Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Lista najpopularniejszych kierunków - Gdynia (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
6.05

Transport

Uniwersytet Morski w Gdyni
2.91

Innowacyjna Gospodarka

Uniwersytet Morski w Gdyni
2.72

Nawigacja

Uniwersytet Morski w Gdyni
2.26

Towaroznawstwo

Uniwersytet Morski w Gdyni
1.66

Elektrotechnika

Uniwersytet Morski w Gdyni
ikonka studia

Studia / Uczelnie w Gdyni - 6 uczelni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

81-303 Gdynia

ul. Kielecka 7

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 660-74-10, 58 660-74-32

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Studia Menedżersko-Prawne

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Prawo

Cena za semestr od od od 2500zł od

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Międzywydziałowe studia menedżersko-prawne

Logistics

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

81-001 Gdynia

ul. Armii Krajowej 46

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 661 88 71

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika

Cena za semestr od 1800zł od 1890zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cena za semestr od od od 1990zł od

Pedagogika specjalna

Cena za semestr od od od 1990zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (PWSH) w Gdyni

81-213 Gdynia

ul.Opata Hackiego 8-10

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 623 09 22

ikonka email do uczelni

www.pwsh.edu.pl

email:

pwsh@pwsh.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

81-225 Gdynia

ul. Morska 81-87

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(58) 621 70 41, (58) 690 12 92

ikonka email do uczelni

www.umg.edu.pl

email:

promocja@umg.edu.pl