Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Bezpłatne studia na kierunku dietetyka w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunek dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadzony jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Są to studia dwustopniowe, na które składają się trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych dietetyków, doskonale wiedzących, jak prawidłowo wspomagać organizm poprzez żywienie od narodzin aż do późnej starości. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę na temat żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo zależnych, planowania diety dla osób o różnych potrzebach żywieniowych. Poznają też diety naturalne oraz produkty lecznicze o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym. Studia na kierunku dietetyka kompleksowo przygotowują zarówno pod względem teoretycznym, jak i umiejętności praktycznych.

Studenci kierunku dietetyka mają możliwość kształcenia w nowoczesnej bazie dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry naukowej. W programie kształcenia duży nacisk kładzie się na przedmioty praktyczne. Studenci od początku nauki biorą udział w wielu warsztatach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, dodatkowych szkoleniach. Odbywają też praktyki i staże zawodowe w miejscach, w których mogą poznać przyszły zawód w praktyce. Absolwenci dietetyki mają kompleksową wiedzę na temat zastosowania diety w konkretnej jednostce chorobowej, prowadzenia edukacji żywieniowej, oceny zapotrzebowania na składniki odżywcze, opracowywania indywidualnych programów dietetycznych dla osób chcących utrzymać zdrowie i kondycję. Po ukończeniu dietetyki specjaliści z dyplomem nie mają problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Przykładowe przedmioty na kierunku dietetyka w Gdańsku

 • Anatomia człowieka – ten przedmiot mają obowiązkowo wszyscy studenci kierunków medycznych i okołomedycznych. Dokładne poznanie budowy ludzkiego organizmu i zachodzących w nim procesów pozwala zrozumieć wiele potrzeb, także żywieniowych. W trakcie nauki tego przedmiotu studenci poznają również, jak konkretne składniki pokarmowe wpływają na funkcjonowanie poszczególnych narządów.

 • Biochemia – jest to przedmiot, który zajmuje się przekazaniem wiedzy na temat reakcji chemicznych zachodzących w żywych organizmach, ze szczególnym naciskiem na organizm człowieka. Studenci są wprowadzani w zagadnienia biosyntezy, funkcji poszczególnych składników pokarmowych, niedoboru i nadmiaru składników odżywczych, a także w tematykę procesów energetycznych zachodzących w organizmach.

 • Toksykologia – przedmiot łączy w sobie biologię, chemię i medycynę. Studenci poznają najważniejsze czynniki toksyczne działające na organizm, ich negatywne skutki oraz możliwości ich wyeliminowania.

 • Podstawy immunologii – przedmiot ten łączy w sobie biologię i medycynę, skupiając się na biologicznych i biochemicznych podstawach reakcji odpornościowo-obronnych organizmu. Poznają również, jak właściwe żywienie i umiejętny dobór składników odżywczych pomaga usprawniać działanie układu odpornościowego człowieka.

 • Żywienie w pediatrii – przedmiot ten przedstawia potrzeby żywieniowe dzieci na różnych etapach rozwoju, wskazuje na różnice pomiędzy odżywianiem człowieka dorosłego, a organizmu dopiero rozwijającego się. Na zajęciach studenci uczą się, jak przygotowywać plany dietetyczne dla dzieci zarówno zdrowych, jak i chorych czy niepełnosprawnych.

 • Żywienie w chirurgii – studenci poznają procesy, jakie zachodzą w organizmie człowieka chorego, poddawanego operacjom chirurgicznym oraz jego specyficzne potrzeby żywieniowe. Dobrze dobrana dieta i odpowiedni plan żywieniowy jest bowiem ogromnym wsparciem w trakcie rekonwalescencji i dochodzenia do pełnej sprawności.

 • Podstawy gerontologii – jest to nauka o procesach starzenia się zachodzących w organizmie człowieka. Przedmiot łączy w sobie elementy medycyny, biologii, psychologii, a także antropologii kulturowej. Studenci poznają specyficzne potrzeby żywieniowe osób starszych i uczą się przygotowywania diet odpowiednich dla osób w starszym wieku.

 • ikonka studia

  Lista 163 kierunków studiów w Polsce

  Wybierz kierunek z dla Siebie z całej Polski