Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II (Publiczna)

palceholder

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73,
445 41 74,
445 41 75

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Administracja (w Stalowej Woli)
Applied Anthropology (studia w jęz. angielskim)
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe (w Stalowej Woli)
Biotechnologia
Biotechnologia (studia w jęz. angielskim)
Doradztwo kariery i doradztwo personalne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia w jęz. angielskim)
Edytorstwo
Ekonomia
Europeistyka (studia w jęz. angielskim)
Filologia angielska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filozofia
Filozofia (studia w jęz. angielskim)
Germanistyka
Hispanistyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka (studia w jęz. angielskim)
Italianistyka
Kierunek Lekarski NOWOŚĆ!
Kognitywistyka
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
Kryminologia
Lingwistyka stosowana (jęz. angielski i jęz. rosyjski/ukraiński)
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Nauki o rodzinie (w Stalowej Woli)
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)
Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie)
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo
Prawo Kanoniczne
Prawo w biznesie
Psychologia (studia jednolite magisterskie)
Retoryka stosowana
Romanistyka: grupy początkująca i zaawansowana
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuczna inteligencja
Teologia (studia jednolite magisterskie grupa w jęz. angielskim)
Teologia kurs A (studia jednolite magisterskie – dla alumnów)
Teologia kurs B (studia jednolite magisterskie – dla świeckich)
Zarządzanie

Opis Uczelni

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL) JANA PAWŁA II

Katolicka szkoła wyższa, jest najstarszą uczelnią w Lublinie i jedną z najstarszych w Polsce. Założycielem kościelnej szkoły wyższej i zarazem pierwszym rektorem był ks. Idzi Radziszewski, który współtworzył powstały 27-07-1918r. Uniwersytet Lubelski.

W trakcie II wojny światowej uwięziono i zabito wielu wykładowców i studentów, jednak uniwersytet działał dalej w podziemiu. Oficjalnie uczelnia wznowiła działalność 21-08-1944r., jako pierwsza polska uczelnia uniwersytecka. Ponad stuletnia tradycja i doskonałe grono wykładowców sprawia, że uczelnia jest najważniejszym w kraju ośrodkiem edukacji katolickiej na poziomie wyższej uczelni.

Współcześnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, w ofercie edukacyjnej posiada siedem wydziałów, a sama uczelnia jest otwarta również na nauki społeczne, prawne, przyrodnicze i matematyczne, które dopełniają nauki teologiczne. Strukturę uczelni buduje siedem wydziałów, na których edukowani są studenci w kilkudziesięciu kierunkach i specjalizacjach. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uczelnia uruchomiła również 20 kierunków studiów podyplomowych, które kształcą specjalistów przygotowanych do współpracy z Unią Europejską oraz podejmują przyszłą pracę wychowawczą.


 

Misja Uczelni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL), położony w historycznym mieście Lublin, jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych miejsc nauki w Polsce. Znany powszechnie jako KUL, ten uniwersytet jest pionierem w zakresie edukacji katolickiej w kraju.

Misja uczelni aż do dziś jest wiernie realizowana. To właśnie nauka zanurzona w wartościach chrześcijańskich, która ma ambicję kształtowania ludzi z odpowiedzialnym podejściem do życia i społeczeństwa. Uczelnia otwiera drzwi dla studentów wszystkich wyznań i przekonań, promując jednocześnie dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

KUL, wychodząc do człowieka z misją edukacyjną, tworzy kompetentnych i moralnie odpowiedzialnych członków społeczności, gotowych służyć w różnych dziedzinach życia - zarówno zawodowego, jak i duchowego. Intelektualny i duchowy rozwój stanowi o sile uniwersytetu, który jest dumny z bycia częścią edukacji i przekazywania wartości kolejnym pokoleniom.

 

Koła naukowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II, zlokalizowany w historycznym mieście Lublin, łączy tradycję z innowacyjnością w kontekście edukacji. Szczególną rolę na tej arenie mają koła naukowe, które są prawdziwym skarbem Uniwersytetu.

Koła naukowe na KUL to przestrzeń dla studentów pragnących pogłębić wiedzę w wybranym obszarze, rozwijać umiejętności badawcze oraz realizować własne projekty. Zasięg działań każdego koła jest szeroki, obejmujący wykłady, warsztaty, konferencje naukowe i wyjazdy studyjne.

Niezależnie od wybranej ścieżki, każdy student KUL ma okazję dołączyć do jednego z ponad 70 różnych kół naukowych. Oferta jest niezwykle zróżnicowana – od nauk humanistycznych, przez nauki społeczne, aż po nauki przyrodnicze. To wszystko, aby studenci mogli kontynuować swoje pasje naukowe i odkrywać nowe horyzonty.

Wszystko to czyni KUL multidyscyplinarnym centrum nauki, które łoży na podniesienie standardów edukacji przez zaangażowanie studentów w działania koła naukowe. Uniwersytet ten jest pewnym wyborem dla każdego, kto pragnie zgłębiać wiedzę ponad program studiów.

 

Studia podyplomowe

Znajdujący się w sercu Lublina, Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II oferuje różnorodne i elastyczne studia podyplomowe, umożliwiając stałą aktualizację wiedzy i kompetencji zawodowych.

Dzięki wyjątkowemu nauczaniu oraz bogatej ofercie podyplomówek, KUL jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą kontynuować edukację po uzyskaniu licencjatu czy magistra. Programy podyplomowe są dostosowane do aktualnych trendów w gospodarce i społeczeństwie, łączą w sobie gruntowną pracę akademicką z praktycznymi umiejętnościami.

KUL jest zasłużony dla tradycji akademickiej, ciesząc się dużym szacunkiem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Najlepsze studia podyplomowe na KUL to wymagające programy, które podnoszą standardy jakości i zapewniają doskonałe perspektywy zawodowe dla absolwentów.

Dostępne są studia niestacjonarne, obecne są w weekendy, a także studia online, które umożliwiają studiowanie z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu, KUL jest świetnym wyborem dla tych, którzy chcą pogodzić pracę z nauką lub dla tych, którzy mieszkają daleko od Lublina.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Filologia angielska3240
Prawo2700
Prawo Kanoniczne2640

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Psychologia spe. Wspieranie, jakości życia - 6 kandydatów na jedno miejsce

Jest to idealny kierunek dla osób, które chce zdobyć wiedze z zakresu ludzkiej kultury i natury. Studenci mogą studiować w systemie stacjonarny, dziennym. Są to studia I stopnia, jednolite magisterskie. Gwarantują one niezbędne umiejętności, które potrzebne będą w dalszym życiu zawodowym.

W programie zajęć tego kierunku znajdziemy miedzy innymi: psychologia różnic indywidualnych, diagnoza psychologiczna, psychologia rozwoju człowieka, diagnostyka inteligencji czy percepcja i uwaga. Studenci zdobywają wiedze zarówno praktyczną jak i teoretyczna Uczestniczą w wielu kołach psychologicznych i naukowych. Naucza się prowadzić negocjacje, analizować i interpretować dane oraz dobierać odpowiednią technikę do danych for dysfunkcyjnych. Zdobyta wiedz pozwoli zdobyć upragniony zawód i prace.

Absolwenci będą mogli w przyszłości pracować w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych czy urzędach pracy. Studia na tym kierunku maja za zadanie wspierać, jakość życia, pomagać ludziom i dbać o ich codzienność. Praktyczna wiedza i zdolności pozwolą zdobyć odpowiednie zatrudnienie.

Program studiów na kierunku Psychologia spec. Wspieranie, jakości życia

Psychologia spe. Wspieranie, jakości życia
2. Psychologia - 6 kandydatów na jedno miejsce

Psychologia to kierunek, który powala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ludzkiej psychiki i psychologii. Studenci uczęszczają na studia dzienne.

Są to studia stacjonarne I stopnia. Pozwalają zdobyć niezbędne umiejętności potrzebne w dalszym życiu zawodowym. Jest to dość powszechny i pożądany kierunek. Absolwenci uczą się analizować psychikę ludzką, prowadzić negocjację. Wiedza jak wygląda interwencja psychologiczna. W planie zajęć znajdziemy przedmioty takie jak: diagnoza psychologiczna, psychologia ról rodzinnych i zawodowych, psychologia pracy i zarządzania, emocje i motywacje oraz psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie.

Jest to bardzo ciekawy kierunek, który studenci wybierają od dawna.
Absolwenci będą mogli pracować w różnych instytucjach takich jak poradnie, urzędy pracy czy biura karier. Mogę również otworzyć własna działalność. Kierunek ten jest bardzo istotny w dzisiejszych czas ze względu tępo życia. Idealny dla tych, którzy lubią nieść pomoc innym.

Program studiów Psychologia

Psychologia
3. Filologia romańska - 3.3 kandydata na jedno miejsce

Studia na kierunku Filologia romańska odbywają się w trybie stacjonarnym dziennym. Trwają trzy lub dwa lata. Są to studia I oraz II stopnia. Kończą się otrzymaniem dyplomu magistra bądź licencjata.

Gwarantują zdobycie umiejętności potrzebnych do dalszej pracy zawodowej. W programie studiów znajdziemy wiele ciekawych przedmiotów między innymi: wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, gramatyka z elementami tłumaczenia, zintegrowane sprawności językowe oraz praktyczna nauka języka francuskiego. Język romański jest jednym z najpiękniejszych języków na świecie jak również najczęściej używany.

Studia te oferują szeroki program nauczania. Absolwent po tym kierunku znajdzie zatrudnienie, jako: tłumacz, dziennikarz, mediator, animator kultury, urzędnik, nauczyciel oraz przedstawiciel handlowych. Jest to bardzo pożądany kierunek. Językiem romańskim posługuje się wielu ludzi realizując wspólne projekty i inne prace. Gwarantuje ona, zatem dobry zawód w przyszłości oraz satysfakcje z nabytych umiejętności.

Program studiów na kierunek Filologia romańska

Filologia romańskaikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Film jubileuszowy #pollub70 / Politechnika Lubelska
Studiuj Psychologię w WSEI
UMCS | uczelnia kompletna