Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 4200zł

Aviation Law and Professional Pilot Licence - studia w jęz. angielskim

Zobacz

Cena za semestr od 14 400 € zł

Business Economics (Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University)

Zobacz

Cena za semestr od 2 280 € zł

Economics - studia w jęz. angielskim

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2 280 € zł od 2 280 € zł

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 6 120zł od 5 520zł

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 6 120zł

International Business Economics (Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University)

Zobacz

Cena za semestr od 2 820 € zł

International Relations (Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University)

Zobacz

Cena za semestr od 2 820 € zł

International Relations - studia w jęz. angielskim

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2 820 € zł od 2 280 € zł

International Relations and European Studies (Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University)

Zobacz

Cena za semestr od 2 820 € zł

Law in International Relations - studia w jęz. angielskim

Zobacz

Cena za semestr od 2 280 € zł

Lekarski

Zobacz

Cena za semestr od 35 000zł

Management - studia w jęz. angielskim

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2 520 € zł od 2 520 € zł

Pielęgniarstwo

Zobacz

Cena za semestr od 3 720zł

Prawo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 6 600zł

Prawo w biznesie

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 6 120zł

Prawo w IT

Zobacz więcej

Zobacz

         

Technologie finansowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 6 420zł od 6 120zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kryteria przyjęć

Wydział Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia
Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku studiów stacjonarnych na kierunku prawo podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Prawa i Administracji (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty) dostępne na www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku studiów stacjonarnych podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty) dostępne na www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych(I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa, w oparciu o dane wgrane do systemu rekrutacyjnego.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Medycznym (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty) dostępne na www.rekrutacja.lazarski.pl

 

Uczelnia Łazarskiego doceniana w rankingach

Uczelnia Łazarskiego gwarantuje najwyższy poziom nauczania jak również pozwola studentowi na zdobycie unikalnych i pożądanych na rynku pracy niezbędnych kwalifikacji.

Uczelnia ta cieszy się również ogromnym uznaniem polskich i zagranicznych instytucji, które zajmują się oceną tego typu podmiotów w środowisku edukacyjnym.

UŁa oprócz wielu sukcesów na arenie ogólnopolskiej, została doceniona także w światowych zestawieniach szkół wyższych.

Razem z Harvard University i Masachussets Institute of Technology, trafiła do elitarnego grona 8% uczelni, które uzyskały najwyższą ocenę.

 

Misja UczelniMisją UŁa jest osiąganie sukcesów przez studentów i absolwentów. tej uczelni. Na UŁa wykładowcy w większości są uznanymi specjalistami i praktykami, co oznacza, że przekazywana studentom wiedza ma charakter i teoretyczny i praktyczny. Program nauczania wzbogacony jest o najnowocześniejsze badania naukowe oraz konsultowany jest z wieloma uznanymi przedstawicielami sfery biznesowej, administracyjnej, zawodowej i terytorialnej.

 

Programy Nauczania

Dzięki temu, że programy nauczania są bogate i świetnie przygotowane, a także łączą informacje teoretyczne i umiejętności praktyczne, absolwenci, którzy kończą UŁa są doskonale przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.

Programy nauczania są nieustannie doskonalone, co pozwala sprostać wszelkim oczekiwaniom współczesnych czasów. Młode osoby, chcące studiować, chcą zdobyć niezbędną wiedzę do tego aby ich zawód był ciekawy i zarazem opłacalny.

Programy kształcenia pozwalają studentom na indywidualne budowanie własnej ścieżki edukacji, a dzięki indywidualnemu kształtowaniu nauki, student ma szansę rozwoju swoich własnych pasji i poszerzania kręgu zainteresowań związanych z przyszłym zawodem.

 

Samorząd StudenckiW UŁa działa także Studencki Samorząd Uczelni, który reprezentowany jest przez ogół społeczności studenckiej. Działalność tego samorządu jest bardzo szeroka, ale dzięki niej studenci mają możliwość samorozwoju, a także mogą poświęcić się swoim pasjom.

Samorząd jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz pomysły swoich studentów i robi wszystko w trosce o to, aby każdy mógł zdobywać nowe doświadczenia oraz praktyczne umiejętności.

 

Kontakt

02-662 Warszawa

ul. Świeradowska 43

tel.:

(22) 54 35 505
Biuro Rekrutacji
09:00-17:00