Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od 1950zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz więcej

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł

Biologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od 2600zł

Biotechnologia

Zobacz

Cena za semestr od 3200zł

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Edytorstwo

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od 1950zł

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia polska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filologia rosyjska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)

         

Filozofia

Zobacz

Zobacz

         

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Zobacz

         

Fizyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Geografia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Germanistyka

Zobacz

Zobacz

         

Historia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Humanistyka drugiej generacji

Zobacz więcej

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł od 2500zł

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz więcej

Zobacz

         

Inżynieria materiałowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria techniczno-informatyczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Kryminologia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od

Kulturoznawstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Lingwistyka niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska (bez znajomości j. arabskiego)

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Zobacz

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków)

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od od od

Matematyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł od 2500zł

Ochrona środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł od 1600zł

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Cena za semestr od od od 1950zł od

Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od od od

Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Politologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł od od od

Prawo

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł

Prawo w biznesie

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł od od od

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 2450zł od

Rewitalizacja dróg wodnych