Reklama - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w KrakowieAkademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie (Publiczna)

palceholder

30-059 Kraków

al. A. Mickiewicza 30

tel.:

+48 12 617-22-22,
+48 12 617-33-33

Automatyka i Robotyka
Automatyka Przemysłowa i Robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia Budowlana
Chemia w Kryminalistyce
Computer Physics
Computer Science
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Ekologiczne Źródła Energii
Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych
Electronics and Tele­communications
Elektronika
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
Energetyka Wodorowa
Energy and Environmental Engineering
Fizyka Medyczna
Fizyka Techniczna
Geodezja i Kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Geologia Stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka Geoprzestrzenna
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Systemy Inteligentne
Informatyka Społeczna
Informatyka Stosowana
Informatyka Techniczna
Informatyka – Data Science
Inżynieria Akustyczna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Ciepła
Inżynieria Górnicza
Inżynieria i Analiza Danych
Inżynieria i Monitoring Środowiska
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Inżynieria Mechatroniczna
Inżynieria Metali
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Inżynieria Obliczeniowa
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Inżynieria Procesów Przemysłowych
Inżynieria Produkcji i Jakości
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
Kulturo­znawstwo
Matematyka
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Mechanical Engineering
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronic engineering with English as instruction language
Metalcasting Engineering
Metallurgical Engineering
Metalurgia
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
Mikro­elektronika w Technice i Medycynie
Modern Materials Design And Application
Nanoinżynieria Materiałów
Nowoczesne Technologie Paliwowe
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
Raw Materials Value Chain
Recykling i Metalurgia
Remote Sensing and Geo Informatics
Rewitalizacja Terenów Zdegrado­wanych
Socjologia
Technologia Chemiczna
Technologie Przemysłu 4.0
Teleinformatyka
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja

Opis Uczelni

Akademia Górniczo-Hutnicza

Plany stworzenia uczelni kształcącej specjalistów górnictwa sięgają 1912r., Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej, uzyskał nawet zgodę cesarza Franciszka Józefa na utworzenie placówki, wydane w Najwyższym Postanowieniu. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił powstanie uczelni, dopiero po odzyskaniu niepodległości, w dniu 08-04-1919r., za zgodą Rady Ministrów, powołano do życia Akademię Górniczą w Krakowie.

 Po reaktywacji swojej działalności przerwanej II wojną światową, była pierwszą w kraju uczelnią techniczną ze zorganizowaną strukturą. Od 1949r. uczelnia formalnie funkcjonuje pod obecną nazwą Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Jako jedna z największych krajowych uczelni technicznych, akademia posiada 16 wydziałów, które na ponad 70 kierunkach, prowadzą edukację specjalistów wysoko cenionych przez pracodawców. Krakowska uczelnia zdobywa szereg prestiżowych nagród i certyfikatów najwyższej jakości edukacyjnej, nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Prowadzone przez Akademię Hutniczo Górniczą badania naukowe, stawiają ją w czołówce wdrażania nowoczesnych technologii, wprowadzając około 100 patentów rocznie.

 

Misja Uczelni

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica to jedna z najbardziej prestiżowych i zaawansowanych technicznie uczelni w Polsce. Znajdująca się w Krakowie, miastem znanym ze swojej bogatej historii i kultury, AGH jest unikalnym miejscem dla badaczy, naukowców i studentów.

Misja AGH polega na promowaniu innowacyjnych metod badawczych i kształcenia w dziedzinach nauki technicznej, a także naturalnej. Celem uczelni jest tworzenie, rozwijanie i przekazywanie wiedzy za pomocą nauczania i badań naukowych na najwyższym poziomie. W swoim działaniu, AGH położyła nacisk na współpracę międzynarodową, wymianę studentów oraz doskonalenia kadry nauczycielskiej.

Uczelnia dąży do bycia liderem w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, dostarczając studentom możliwość połączenia teorii z praktyką. Wieloletnia tradycja i nowoczesne podejście do nauki sprawiają, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest miejscem, gdzie przyszli inżynierowie i naukowcy mają szansę na rozwijanie swoich pasji, zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprostania wyzwaniom przyszłości.

 

Koła naukowe

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie, położona w historycznym sercu Polski, to jedna z najbardziej prestiżowych i renomowanych polskich uczelni. Krajowa kuźnia inżynierskich talentów, słynie nie tylko z doświadczonych kadry, ale także z intensywnej aktywności studenckiej.

Szczególnie istotną częścią doświadczenia akademickiego na AGH są koła naukowe. Koła stanowią platformę dla studentów, którzy chcą pogłębiać wiedzę, zdobywać doświadczenia, oraz rozwijać umiejętności w specjalistycznych dziedzinach poza formalnym programem studiów. Zrzeszają one pasjonatów z różnych dziedzin nauki i technologii.

Uczelnia promuje interdyscyplinarne myślenie, dlatego koła naukowe AGH obejmują różnorodne tematy, od nauk ścisłych, przez technologię, do nauk humanistycznych. Studenci mają do dyspozycji setki kół naukowych, które pozwalają na realizację nawet najbardziej nietypowych pasji i zainteresowań.

AGH zachęca wszystkich swoich studentów do aktywnego udziału w nauce praktycznej, uwzględniając to w swoim programie edukacyjnym. To podejście kształtuje młodych ludzi, którzy są przygotowani do obliczenia się z wyzwaniami przyszłości i sukcesu w swojej karierze.

 

Studia podyplomowe na Akadamii Górniczo-Hutniczej

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z czołowych uczelni technicznych w Polsce. Znana z solidnej bazy dydaktycznej i innowacyjnych programów nauczania, zapewnia edukację na najwyższym poziomie.

Szeroka oferta studiów podyplomowych na AGH odpowiada na rosnące zapotrzebowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Uczelnia stale aktualizuje swoje kursy, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku pracy, oferując nowoczesne programy nauczania, które łączą teorię z praktyką. Studenci podyplomowi na tej prestiżowej uczelni zyskują dostęp do nowoczesnych laboratoriów, wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej i unikalnych możliwości badawczych.

Znajdująca się w samym sercu jednego z najpiękniejszych miast Polski, Kraków, AGH jest idealnym miejscem dla studentów poszukujących wyzwań akademickich i kulturowych. Bliskość historycznego centrum miasta, a także dynamicznego sektora technologicznego czyni tę uczelnię atrakcyjnym miejscem do nauki i rozwoju.

Wreszcie, AGH jest znana z silnych więzi z przemysłem, co oznacza, że studenci podyplomowi mają wielkie szanse na wysokiej jakości praktyki i staże, a w konsekwencji sukces na rynku pracy po ukończeniu studiów.

 

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie to jedna z najbardziej renomowanych uczelni technicznych w Polsce, specjalizując się w naukach ścisłych, inżynierii i technologii. Miasto Kraków, w którym znajduje się uczelnia, jest również domem dla kilku innych uczelni, które oferują podobne programy.

Pierwszym z nich jest Uniwersytet Jagielloński - najstarsza uczelnia w Polsce, która oprócz nauk humanistycznych oferuje studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej lub Matematyki i Informatyki.

Kolejnym wartościowym wyborem jest Politechnika Krakowska. Ta instytucja jest drugą najważniejszą uczelnią techniczną w Krakowie i oferuje szeroki zakres programów nauczania obejmujących inżynierię, architekturę i technologię.

Na koniec warto wspomnieć o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pomimo że jest to głównie uczelnia ekonomiczna, oferuje ona również studia na kierunkach takich jak Informatyka i Ekonometria, które mogą być ciekawe dla studentów zainteresowanych naukami ścisłymi.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Mechatronika - 8 kandydatów na miejsce

Jest to kierunek, na którym studenci posiądą niezbędną wiedzę z matematyki, informatyki, chemii czy fizyki. To także umiejętne przyswojenie wiedzy z robotyki, podstaw elektroniki oraz matrologii. Na kierunku Mechatronika na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie uczniowie zaznajomią się z metodami obliczeniowymi, jak również narzędziami niezbędnymi do analizy wyników eksperymentu. Znajomość IT, metod oraz technik programowania to tylko niektóre z umiejętności, jakie zdobędą podczas trwania studiów.

Absolwenci II stopnia mają odpowiednią wiedzę, jeśli mowa o projektowanie mechatroniczne, systemy inteligentne oraz wytwarzanie mechatroniczne. W czasie studiów I stopnia studenci odbywają 4- tygodniowe praktyki w wybranym przez siebie zakładzie związanym z inżynierią wytwarzania lub mechaniczną. W czasie studiów II stopnia jest to miesięczna praktyka dyplomowa. Po kierunku Mechatronika absolwenci znajda pracą jako konstruktorzy, projektanci lub inżynierowie, lub jako mechatronik.

Program studiów na kierunku MechatronikaMechatronika - 8 kandydatów na miejsce


2. Informatyka - 6.5 kandydata na miejsce

Jest kierunkiem, podczas którego na studiach I stopnia studenci zdobędą niezbędną wiedzę z matematyki, fizyki, wybranych języków oraz technik programowania. Wśród przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie posiadać będą wiedze z zakresu inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, architektury komputerów, zasad działania elementów elektronicznych, cyfrowych oraz wielu innych.

Szczegółowa wiedza zdobyta podczas studiów II stopnia to w głównej mierze zakres inżynierii oprogramowania, Techniki integracji systemów w środowisku sieciowym. To również znajomość zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, oraz umiejętność rozumienia zasobów własności intelektualnej. Absolwenci tego kierunku po zakończeniu studiów potrafią wykorzystywać techniki komunikacyjne, oszacować czas potrzebny na realizację zadania, tworzyć programy o charakterze użytkowym oraz posługiwać się językami programowania. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie, natomiast po skończeniu nauki absolwenci znajda zatrudnienie jako programiści, architekci oprogramowania czy też administratorzy.

Program studiów na kierunku InformatykaInformatyka - 6.5 kandydata na miejsce


3. Informatyka i ekonometria - 6 kandydatów na miejsce

Jeden z kierunków oferowanych przez Akademię Górniczo- Hutnicza w Krakowie, na którym studenci posiądą niezbędną wiedzę z podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, podstaw zarządzania, techniki opisowej oraz ekonomicznej, jak również z zarządzania projektami, matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Na studiach II stopnia to zakres wiedzy z ekonomii matematycznej, inżynierii programowania, ekonometrii finansowej i dynamicznej. To także strategia inwestowania i finansowania firm.

Po zakończeniu studiów absolwenci tego kierunku umieją zarządzać sieciami informatycznymi, budować proste aplikacje, działać twórczo oraz prowadzić działalność biznesową w sektorze IT. Praktyki trwają 4 tygodnie, podczas ich trwania studenci nabędą umiejętności obserwacji i analizy procesów w organizacji, będą umieli poruszać się na rynku pracy i znaleźć odpowiednią pracę. Po zakończeniu studiów zawody, w jakich mogą się spełniać to między innymi analityk danych biznesowych, programista aplikacji biznesowych, konsultant systemów IT lub specjalista e- biznesu.

Program studiów na kierunku Informatyka i ekonometriaInformatyka i ekonometria - 6 kandydatów na miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Z NatURy Najlepsi !
Kobiety w nauce
Film promocyjny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ