Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE)

70-385 Szczecin

ul. Mickiewicza 47

tel.:

91 350 06 43, 506 227 474

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsie.pl

Studia dyplomowe
Zarządzanie
Stosunki Międzynarodowe
Kosmetologia
Studia Polsko - Niemieckie
Pedagogika

Opis Uczelni

Mając na celu kształcenie wyspecjalizowanych kadr administracji i pracowników szeroko rozumianej gospodarki, nie tylko krajowej, ale całej Zjednoczonej Europy, z inicjatywy Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT", w 1999r., powołano do życia Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie.

Uczelnia od początku swojego istnienia bierze aktywny udział w sferze polityczno społecznej, naukowej i działalności międzynarodowej, współpracując z licznymi instytucjami europejskimi. Kładąc duży nacisk na nowoczesne techniki informatyczne, znajomość języka i umiejętności praktyczne, uczelnia stworzyła nowatorski program edukacyjny oparty o standardy europejskich szkół wyższych.

Uczelnia realizuje kilkanaście projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, a liczne kontakty międzynarodowe i z krajowymi przedstawicielami pracodawców, zapewniają studentom ciekawe warsztaty i atrakcyjne praktyki. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej realizuje działalność edukacyjną oferując studia pierwszego stopnia i studia podyplomowe, umożliwiające absolwentom zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych na krajowym i europejskim rynku pracy. Nowoczesne sale wykładowe, wyposażone pracownie i doskonała kadra wykładowców akademickich i wykwalifikowanych praktyków zapewniają wysoki standard edukacyjny.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
spec. Bezpieczeństwo międzynarodowe 4500 300
spec. Biznes międzynarodowy 4500 300
spec. Międzynarodowa administracja rządowa i pozarządowa 4500 300
spec. Międzynarodowa wymiana gospodarcza i kulturowa 4500 300
spec. Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw 4500 300
spec. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw 4500 300
spec. Psychologia w zarządzaniu 4500 300
spec. Zarządzanie firmą 4500 300
spec. Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami 4500 300
spec. Zarządzanie organizacjami publicznymi 4500 300
spec. Zarządzanie produktem 4500 300
spec. Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie 4500 300
spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4500 300

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wirtualny Tydzień Otwarty | Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Wstaje nowy dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Wideo wycieczka ze studentami SSW

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie