Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Bezpieczeństwo Narodowe
Pedagogika
Psychologia

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

Poznańska szkołą wyższa rozpoczęła swoją działalność 17-XII-2004r., na mocy decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jako pierwsza w Polsce i jedna z niewielu szkół wyższych w Europie, skupiła swój obszar edukacyjny na problemach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa, podczas procesu edukacyjno-wychowawczego, potrafi przygotować specjalistów swoich dziedzin, gotowych do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu studiów, a często jeszcze podczas nauki.

Rozwój Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, zaowocował utworzeniem kilku Oddziałów Zamiejscowych, między innymi w Gliwicach, tworząc Wydział Studiów Społecznych. Gliwicki wydział poznańskiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, oferuje studentom trzy kierunki studiów I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studia podyplomowe oraz liczne kursy zawodowe i szkolenia kwalifikacyjne, odbywające się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.

Gliwicka uczelnia dostosowała swój program edukacyjny w sposób umożliwiający studentom połączenie edukacji z pracą zawodową, a udział w projektach europejskich daje możliwość studentom i absolwentom uczelni, odbycia darmowych szkoleń i warsztatów, również za granicą.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wojskowa Akademia Techniczna - uczelnia z tradycją
O Akademii: Przyszłość ASzWoj (część 5)
Chodźże na UJ