Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie (Publiczna)

palceholder

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

tel.:

22 561 88 00,
22 569 96 92,
22 569 96 94,
 22 569 68 32

Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Chrześcijańska turystyka religijna
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo ogólne
Ekonomia
Europeistyka
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska
Komunikacja medialno-kulturowa
Kulturoznawstwo
Lekarski
Matematyka
Muzeologia
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych
Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pielęgniarstwo
Politologia
Prawo
Prawo kanoniczne spec. administracyjno-sądowa
Prawo kanoniczne specjalność kanoniczno-cywilna
Psychologia
Socjologia
Stosunki i prawo międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Zarządzanie publiczne

Opis Uczelni

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (UKSW) W WARSZAWIE


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)
swoje siedziby ma w stolicy Polski, w Warszawie. Charakteryzuje się wieloletnią tradycją w kształceniu studentów, stawiając na najwyższe standardy nauczania.

UKSW jest uniwersytetem o ogromnej różnorodności kierunków, co gwarantuje bardzo duży wybór swoim studentom. Ukierunkowanie programów nauczania sprawia, że studia na UKSW są doskonałą przepustką do przyszłego zawodu i gwarantują możliwość zdobycia wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego posiada nowoczesny, dobrze wyposażony kampus, co sprzyja zdobyciu praktycznej wiedzy. To miejsce, które jest również ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym i wyróżnia się aktywnością na rzecz lokalnej społeczności.

Podsumowując, UKSW to miejsce, które daje studentom solidne podstawy do rozwoju akademickiego i osobistego, a także możliwości zdobycia doświadczeń i kontaktów, które będą bezcenne w przyszłym życiu zawodowym.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie to miejsce, gdzie wiedza spotyka się z wartościami. Jego misja jest nie tylko naukowa, ale także edukacyjna i etyczna, co oznacza, że ambitne cele akademickie spotykają się z duchem poszukiwania prawdy i rozwoju pełnej osobowości.

Misją UKSW jest fruwanie uczonych, którzy są świadomi swego dziedzictwa, zrozumieją swoje odpowiedzialności i będą mogli odpowiedzieć na wyzwania nowoczesnego świata. Uczelnia dąży do stworzenia atmosfery otwartej na dialog i współpracę między różnymi dziedzinami nauki, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie krytycznego myślenia.

UKSW też posiada głęboki szacunek do tradycji oraz chrześcijańskiego dziedzictwa, uznając je za istotne dla formowania tożsamości studentów i pracowników. Kładąc duży nacisk na integrowanie nauki i wiary, UKSW tworzy akademicką społeczność, która przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, kultury i nauki Polski.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie to renomowana uczelnia, która jest cenionym miejscem zdobywania wiedzy na terenie stolicy. Specjalizuje się nie tylko w prowadzeniu studiów I i II stopnia, ale też oferuje szereg atrakcyjnych studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe na UKSW to doskonała opcja dla tych, którzy chcą pogłębiać i specjalizować swoją wiedzę. Oferuje wiele kierunków, a każdy z nich zapewnia najwyższy poziom nauczania.

Dla osób zainteresowanych dziedziną nauk społecznych, UKSW proponuje takie kierunki jak: Psychologia w Biznesie czy Studia nad Rodziną. Natomiast dla specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych dostępne są kierunki takie jak: Etyka oraz Kulturoznawstwo. Ponadto, w ofercie znaleźć można także kierunki związane z edukacją, między innymi Pedagogika Specjalna czy Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Przy wyborze studiów podyplomowych, UKSW dostarcza wielu opcji pozwalających nie tylko na rozwinięcie dotychczasowej kariery, ale także na odkrycie nowych, fascynujących ścieżek zawodowych.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) to prestiżowa uczelnia, która ma swe korzenie w sercu pięknej stolicy Polski, Warszawie. Znana ze swego bogatych ofert edukacyjnych oraz inspirującego społeczeństwa akademickiego, UKSW jest miejscem, które z pewnością przyciągnie ambitne osoby.

Należy zwrócić uwagę na kilka innych uczelni w Warszawie, które oferują podobne kierunki. Uniwersytet Warszawski, oprócz swojej ponad stuletniej historii i renomy, proponuje różnorodne kierunki związane z naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi. Szczególnie istotne są kierunki z filozofii, psychologii czy nauk społecznych, które pokrywają się z ofertą UKSW.

Również Szkoła Główna Handlowa (SGH) pokrywa wiele kierunków z zakresu nauk społecznych, z naciskiem na ekonomię i zarządzanie. SGH to bez wątpienia jedno z najważniejszych miejsc na mapie edukacyjnej Warszawy dla osób poszukujących kształcenia w dziedzinie biznesu.

Dodatkowo, Uniwersytet SWPS, znany ze swojego podejścia do nauk społecznych, oferuje wiele podobnych kierunków do UKSW, szczególnie w obszarach psychologii i socjologii.

Wszystkie te instytucje oferują doskonałe możliwości edukacyjne, tworząc na terenie Warszawy silną i zróżnicowaną bazę akademicką.

 

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

"Być dla innych" - R. Wawer SJ | Collegium Bobolanum
"Być dla człowieka" - J. Seremak SJ | Collegium Bobolanum
Czas więzi i czas rozstania - o. Tadeusz Kotlewski SJ #KonferencjeBobolanum

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - Aktualności