Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Lista 168 kierunków studiów w Polsce

Wybierz kierunek z dla Siebie z całej Polski


Kierunki studiów dyplomowych, które są najczęściej oferowane przez szkoły wyższe w Polsce.

1. Zarządzanie – 295 uczelni oferuje ten kierunek

Studia na kierunku zarządzanie cieszą się ogromną popularnością i dają spore perspektywy zawodowe, nic więc dziwnego, że całe mnóstwo uczelni ma w swojej ofercie właśnie ten kierunek. Zarządzanie to doskonała opcja dla osób, które widzą swoją przyszłość jako menadżerowie, prezesi, a także właściciele własnych firm. Program studiów na poszczególnych uczelniach może się nieco różnić, podobnie jak inne mogą być na nich specjalności. Dzięki temu każdy student może znaleźć dla siebie taką specjalizację, która w stu procentach odpowiada jego zainteresowaniom i planom na przyszłość. Studia z zarządzania są prowadzone w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. To dobry kierunek nie tylko dla osób, które są na etapie wybierania swojej przyszłości zawodowej. Zarządzanie studiują też osoby, które już są zatrudnione na różnych stanowiskach, ale uzupełnienie wykształcenia jest im potrzebne dla lepszych zarobków lub dla awansu.

2. Informatyka – 193 uczelnie oferują ten kierunek

Na studiowanie informatyki decydują się kandydaci, którzy doskonale radzą sobie z przedmiotami ścisłymi i są świadomi poziomu trudności na tym kierunku. Informatyka to studia dwustopniowe – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie można uzupełnić wykształcenie na studiach magisterskich. Jednak już ukończenie pierwszego stopnia daje wiele możliwości na rynku pracy. Na informatyce można znaleźć wiele specjalności, dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program studiów jest mocno rozbudowany, daje sporą wiedzę teoretyczną, a także wyposaża w praktyczne umiejętności. Informatyka na poszczególnych uczelniach może mieć nieco inny program i inny wybór specjalności, za każdym razem jednak doskonale przygotowuje studentów do pracy w wybranym zawodzie. Wybierając studia informatyczne warto brać pod uwagę te uczelnie, które mają wysoki poziom kształcenia i cieszą się pozytywną opinią wśród absolwentów. Nie wszystkie studia informatyczne są bowiem prowadzone na jednakowo wysokim poziomie.

3. Administracja – 179 uczelni oferuje ten kierunekKierunek administracja od kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, a rynek pracy nieustannie poszukuje doświadczonych i wykształconych specjalistów w tej dziedzinie. Uczelnie wyższe odpowiadają niejako na zapotrzebowanie rynku i kształcą nowoczesne kadry specjalistów od administracji, którzy następnie znajdują zatrudnienie zarówno w administracji publicznej, jak i w prywatnych sektorach gospodarki. Studia na kierunku administracja mogą się w zależności od uczelni różnić poziomem kształcenia, specjalnościami, jakie studenci mogą wybrać w trakcie nauki, a także innymi kwestiami związanymi z programem i planem studiów. Kierunek ten realizowany jest dwustopniowo. Na pierwszym poziomie są trzyletnie studia licencjackie, a później naukę można kontynuować na studiach magisterskich. Nie wszystkie uczelnie realizują na tym kierunku studia magisterskie. Jeśli więc ktoś myśli o dwóch poziomach studiów, warto od razu wybrać tę uczelnię, na której jest możliwe kształcenie się na obu stopniach.

4. Pedagogika – 175 uczelni oferuje ten kierunek

Kierunek pedagogika na większości uczelni jest realizowany na wydziałach nauk społecznych lub o pokrewnej tematyce. Studia pedagogiczne są dwustopniowe, najpierw trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia uzupełniające. Pedagogika ma wiele specjalności, które można wybierać w zależności od indywidualnych zainteresowań. Nie wszystkie uczelnie realizują kształcenie na jednakowo wysokim poziomie – najlepszą i najbardziej wszechstronną ofertę mają te szkoły wyższe, na których kierunek ten jest prowadzony już od dawna. Posiadają bowiem wtedy doskonałą kadrę dydaktyczną, sprawdzone specjalności, a także realizują wiele projektów i programów, dzięki którym studenci już na studiach mogą realizować się zawodowo. Specjalności na kierunku pedagogika mogą z biegiem czasu nieco się zmieniać, uczelnie bowiem dopasowują program kształcenia do realnych potrzeb rynku i modyfikują go w zależności od tego, na jakich specjalistów jest obecnie największe zapotrzebowanie. Studenci różnych specjalności pedagogicznych mogą więc mieć pewność, że kształcą się w dziedzinie, po której nie powinni mieć problemów z przyszłym zatrudnieniem.


5. Finanse – 156 uczelni oferuje ten kierunekFinanse jako kierunek studiów cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów, którzy właśnie z tą branżą wiążą swoją przyszłość. Jest ona bardzo perspektywiczna, dale wiele możliwości zawodowych, pozwala rozwijać się w konkretnych specjalnościach, które obecnie są poszukiwane na rynku pracy. Kierunek finanse znajdziemy zarówno na największych uczelniach publicznych w kraju, jak również w wielu prywatnych szkołach wyższych. Można więc bez problemu znaleźć studia w niewielkiej odległości od swojego miejsca zamieszkania. Kierunek finanse to studia dwustopniowe, w trakcie których najpierw trzeba zrobić trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Jednak już po pierwszych, trzyletnich studiach można doskonale radzić sobie zawodowo w swojej branży. Program studiów na poszczególnych uczelniach może się różnić, inne są też specjalności do wyboru. Zanim więc wybierzemy konkretną uczelnię, warto dokładnie przyjrzeć się ofercie co najmniej kilku różnych szkół wyższych.

6. Rachunkowość – 139 uczelni oferuje ten kierunek

Rachunkowość to kierunek studiów, który chętnie wybierają osoby z umysłami ścisłymi, nie mające problemów z matematyką i przedmiotami pokrewnymi. Studiowanie rachunkowości to dobry pomysł na ciekawą przyszłość zawodową. Jest to bowiem kierunek, który nieustannie się rozwija i daje wiele możliwości dla osób po studiach. Kierunek ten realizowany jest dwustopniowo – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, po których można uzupełnić wykształcenie na dwuletniej magisterce. Warto jednak pamiętać, że wystarczy pierwszy stopień studiów, aby móc znaleźć satysfakcjonującą pracę w swoim zawodzie. Na poszczególnych uczelniach kierunek finanse może się nieco różnić zarówno pod względem poziomu nauczania, jak i różnych specjalności do wyboru. Dobrze jest więc sprawdzić, jak wygląda studiowanie na różnych uczelniach. Studia są dosyć wymagające, a ich program bardzo napięty i zróżnicowany. Jednak ich ukończenie pozwala nie tylko na pracę w wieli firmach i organizacjach, ale również na zakładanie własnych biur rachunkowych.

7. Edukacja – 128 uczelni oferuje ten kierunekKierunek edukacja oferowany jest przez wiele uczelni prywatnych i państwowych, choć za każdym razem może nieco się różnić. Edukacja ma bowiem wiele twarzy i konkretny wybór specjalności zależy od tego, jakie są nasze plany zawodowe. Do wyboru jest między innymi edukacja wczesnoszkolna czy szkolna, edukacja kulturalna, edukacja w zakresie sztuk muzycznych lub plastycznych. Studia edukacyjne realizowane są dwustopniowo – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, które dają podstawową, kompleksową wiedzę w danej dziedzinie. Następnie można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich. Jeśli wybieramy konkretną uczelnię, warto sprawdzić, jak wygląda poziom nauczania, jakie są na danym kierunku specjalności, a także czy będzie możliwe kontynuowanie studiów dwustopniowych na tej samej uczelni. Wiele szkół wyższych realizuje bowiem studia wyłącznie na pierwszym stopniu, co powoduje, że osoby chcące kontynuować kształcenie musza sobie szukać innej uczelni. Studia dają wiele możliwości zawodowych i odpowiadają nieustannie zmieniającemu się rynkowi pracy.

8. Ekonomia – 124 uczelnie oferują ten kierunek

Studia na kierunku ekonomia są wyjątkowo popularne zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ekonomia ma wiele ciekawych specjalności, które można wybierać w zależności od indywidualnych zainteresowań. Specjalności te na poszczególnych uczelniach mogą się nieco różnić, jednak za każdym razem ich program jest tworzony na podstawie zapotrzebowania rynku pracy. Studia ekonomiczne są dwustopniowe, czyli najpierw realizowane są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie uzupełniające. Studenci ekonomii w trakcie nauki poznają sporo wiedzy teoretycznej, ale również mają wiele warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Studia ekonomiczne wyposażają w kompleksową wiedzę i umiejętności, które są potem przydatne w życiu zawodowym. Absolwenci studiów ekonomicznych na praktycznie każdej uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy i bardzo dobrze radzą sobie w życiu zawodowym.

9. Marketing – 103 uczelnie oferują ten kierunekKierunek marketing w wielu odsłonach specjalizacyjnych i tematycznych można studiować na uczelniach państwowych oraz w niepublicznych szkołach wyższych. Jest to kierunek, który doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie nowoczesnego rynku pracy. Zarówno firmy, jak i instytucje poszukują doświadczonych i wykształconych marketingowców, którzy kompleksowo zajmą się budowaniem wizerunku marki, relacji z klientem oraz systemu sprzedaży. Studia marketingowe są przyszłościowe i dają wiele perspektyw, gdyż bez nowoczesnego marketingu trudno sobie wyobrazić jakikolwiek sektor gospodarki. Kierunek marketing realizowany jest dwustopniowo – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Nie wszystkie uczelnie realizują drugi stopień kształcenia. Jeśli więc komuś zależy na tytule magistra marketingu, powinien od razu wybrać uczelnię, na której będzie mógł zrealizować oba stopnie kształcenia.

10. Medycyna – 96 uczelni oferuje ten kierunek

Studia medyczne na wszystkich uczelniach wyglądają bardzo podobnie, gdyż plany i programy kształcenia są ustalone i narzucone odgórnie. Kierunek lekarski na uczelniach medycznych to jednolite studia magisterskie, które trwają sześć lat, realizowane są w dużym stopniu w szpitalach i ośrodkach zdrowia, które pełnią funkcję uczelnianych klinik. Studia medyczne są wyjątkowo wymagające, trudne, pełne bardzo ścisłych przedmiotów. Studenci mają do dyspozycji doskonałe kadry naukowe, kształcą się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W trakcie studiów zdobywają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym po ukończeniu kształcenia mogą wykonywać zawód lekarza i pracować w publicznych oraz prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Absolwenci kierunków lekarskich przystępują do ogólnopolskiego Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie daje prawo wykonywania zawodu.