Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2400zł

Aviation Law and Professional Pilot Licence - studia w jęz. angielskim

Cena za semestr od 52800zł

Business Economics - podwójny dyplom

Cena za semestr od 9480zł

Economics - studia w jęz. angielskim

Cena za semestr od 7680zł

Ekonomia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4200zł od 3750zł

Finance and Accounting - studia w jęz. angielskim Zobacz wiecej

Cena za semestr od 7680zł

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4200zł

International Business Economics - podwójny dyplom

Cena za semestr od 9480zł

International Relations - podwójny dyplom

Cena za semestr od 9480zł

International Relations - studia w jęz. angielskim Zobacz wiecej

Cena za semestr od 7680zł

International Relations and European Studies - podwójny dyplom

Cena za semestr od 8490zł od od od

Kierunek lekarski

Cena za semestr od 30000zł

Law in Business Management - studia w jęz. angielskim

Cena za semestr od 7680zł

Law in International Relations - studia w jęz. angielskim

Cena za semestr od 7680zł od 7680zł

Management - studia w jęz. angielskim Zobacz wiecej

Cena za semestr od 8430zł od 8430zł

Pielęgniarstwo

Cena za semestr od 3000zł od od od

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4620zł

Prawo w biznesie

Cena za semestr od 4620zł

Prawo w samorządzie terytorialnym

Cena za semestr od 4620zł

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4320zł od 4200zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kryteria przyjęć

Wydział Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia
Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku studiów stacjonarnych na kierunku prawo podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Prawa i Administracji (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty) dostępne na www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku studiów stacjonarnych podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty) dostępne na www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych(I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa, w oparciu o dane wgrane do systemu rekrutacyjnego.

Limit miejsc: 90

Zasady kwalifikacji na Wydziale Medycznym (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty) dostępne na www.rekrutacja.lazarski.pl

 

Uczelnia Łazarskiego doceniana w rankingach

Uczelnia Łazarskiego gwarantuje najwyższy poziom nauczania jak również pozwola studentowi na zdobycie unikalnych i pożądanych na rynku pracy niezbędnych kwalifikacji.
Uczelnia ta cieszy się również ogromnym uznaniem polskich i zagranicznych instytucji, które zajmują się oceną tego typu podmiotów w środowisku edukacyjnym.
UŁ oprócz wielu sukcesów na arenie ogólnopolskiej, została doceniona także w światowych zestawieniach szkół wyższych.
Razem z Harvard University i Masachussets Institute of Technology, trafiła do elitarnego grona 8% uczelni, które uzyskały najwyższą ocenę.

 

Misja UczelniMisją UŁ jest osiąganie sukcesów przez studentów i absolwentów. tej uczelni. Na UŁ wykładowcy w większości są uznanymi specjalistami i praktykami, co oznacza, że przekazywana studentom wiedza ma charakter i teoretyczny i praktyczny. Program nauczania wzbogacony jest o najnowocześniejsze badania naukowe oraz konsultowany jest z wieloma uznanymi przedstawicielami sfery biznesowej, administracyjnej, zawodowej i terytorialnej.

 

Programy Nauczania

Dzięki temu, że programy nauczania są bogate i świetnie przygotowane, a także łączą informacje teoretyczne i umiejętności praktyczne, absolwenci, którzy kończą UŁ są doskonale przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.
Programy nauczania są nieustannie doskonalone, co pozwala sprostać wszelkim oczekiwaniom współczesnych czasów. Młode osoby, chcące studiować, chcą zdobyć niezbędną wiedzę do tego aby ich zawód był ciekawy i zarazem opłacalny.
Programy kształcenia pozwalają studentom na indywidualne budowanie własnej ścieżki edukacji, a dzięki indywidualnemu kształtowaniu nauki, student ma szansę rozwoju swoich własnych pasji i poszerzania kręgu zainteresowań związanych z przyszłym zawodem.

 

Samorząd StudenckiW UŁ działa także Studencki Samorząd Uczelni, który reprezentowany jest przez ogół społeczności studenckiej. Działalność tego samorządu jest bardzo szeroka, ale dzięki niej studenci mają możliwość samorozwoju, a także mogą poświęcić się swoim pasjom.
Samorząd jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz pomysły swoich studentów i robi wszystko w trosce o to, aby każdy mógł zdobywać nowe doświadczenia oraz praktyczne umiejętności.

 

Kontakt

02-662 Warszawa

ul. Świeradowska 43

tel.:

22 54 35 555 / 501