Uniwersytety otwarte - 14 uczelni

Lista uniwersytetów otwartych

Polska Akademia Otwarta (PAO)

Studia I i II stopnia

Polska Akademia Otwarta (PAO)

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

42 664-66-50

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka

Cena za semestr od 1920zł od od od

Administracja

Cena za semestr od 1860zł od od od

Pedagogika

Cena za semestr od 1860zł od od od 1860zł

Zarządzanie

Cena za semestr od 1920zł od od od 1920zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH

30-059 Kraków

Al. Mickiewicza 30 paw. D11 pok. 207

ikonka telefon do uczelni
tel.:

12 617 39 55

ikonka email do uczelni

email:

tuo@agh.edu.pl

Uniwersytet Otwarty KUL

20-950 Lublin

Al. Racławickie 14

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 445 4290

ikonka email do uczelni

Zobacz na Facebooku

email:

uo@kul.pl

otwarty@kul.pl

Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej

Kielce

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

ikonka telefon do uczelni
tel.:

41 34 24 444, 41 34 24 445

ikonka email do uczelni

email:

uo@tu.kielce.pl