Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach(Niepublliczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

tel.:

32 355 97 71,
32 355 97 73,
32 355 97 81

Studia dyplomowe - kierunki
Energetyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Logistyka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY (WSZOP) W KATOWICACH

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Pierwsza śląska uczelnia niepubliczna o charakterze technicznym i pierwsza w Polsce oferująca kształcenie inżynierów BHP. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, powstała 28-II-2002r. i od początku swojego istnienia starała się łączyć różne dyscypliny naukowe, tworząc dwuwydziałową strukturę, dostosowując program edukacyjny do gospodarczych zapotrzebowań regionu i oczekiwań pracodawców.

Priorytetową działalnością katowickiej uczelni jest rozwój kierunków studiów i badań naukowo-badawczych dziedzin ściśle związanych z bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zdrowia i problematyka gospodarczą regionu. Struktura uczelniana zbudowana jest w oparciu o trzy Kolegia, Centrum Naukowe, Studium Wychowania Fizycznego i Studium e-learningu. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje studia inżynierskie i licencjackie, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia, 5-cio letnie jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Uczelniany Akademicki Związek Sportowy, pozwala studentom rozwijać pasje sportowe w czterech dyscyplinach. Działalność edukacyjna uczelni prowadzona jest również w ramach współpracy z Polską Akademią Nauk w Zabrzu, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Uniwersytetem im. A. Nobla w Dniepropietrowsku, Uniwersytet w Uppsali i francuskim Université Paris, którego absolwenci mogą uzyskać dwa dyplomy – polski i francuski.

 

Misja Uczelni

Sytuowana w sercu Katowic, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) to prężnie rozwijająca się uczelnia, która przenika swoją misją do społeczności lokalnej i przekracza granice regionu.

Centralnym punktem misji WSZOP jest kształcenie, które wpływa na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy. Dzięki wyjątkowemu programowi nauczania, uczelnie zdobywa renomę, skupiając się na praktycznym i teoretycznym aspekcie ochrony pracy. Uczelnie cechuje wysoki standard kształcenia, oraz starannie utworzone programy studiów, które odzwierciedlają dynamiczne zmiany na rynku pracy.

Wszechstronność i jakość, które WSZOP promuje, wynika z nacisku na ciągłe doskonalenie i innovację. Uczelnia koncentruje się na dostosowaniu swoich programów do potrzeb uczących się, wiedząc, że edukacja na miarę XXI wieku wymaga nie tylko zdobycia wiedzy, ale również rozumienia kontekstu jej stosowania w dynamicznym świecie pracy.

Współpraca z lokalnymi społecznościami, biznesem i instytucjami rządowymi jest kluczowym elementem misji WSZOP. Właśnie dzięki temu stanowi ona lidera w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, zapewniając, że jej absolwenci są dobrze przygotowani do wejścia w bardzo konkurencyjny rynek pracy.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach to prestiżowa instytucja dydaktyczna, stojąca na straży edukacji i dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania ochroną pracy. Katowicki region obfituje również w uczelnie, które proponują podobne kierunki studiów.

Akademia WSB to miejscowa uczelnia, która oferuje programy na kierunkach zarządzanie i bezpieczeństwo. Oferuje ona uniwersalne kształcenie, które zapewnia szereg możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie zarządzania, a także bezpieczeństwa pracy.

Kolejną czołową uczelnią jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Bytomiu. Ta uniwersytecka instytucja oferuje specjalistyczne programy dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa danych. Ważnym elementem studiów jest podkreślenie roli bezpieczeństwa w cyfrowym świecie, co ma zdecydowane znaczenie również dla ochrony pracy.

Nie można również pominąć Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ma w swojej ofercie zarządzanie ryzykiem – kierunek, który ściśle wiąże się z zarządzaniem ochroną pracy. Studenci zdobywają tutaj wiedzę na temat strategii zarządzania ryzykiem, co jest nieocenione w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) zlokalizowana w sercu dynamicznie rozwijającego się miasta - Katowice, jest doskonałym miejscem na dalsze kształcenie i specjalizację w obrębie studiów podyplomowych.

To co wyróżnia WSZOP, to przede wszystkim szeroka oferta studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje kierunki odpowiadające na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy - specjaliści z różnych sektorów mogą tutaj skierować swoją karierę na kolejne tory.

Jednym z popularniejszych kierunków jest BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jest to unikalny kierunek, koncentrujący się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, co jest niezmiernie istotne w obecnym świecie. Kolejnym interesującym kierunkiem jest audyt i restrukturyzacja - te studia stanowią doskonałe przygotowanie dla osób planujących rozwijać swoją karierę na stanowiskach zarządzających.

Ponadto, uczelnia oferuje kierunki takie jak zarządzanie ochroną informacji niejawnych i biznesowych czy ochrona infrastruktury krytycznej. Wszystkie te kierunki dostosowane są do potrzeb obecnego rynku pracy, a absolwenci WSZOP są doskonale przygotowani do podjęcia nowych wyzwań zawodowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji19501950
Zarządzanie19501950
Filologia angielska3300
Energetyka19501950
Bezpieczeństwo wewnętrzne19501950
Logistyka19501950

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

UMCS - Zmieniamy się z Tobą
Welcome to Kozminski University! Check out #KozminskiUni​ from the inside!
Film promocyjny Akademii Sztuki Wojennej #poznajmysię

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach - Aktualności