Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3600zł od od od 3600zł

Informatyczne Techniki Zarządzania

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2300zł od od 2300zł

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni WIT

Uczelnie.pl

Akademia WIT jest niepubliczną szkołą wyższą, która została założona w 1996 roku z inicjatywy Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych. Ideą uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr specjalistów w stale rozwijających się dziedzinach informatyki oraz wspieranego informatycznie zarządzania. Wysoki poziom kształcenia, najwyższe standardy akademickie oraz kierunki odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy i wymagających pracodawców sprawiają, że uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Jest również pozytywnie postrzegana w środowisku naukowym, otoczeniu społecznym i medialnym.

Uczelnia od początku swojej działalności funkcjonuje pod skrzydłami Polskiej Akademii Nauk, co przekłada się na doskonały poziom merytoryczny realizowanego kształcenia. Studenci uczą się pod okiem wybitnej kadry wykładowców, wywodzących się z instytutów PAN, między innymi z Instytutu Badań Systemowych. Instytut ten współorganizuje z uczelnią studia doktoranckie, a doktoranci bronią swoich prac naukowych przed Radą Naukową IBS PAN. Najlepsi studenci w swoich dziedzinach mają możliwość realizowania pracy naukowo-badawczej w IBS, co pozwala im na rozwój naukowych w doskonałych warunkach. Oprócz wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej, uczelnia kładzie duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności. Ćwiczenia, warsztaty i inne formy praktycznego przygotowania są realizowane przez wykładowców – praktyków, którzy są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie.

fasada budynku witsala witgaleria witsztandar wit

 

Oferta edukacyjna dla studentów z Ukrainy

Przewidujemy trzy możliwości:

1. dołączenie do regularnych zajęć - tryb przeniesienia na studia

2. uczestnictwo w wydzielonych zajęciach od maja do września - przejęcie na specjalny tryb studiów 

3. kursy przygotowawcze z zakresu grafiki cyfrowej (2d i 3d) dla przyszłych studentów

Oferta będzie dotyczyła kierunków:

- Grafika I stopnia

- Informatyczne Techniki Zarządzania I stopnia

Jeśli jesteś studentem uczelni w Ukrainie i zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza służącego określeniu liczby osób zainteresowanych: https://www.wit.edu.pl/2022/oferta-edukacyjna-dla-studentow-z-ukrainy

туденти з України - навчальна пропозиція Ми передбачаємо два варіанти: 1. Приєднання до поточних занять, тобто переведення з Вашого університету до нашого. 2. Приєднаннякремих заняттях з травня по вересень, тобто прийом на спеціальний курс навчання. 3. Приєднання курси в галузі цифрової графіки (2d і 3d) для майбутніх студентів Пропозиція поширюється на спеціальності: - Комп'ютерна графіка, рівень бакалавра - Техніки управління ІТ, рівень бакалавра Якщо ви студент українського університету і вас зацікавила наша пропозиція, заповніть та надішліть анкету, яка допоможе нас визначити кількість зацікавлених: https://www.wit.edu.pl/2022/oferta-edukacyjna-dla-studentow-z-ukrainy

 

Akademia WIT

Kursy, szkolenia, warsztaty, wykłady dla Absolwentów i Studentów Uczelni WIT oraz dla Kandydatów na studia w WIT www.wit.edu.pl/akademia/oferta

Kursy

 • Programowanie w języku C od podstaw
 • Akademia CISCO

 

Dlaczego warto wybrać WIT?

 • Działamy od 1996 roku pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
 • Doskonalimy kwalifikacje w zakresie : Studia I i II stopnia, podyplomowe i kursy
 • Oferujemy praktyczny wymiar studiów – współpracujemy z pracodawcami i praktykami.
 • Studenci zdobywają wiedzę w świetnie przygotowanym środowisku: centrum IT, strefa studenta, innowacyjne rozwiązania. Studentom i kandydatom zapewniamy sprawną obsługę procesu dydaktycznego poprzez nowoczesne technologie komunikacji.

 

Od Rektora

Uczelnie.pl

Szanowni Państwo,

Akademia WIT powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Chyba już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem - co więcej produktem masowym. Już dzisiaj informacja jest uznawana jako jeden z czterech czynników rozwoju cywilizacyjnego, obok kapitału, pracy i surowców.

Na co dzień powstają problemy związane z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem i odpowiednim wykorzystaniem dostępnej informacji. Problemy te powodują ciągły wzrost znaczenia informacji i wymuszają zmiany zarówno strukturalne, gospodarcze, jak i społeczne.

W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach i to przede wszystkim w usługach związanych z „obsługą” informacji. Usługi te wymagają inżynierskiego wykorzystania technik informacyjnych. Dobrze i odpowiednio wykształcone społeczeństwo w zawodach związanych z takimi usługami jest już i nadal będzie decydującym czynnikiem rozwoju cywilizacji informacyjnej.

Ostatnie lata dowodzą, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości. Takie specjalności jak bazy danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu i administracji czy też reklamie będą jednymi z głównych sił napędowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego Potwierdzają to ogłoszenia pracodawców. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Akademia WIT oferuje naukę zawodów przyszłości.

Nasze nowoczesne programy nauczania oraz kadra dydaktyczno-naukowa zapewniają, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowanymi do pracy w nowoczesnych i innowacyjnych firmach oraz instytucjach.

W osiąganiu tych celów pomagają nam także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Systemowych PAN. Zapraszamy także wybitnych profesorów - twórców najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki stosowanej.

Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, są oni bowiem cenionymi pracownikami, np. w bankach, firmach konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, urzędach czy też instytucjach badawczych.

Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rektor

 

Kierunki studiów WIT z certyfikatami

Akademia WIT kolejny raz otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów 2017. Stawia ją to w gronie czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. Szkoła stara się budować pozycję prestiżowej i dbającej o jakość oraz przekazywać studentom wykształcenie dostosowane do rynku pracy prowadząc takie kierunki jak Geoinformatyka (Informatyczne Techniki Zarządzania) czy Technologie chmury obliczeniowej (Informatyka) Współpracuje także z pracodawcami. Pozwala to na odbywanie staży i praktyk oraz zdobywanie praktycznej wiedzy.


W uzasadnieniu certyfikatu podkreślone zostało modyfikowanie kształcenia i analizowanie rynku pracy przez uczelnie pozwalające na przekazywanie studentom przydatnej wiedzy. Docenione zostały też działania szkoły polegające na poszerzaniu oferty edukacyjnej o nowe kierunku studiów oraz specjalności.


WIT została też doceniona poprzez przyznanie jej Wyróżnienia Specjalnego Zarządu 2017. Wyróżnienia te przyznawane są najszybciej rozwijającym się szkołom w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej oraz współpracy z otoczeniem społecznym


Komisja konkursowa składa się z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, specjalizujących się w tematyce zarządzania szkolnictwem wyższym oraz rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W uzasadnieniu decyzji ekspertów zaznaczone zostały takie aspekty szkoły jak kształcenie absolwentów kreatywnych, innowacyjnych i twórczych oraz aktywna współpraca z otoczeniem społecznym, także międzynarodowym. Podkreślone zostało praktyczne kształcenie studentów i przygotowanie ich do radzenia sobie na rynku pracy oraz bycie uczelnią przedsiębiorczą i inwestującą w innowacje edukacyjne.


 

Studia podyplomowe

Akademia WIT prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów:

 • Grafika komputerowa
 • Certyfikowany analityk systemów IT
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Kontrola zarządcza IT/ICT
 • Zarządzanie projektami - poziom podstawowy
 • Zarządzanie projektami - poziom zaawansowany
 •  

  Możliwość wyjazdów zagranicznych

  Akademia WIT współpracuje z wieloma uczelniami i jednostkami badawczymi w Polsce i na świecie. Uczestniczy również w międzynarodowym programie wymiany studentów Erasmus+. Ma podpisane umowy o współpracy z wieloma zagranicznymi uczelniami, dzięki czemu studenci mogą część studiów spędzić na uczelniach za granicą. Daje to możliwość rozwijania zainteresowań, poprawy umiejętności językowych, a także nawiązywania nowych relacji zawodowych, które mogą być przydatne w czasie budowania własnej ścieżki kariery w niedalekiej przyszłości po ukończeniu studiów.

  Umowy bilateralne stanowią podstawę do współpracy z następującymi uczelniami:

 • University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling - Czechy,
 • Abo Akademi University, Institute for Advanced Management System Research - Finlandia,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Mathematics - Białoruś,
 • Ghent University, Computer Science Laboratory - Belgia,
 • Louisiana State University, Department of Computer Science - USA,
 • University of Idaho, Department of Geography - USA,
 • University of North Caroline, Department of Computer Science - USA,
 • Georgia State University, Department of Management - USA,
 • Slovak University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering - Slovakia.
 •  

  Centrum IT


  Studenci WIT kształcą się w doskonałej bazie naukowo-dydaktycznej, dostosowanej do specyficznych potrzeb realizowanych na uczelni kierunków. Uczelnia posiada jedno z najnowocześniejszych centrów komputerowych spośród wszystkich polskich uczelni. Do dyspozycji studentów jest 18 laboratoriów, w których łącznie znajduje się 500 doskonałej klasy komputerów z zaawansowanym oprogramowaniem.
  Wszystkie laboratoria są podłączone zarówno do sieci lokalnej, jak i internetu. Uczelnia wykorzystuje sieć WAN z najnowocześniejszą technologią Gigabit Ethernet o ogromnej przepustowości i prędkości. Warunki technologiczne, w jakich kształcą się studenci należą więc do najlepszych z możliwych. Łącza szkieletowe sieci mają wydajność 1 Gb/s (w przyszłości 10 Gb/s), z kolei prędkość przyłączenia poszczególnych LAN-ów to 1 Gb/s. WIT ma dziewięć niezależnych łącz do Internetu, a ich łączna przepustowość wynosi ponad 2 Gb/s (jedno z najszybszych łączy uczelnianych w Polsce). Łącza wykorzystują protokół dynamicznego routingu BGP. Sieć komputerowa uczelni obejmuje dwa budynki połączone światłowodami. Jest obsługiwana przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 20 TB. Serwer FTP jest dwudziesty co do wielkości w Polsce. Znajdują się na nim mirrory dystrybucji Linuksa oraz zbiór użytecznych programów i sterowników.

  Sieci LAN w budynkach szkoły są w warstwie medialnej zbudowane w technologii 100BaseT/1000BaseT. Cała sieć szkoły jest monitorowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania działającego w czasie rzeczywistym.

  Główny serwer WIT obsługuje ponad 5000 aktywnych kont i na swoich dyskach (2.5 TB) przechowuje ponad 10 milionów plików. WIT dysponuje także jednym z największych w Polsce serwerów buforującym w3cache - jego bufor to 400 GB, co pozwala „zapamiętać” strony WWW otwierane w ciągu ostatnich pięciu tygodni.

   

  Inne linki

   

  Kontakt do uczelni

  01-447 Warszawa

  ul. Newelska 6

  tel.:

  22 348 65 44