Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. podlaskie - 19 uczelni

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka

Studia I i II stopnia

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45E

tel.:

85 746 95 60

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura krajobrazu Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2300zł od od 2300zł

Biotechnologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł

Budownictwo Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3000zł od 4500zł

Construction and Building Systems Engineering nowość! Zobacz wiecej

Ekoinżynieria Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2500zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nadbużańska Szkoła Wyższa (NSW)

17-300 Siemiatycze

ul. Legionów Piłsudskiego 1

tel.:

85 655-59-19

ikonka email do uczelni

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (NWSP)

15-305 Białystok

Al. Jana Pawła II 91

tel.:

85 742-01-99

ikonka email do uczelni

www.nwsp.bialystok.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIP) w Łomży

18-400 Łomża

ul. Akademicka 14

tel.:

86 216-82-72

ikonka email do uczelni

www.pwsip.edu.pl

rekrutacja@pwsip.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

16-400 Suwałki

ul. Teofila Noniewicza 10

tel.:

87 56-28-429

ikonka email do uczelni

www.pwsz.suwalki.pl

sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Politechnika Białostocka (PB)

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

ikonka email do uczelni

www.pb.edu.pl

rektorat@pb.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Augustowie

16-300 Augustów

ul. Młyńska 35

tel.:

87 643 22 26

ikonka email do uczelni

www.augustow.spoleczna.pl

augustow@spoleczna.pl

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Wybrane uczelnie w województwie podlaskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości powstała w 2004 roku w Łomży jako publiczna szkoła zawodowa. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uczelnia kształci co roku około 2 tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się trzy wydziały: Informatyki i Nauk o Żywności, Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk o Zdrowiu. Uczelnia oferuje 14 kierunków studiów na studiach I i II stopnia.

W ofercie dla studentów jest również sporo kursów, szkoleń oraz praktyk i stażów zawodowych, które doskonale przygotowują do praktycznego wykonywania zawodu. Uczelnia posiada świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną, a także profesjonalnie przygotowaną kadrę wykładowców. Realizuje sporo programów badawczych i naukowych, współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Szkoła cieszy się pozytywnymi opiniami wśród absolwentów, którzy nie mają problemu z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy.

Adres: ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w SuwałkachSuwalska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 2005 roku. Jej ideą było zorganizowanie kształcenia dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości edukacji w dużych ośrodkach akademickich. Uczelnia ma profil zawodowy, kształci studentów w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Jest obecnie największa uczelnią publiczną na Suwalszczyźnie, kształcąc co roku ponad 2 tysiące studentów.

W strukturze organizacyjnej uczelni działają trzy instytuty: Ochrony Zdrowia, Politechniczny, Humanistyczno-Ekonomiczny. Szkoła oferuje kilkanaście kierunków studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Uczelnia dysponuje świetną bazą dydaktyczną oraz bytową dla studentów. Osoby przyjezdne mają możliwość zamieszkania w dobrze wyposażonym akademiku. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mają możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach zawodowych u najlepszych pracodawców.

Adres: ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

3. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu powstała w 1996 roku jako uczelnia niepubliczna, ale z uprawnieniami uczelni publicznej i pod nadzorem Ministra Edukacji i Nauki. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: medyczny, techniczny oraz rolniczo-ekonomiczny. Kształcenie odbywa się na studiach I i II stopnia na kilkunastu kierunkach.

Bardzo bogata i ciekawa jest również oferta rocznych studiów podyplomowych, przeznaczonych dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i udoskonalić umiejętności w konkretnej dziedzinie. Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi czy jednostkami badawczymi. Posiada świetną bazę dydaktyczną, a także wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę wykładowców akademickich. Studenci mają możliwość brania udziału w ciekawych projektach i programach, a także realizowania stażów i praktyk zawodowych w najlepszych przedsiębiorstwach.

Adres: ul. Studencka 19, 18-402 Łomża

4. Uczelnia Jańskiego w Łomży

Uczelnia Jańskiego w Łomży powstała w 1997 roku, jest szkołą niepubliczną, ale z uprawnieniami uczelni publicznej. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, które umożliwiają studentom połączenie zdobywania wykształcenia z pracą zawodową. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach zarządzanie i pedagogika. Na obydwu kierunkach jest możliwość wyboru konkretnej specjalizacji i kształcenia w tej dziedzinie.

W ofercie uczelni znajdują się również szkolenia i kursy doszkalające, a studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego na stażach i praktykach w dobrych, renomowanych przedsiębiorstwach. Uczelnia Jańskiego realizuje wiele projektów i programów, współpracuje z innymi prężnie rozwijającymi się ośrodkami akademickimi. Zapewnia studentom doskonałą, wykwalifikowaną kadrę wykładowców, a także świetnie przygotowaną bazę dydaktyczną. Szkoła cieszy się pozytywnymi opiniami wśród absolwentów, którzy bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy.

Adres: ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża

5. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w SuwałkachUczelnia powstała w 1997 roku jako uczelnia niepubliczna, ale posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Prowadzi studia stacjonarne oraz niestacjonarne, które są skierowane do osób już pracujących, chcących dokształcić się w wybranej dziedzinie. W ofercie edukacyjnej szkoły są 4 kierunki studiów: administracja, pedagogika, technologia żywności oraz żywienie człowieka. Studia prowadzone są w systemie studiów pierwszego stopnia i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.

Uczelnia zapewnia studentom świetnie przygotowaną kadrę wykładowców, a także dobrze zorganizowaną bazę dydaktyczną. Studenci mają możliwość korzystania z bogatej oferty kursów doszkalających, szkoleń, a także praktyk i stażów zawodowych. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska współpracuje z dużymi ośrodkami akademickimi, a także z przedstawicielami regionalnego biznesu. Dzięki temu jest w stanie zaoferować studentom kształcenie, które jest doskonale dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 16-400 Suwałki
Największym miastem podlasia jest Białystok i możemy tam studiować na 13 uczelniach, których pełna lista jest na stronie - studia w Białymstoku.
Znajdziemy tam 7 prywatnych uczelni , oraz 6 państwowych szkół wyższych.