Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Wrocław - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Wrocławiu - 27 uczelni

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 12

Wrocławska Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej Horyzont powstała w 2004 roku, a jej celem i ideą było stworzenie bazy edukacyjnej, która zapewniłaby nauczanie zgodne z najnowszymi potrzebami rynku pracy w dziedzinach związanych z informatyką i nowymi technologiami. Od samego początku uczelnia stawiała na wysoka jakość kształcenia, dbałość o najlepsze standardy akademickie oraz bycie na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami pracodawców. Szkoła kształci licencjackich, inżynierskich i magisterskich w takich kierunkach ścisłych, jak informatyka, bioinformatyka czy automatyka i robotyka. Posiada również spora ofertę studiów podyplomowych, skierowanych do osób, które już ukończyły studia wyższe. Uczelnia cieszy się dużą popularnością i renomą nie tylko wśród studentów, ale również w otoczeniu akademickim i naukowym. Oferuje świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną i kształcenie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców. Oprócz działalności edukacyjnej, realizuje szereg projektów naukowych i badawczych we współpracy z innymi uczelniami oraz otoczeniem biznesowym. 

Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 11

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 2006 roku w wyniku podziału na mniejsze jednostki wcześniejszego Wydziału Nauk Przyrodniczych. Oferuje kształcenie w naukach biologicznych i przyrodniczych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich oraz kształcenia podyplomowego. Co roku na wydziale kształci się ponad 400 studentów. Wydział Biotechnologii wyróżnia się przemyślaną strukturą, doskonale dopracowanymi programami nauczania, łączącymi w sobie wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności. Studenci kształcą się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowców. Wydział realizuje nie tylko działalność dydaktyczną, ale również naukową i badawczą. Stale rozwija swoją ofertę, poprawia standardy nauczania, współpracuje z otoczeniem naukowym i biznesowym. Absolwenci Wydziału Biotechnologii są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy cieszą się wysoką renomą na rynku pracy. 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 9

Uniwersytet SWPS swoją pierwotną siedzibę ma w Warszawie, jednak z biegiem czasu rozbudował ofertę edukacyjną i stworzył wydziały zamiejscowe w innych miastach, między innymi we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1996 roku, była jedną z pierwszych niepublicznych uczelni w kraju. Od początku działalności stawiała na wysoką jakość kształcenia i zachowanie najlepszych standardów akademickich. Wydział we Wrocławiu prowadzi kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe w naukach humanistycznych, społecznych, a także prawno-administracyjnych. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów nauczania, które są konsultowane z otoczeniem biznesowym. Uczelnia kształci studentów w tych dziedzinach i specjalnościach, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Uniwersytet SWPS cieszy się nie tylko popularnością wśród studentów, ale również renomą i pozytywnymi opiniami w środowisku akademickim. Świadczą o tym systematycznie przyznawane nagrody i wyróżnienia, a także wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych. 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 9

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu powstała w 2001 roku. Główną ideą kształcenia od początku działalności uczelni było przygotowanie wszechstronnie wykształconych menadżerów, gotowych do pracy w nowoczesnych systemach zarządzania, logistyki oraz transportu zarówno w kraju, jak i w warunkach międzynarodowych. Uczelnia jest jedyną szkołą w Polsce posiadającą akredytację Brytyjskiego Instytutu Logistycznego. Na przestrzeni lat działalności uzyskała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, co świadczy o wysokich standardach edukacyjnych i jakości programów nauczania. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie kierunkach związanych z logistyką, transportem, zarządzaniem, budownictwem, a także w naukach społecznych. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się obecnie ponad 1200 studentów. Mają oni do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, a także wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Poziom nauczania gwarantuje absolwentom doskonałe przygotowanie do pracy zawodowej w wybranym i wyuczonym obszarze. 

Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ( zobacz więcej )

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

tel.:

71 310 05 00, 71 355 55 43

ikonka email do uczelni

www.amuz.wroc.pl

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-680 Wrocław

ul. Braniborska 59

tel.:

tel. 71 35 83 407, 71 35 83 412

ikonka email do uczelni

sekretariat@pwst.wroc.pl

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ( zobacz więcej )

51-150 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

tel.:

71 765-85 - 76, 71 765-81-51

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wso.wroc.pl

rekrutacja.wsowl@onet.pl


e-rejestracja@wso.wroc.pl

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) ( zobacz więcej )

50-226 Wrocław

ul. św. Jadwigi 12

tel.:

71 346-99-00

ikonka email do uczelni

ewst@ewst.edu.pl

Politechnika Wrocławska (PWR) ( zobacz więcej )

50-370 Wrocław

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

tel.:

71 320-27-78

ikonka email do uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE) ( zobacz więcej )

53-345 Wrocław

ul. Komandorska 118/120

tel.:

71 368-07-89

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ue.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski (UWR) ( zobacz więcej )

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 1

tel.:

71 375-22-37

ikonka email do uczelni

bepo@adm.uni.wroc.pl

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław

Filmy

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO DOLNOśLąSKIE

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Galeria Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 9

Największa w regionie wałbrzyskim uczelnia publiczna, powołana do życia 15-VI-1999r., będąc pierwszą w Wałbrzychu samodzielną, państwową instytucją edukacyjną. Oferta uczelni obejmuje studia i-ego stopnia licencjackie lub inżynieryjne oraz uzupełniające studia magisterskie w ramach trzech Instytutów. Uczelnia współpracuje zarówno z regionalnymi i krajowymi instytucjami społeczno-gospodarczymi oraz polskimi i zagranicznymi uczelniami. Wysoką jakość procesu edukacyjnego potwierdzają pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Atutem uczelni jest rozbudowana, nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i kampus akademicki z kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Będąc partnerem programu Erasmus+, uczelnia zapewnia studentom i pracownikom naukowym, możliwość realizacji części studiów i ciekawe staże na europejskich uczelniach. 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 6

Polkowicka uczelnia rozpoczęła działalność w 2002r., jako Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki. Szybki rozwój uczelni i systematycznie zwiększająca się liczba studentów, pozwoliła powołać nowe wydziały, a sama uczelnia pozyskała nowoczesny kampus w największym w Polkowicach kompleksie uczelnianym. W 2016r. doszło do połączenia polkowickiej szkoły wyższej z Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie, powołując do życia Uczelnię Jana Wyżykowskiego z główną siedzibą w Polkowicach i wydziałem zamiejscowym w Lublinie. Uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów nie tylko z regionu, a kierunki takie jak górnictwo czy mechatronika przyciągają młodzież z całego kraju. Obecnie uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz studia podyplomowe w ramach trzech wydziałów. W ramach programu Erasmus+, dolnośląska uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, oferując studentom możliwość wymiany zagranicznej oraz ciekawe staże i praktyki.


Uczelnie Wrocław

Studia we WrocławiuWrocław jest trzecim co do wielkości ośrodkiem akademickim w Polsce. Tylko na studiach dziennych kształci się tu ponad 150 tysięcy studentów. W mieście funkcjonuje 10 uczelni państwowych: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Teatralnych, Akademia Wojsk Lądowych, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego. Studenci mają możliwość kształcenia się na najbardziej popularnych kierunkach ścisłych i humanistycznych, a także praktycznie we wszystkich dziedzinach artystycznych i sportowych. Oprócz uczelni państwowych, we Wrocławiu działają również uczelnie prywatne, które mają bogatą ofertę edukacyjną oraz zapewniają wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Studenci, którzy decydują się na kształcenie we Wrocławiu mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, bogatą ofertę studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.


Uwr


Uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu

Jeśli chodzi o uczelnie publiczne we Wrocławiu, to znajdziemy ich w stolicy Dolnego Śląska 10. Są to: Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – filia we Wrocławiu;

Uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu

We Wrocławiu działają także liczne uczelnie niepubliczne. Jest ich około 20 – a wśród nich m.in.: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Fizjoterapii; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu czy Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu. Oferta wrocławskich uczelni prywatnych jest bardzo szeroka – kandydaci na studia prywatne we Wrocławiu mogą studiować na najbardziej popularnych kierunkach studiów. Sprawdźmy, które uczelnie oferują kandydatom studia m.in. na zarządzaniu, informatyce, prawie czy logistyce.


zarzadzanie


Uczelnie niepubliczne z kierunkiem zarządzanie

Kandydaci na studia na kierunku lub specjalności związanej z zarządzaniem mogą wybrać m.in. te uczelnie: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont; Uniwersytet SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Dolnośląska Szkoła Wyższa; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Filia we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja.


wsh


Uczelnie niepubliczne z kierunkiem informatyka

Osoby, które chcą studiować informatykę, mogą wybrać jedną z następujących uczelni prywatnych: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Dolnośląska Szkoła Wyższa; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Filia we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus.

Uczelnie niepubliczne z kierunkiem logistyka

Wrocławskie uczelnie prywatne mają także ciekawą ofertę, jeśli chodzi o studia na kierunku logistyka. Gdzie można rozpocząć studia w tym zakresie? M.in. na takich uczelniach prywatnych: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Filia we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja.

Uczelnie niepubliczne z kierunkiem prawo

Choć prawo jeszcze do niedawna było domeną uczelni publicznych, to obecnie można studiować na tym kierunku także w ramach prywatnych studiów. Wrocławskie uczelnie prywatne, które oferują studia prawnicze, to: Uniwersytet SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Prawa.


medyk


Najpopularniejsze kierunki studiów we Wrocławiu

1. Psychologia - Uniwersytet Wrocławski liczba osób na miejsce - 17.84

Już od wielu lat psychologia cieszy się ogromną popularnością. Uniwersytet Wrocławski prowadzi oferuje jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Organizowane są przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Wybierając płatny kierunek, musisz się liczyć z opłatą semestralną-3500 zł. W 2019 roku łączny limit przyjęć na studia stacjonarne wynosi 220 osób. Studentom proponowane są następujące specjalizacje: psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia biznesu i organizacji oraz psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży.
Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Pracują później jako diagności, terapeuci, trenerzy, eksperci lub doradcy. Najczęściej pracują w szkołach, urzędach pracy, prywatnych firmach i sądach. Są również poszukiwani w wojsku, policji, przychodniach, szpitalach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Niektóre osoby decydują się na założenie własnego gabinetu.

Dużą zaletą programu studiów jest elastyczność. Dzięki temu studenci mogą zaplanować własną ścieżkę rozwoju. Pod uwagę mogą wziąć swoje oczekiwania i predyspozycje. Przyswajają wiedzę z różnych gałęzi psychologii. Uczą się myśleć twórczo i kreatywnie.

Zobacz także Opinie Uniwersytet Wrocławski

2. Kosmetologia - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu liczba osób na miejsce - 15.38Studia I i II stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Organizowane są na Wydziale Fizjoterapii. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi i masz duże zdolności manualne, zwróć uwagę na ten kierunek. Idealny kandydat jest ponadto cierpliwy i skrupulatny w wykonywaniu swoich obowiązków.

Kosmetologia to interdyscyplinarny kierunek. Studenci zdobywają wiedzę o zabiegach pielęgnacyjnych, dermatologii i chemii kosmetycznej. Na zajęciach uczą się, jak zmienić wizerunek klientów, biorąc pod uwagę typ urody, styl życia i status zawodowy.
Absolwenci mają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zabiegów odmładzających, pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Potrafią dopasować kosmetyki i zabiegi odpowiednie do potrzeb klienta.
Mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, centrach promocji zdrowia, agencjach reklamowych i telewizji. Mogą też znaleźć pracę w ośrodkach odnowy biologicznej, sanatoriach i klubach fitness. Niektórzy absolwenci decydują się na założenie własnego gabinetu kosmetologicznego. Współpracują z kosmetyczkami, dermatologami i chirurgami medycyny estetycznej.

3. Architektura - Uniwersytet Wrocławski liczba osób na miejsce - 15.3

Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony jest na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym. Łączny limit przyjęć na studiach licencjackich to 60 osób. Uczelnia nie prowadzi studiów w trybie niestacjonarnym.

Gospodarka przestrzenna to bardzo przyszłościowy kierunek. Dlatego cieszy się dużą popularnością wśród maturzystów. Jeśli interesujesz się geografią, architekturą, socjologią, ekonomią lub ochroną środowiska, zwróć szczególną uwagę na ten kierunek.
Absolwenci będą zarządzać przestrzenią na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Do ich obowiązków będzie też m.in. należeć:
- przygotowywanie dokumentów planistycznych,
- analiza przestrzenna pod kątem gospodarczym i społecznym,
- wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju oraz programu rozwoju lokalnego i regionalnego.

Na zajęciach studenci przyswajają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, przyrody, techniki, ekonomiki i społeczeństwa. Istnieje duże zapotrzebowanie na takich specjalistów. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w agencjach nieruchomości, firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i urzędach.

4. Dziennikarstwo - Uniwersytet Wrocławski liczba osób na miejsce - 11.3Dziennikarstwo to interdyscyplinarny kierunek, skierowany do kandydatów ciekawych świata. Studia I stopnia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym. Studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności:
- fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna,
- dziennikarstwo sportowe,
- dziennikarstwo audiowizualne,
- dziennikarstwo prasowe i online,
- twórcze pisanie (creative writing): film-teatr-telewizja,
- dziennikarstwo muzyczne,
- dziennikarstwo radiowo-telewizyjne.
Oferta specjalności jest bogata. Dlatego każdy student może wybrać taką, która będzie idealnie odpowiadać jego zainteresowaniom i predyspozycjom.
Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale też umiejętności. Dlatego program składa się z dużej ilości warsztatów. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i profesjonalne studia fotograficzne, telewizyjne i radiowe. Uczyć się będą pod bacznym okiem cenionych specjalistów i praktyków.

Absolwenci mogą przede wszystkim znaleźć pracę w telewizji, radiu, prasie, agencjach reklamowych i public relations oraz mediach internetowych.

5. Logistyka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu liczba osób na miejsce - 10.72

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród maturzystów. Logistyka przygotowuje studentów do obsługi systemów informatycznych, organizacji obsługi klienta, organizacji dystrybucji, obsługi zamówień i sterowania produkcją.

Na zajęciach studenci mają poznać podstawowe zadania logistyczne i nowoczesne programy. Poznają sposoby skutecznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji. Uczą się obsługi narzędzi technicznych i informatycznych. Program studiów składa się nie tylko z przedmiotów obowiązkowych, ale też fakultatywnych. Zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, można wybrać następujące przedmioty specjalnościowe:
- Systemy informacyjne w logistyce,
- Internet w logistyce,
- Usługi logistyczne,
- Normowanie pracy,
- Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych,
- Planowanie i monitorowanie projektów,
- Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
- Statystyka w przedsiębiorstwie.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w małych, jak i dużych zakładach produkcyjnych. Specjaliści poszukiwani są w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.
. Informatyka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 9,91 osób na miejsce
Kierunek informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu realizowany jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne oraz niestacjonarne. Studia na tym kierunku przeznaczone są dla osób, które nie mają problemów z przedmiotami ścisłymi, wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą informatyką, są otwarte na nieustanne dokształcanie. Kierunek informatyka posiada do wyboru kilka specjalności, między innymi informatykę w biznesie. Studenci poznają zarówno przedmioty ogólne, jak i ściśle kierunkowe i specjalistyczne. Nauka odbywa się w doskonałych warunkach lokalowych i przy wsparciu profesjonalnej kadry dydaktycznej, która kładzie nacisk nie tylko na przyswajanie wiedzy teoretycznej, ale również kształtowanie umiejętności praktycznych. Studenci informatyki w trakcie studiów uczestniczą w stażach, praktykach zawodowych i wielu dodatkowych kursach, dzięki czemu po ukończeniu nauki są prawdziwymi specjalistami w swojej branży.

Jeśli chcesz studiować w tej placówce zachęcamy do przeczytania: Opinie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6. Biologia – Uniwersytet Wrocławski – 9,14 osób na miejsce

Kierunek biologia na Uniwersytecie Wrocławskim jest realizowany na Wydziale Nauk Biologicznych. Kierunek jest realizowany dwustopniowo – najpierw 3-letnie studia pierwszego stopnia, a następnie dwuletnie studia uzupełniające. Studenci biologii przez pierwsze dwa lata poznają przedmioty ogólnokształcące oraz kierunkowe, natomiast na początku trzeciego roku mogą wybrać jedną z czterech specjalizacji: biologię człowieka, biologię eksperymentalną, mikrobiologię oraz biologię środowiskową.
Program studiów jest konsultowany nie tylko z kadrami naukowymi, ale również z przedstawicielami biznesu w tych branżach, które są realnie zainteresowane wykwalifikowanymi absolwentami studiów biologicznych. Można więc mieć pewność, że studia na tym kierunku są tak zorganizowane, aby spełniać wymagania nowoczesnego rynku pracy. Absolwenci kierunku biologa są doskonale przygotowani do pracy w laboratoriach, jednostkach badawczych, firmach z branży chemicznej, kosmetycznej, spożywczej oraz w urzędach i instytucjach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.7. Filologia hiszpańska – Uniwersytet Wrocławski – 8,95 osób na miejsce

Kierunek filologia hiszpańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego to propozycja dla osób, które są zainteresowane nie tylko językiem, ale również hiszpańskojęzyczną kulturą, historią oraz dziedzinami pokrewnymi. Filologia realizowana jest w ramach studiów dwustopniowych – trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Kierunek, wbrew pozorom, nie jest przeznaczony tylko dla osób, które miały już styczność z językiem. Program studiów obejmuje dwie ścieżki kształcenia – jedna jest przeznaczona dla osób, które znają już hiszpański, druga natomiast to propozycja dla osób, które będą języka uczyły się od zera.
Dodatkowo na obu ścieżkach realizowana jest nauka drugiego języka romańskiego (min. Francuskiego i włoskiego). Po ukończeniu studiów absolwenci będą się nim posługiwać w stopniu co najmniej komunikatywnym. Filologia hiszpańska to doskonały kierunek dla osób, które mają zdolności językowe, są ciekawe świata i chcą realizować się zawodowo w międzynarodowym środowisku.

8. Weterynaria – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 7,89 osób na miejsce

Kierunek weterynaria na Uniwersytecie przyrodniczym we Wrocławiu to propozycja dla osób, które chcą połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli pracę zawodową z kontaktem ze zwierzakami. Studia na kierunku weterynaria to jednolite studia magisterskie, które trwają 5,5 roku, czyli 11 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii. W trakcie pierwszych lat kształcenia studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, natomiast w późniejszych latach zdobywają już mocno specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin leczenia zwierząt i nie tylko.
Nauka odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, ale również duży nacisk jest kładziony na praktyczną naukę zawodu. Studenci spędzają więc sporo czasu w laboratoriach, klinikach weterynaryjnych oraz w innych miejscach, gdzie mają kontakt ze zwierzętami. Absolwenci kierunku weterynaria są doskonale przygotowani do wykonywania swojego zawodu, a jednocześnie posiadają wszystkie uprawnienia, jakie są niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu, które wydają okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

Sprawdź co o uczelni mówią jej studenci i absolwenci na stronie Opinie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

9. Filologia włoska – Uniwersytet Wrocławski – 7,68 osób na miejsce

Dużą popularnością wśród przyszłych studentów cieszą się wszystkie kierunki filologiczne, nie tylko filologia angielska czy germańska. Filologia włoska na Uniwersytecie Wrocławskim również co roku jest oblegana przez kandydatów. Kierunek jest realizowany na Wydziale Filologicznym i prowadzony dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnia magisterka. Aby studiować filologię włoską nie trzeba koniecznie znać języka. Studia prowadzone są dwutorowo – dla osób znających język włoski i dla tych, którzy uczą się od podstaw.
W programie trzyletnich studiów jest aż 720 godzin języka włoskiego, a także 240 godzin drugiego języka włoskiego, co pozwala poznać wybrany język w stopniu co najmniej umożliwiającym swobodną komunikację. Studia na filologii włoskiej to propozycja dla osób, które mają zdolności językowe, chcą poznawać nie tylko sam język, ale również kulturę i historię kraju, w którym on jest używany. Absolwenci filologii włoskiej mogą pracować w środowisku międzynarodowym, wydawnictwach, biurach tłumaczeń oraz w wielu firmach, gdzie język ten jest wymagany do zatrudnienia.


Najdroższe studia we Wrocławiu

Studia na uczelni prywatnej – lub też studia niestacjonarne, a niekiedy nawet stacjonarne, na uczelni państwowej – wiążą się z opłatami. Student najczęściej płaci czesne (co miesiąc lub semestralnie), którego wysokość zależy od kilku czynników – renomy uczelni, specyfiki kierunku itp. Które studia we Wrocławiu są najdroższe? Sprawdźmy to:

1. 19 500 zł/semestr, English Division na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
2. 17 500 zł/semestr, Wydział lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
3. 16 000 zł/semestr, Wydział lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4. 13 090 zł/ semestr, Wydział Instrumentalny na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
5. 11 500 zł/ 1 semestr, Farmacja na lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Okazuje się, że najdroższa jest edukacja muzyczna w języku angielskim na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest to jeden z najbardziej istotnych ośrodków kształcenia muzycznego w Polsce. Uczelnia rozwija się, aby móc zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki – m.in. inwestując w infrastrukturę. W ostatnim czasie (2015 rok) kampus uczelni, zlokalizowany w centrum Wrocławia, zyskał nowe budynki o przeznaczeniu dydaktyczno-koncertowym – było to możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowy obiekt zobaczyć można w poniżej opublikowanym filmie.Jest to nie tylko ważna inwestycja w rozwój uczelni – nowe budynki są również ciekawym przykładem

architektury, która łączy tradycję i nowoczesność. W nowych murach studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, jest to także miejsce przeznaczone do przeprowadzania prób przed występami oraz dawania samych występów. Znajdują się tu m.in. studia nagrań, sala baletowa, sala audytoryjna i sala koncertowa, która pomieści trzystuosobową widownię. Tym, co jest tutaj najważniejsze, są jednak wysokiej klasy instrumenty i doskonała akustyka. Dzięki temu studenci mogą w komfortowych warunkach kształcić swoje umiejętności.

Najtańsze studia we Wrocławiu

Wrocław i znajdujące się w nim uczelnią mają wyjątkowo bogatą i zróżnicowaną ofertę dydaktyczną. Każdy kandydat na studia ma szansę znaleźć w niej coś w sam raz dla siebie. Dotyczy to także opłat związanych ze studiami. Zobaczmy, gdzie można podjąć edukację, nie narażając się na wysokie opłaty:

1. 580 zł/ semestr, Architektura i urbanistyka na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu
2. 580 zł/semestr, Architektura wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu
3. 600 zł/semestr, Architektura i urbanistyka na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu
4. 800 zł/semestr, Laboratory Techniques in Biology – studia w j. angielskim na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
5. 850 zł/semestr, Specjalność kapłańska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

W tym zestawieniu prym wiedzie bez dwóch zdań Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu, jednak pojawia się tu także ciekawa oferta Uniwersytetu Przyrodniczego. Jeśli myślisz o podjęciu studiów na tej właśnie uczelni, koniecznie zobacz poniżej opublikowany film – to historia absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego, z której można dowiedzieć się, że studia to nie tylko okres nauki, ale i rozwijania swoich pasji, w czym Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu może bardzo pomóc, m.in. umożliwiając studentowi wyjazdy na międzynarodowe stypendia w ramach m.in. Stypendium Erasmusa. Historia absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pokazuje, że samozaparcie i chęć realizacji swoich celów, w połączeniu ze zdobytą wiedzą i wsparciem uczelni może zaowocować osobistym sukcesem.
politechnika wroclawska


Życie studenckie we Wrocławiu

zdjecie


Wrocław nie bez powodu nazywany jest europejskim miastem sztuki, kultury i biznesu. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w tym mieście, mogą mieć pewność, że znajdą dla siebie sporo ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. Życie studenckie we Wrocławiu jest nieco tańsze niż w Warszawie i Krakowie, jednak na pewno droższe niż w mniejszych ośrodkach akademickich. Studenci wszystkich uczelni mają do dyspozycji rozbudowane, świetnie wyposażone kampusy, które są dobrą bazą bytową, pozwalają na korzystanie z obiektów sportowych czy spędzanie czasu w sposób aktywny. We Wrocławiu wiele się dzieje pod względem kulturalnym i artystycznym. Działa tu kilkanaście kin i teatrów, sporo jest imprez cyklicznych, festiwali, koncertów, dni kultury i innych wydarzeń pozwalających na ciekawe spędzenie czasu. Co więcej, nie brakuje również klubów studenckich, w których młodzi ludzie mogą posłuchać muzyki czy nawiązać nowe znajomości. Studia we Wrocławiu to możliwość połączenia nauki z rozwojem zainteresowań, uczestnictwem w wielu atrakcyjnych wydarzeniach i poszerzaniem horyzontów.