Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

Zobacz

Communication and media studies (NEW spec.)

Zobacz

Cena za semestr od 4300zł od od od

Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł od 2800zł

Filozofia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Historia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Historia sztuki

Zobacz

Zobacz

Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2400zł

Muzyka kościelna

Zobacz

Nauki o rodzinie Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Ochrona dóbr kultury

Zobacz

Pedagogika Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od 2700zł

Philosophy

Zobacz

Cena za semestr od 4300zł

Philosophy in English

Zobacz

Cena za semestr od 4300zł

Philosophy, Ethics and Religion

Zobacz

Praca socjalna Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od 2500zł

Prawo kanoniczne

Zobacz

Psychologia Zobacz wiecej

Zobacz

Socjologia Zobacz wiecej

Zobacz

Teologia (w Krakowie) Zobacz wiecej

Zobacz

Teologia (w Tarnowie) Zobacz wiecej

Zobacz

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to uczelnia z bogatą ofertą dydaktyczną i wielowiekowymi korzeniami. Uczelnia wywodzi się z Wydziału Teologicznego Wszechnicy Jagiellońskiej, która na stałe zapisała się w historii Polski i polskiego kościoła. Uniwersytet wcześniej funkcjonowała jako Papieska Akademia Teologiczna. Obecnie należy do uczelni kościelnych, ale jest finansowany na takich samych zasadach, jak wszystkie uczelnie państwowe. W ofercie kształcenia Uniwersytetu Papieskiego znajdziemy obecnie 10 kierunków studiów w ramach kształcenia I i II stopnia w trybie zarówno dziennym, jak i zaocznym. Dodatkowo uczelnia prowadzi jednolite studia teologiczne w formie stacjonarnej i niestacjonarnej – zajęcia w tej drugiej formie odbywają się wyłącznie w weekendy.

 

Rekrutacja (Uczelnia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie internetowej uczelni: rekrutacja.upjp2.edu.pl

 

Oferta kształcenia Uniwersytetu Papieskiego

W obrębie Uniwersytetu papieskiego funkcjonuje obecnie sześć wydziałów: Teologiczny, Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych oraz Prawa Kanonicznego w siedzibie w Krakowie oraz zamiejscowy Wydział Teologiczny w Tarnowie. O wysokim poziomie kształcenia na uczelni może świadczyć fakt, że trzy kierunki – teologia, filozofia i historia – posiadają Certyfikaty jakości Kształcenia, które są przyznawane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów i stopni naukowych poczynając od licencjata, a na doktorze habilitowanym kończąc. Co więcej, Uniwersytet Papieski należy do wielu międzynarodowych i krajowych organizacji oraz stowarzyszeń, między innymi do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wysoki poziom kształcenia i najwyższe standardy akademickie co roku są doceniane przez studentów, którzy wybierają naukę właśnie na Uniwersytecie Papieskim. Obecnie na uczelni kształci się ponad 3,5 tysiąca studentów.

 

Biuro karier (Uczelnia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


Biuro Karier

Studenci, którzy uczą się na uniwersytecie lub niedawno go skończyli mają możliwość skorzystania z kompleksowej oferty akademickiego Biura Karier. Jest to jednostka uczelniana, która wspiera studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. W ofercie Biura karier znajduje się pomoc doradców zawodowych i psychologów, a także szereg szkoleń i innych form dokształcania, które ułatwiają studentom nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. W Biurze Karier studenci mają również dostęp do bogatej oferty stażów zawodowych, praktyk oraz ofert pracy. 


Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów uczelni, którym zależy na:
• znalezieniu pracy stałej, czasowej lub wakacyjnej,
• zasięgnięciu informacji dotyczących pracodawców i rynku pracy,
• podniesieniu zdobywanych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i warsztatach doskonalących kompetencje,
• rozmowie z doradcą zawodowym na temat ścieżki kariery,
• podjęciem pracy w wolontariacie,
• zdobyciu informacji w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
• innych inicjatywach, które możemy zrealizować wspólnie z Uniwersytetem.

 

Kontakt

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

tel.:

Polacy 519 323 359
Foreigners +48 12 88 98 617