Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Architecture (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Architektura

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Computer Science (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Finance and Accounting (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Finanse i Rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka Przestrzenna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Interior design (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

International Relations (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Management (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Media and Journalism (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Media i Dziennikarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Nursing (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Filia WSPA w Wodzisławiu Śląskim

         

Pielęgniarstwo NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Praca Socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Projektowanie Wnętrz

Zobacz

Zobacz

         

Sociology (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Specjalista projektowania wnętrz

Zobacz

         

Stosunki Międzynarodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Transport

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Transport (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni WSPA w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najstarsza uczelnia niepubliczna w mieście. Choć jej historia nie jest tak długa, jak wielu szkół publicznych, uczelnia z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem studentów. Jej oferta kształcenia jest na tyle bogata i różnorodna, że każdy absolwent szkoły średniej może znaleźć kierunek na miarę swoich zainteresowań, z którym wiąże swoją przyszłość.

Początki WSPA sięgają 1998 roku, gdy szkoła otworzyła swój pierwszy kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem. Założycielem uczelni było Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie. W pierwszym roku akademickim na studia przyjęto 415 osób, jednak już rok później na ofertę uczelni zdecydowało się 1400 osób. Obecnie WSPA działa na podstawie zgody Ministerstwa Edukacji narodowej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Uczelnię nadzoruje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a także założyciel. Natomiast bieżące zarządzanie realizowane jest przez rektora, kanclerza oraz senat uczelniany. Kształcenie na WSPA odbywa się według najwyższych standardów akademickich, a kierunki studiów stale są wzbogacane o nowy zakres wiedzy i kompetencji. Uczelnia analizuje sytuację w gospodarce i na rynku pracy, oferując takie kierunki, na które obecnie jest realne zapotrzebowanie. Obecnie WSPA oferuje spory wybór studiów I i II stopnia, a także studiów podyplomowych.

fasada budynku wspastudenci wspamalowanie na wspasala wykladowa wspa

 

Rekrutacja 2023/2024


24 kwietnia 2023 roku ruszyła rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024!


AKTUALNIE REKRUTUJEMY NA:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Studia jednolite magisterskie:

Kształcenie specjalistyczne:


Termin rekrutacji szczegółowo:

STUDIA STACJONARNE

 • I stopnia i jednolite od: 24.04.2023 do: 30.09.2023
 • II stopnia od: 24.04.2023 do: 30.09.2023

STUDIA NIESTACJONARNE

 • I stopnia i jednolite od: 24.04.2023 do: 30.09.2023
 • II stopnia od: 24.04.2023 do: 30.09.2023


Wysoki poziom kształcenia, nacisk na naukę umiejętności

Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mogą mieć pewność, że każdy wybrany przez nich kierunek będzie zrealizowany według najwyższych standardów akademickich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i rozległe umiejętności praktyczne. Uczelnia kładzie nacisk na praktyczną naukę w trakcie warsztatów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i praktyk zawodowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w której skład wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści praktycy w danej dziedzinie. Dzięki temu już na etapie kształcenia mogą poznać wybrany zawód także od strony praktycznej. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i cieszą się dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na lokalnym rynku pracy, jak i krajowym oraz międzynarodowym.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji działa według europejskich standardów edukacyjnych, konsultuje kierunki i specjalności z przedstawicielami biznesu. Daje również studentom sporo swobody, jeśli chodzi o układanie programu studiów i wybór zajęć. Mogą oni kształcić się w tych dziedzinach i kierunkach, w których chcą specjalizować się w przyszłości. Procedura rekrutacyjna na WSPA jest wyjątkowo prosta – wystarczy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne. Na uczelnię nie ma egzaminów ani wielostopniowej rekrutacji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie Wnętrz) - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w dowolnym Ośrodku Medycyny Pracy
 • Dla kandydatów na kierunek Architektura - teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

- rysunek z natury

- rysunek z wyobraźni

- kompozycja z prostych brył geometrycznych

3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Umowa o kształceniu na studiach
 • Ślubowanie
 • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

 • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Więcej szczegółów na stronie: https://wspa.pl/rekrutacja/

 

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Krótsze studia na WSPA!

Posiadasz doświadczenie zawodowe? Otrzymałeś świadectwo dyplomowanego specjalisty?

Podejmij studia w WSPA i skróć czas kształcenia nawet o połowę!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów. Dzięki procedurze potwierdzenia efektów uczenia się zaliczymy Ci na poczet studiów wiedzę i umiejętności nabyte w ramach pracy zawodowej lub kształcenia specjalistycznego. Oznacza to, że będziesz mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a w efekcie skrócić czas kształcenia na studiach lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

Na jakich kierunkach możliwe jest skrócenie okresu studiów?

Obecnie skrócenie okresu studiów w WSPA w Lublinie jest możliwe na następujących kierunkach:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka (możliwe również studia w języku angielskim)
 • Socjologia I stopnia
 • Transport
 • Zarządzanie I stopnia (możliwe również studia w języku angielskim)
Kto może ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

O skrócenie okresu studiów może ubiegać się:

 • w przypadku studiów I stopnia (licencjackie/inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich – osoba, która posiada:
  • świadectwo dojrzałości oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego LUB
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty LUB
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.
 • w przypadku studiów II stopnia (magisterskie) osoba, która posiada:
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
 • w przypadku kolejnych studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osoba, która posiada:
  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Jak ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

Kandydat ubiegający się o skrócenie okresu studiów musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe z danej dziedziny lub otrzymał świadectwo dyplomowanego specjalisty. W tym celu należy przesłać na adres e-mail Dziekanatu Uczelni (dziekanat@wspa.pl) wniosek do Rektora o potwierdzenie efektów uczenia się.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy, takie jak:

 • świadectwo dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia;
 • dyplom licencjata/inżyniera dla kandydatów na studia II stopnia;
 • dyplom magistra dla kandydatów na kolejny kierunek studiów;
 • dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy lub świadectwo dyplomowanego specjalisty;
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się, w wysokości ustalonej zarządzeniem Kanclerza o ponoszeniu opłat.

Dokumentację o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej stanowi portfolio zawierające:

 • zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;
 • opinie pracodawcy(ów), rekomendacje;
 • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany);
 • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń;
 • zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych;
 • opis doświadczenia zawodowego;
 • inne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych(zasady rekrutacji),

Opłata pokrywająca koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1200 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłat rekrutacyjnych (Rekrutacja – opłaty i terminy).

Etapy postępowania

1.Złożenie przez kandydata następujących dokumentów na adres e-mail Dziekanatu WSPA (dziekanat@wspa.pl)

 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe wykształcenie np. świadectwo dojrzałości, dyplom licencjata/inżyniera, dyplom magistra
 • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, świadectwo dyplomowanego specjalisty, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, zakres obowiązków itp.
 • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się.

2.Przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się przez kierunkową komisję:

 • kierunkowa komisja pod przewodnictwem Prodziekana kierunku dokonuje analizy złożonych dokumentów oraz wystawia oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na danym kierunku kryteriami oceniania
 • po analizie złożonych dokumentów przewodniczący komisji może przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą lub zastosować stosowne narzędzia oceny efektów uczenia lub zarządzić przeprowadzenie egzaminu z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca (przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów realizowanych w trakcie studiów
 • Rektor Uczelni na podstawie przeprowadzonego przez komisję postępowania wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.

3.Rekrutacja na studia:

 • wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mailowo, a także pocztą tradycyjną
 • podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu.

4.Wydanie decyzji o przyjęciu na studia.


Pełny opis procedury potwierdzenia efektów uczenia się znajdziesz(tutaj).

 

Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 • W 2022 roku poszczególne kierunki studiów w WSPA zostały wyróżnione Certyfikatem i Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością".


   

  Organizacje studenckie

  WSPA to nie tylko wysoki poziom edukacji, ale również ciekawe i rozbudowane życie studenckie. Na uczelni działa wiele organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń pozwalających na rozwijanie pasji i zainteresowań w konkretnych dziedzinach. Studenci co roku samodzielnie organizują szereg imprez, zarówno towarzyskich, jak i naukowych, które doskonale oddają klimat uczelni, a także pozwalają na posmakowanie prawdziwego studenckiego życia.

   

  Studiuj online na WSPA!

   

  Kontakt do uczelni

  20-150 Lublin

  ul. Bursaki 12

  tel.:

  81 452 94 73