Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ)(Niepublliczna)

palceholder

35-225 Rzeszów

ul. Sucharskiego 2

tel.:

+48 17 866 11 88,
+48 17 866 11 99

Studia dyplomowe - kierunki
Aviation Management / Zarządzanie lotnictwem (studia I stopnia)
Biomedycyna (studia I stopnia) NOWOŚĆ!
Computer Science (studia I stopnia)
Cyberbezpieczeństwo (studia II stopnia)
Cybersecurity / Cyberbezpieczeństwo (studia II stopnia)
Data Science / Nauka o danych (studia II stopnia)
Filologia angielska (studia I stopnia)
Filologia angielska z językiem chińskim (studia I stopnia)
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu (studia I stopnia)
Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie)
Game Design and Development / Projektowanie i produkcja gier komputerowych (studia I stopnia)
Global Aviation Management / Zarządzanie lotnictwem globalnym (studia II stopnia)
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (studia I stopnia)
Informatyka (studia I stopnia inż.)
Informatyka (studia II stopnia)
International Business Management (studia I stopnia) NOWOŚĆ!
Inżynieria oprogramowania w bezpiecznych sieciach (studia I stopnia inż.) NOWOŚĆ!
Komunikacja cyfrowa (studia I stopnia)
Kosmetologia (studia I i II stopnia)
Logistyka (studia I stopnia inż.)
Management / Zarządzanie (studia II stopnia)
Nursing / Pielęgniarstwo (studia I stopnia)
Pielęgniarstwo (studia I stopnia)
Praca socjalna (studia I stopnia) NOWOŚĆ!
Programming / Programowanie (studia I stopnia)
Programowanie (studia I stopnia inż.)
Projektowanie gier komputerowych (studia I stopnia)
Projektowanie graficzne (studia II stopnia)
Psychologia w zarządzaniu (studia I stopnia)
Social Work / Praca socjalna (studia I stopnia) NOWOŚĆ!
Zarządzanie (studia I i II stopnia)
Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia) NOWOŚĆ!
Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) NOWOŚĆ!

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości.

W roku akademickim 2021/22 oferta Uczelni obejmuje 13 kierunków i ścieżek kształcenia, a nauka na nich odbywa się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W ramach WSIiZ funkcjonują cztery Kolegia: Medyczne, Zarządzania, Informatyki Stosowanej oraz Mediów i Komunikacji Społecznej, Uczelnia oferuje także szeroką paletę studiów podyplomowych oraz daje możliwość studiów doktoranckich – uprawnienia do nadawania tytułu doktora w zakresie nauk o mediach WSIiZ zdobyła w 2015 roku, zyskując tym samym status uczelni akademickiej.

Priorytetem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pozostają: najwyższa jakość edukacji, rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu starannie dobranej kadry WSIiZ od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych, a nowatorskie metody nauczania i program dostosowany do potrzeb rynku pracy sprawiają, że studenci są zadowoleni z wyboru tej uczelni. Na mapie regionu oraz Polski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyróżnia się także ożywioną współpracą międzynarodową i bogatą ofertą studiów w języku angielskim – z tego powodu jest zaliczana (jako jedyna na Podkarpaciu) do uczelni o klasie międzynarodowej.

 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) to uznana instytucja edukacyjna w sercu Rzeszowa. Uznawana jest za czołową uczelnie w regionie, stawiając na wysoką jakość kształcenia.

Misją uczelni jest tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju studentów, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, zdobywanie oraz przyswajanie wiedzy, kształcenie profesjonalnych umiejętności przyszłych specjalistów. Celem WSIiZ jest docieranie do jak najszerszej grupy odbiorców z ofertą edukacyjną i naukowo-badawczą.

WsIiZ w Rzeszowie stawia na ustawiczne doskonalenie swojej oferty edukacyjnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Dąży do realizacji swojej misji poprzez tworzenie kreatywnego i innowacyjnego środowiska akademickiego wspierającego rozwój intelektualny i osobisty studentów.

Filarem uczelni jest kadrę bodącą do doskonalenia się, czego wynikiem jest szerokie spektrum nowoczesnych kursów, zajęć praktycznych i modułów, umożliwiających studentom zdobywanie praktycznych umiejętności i gotowości do wejścia na rynek pracy.

 

Stypendia na WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) mieszcząca się w przepięknym i rozwijającym się Rzeszowie, jednak szczególnie atrakcyjną staje się jej oferta wsparcia finansowego dla studentów.

Stypendia WSIiZ to istotny aspekt społeczny, dzięki któremu uczelnia dba o rozwój i dobrobyt swoich studentów. WSIiZ oferuje kilka rodzajów stypendiów, które różnią się kryteriami, cezurami i kwotami.

Stypendium socjalne, zarezerwowane dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendium rektora dla najlepszych studentów, pokazujących wybitne osiągnięcia akademickie, stypendium dla osób niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę ich specyficzne potrzeby, czy stypendium motywacyjne dla studentów zasługujących na dodatkowe wsparcie. Każde z nich pomaga różnym grupom studentów, co podkreśla społeczną i inklzyjną misję uczelni.

W ostatnim czasie WSIiZ podwyższyła kwoty stypendiów o 10%. Na przykład, stypendium socjalne wynosiło nawet 605 zł miesięcznie, a stypendium rektora - 660 zł. Dodatkowo oferowane są inne wsparcia finansowe, takie jak dodatek mieszkaniowy czy stypendium naukowe dla obcokrajowców.

 

Studia podyplomowe

Położona w malowniczym Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) uchodzi za jedno z najbardziej nowoczesnych miejsc edukacyjnych w regionie. Uczelnia prowadzi szeroką gamę studiów, ale swoją reputację zawdzięcza przede wszystkim innowacyjnemu podejściu do studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe na WSIiZ są skonstruowane tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy. Uczelnia stawia na zasady praktycznego uczenia się, które pozwala studentom zdobywać doświadczenie poprzez bezpośrednie zastosowanie wiedzy teoretycznej. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych.

Oferowane na uczelni kursy, jak programowanie, analiza danych czy zarządzanie projektami, są prowadzone przez specjalistów o międzynarodowym renomie. WSIiZ stara się tworzyć atmosferę, w której studenci czują się nie tylko wykształcani, ale również zainspirowani do dalszego rozwoju i eksploracji w wybranym polu.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to miejsce, które oferuje więcej niż tylko tradycyjne studia. To miejsce, gdzie edukacja jest dostosowana do XXI wieku, narzędzie do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wybierz studia w Nowoczesnej Uczelni - zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Poznaj Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Studiuj na WSPA w Lublinie już od 270 zł!