Reklama - Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w GdańskuPolitechnika Gdańska (PG) (Publiczna)

palceholder

80-233 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12

tel.:

58 348-67-00

Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis Uczelni

Politechnika Gdańska to uczelnia badawcza, jedna z ośmiu polskich uczelni odnotowanych w prestiżowym Rankingu Szanghajhskim klasyfikującym najlepsze uczelnie na świecie oraz jedna z najbardziej popularnych szkół wyższych wśród kandydatów na studia. PG została uznana również najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce w rankingu UI GreenMetric, zajmując 134 miejsce na niemal 1000 szkół wyższych z całego świata. 

Wraz z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym PG tworzy od 2020 r. Związek Uczelni Fahrenheita by wspólnie budować czołową pozycję Gdańska, jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Obecnie studiuje tu ponad 15 tysięcy studentów, którzy swoje pasje naukowe mogą rozwijać na ośmiu wydziałach, gdzie do wyboru mają 37 kierunków I i II stopnia.


 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Ekonomia - 17.35 kandydata na jedno miejsce

Studia na kierunku Ekonomia na Politechnice Gdańskiej to studia licencjackie. Program kształcenia trwa 3 lata. Kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności potrzebnych w dalszym życiu zawodowym.

W programie znajdziemy przedmioty takie jak: geografia ekonomiczna, podstawy zarządzania, analiza ekonomiczna, między narodowe stosunki gospodarcze, własność intelektualna, finanse, ekonometria czy prognozowanie gospodarcze.

Studenci uzyskują wiedze z zakresu najważniejszych problemów współczesnej gospodarki. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych, jako analityk ekonomiczny bądź doradca inwestycyjny. Jest to bardzo interesujący kierunek. Oferta studiów skierowana jest dla osób, które w przyszłości chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Absolwenci powinni dobrze czuć się w naukach ścisłych i interesować się nowoczesnymi zagadnieniami z ekonomii.

Program studiów na kierunku ekonomiaEkonomia- 17.35 kandydata na jedno miejsce


2. Mechatronika - 16.18 kandydata na jedno miejsce

Studia na kierunku mechatronika to studia inżynierskie i magisterskie. Kształcenie trwa 3, 5 roku bądź 1, 5 w zależności od stopnia studiów. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra inżyniera. Można je studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ułatwiają zdobycie kompetencji ułatwiających późniejszą pracę. W siatce zajęć znajdziemy miedzy innymi: równania różniczkowe, modelowanie geometryczne, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, maszyny robocze oraz podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych.

Absolwenci będą mogli się pochwalić szeroko posiadaną wiedzą adekwatną do rosnącego zapotrzebowania pracodawców. Absolwenci mogą pracować, jako: mechatronik w firmach zajmujących się produkcją maszyn lub podzespołów, specjalista utrzymania ruchu czy automatyk zajmujący się produkcją maszyn lub przedsiębiorstwach produkcyjnych. Są to bardzo trudne studia, a za razem interesujące. Dla bardzo ambitnych osób. Gwarantują bardzo wysokie zarobki i prace na lata.

Program studiów na kierunku mechatronika.Mechatronika-16.18 kandydata na jedno miejsce


3. Gospodarka przestrzenna - 15.28 kandydata na jedno miejsce

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie. Program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku- studia pierwszego stopnia lub od 1, 5 do 2 lat studia drugiego stopnia. Kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera bądź magistra. Gwarantują umiejętności przygotowywujące do dalszej pracy zawodowej. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów taki jak: demografia, rozwój lokalny i regionalny, historia urbanistyki, metody analizy przestrzennej, rozwój regionalny i lokalny, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej środowiska.

Oprócz teorii studenci nabywają umiejętności praktyczne podczas wyjazdów terenowych czy specjalistycznych warsztatów. Absolwenci mogą podjąć pracę w: firmach konsultingowych, agencjach rozwoju regionalnego, firmach doradczych, agencjach rozwoju społeczno gospodarczego. Są również przygotowani do pracy w biurach projektowych i firmach architektonicznych. To idealny kierunek dla osób zainteresowanych naukami geograficznymi, zagadnieniami zwianymi z urbanistyką czy projektowaniem.

Program studiów na kierunku gospodarka przestrzennaGospodarka przestrzenna-15.28 kandydata na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Politechnika Gdańska (PG)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

50 lat Politechniki Koszalińskiej
Wydział Inżynierii Zarządzania | Dni Otwarte Online 2020 Politechbika Białostocka
Rekrutacja 2020/2021 Politechnika Rzeszowska