Uniwersytet WSB Merito w Opolu(Niepublliczna)

palceholder

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 72

tel.:

77 401 94 44,
77 401 94 01/02/03,
539 670 648,
539 670 650,
698 932 970

Administracja i bezpieczństwo wewnętrzne - studia licencjackie
Finanse i Rachunkowość - studia licencjackie
Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie
Logistyka inżynierska - studia inżynierskie
Pedagogika - studia licencjackie
Pedagogika - studia magisterskie
Pedagogika - studia magisterskie z podyplomowymi
Prawo w biznesie - studia licencjackie
Zarządzanie - studia licencjackie
Zarządzanie - studia magisterskie
Zarządzanie - studia magisterskie on-line
Zarządzanie - studia magisterskie z podyplomowymi

Opis Uczelni

UNIWERSYTET WSB MERITO W OPOLU

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu

Niepubliczna szkoła wyższa o charakterze ekonomiczno-biznesowym, powstała we Wrocławiu w 1998r. Wyższe Szkoły Bankowe – to największa w kraju grupa prywatnych uczelni profilowych. Rozwój szkoły pozwolił wprowadzać innowacyjne metody nauczania, autorski program edukacyjny oraz systematyczne poszerzanie wachlarza dostępnych kierunków. Wrocławska uczelnia otworzyła kilka Wydziałów Zamiejscowych, między innymi Wydział Ekonomiczny w Opolu, będący integralną częścią wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej.

Oprócz doskonale przygotowanej kadry naukowo-akademickiej i rozbudowanych zajęć praktycznych, studenci mają okazję spotykać się z ekspertami wykładanych dziedzin i gośćmi specjalnymi zapraszanymi na zajęcia. Doskonała infrastruktura dydaktyczna uczelni i nowoczesne laboratoria pozwalają efektywnie wykorzystywać zdobyte przez studentów umiejętności.

Placówka w sposób elastyczny potrafi dostosować się do osób pracujących umożliwiając im podjęcie studiów wyższych bez konieczności przerywania pracy zawodowej. Uczelnia zachęca do wybrania jednego z kierunków studiów I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, lub inżyniera, studiów magisterskich uzupełniających lub jednolitych 5-letnichstudiów magisterskich. Bardzo popularne są też kierunki studiów podyplomowych, menadżerskie studia MBA oraz liczne kursy i szkolenia kwalifikacyjne.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet WSB Merito w Opolu to wysokiej klasy instytucja edukacyjna z siedzibą w samym sercu Opola. Misja tego uniwersytetu koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu najwyższej jakości edukacji, która pobudza do samorozwoju oraz tworząc przy tym jednocześnie otoczenie, które sprzyja innowacjom.

Charakterystycznym elementem Uniwersytecie WSB Merito w Opolu jest jego nietuzinkowe podejście do edukacji, które docenia zarówno praktykę, jak i teorię. Celem uczelni jest nie tylko rozwijanie umiejętności i wiedzy studentów, ale również inspirowanie ich do myślenia, analizowania i rozwiązywać problemy na własną rękę.

Podkreśla to zaangażowanie Uniwersytetu WSB Merito w Opolu w dostarczanie edukacji opartej na praktyce, co pozwala absolwentom na natychmiastowe wejście na rynek pracy. Uczelnia ta jest dumna z tworzenia profesjonalistów gotowych na wyzwania dzisiejszego rynku pracy.

Opole, miasto w którym zlokalizowana jest uczelnia, jest znanym ośrodkiem kultury, co dodaje unikalnego charakteru do doświadczenia studiowania na Uniwersytecie WSB Merito.

 

Stypendia na WSB Merito

Uniwersytet WSB Merito w Opolu jest prestiżowym miejscem kształcenia, które oferuje swoim studentom szereg możliwości finansowych. Znajduje się w sercu Opola, malowniczego miasta na Dolnym Śląsku.

Na WSB Merito, studenci mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Najważniejsze z nich to stypendia. Uczelnia oferuje Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, które wynosi do 1000 zł. Jest to forma wsparcia dla studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Stypendium socjalne wynosi do 1680 zł rocznie i jest przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium dla osób niepełnosprawnych to 2200 zł rocznie, destinowane dla studentów z niepełnosprawnościami.

Inną możliwością są stypendia z funduszu stypendialnego uczelni, które mogą wynosić do 3000 zł. Diamentem w koronie jest Stypendium Merito, o wartości do 5000 zł, przeznaczone dla najbardziej zdolnych i aktywnych studentów.

Jest oczywiste, że Uniwersytet WSB Merito w Opolu daje swoim studentom szereg możliwości wsparcia finansowego, które mogą pomóc zrealizować ich marzenia o wykształceniu wyższym.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet WSB Merito w Opolu to renomowana instytucja edukacyjna zlokalizowana w Opolu. Wyróżnia się na tle innych uczelni szerokim i rozbudowanym programem studiów podyplomowych, dostosowanym do aktualnych trendów rynku.

Uniwersytet oferuje kilka różnych kierunków studiów podyplomowych, takich jak zarządzanie, finanse, marketing, pedagogika i inne, które odpowiadają na różne potrzeby i specjalizacje studentów. To zdecydowanie ośrodek akademicki, który potrafi dostosować się do wymagań i oczekiwań swoich studentów.

Unikalność Uniwersytetu WSB Merito w Opolu wynika też z jego podejścia do nauczania. Składa się na to zarówno praktyczny charakter studiów, jak i przygotowanie studentów do działalności gospodarczej na rzecz społeczności lokalnej i globalnej.

Innowacyjność, jakość kształcenia i praktyczny charakter studiów to główne atuty Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Zdecydowanie jest to miejsce, które warto rozważyć podczas poszukiwania uczelni oferujących atrakcyjne studia podyplomowe.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Przewodnik po kampusie UEW
SWPS | Wrocław