Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od 1890zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Cena za semestr od od od 1990zł od

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 1990zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni WSKS w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej to jedna z najmłodszych uczelni na pomorzu. Znajduje się w Gdyni, nowoczesnym, rozwijającym się mieście. W WSKS studenci dobrze się znają, a zajęcia odbywają się w centrum miasta, niedaleko kolejki SKM, w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu. W czasie roku akademickiego samorząd uczelni dba o integrację, organizując imprezy i spotkania. A dziekanat, w którym student nie jest anonimowy i wie, że zawsze otrzyma pomoc i wskazówki, zadba abyś zawsze miał wpis do indeksu na czas.

Celem naszej uczelni jest nie tylko przekazywanie studentom fascynującej wiedzy, pozwalającej na lepsze rozumienie świata, ale także umiejętności praktycznych, które umożliwią naszym absolwentom znaleźć się na trudnym dziś rynku pracy i ułatwią drogę do kariery zawodowej. Chcemy aby absolwenci WSKS bez kompleksów poruszali się we współczesnym świecie i stawali do rywalizacji z absolwentami renomowanych uczelni w wymarzonych zawodach oraz aspirowali do karier politycznych.


Jesteśmy uczelnią małą, w której studenci nie są anonimowi, a zajęcia z nimi prowadzą znakomici wykładowcy, z bogatym dorobkiem naukowym i ogromnym doświadczeniem dydaktycznym, które umożliwia indywidualne traktowanie każdego studenta i pokazywanie mu drogi do kreowania własnej przyszłości.

Oznacza to, że w uczelni panuje znakomita atmosfera twórczego wysiłku, a edukacja uprawiana jest w duchu swoistej służby, bez której nie można nauczyć młodego człowieka ofiarności i wrażliwości na dobro wspólne oraz odpowiedzialności za własne postępowanie i właściwe wypełnianie obowiązków życiowych.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kolejności zgłoszeń, dlatego nie zwlekaj z podjęciem decyzji i zapisz się na studia już dziś!
Wszystkie informacje i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie wsks.pl - rekrutacja

STYPENDIA

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

- stypendium socjalne

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

- stypendium naukowe (Rektora)

- zapomoga

Więcej informacji na ten temat na naszej stronie wsks.pl

fasada budynku wsksstudenci wskssala wykladowa wsksabsolutorium wsks

 

Studia Dyplomowe

W roku akademickim 2022/2023 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na trzyletnie stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) studia:

Licencjackie (I stopnia) na kierunku Pedagogika, w specjalnościach:

 • Doradca i asystent rodziny
 • Pedagogika kulturalno-oświatowa
 • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
 • Pedagogika pracy i polityka personalna
 • Profilaktyka społeczna i praca socjalna

STUDIA STACJONARNE - 2000zł/ semestr
STUDIA NIESTACJONARNE - 1800zł/ semestr

Jednolite studia magisterskie:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

 • Oligofrenopedagogika
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Spektrum autyzmu
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika

2100zł/ semestr

Uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

Pedagogika:

 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Pedagogika kryminologiczno–sądowa
 • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

2100zł za I i II semestr i 2100zł za III i IV semestr

 

Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na dwusemestralne, niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe w zakresie:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradca i asystent rodziny
 • Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
 • Pedagogika pracy i polityka personalna
 • Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą
 • Promocja zdrowia z higiena i epidemiologią

Ponadto Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie – Filia w Gdyni,
prowadzi nabór na trzy i czterosemestralne, niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe w specjalnościach:

 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość w szkole
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
 • Etyka w szkole
 • Logopedia
 • Logopedia (czterosemestralne)
 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień
 • Przedsiębiorczość w szkole
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • Socjoterapia z terapią uzależnień
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
 • Wiedza o społeczeństwie z przysposobieniem obronnym
 • Wychowanie do życia w rodzinie

 

Kontakt do uczelni

81-001 Gdynia

ul. Armii Krajowej 46

tel.:

58 661 88 71