Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Analityka Gospodarcza

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

E-Commerce

Zobacz

Cena za semestr od 2900zł

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Zobacz

         

Finance and Accounting for Business

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3700zł od 3900zł

Finanse i Ekonomia Biznesu (Rybnik)

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Finanse i Rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Finanse i Rachunkowość (Rybnik)

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł

Finanse Menedżerskie

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Gospodarka Cyfrowa

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Gospodarka Miejska i Nieruchomości

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Gospodarka Przestrzenna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Gospodarka Turystyczna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Informatyka i Ekonometria

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

International Business

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4200zł od 4400zł

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2900zł

Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Logistyka w Biznesie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Prawo w Zarządzaniu NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Przedsiębiorczość i Finanse

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)

Zobacz

         

Rachunkowość i Podatki

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Zarządzanie Publiczne NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni - UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął swoją działalność jeszcze przed II wojną światową w 1936 roku. Z tego tytułu UE jest najstarszą szkołą wyższą na Górnym Śląsku. Pierwsza, oficjalna inauguracja roku akademickiego miała miejsce w 1937 roku. Wówczas studia rozpoczęło około kilkudziesięciu studentów na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Aktualnie katowicki Uniwersytet Ekonomiczny jest w czołówce pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, a także zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce jako największa uczelnia kształcąca z zakresu ekonomii, finansów, ubezpieczeń oraz nauk o zarządzaniu.

 

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zalicza się do najstarszych szkół wyższych na Górnym Śląsku. Został założony w grudniu 1936 r. Natomiast 11 stycznia 1937 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego, kiedy to kilkudziesięciu studentów rozpoczęło studia na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Współcześnie UE w Katowicach jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce i największym uniwersytetem kształcącym w zakresie ekonomii, finansów, ubezpieczeń oraz nauk o zarządzaniu.

budynek ueaula uesala komputerowa uestudenci ue

 

Rys Historyczny uczelni


Karol Adamiecki urodzony 17.03.1866 r. w Dąbrowie Górniczej, zmarł 16.05.1933 w Warszawie.


Katowicka Akademia Ekonomiczna (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) powstała w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. W 1972 roku katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia katowicka placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną, otrzymując godność nazwy, której treść od niedawna realizowała.


Obecnie bazę naukowo - dydaktyczną Uczelni tworzą także takie jednostki jak: Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych, Centrum Obliczeniowe, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Pedagogiczne, Biblioteka Główna i biblioteki katedralne, Wydawnictwo Uczelniane, Centrum Badań i Ekspertyz, Centrum Badań i Studiów Europejskich, Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy, Akademickie Centrum Kariery, Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych.

 

Władze uczelni

JM Rektor

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Prorektor ds. Nauk i Rozwoju Kadry Akademickiej

prof. dr hab. Maciej Nowak

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

 

Kontakt do uczelni

40-287 Katowice

ul. 1 Maja 50

tel.:

32 257-70-00