,
 • kierunek na międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i Ateneum Akademii Nauk Stosowanych,
 • połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych,
 • 50% programu studiów stanowią języki obce,
 • GWARANTOWANA praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych,
 • program studiów przygotowany z praktykami biznesu,
 • absolwent Business and Languages będzie doskonale przygotowany do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w korporacjach międzynarodowych,
 • absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni.
 •  

  Stypendia w SANS

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe,artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe
 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie Stypendia w SANS.

   

  Zasady rekrutacji


  Zasady rekrutacji dla studiów I stopnia (studia inżynierskie i studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie) znajdują się na stronie internetowej uczelni: https://sopocka.edu.pl/#rekrutacja

  Terminy rekrutacji:

  • na semestr zimowy: 01.04. - 30.10
  • na semestr letni: 02.01 - 15.02

   

  Kontakt do uczelni

  81-855 Sopot

  ul. Rzemieślnicza 5

  tel.:

  506 474 167