Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

         

Communication and media studies

Zobacz

Cena za semestr od 4300zł od od od

Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filozofia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Historia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Historia sztuki

Zobacz

Zobacz

         

Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2700zł

Muzyka kościelna (studia magisterskie w przygotowaniu*)

Zobacz

         

Nauki o rodzinie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Ochrona dóbr kultury (studia magisterskie w przygotowaniu*)

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Philosophy

Zobacz

Cena za semestr od 4300zł

Philosophy, Ethics and Religion

Zobacz

Cena za semestr od od od od 4300zł

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od 2500zł

Prawo kanoniczne

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Teologia (Kraków, Tarnów)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to uczelnia z bogatą ofertą dydaktyczną i wielowiekowymi korzeniami. Uczelnia wywodzi się z Wydziału Teologicznego Wszechnicy Jagiellońskiej, która na stałe zapisała się w historii Polski i polskiego kościoła. Uniwersytet wcześniej funkcjonowała jako Papieska Akademia Teologiczna. Obecnie należy do uczelni kościelnych, ale jest finansowany na takich samych zasadach, jak wszystkie uczelnie państwowe.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Papieskiego znajdziemy obecnie 10 kierunków studiów w ramach kształcenia I i II stopnia w trybie zarówno dziennym, jak i zaocznym. Dodatkowo uczelnia prowadzi jednolite studia teologiczne w formie stacjonarnej i niestacjonarnej – zajęcia w tej drugiej formie odbywają się wyłącznie w weekendy.

budynek upjpabsolwenci upjpaula wykladowa upjpstudenci upjp

 

Oferta kształcenia Uniwersytetu Papieskiego

W obrębie Uniwersytetu Papieskiego funkcjonuje obecnie sześć wydziałów: Teologiczny, Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych oraz Prawa Kanonicznego w siedzibie w Krakowie oraz zamiejscowy Wydział Teologiczny w Tarnowie. O wysokim poziomie kształcenia na uczelni może świadczyć fakt, że trzy kierunkiteologia, filozofia i historia – posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, które są przyznawane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów i stopni naukowych poczynając od licencjata, a na doktorze habilitowanym kończąc.

Co więcej, Uniwersytet Papieski należy do wielu międzynarodowych i krajowych organizacji oraz stowarzyszeń, między innymi do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wysoki poziom kształcenia i najwyższe standardy akademickie co roku są doceniane przez studentów, którzy wybierają naukę właśnie na Uniwersytecie Papieskim. Obecnie na uczelni kształci się ponad 3,5 tysiąca studentów.

 

Biuro karier (Uczelnia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


Biuro Karier

Studenci, którzy uczą się na uniwersytecie lub niedawno go skończyli mają możliwość skorzystania z kompleksowej oferty akademickiego Biura Karier. Jest to jednostka uczelniana, która wspiera studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. W ofercie Biura karier znajduje się pomoc doradców zawodowych i psychologów, a także szereg szkoleń i innych form dokształcania, które ułatwiają studentom nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. W Biurze Karier studenci mają również dostęp do bogatej oferty stażów zawodowych, praktyk oraz ofert pracy.


Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów uczelni, którym zależy na:
• znalezieniu pracy stałej, czasowej lub wakacyjnej,
• zasięgnięciu informacji dotyczących pracodawców i rynku pracy,
• podniesieniu zdobywanych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i warsztatach doskonalących kompetencje,
• rozmowie z doradcą zawodowym na temat ścieżki kariery,
• podjęciem pracy w wolontariacie,
• zdobyciu informacji w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
• innych inicjatywach, które możemy zrealizować wspólnie z Uniwersytetem.

 

Kontakt do uczelni

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

tel.:

Polacy 519 323 359
Foreigners +48 12 88 98 617