Galeria Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Galeria Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

         

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo (pomostowe)

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku jest największą instytucją edukacyjną w regionie Podkarpacia. Jego główny kampus znajduje się w pięknym mieście Sanok, znane z bogatej historii i kultury.

Uczelnia jest powszechnie uznawana za jeden z najlepszych miejsc do nauki w południowo-wschodniej Polsce. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje różne obszary nauki, m.in. inżynierię, zarządzanie, nauczanie i sztukę. Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę zorientowaną na praktykę, co jest zasługą doświadczonych wykładowców i nowoczesnych obiektów dydaktycznych.

Atutem uczelni jest również aktywne działanie na rzecz społeczności akademickiej, które obecne jest zarówno w postaci licznych inicjatyw studenckich, jak i współpracy z lokalnymi instytucjami. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku daje szansę zdobycia wiedzy, która jest nie tylko aktualna, ale także reaguje na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Studia na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku to gwarancja najwyższych standardów edukacyjnych z pogłębionym zrozumieniem potrzeb lokalnej społeczności. To miejsce, gdzie kształci się przyszłość.

 

Misja Uczelni

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku jest to nowoczesna i prężnie rozwijająca się placówka edukacyjna, która stała się wiodącym ośrodkiem w regionie prowadzącym edukacje na popularnych kierunkach naukowych.

Misją Uczelni Państwowej im. Jana Grodka jest przygotowanie studentów do pracy w specjalistycznych dziedzinach nauki i biznesu, a także rozwijanie badań naukowych. Uczelnia stawia na wieloaspektowość i interdyscyplinarność kształcenia, co pozwala na przekazanie wiedzy na najwyższym poziomie.

Niezwykle ważne na uczelni jest również budowanie silnych relacji międzynarodowych, które wpływają na rozwój both Uczelni and studentów. Dzięki współpracy z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi, Studenci mają możliwość korzystania z programów wymiany międzynarodowej.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka jest również aktywnie zaangażowana w działania na rzecz wspólnoty lokalnej, promując wiedzę i naukę w regionie. Oferuje rozmaite formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, dopasowane do potrzeb rynku pracy, co daje jej studentom przewagę w przyszłym zatrudnieniu.

 

Studia podyplomowe

Sercem pięknej, historycznej miejscowości Sanok, jest Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka. Uczelnię tę charakteryzuje długa tradycja akademicka, oraz silne związki ze społecznością lokalną. Collegium Grodecki jest miejscem, które przyciąga studentów szukających doskonalenia zawodowego poprzez studia podyplomowe.

Studia podyplomowe oferowane przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności, podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kierunki studiów podyplomowych są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, co gwarantuje absolwentom atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Niezbędne wsparcie w nauce, dobre warunki studiowania i duży wybór kierunków, to tylko niektóre atuty, które wyróżniają Uczelnię Państwową im. Jana Grodka. Dbałość o wysoki standard kształcenia i należyte przygotowanie do wykonywania zawodu, są priorytetem dla kadry dydaktycznej. Ta konkurencyjna instytucja edukacyjna jest otwarta na wszystkich, którzy pragną kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

 

Kontakt do uczelni

38-500 Sanok

ul. Mickiewicza 21

tel.:

s. stacjonarne (13) 46 55 954,
tel.: s. niestacjonarne (13) 46 55 967