Reklama - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w GdyniUniwersytet WSB Merito w Gdańsku(Niepublliczna)

palceholder

80-266 Gdańsk

al. Grunwaldzka 238A

tel.:

58 522 75
19/21

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Administracja i biznes
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Filologia
Finanse i rachunkowość
Informatyka (studia inżynierskie)
Inżynieria zarządzania
Kosmetologia
Logistyka
Management
Multimedia i grafika komputerowa
Pedagogika
Prawo w biznesie
Psychologia w biznesie
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich

Opis Uczelni

UNIWERSYTET WSB MERITO W GDAŃSKU

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku położony w sercu malowniczego Gdańska, uznawany jest za jedną z najlepszych uczelni prywatnych w kraju. Od momentu powstania, uczelnia konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku edukacyjnym, łącząc najlepsze praktyki akademickie z innowacyjnym podejściem do nauki.

Uniwersytet cechuje wysoka jakość nauczania, co potwierdzone jest liczonymi nagrodami i wyróżnieniami, takimi jak prestiżowy tytuł „Uczelnia Roku". Uczelnia promuje kreatywne myślenie, dążąc do zapewnienia studentom umiejętności niezbędnych dla sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

Zaletą Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku jest indywidualne podejście do studenta - małe grupy studenckie pozwalają na skupienie się na potrzebach każdego uczestnika procesu edukacyjnego. Pragnie on być uczelnią, która daje swoim studentom „coś więcej” – poza wiedzą teoretyczną, dostarcza konkretne, praktyczne umiejętności.

Wykładowcy to doświadczeni specjaliści i praktycy, którzy swoją wiedzę czerpią nie tylko z podręczników, ale przede wszystkim z doświadczenia zdobytego na co dzień w pracy. To właśnie oni kształtują atmosferę uczelni opartą na wzajemnym szacunku i wsparciu.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku to renomowana platforma edukacyjna, zlokalizowana w pięknej okolicy portowej Gdańska. Misją uczelni jest tworzenie wyjątkowych warunków dla nauki i rozwoju osobistego uczniów.

WSB Merito podkreśla wartość edukacji praktycznej, która przekłada się na konkretne umiejętności stosowane w miejscu pracy. Plan studiów jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynku, a kadra dydaktyczna składa się z profesjonalistów z różnych dziedzin. Tym samym, studenci otrzymują cenną wiedzę, jak i możliwość nawiązania wartościowych kontaktów profesjonalnych.

Rozwój integralny studentów jest także na czele misji uczelni. WSB Merito inspiruje swoich uczniów do rozwoju zarówno akademickiego, jak i osobistego, rozbudzając ciekawość, kreatywność i duch przedsiębiorczości.

Uniwersytet stawia na internacjonalizację. Znaczenia nabiera sfera międzynarodowej współpracy, wymiany studenckiej, jak i realizacja różnorodnych projektów z partnerami z całego świata.

Kierując się swoją misją, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku nieustannie wysila się, by być miejscem, które zachęca do ciągłego rozwoju, innowacji i zdobywania nowych doświadczeń.

 

Studia podyplomowe

Znajdujący się w przepięknej miejscowości nadmorskiej, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych, które są doskonalą opcją dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Pełna inspiracji atmosfera Gdańska z pewnością stanie się sprzyjającym otoczeniem dla nauki.

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku oferuje wiele ambitnych i dynamicznych kierunków studiów podyplomowych. Przykładowo, program Zarządzania Zasobami Ludzkimi pomaga studentom zrozumieć, jak skutecznie zarządzać personelem w różnorodnych kontekstach biznesowych. Inny popularny kierunek, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, skupia się na przeciwdziałaniu zagrożeń w miejscu pracy i promowaniu bezpiecznych praktyk.

Dla tych, którzy interesują się finansami, kierunek Finanse i Rachunkowość dostarczy umiejętności niezbędnych do zarządzania finansami firmy. Natomiast osoby zainteresowane edukacją mogą skorzystać z programu Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, który przygotowuje do pracy z młodszymi uczniami.

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku jest doskonałym miejscem dla rozwoju osobistego i zawodowego. To miejsce, gdzie można zdobyć nie tylko nową wiedzę, ale też poznać nowych ludzi, nawiązać kontakty i otworzyć się na nowe doświadczenia.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku to wysoko ceniona instytucja edukacyjna z siedzibą w historycznym mieście Gdańsk. Wśród jego konkurencyjnych atutów znajduje się szereg kierunków studiów zgodnych z wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Obok Merito, uczelni w regionie oferujących podobne kierunki, jest kilka. Spośród nich posiadają renomę szczególnie Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska. Uniwersytet Gdański oferuje szeroki wachlarz kierunków humanistycznych, ekonomicznych oraz przyrodniczych, a Politechnika Gdańska przyciąga studentów silnymi programami inżynieryjnymi i technicznymi.

Dla kandydatów zainteresowanych biznesem lub zarządzaniem, Wyższa Szkoła Bankowa ma podobne kierunki do tych oferowanych przez Uniwersytet WSB Merito. Poza tym, uczelnie Gdańska Akademia Bankowa oraz Gdański Uniwersytet Medyczny również oferują zajęcia w dziedzinach pokrywających się częściowo z ofertą Uniwersytetu WSB Merito.

Każda z tych uczelni ma wyjątkowy charakter i atuty, ale wszyscy dzielą zrozumienie, że innowacyjne, praktyczne i wszechstronne podejście do edukacji to klucz do sukcesu ich studentów na konkurencyjnym rynku pracy. Co jest również celem Uniwersytetu WSB Merito.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Informatyka (studia inżynierskie)2400
Finanse i rachunkowość2125
Logistyka2150
Zarządzanie1925
Turystyka i rekreacja1825
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 1875
Pedagogika1525
Prawo w biznesie1925
Filologia1825
Psychologia w biznesie2175
Inżynieria zarządzania1775
Stosunki międzynarodowe1675

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Ateneum - 20 lat kształcenia i badań naukowych
Inauguracja Sopockiej Szkoły Wyższej 2020/2021
Tęsknimy i myślami jesteśmy z Wami!