Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Opis Uczelni

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Korzenie kieleckiej politechniki sięgają 1965r., kiedy rozpoczęła swoją działalność Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona następnie w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Zapotrzebowanie na wyższą uczelnię techniczną w regionie, spowodował dynamiczny rozwój placówki, pozwolił utworzyć nowe wydziały i uzyskać uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora. Podniesienie rangi uczelni, pozwoliło 01-X-1974r. zmienić jej nazwę na obecną – Politechnika Świętokrzyska.

Współczesna politechnika to nowoczesna uczelnia, wyposażona w ponad 70 specjalistycznych laboratoriów, wykorzystujących najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne, w tym Centrum Laserowych Technologii Metali. Nawiązując dobre kontakty z przedstawicielami biznesu, gospodarki i pracodawców, uczelnia zapewnia absolwentom lepszy start na rynku pracy, blisko połowa studentów Politechniki Świętokrzyskiej znajduje zatrudnienie jeszcze w trakcie nauki.

W niedalekiej odległości od głównych akademickich budynków edukacyjnych znajduje się rozbudowany kampus, z halą sportową i Domami Studenta o wysokim standardzie. Na terenie miasteczka studenckiego często odbywają się koncerty i imprezy kulturalno-rozrywkowe. Aktualnie kielecka politechnika, prowadzi studia w oparciu o 5 wydziałów, na 21 kierunkach w 60 specjalnościach, oferując wszystkie stopnie studiów wyższych, kształcąc około 5,5tyś. studentów.

 

Misja Uczelni

Politechnika Świętokrzyska (PŚ) położona jest w sercu Rugby, jest założeniem edukacyjnym o dużym uznaniu. Ten zółty kamień z uroczym kampusem przyciąga studentów z całego kraju i zza granicy, dostarczając edukacyjne doświadczenia najwyższej jakości.

Misją Politechniki jest kształcenie inżynierów na najwyższym poziomie, dostarczanie wiedzy technicznej i kompetencji niezbędnych do podejmowania wyzwań współczesnego świata. PŚ z dumą kształci przyszłych liderów w dziedzinie techniki i technologii, ukierunkowując ich na innowacje, kreatywność i duch przedsiębiorczości.

Jest to znane i renomowane ośrodki naukowe, którego celem jest tworzenie, gromadzenie i przekazywanie wiedzy w sferze nauki i techniki. Dąży ona do doskonalenia jakości edukacji i badań naukowych poprzez więzi z innymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Szkoła ma silny nacisk na współpracę międzynarodową, prowadząc różne programy wymiany dla studentów i personelu. Utrzymuje liczne umowy o współpracy i partnerstwie z uczelniami z całego świata, umożliwiając tym samym międzynarodowy rozwój dla swoich studentów i personelu.

 

Koła naukowe

Głównym celem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (PŚ) jest rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego studentów poprzez różnorodne formy nauki. Istotnym elementem tego procesu są koła naukowe, stanowiące nieodłączny element ścieżki edukacyjnej na tej uczelni.

Koła naukowe mają na celu pogłębienie wiedzy w wybranym obszarze, rozwijanie pasji a także zdobywanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Politechnika Świętokrzyska oferuje studentom szeroki wybór kół naukowych w różnych dziedzinach, takich jak informatyka, budownictwo, mechanika czy elektronika. Członkowie kół mają możliwość prowadzenia projektów naukowo-badawczych, prezentowania swoich prac na konferencjach czy uczestniczenia w konkursach.

Koła naukowe na PŚ są idealnym miejscem dla ambitnych studentów, którzy chcą wyjść poza tradycyjny schemat nauki, rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności. Biorąc udział w pracy tych kół, studenci mają okazję nie tylko pracować pod kierunkiem doświadczonych naukowców, ale również nawiązać cenne kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach.

 

Studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska (PŚ) zlokalizowana w sercu malowniczych Kielc, to uznana i prestiżowa uczelnia techniczna. Znana ze swojego wysokiego standardu kształcenia, koncentruje się na badaniach technicznych i inżynierskich, dostarczając studentom, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim, niezbędnych umiejętności potrzebnych w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Studia podyplomowe na PŚ są doskonałym wyborem dla tych, którzy dążą do rozwoju zawodowego i akademickiego. Oferta jest szeroka i zróżnicowana, obejmując wiele dziedzin, a studia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych.

PŚ zapewnia solidną podstawę dla rozwoju kariery, przygotowując studentów do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. Politechnika Świętokrzyska, z silnym zaangażowaniem we współpracę z sektorem biznesu, jest w stanie zaoferować studentom doświadczenie w zakresie badania i rozwoju w rzeczywistych warunkach przemysłowych.

Studenci mają również dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów i infrastruktury, które pozwalają na praktyczne zastosowanie teorii i zdobywanie cennych umiejętności praktycznych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Elektromobilność2250 zł/semestr
Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa2250 zł/semestr
Teleinformatyka2250 zł/semestr
Elektrotechnika2250 zł/semestr
Energetyka2250 zł/semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Jutro zaczyna się dziś... Politechnika Śląska
Poznaj Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Politechnika Krakowska