Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Gdyni - 6 uczelni

Lista najpopularniejszych kierunków - Gdynia (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
6.05 Transport Uniwersytet Morski w Gdyni
6.05 Sport Uniwersytet Morski w Gdyni
2.72 Nawigacja Uniwersytet Morski w Gdyni
1.66 Elektrotechnika Uniwersytet Morski w Gdyni
1.41 Mechanika Uniwersytet Morski w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

81-303 Gdynia

ul. Kielecka 7

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 660-74-10, 58 660-74-32

fax.:

58 621-12-70

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Studia Menedżersko-Prawne
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Prawo
Cena za semestr od od od 2500zł od
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Global Logistics
Zarządzanie
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Kryminologia i Kryminalistyka
Management
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Finanse i Rachunkowość
Cena za semestr od 2200zł od od od
Logistyka
Cena za semestr od 2200zł od od od
Administracja
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

81-310 Gdynia

ul. Śląska 35/37

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 669 77 30

fax.:

58 669 77 35

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Logistyka
Prawo w biznesie
Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 261-27-12, 58 261-28-17

fax.:

58 261-27-35

ikonka email do uczelni

www.amw.gdynia.pl

email:

www.amw.gdynia.pl

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (PWSH) w Gdyni

81-213 Gdynia

ul.Opata Hackiego 8-10

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 623 09 22

fax.:

ikonka email do uczelni

www.pwsh.edu.pl

email:

www.pwsh.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

81-225 Gdynia

ul. Morska 81-87

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(58) 621 70 41, (58) 690 12 92

fax.:

(58) 620 67 01

ikonka email do uczelni

www.umg.edu.pl

email:

www.umg.edu.pl

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

81-001 Gdynia

ul. Armii Krajowej 46

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 661 88 71

fax.:

58 661 89 55

ikonka email do uczelni

www.wsks.pl

email:

www.wsks.pl

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły