Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Analityka z diagnostyką molekularną

Zobacz

         

Analiza danych

Zobacz

         

Bezpieczeństwo informacyjne

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biologia sądowa

Zobacz

         

Biology

Zobacz

         

Chemia

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

         

Filologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia Polska

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka odpadami i recykling

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna

Zobacz

         

Historia

Zobacz

Zobacz

         

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość

Zobacz

         

Information security

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Instrumentalna analityka chemiczna

Zobacz

         

Inżynieria procesów technologicznych

Zobacz

         

Kierunek Lekarski

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

         

Kryminologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistics

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz

         

Logopedia z audiologią

Zobacz

         

Management

Zobacz

         

Matematyka

Zobacz

Zobacz

         

Mathematics

Zobacz

         

National Security

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

         

Rolnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Sztuki plastyczne

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i produkcja żywności

Zobacz

Zobacz

         

Zoopsychologia z animaloterapią

Zobacz

         

Zootechnika

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - UwS w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach został założony w 1969 roku, jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Była to pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa, z misją kształcenia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji, przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. Od 1 października 1999 roku uczelnia funkcjonowała jako Akademia Podlaska, pod nazwą Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach istniał od 1 października 2010 roku. Dzisiaj stanowi ważny ośrodek naukowy, artystyczny oraz kulturotwórczy, jak również uchodzi za lidera edukacji w regionie. Od dnia 01 października 2023 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zmienił nazwę na Uniwersytet w Siedlcach.

Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu jest wysoka jakość kształcenia. Oznacza to nie tylko zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie ich postaw, dzięki którym to oni będą tworzyć świadome społeczeństwo, gotowe na wyzwania współczesnego świata. Uniwersytet kształci studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W ofercie nie brakuje również studiów podyplomowych.

Na pięciu Wydziałach: Wydziale Nauk Rolniczych, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet proponuje prawie 50 kierunków studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym, w języku polskim oraz angielskim.

 

Władze uczelni

W kadencji 2024-2028 funkcję Rektora Uniwersytetu sprawuje prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Funkcje Prorektorów pełnią:

  • dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  • prof. dr hab. Marek Gugała – Prorektor ds. studiów

Funkcje Dziekanów pełnią:

  • dr hab. inż. Jacek Sosnowski, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych
  • dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
  • dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
  • dr hab. Malina Kaszuba, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  • dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Kontakt do uczelni

08-110 Siedlce

ul. Konarskiego 2

tel.:

25 643-19-15