Dietetyka (licencjackie)
Fizjoterapia (jednolite magisterskie)
Kosmetologia (licencjackie)
Kosmetologia (magisterskie)
Pielęgniarstwo (licencjackie)
Pielęgniarstwo (magisterskie)
Praca socjalna (licencjackie)
Psychologia (jednolite magisterskie)
Psychologia (licencjackie)
Ratownictwo medyczne (licencjackie)
Socjologia (licencjackie)
Techniki dentystyczne (licencjackie)
Zarządzanie (licencjackie)
Zarządzanie (magisterskie)

Opis Uczelni

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydaną 12-03-2001r., powołano do życia Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
Uczelnia powstała z inicjatywy absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Emilii i Adama Żerel. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji, gwarantując wysoki poziom kształcenia i odpowiednie przygotowanie w zakresie oferowanych nauk społecznych i medycznych.

Współpracując z organizacjami naukowymi, instytucjami samorządowymi i gospodarczymi, uczelnia wdraża nowoczesne techniki edukacyjne i kładzie duży nacisk na wykorzystywanie zaawansowanych metod edukacyjnych. Dzięki wprowadzeniu systemu Opiekunów Naukowych, najzdolniejsi studenci włączani są w projekty naukowe realizowane przez lubelską szkołę wyższą.

Obecnie uczelnia realizuje edukację na studiach I-ego stopnia, magisterskich uzupełniających, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych. Oferta edukacyjna z roku na rok jest coraz bogatsza, szkoła stara się dodawać kierunki, których absolwenci są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Wysoką jakość nauczania, potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym „Orły Edukacji 2019”.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Dietetyka (licencjackie)2700 zł/semestr2500 zł/semestr
Kosmetologia (licencjackie)2700 zł/semestr2500 zł/semestr
Pielęgniarstwo (licencjackie)2700 zł/semestr
Praca socjalna (licencjackie)1700 zł/semestr1600 zł/semestr
Psychologia (licencjackie)1900 zł/semestr1900 zł/semestr
Ratownictwo medyczne (licencjackie)3500 zł/semestr3500 zł/semestr
Socjologia (licencjackie)2100 zł/semestr1800 zł/semestr
Techniki dentystyczne (licencjackie)4100 zł/semestr3800 zł/semestr
Zarządzanie (licencjackie)1900 zł/semestr1700 zł/semestr
Zarządzanie (magisterskie)2200 zł/semestr2100 zł/semestr
Pielęgniarstwo (magisterskie)2800 zł/semestr2600 zł/semestr
Kosmetologia (magisterskie)2800 zł/semestr2700 zł/semestr
Psychologia (jednolite magisterskie)2400 zł/semestr2200 zł/semestr
Fizjoterapia (jednolite magisterskie)2600 zł/semestr2500 zł/semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Film promocyjny WSPA
Instytut Psychologii UJ
UMCS - Twój krok do sukcesu!