Reklama - WSPiA Rzeszowska Szkoła WyższaUczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (Publiczna)

palceholder

38-500 Sanok

ul. Mickiewicza 21

tel.:

s. stacjonarne (13) 46 55 954,
tel.: s. niestacjonarne (13) 46 55 967

Studia dyplomowe - kierunki
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki medycznej
Ekonomia
Fizjoterapia - studia planowane
Gastronomia z dietetyką - studia planowane
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich
Mechanika i budowa maszyn
Nowe media, reklama, kultura współczesna
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania
Ratownictwo medyczne
Rolnictwo

Opis uczelni

Sanocka zawodowa szkoła wyższa, rozpoczęła swoją działalność 10 IV-2001r., jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku. Pierwsze kierunki oferowane przez podkarpacką uczelnię oferowały studia lingwistyczne i związane z kulturą krajów karpackich. Uczelnia bardzo szybko stała się bardzo popularna w regionie, a już w pierwszym roku działalności, została objęta patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na mocy Rozporządzenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 16-I-2005r., patronem uczelni został wieloletni rektor Uniwersytetu Krakowskiego, słynny sanoczanin – Jan Grodek. Od 26-I-2005r., uczelnia za zgodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu funkcjonuje pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka.

Baza dydaktyczna uczelni obejmuje rozbudowany kampus z Centrum Sportowo-Dydaktycznym, gdzie rozgrywane są między innymi mecze piłki siatkowej i ligi unihokeja. Jakość edukacyjna sanockiej zawodowej uczelni wyższej została doceniona przyznaniem jej czterokrotnie certyfikatu „Uczelnia Liderów”. Uczelnia opracowała nowatorski w regionie program edukacyjny, umożliwiający absolwentom podjęcie pracy zaraz po zdobyciu dyplomu. Uczelnia w ramach 4 Instytutów prowadzi studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, studia magisterskie i seminarium podyplomowe.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podkarpackie