Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Automatyka i robotyka

Zobacz

         

Geodezja i kartografia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł

Geoinformatyka

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3100zł

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2950zł

Mechatronika

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2950zł

Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej (kierunek w trakcie zatwierdzania)

         

Nawigacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3800zł

Oceanotechnika

Zobacz

         

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

Zobacz więcej

Zobacz

         

Teleinformatyka

Zobacz

         

Transport

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł

Żegluga śródlądowa

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni

Politechnika Morska w Szczecinie kontynuuje tradycje edukacji morskiej, których początki sięgają roku 1947.

Obecnie kształcimy na 5 wydziałach pełnych nowoczesnych technologii. Absolwenci Politechniki Morskiej pracują zarówno na morzu, jak i na lądzie. Nasz innowacyjny program kształcenia został skonstruowany w taki sposób, aby otrzymać idealny balans między przedmiotami praktycznymi, a zajęciami o charakterze teoretycznym. Przy użyciu najnowszych technologii m.in. symulatorów, robotów – w tym również humanoidalnych, specjalistycznego oprogramowania komputerowego - zapewniamy studentom praktyczną naukę zawodu. Oferta kształcenia jest stale dostosowywana do potrzeb światowej floty i gospodarki, tak by nasi absolwenci bez trudu odnaleźli się na rynku pracy.

Studenci z kierunków „pływających” (mundurowych) odbywają szereg szkoleń i uzyskują świadectwa potwierdzające ich kwalifikacje uznawane przez armatorów i urzędy morskie na całym świecie. Ponadto, odbywając wpisane w program studiów praktyki, na statkach lub w firmach lądowych związanych z gospodarką morską, otrzymują wynagrodzenie.

Absolwenci kierunków „lądowych” (nie mundurowych) mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Współpracujemy intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy. Uczelnia wdraża liczne, innowacyjne projekty finansowane z zewnętrznych środków – programy stażowe, płatne praktyki.

Dzięki dotychczasowym działaniom i osiągnięciom, uczelnia stała się wysoko cenionym zapleczem dydaktyczno-naukowym gospodarki regionu i kraju.

fasada budynku pmmaskotka uczelni pmsala komputerowa politechniki morskiejwykladowcy pm

 

Nabór uzupełniający

Jak co roku – ogłaszamy nabór uzupełniający na kierunki w Politechnice Morskiej. Tym razem zapraszamy chętnych na wszystkie nasze kierunki, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona.

Co należy zrobić? Odwiedzić serwis rekrutacyjny Politechniki Morskiej: rekrutacja.pm.szczecin.pl, wybrać kierunek, zarejestrować się w systemie i złożyć wymagane dokumenty, odpowiednio do: 23 września lub 30 września (w zależności od możliwości i posiadanych dokumentów – podstawą przyjęcia na studia jest wynik zdanego egzaminu maturalnego).

Zapraszamy niezmiennie tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z morzem – na kierunkach tzw. „pływających”, szeroko pojętą branżą morską, ale także te osoby, które swoją przyszłość widzą na stałym lądzie, w zawodach niezwiązanych z pływaniem: jak geodeta, informatyk czy mechanik.

Przypominamy, że Politechnika Morska to wszechstronna uczelnia, związana z gospodarką morską, ale też szeroko współpracująca ze światem biznesu, zapewniająca wiedzę i doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystać można w dowolnym kształtowaniu kariery. Pamiętajmy, że to właśnie „lądowy” transport został wyróżniony w tegorocznym Rankingu „Perspektyw” zdobywając drugą w kraju lokatę pośród pokrewnych kierunków oferowanych na innych uczelniach (ustępuje jedynie Politechnice Warszawskiej).

 

Dwie dekady Nawigatora XXI!

W roku 2018 mija 20 lat odkąd polska bandera po raz pierwszy powiała nad statkiem badawczo-szkolnym Politechniki Morskiej w Szczecinie – Nawigatorem XXI.

Statek ten od początku swojego istnienia wypełnia swoje podstawowe zadania, będąc dla wielu młodych ludzi, rozpoczynających swoją przygodę z morzem, pierwszym kontaktem z wymagającym zawodem marynarza. To na pokładzie „Nawigatora XXI” niejednokrotnie zapadają życiowe decyzje, czy kontynuować swoją przyszłość w tym zawodzie. Działalność szkoleniowa na pokładzie m/s Nawigator XXI trwa cały rok. Na statku realizowane są praktyki morskie w dziale pokładowym i maszynowym dla wszystkich roczników i specjalności tzw. „kierunków pływających” Politechniki Morskiej w Szczecinie. Pierwszoroczniaki „poznają się” z morzem, a studenci z wyższych roczników szlifują swoją wiedzę i umiejętności.

Długość 60,30 m
Zanurzenie konstrukcyjne 3,15 m v 140340 przepłyniętych mil

Około 450 studentów Politechniki Morskiej rocznie przebywa na NXXI
Praktyki trwają od dwóch do czterech tygodni

30 stycznia 2023 roku statek badawczo-szkolny m/s Nawigator XXI świętował 25 lecie uroczystego podniesienia bandery. 

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Politechnika Morska w Szczecinie jest cywilną uczelnią kształcącą profesjonalistów znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie. Absolwenci uczelni to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

To na nich czekają pracodawcy – według najnowszych statystyk flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć w ciągu najbliższych lat.

 

To łatwiejsze niż myślisz!

Uczelnie.pl

Wielu maturzystów martwi się, że poziom ich wykształcenia nie jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów. Dla zainteresowanych studentów I roku Politechnika Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

 

Stać Cię na studia!

Politechnika zapewnia szerokie wsparcie materialne. Program nauczania przewiduje płatne praktyki przygotowujące do zawodu. Każdy uczeń może się także ubiegać o stypendia: socjalne, rektora i sportowe.

Dowiedz się więcej >>>>>

Szczegółowe informacje o Politechniki Morskiej w Szczecinie można znaleźć na stronie www.pm.szczecin.pl

 

Kontakt

Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Tel. 91 480-94-00

www.pm.szczecin.pl


Dział Nauczania i Certyfikacji

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 91 480-93-11


Wydział Nawigacyjny

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 91 480-95-10, 91480 93 58, 91 480-93 54


Wydział Mechaniczny

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin tel. 91 480 95 12, 91 480-95-13


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

ul. Henryka Pobożnego 11

70-500 Szczecin

tel. 91 480-96-30, 91 480-96-36


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

ul. Willowa 2

e-mail: de@am.szczecin.pl

71-650 Szczecin

tel. 91 48 09 955, 91 48 09 842

www.wmie.pm.szczecin.pl


 

Kontakt do uczelni

70-500 Szczecin

ul. Wały Chrobrego 1-2

tel.:

91-48-09-400