Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ)

35-225 Rzeszów

ul. Sucharskiego 2

tel.:

17 866 11 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Studia dyplomowe
Administracja
Bezpieczeństwo publiczne*
Dietetyka
Biznes międzynarodowy*
International Management (anglojęzyczne)*
Financial Management (anglojęzyczne)*
Ekonomia
Filologia angielska z językiem chińskim*
Filologia angielska
Fizjoterapia - nowość!
Gospodarka i administracja publiczna - nowość!**
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Programowanie*
Information Technology (anglojęzyczne)
Informatyka
Kosmetologia
Logistyka
Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - nowość!
Psychologia w zarządzaniu - nowość!
Turystyka i rekreacja
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu*
Zarządzanie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Zdrowie publiczne
Aviation Management (anglojęzyczne)

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jedna z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w południowo-wschodniej Polsce, rozpoczęła swoją działalność na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej 08-III-1996r. Uczelnia kładzie duży nacisk na badania naukowe i współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami. Głównym obszarem badań naukowych prowadzonych przez rzeszowską uczelnię są nauki medyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Uczelnia prowadzi również zaawansowane badania nad sztuczną inteligencją i bioinformatyką.

Trzywydziałowa struktura Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje studentom wybór prawie 20 kierunków, których programy dydaktyczne są uaktualniane pod względem wymogów rynku pracy i dynamicznych zmian gospodarczych. Obecnie uczelnia kształci około 9tyś. studentów, z czego prawie 2tyś. stanowią studenci zagraniczni.

Studenci i absolwenci uczelni otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia podczas krajowych i międzynarodowych konkursów i kongresów w tym „Mistrzowie Dydaktyki”, School of Leaders czy uzyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przy uczelni działa kilkanaście Kół Naukowych rozwijających pasje studentów, Akademicki Związek Sportowy oraz Centrum Turystyki i Rekreacji. Prowadząc działalność międzynarodową polegającą na wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, rzeszowska uczelnia realizuje wiele programów dwustronnych w tym Erasmus+.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wybierz studia w Nowoczesnej Uczelni - zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Poznaj Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Studiuj na WSPA w Lublinie już od 270 zł!

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podkarpackie