Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Ateneum w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 16

Akademia Ateneum została powołana do życia w 2004 roku początkowo pod nazwą Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku. Posiada ona również zagraniczną filię w Hiszpanii w Sewilli. Uczelnia kształci w zakresie nauk społecznych, humanistycznych oraz filologicznych i prawnych. W ramach oferty edukacyjnej kandydaci mają do dyspozycji: studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe oraz zróżnicowane tematycznie kursy

Studia odbywają się w trybie zarówno dziennym, jak i zaocznym. Na terenie Akademii Ateneum działają również: 7 kół naukowych, Klub Uczelniany AZS Ateneum, Centrum Aktywności Profesjonalnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademickie Biuro Karier. Uczelnia aktywnie działa również w procesach wymiany międzynarodowej w ramach Erasmus+ oraz NAWA.

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 3

Powiślańska Szkoła Wyższa z Filią w Gdańsku to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem w kształceniu kadr biznesowych i medycznych. Placówka ta oferuje kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na I i II stopniu oraz w ramach studiów pomostowych dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

Ponadto na tej uczelni można dokształcać się dzięki organizowanym kursom i szkoleniom MBA dla kadr medycznych. PSW Filia w Gdańsku posiada także bardzo dobrze rozwiniętą bazę dydaktyczną, na którą składają się dwie aule audytoryjne oraz liczne sale dydaktyczne. Warto dodać, że uczelnia złożyła wnioski do MEiN o akceptację wprowadzenia do oferty kształcenia nowych kierunków: Położnictwa, Ratownictwa Medycznego, Dietetyki, Kosmetologii oraz Ekonomii.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 7

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (WSSE) jest niepaństwową uczelnią zawodową, która została założona w 2001 roku. Posiada ona również oddziały w Ostrołęce oraz Szczecinie. Uczelnia oferuje zróżnicowane formy i specjalności kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi, w tym także poprzez programy wymiany studentów. Kandydaci mają do wyboru studia wyższe I i II stopnia, jednolite magisterskie, a także podyplomowe

Edukacja jest prowadzona na kierunkach społecznych, takich jak Pedagogika, Praca Socjalna czy Psychologia. Zainteresowani dodatkowym kształceniem się mogą skorzystać z bogatej oferty kursów specjalistycznych. Na terenie uczelni działają również: Akademickie Biuro Karier oraz doskonale zaopatrzone biblioteka.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 9

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa jest niepubliczną szkołą wyższą, która działa od 1996 roku. Jest to uczelnia kształcąca wyłącznie w jednym kierunku, tj. Turystyka i rekreacja zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Ponadto WSTiH prowadzi rekrutację kursy specjalistyczne a niedługo również studia podyplomowe. Dzięki pozyskiwanym partnerom biznesowym, uczelnia oferuje swoim studentom dostęp do wiedzy o najnowszych trendach na rynku oraz możliwość poznania najwybitniejszych praktyków, którzy są zapraszani do współpracy jako wykładowcy. 

WSTiH bierze również udział w programie Erasmus+, zapewniając studentom większe możliwości rozwoju na rynku międzynarodowym. Całość dopełnia znakomita kadra pedagogiczna, która dzięki ogromnym zasobom wiedzy, sukcesywnie naucza kolejne pokolenia absolwentów WSTiH.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (Niepubliczna)

Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 17

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to niepubliczna uczelnia działająca od 2000 roku. Obejmuje ona 4 wydziały: Ekonomii i Finansów, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny z Ateneum Szkołą Wyższą, Filia w Chojnicach oraz Architektury, Inżynierii i Sztuki. Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym, stacjonarnym w weekendy oraz niestacjonarnym. W Sopockiej Szkole Wyższej prowadzona są studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe, a także kursy i szkolenia. Plany i programy studiów konsultowane są z przedstawicielami instytucji branżowych, jak i z absolwentami uczelni, aby spełniały one wymagania oraz oczekiwania pracodawców i studentów. 

Uczelnia charakteryzuje się przyszłościowymi kierunkami, innowacyjnymi projektami edukacyjnymi – takimi jak: „studiuj i pracuj”, kadrą akademicką z doświadczeniem praktycznym, doskonale przygotowanymi pracowniami, intensywną nauką języków obcych, gwarancją odbywania praktyk w największych korporacjach polskich, jak i zagranicznych – na przykład w Bayer.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 8

W 1994r. powołano do życia niepubliczną szkołę wyższą Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Duże zainteresowanie nowoczesną instytucją edukacyjną, pozwoliło wprowadzać nowe kierunki studiów, a uczelnia pozyskiwała nowe uprawnienia nadawania tytułów naukowych. Studenci Gdańskiego Wydziału uczelni nagradzani są licznymi certyfikatami, zdobywają stypendia krajowe i zagraniczne, wygrywają liczne konkursy międzyuczelniane, biorą udział w pracach naukowych, pracują przy powstawaniu nowoczesnych technik informatycznych i aplikacji dla międzynarodowych firm.

Uczelnia podejmuje współpracę zagraniczną, realizując umowy z ponad 30 europejskimi uniwersytetami i 7 uczelniami z Japonii, polegającą na wspólnych pracach naukowych i wymianie studentów. Przy uczelni działają liczne Koła Naukowe, gdzie studenci zgłębiają techniki cybernetyczne, programowanie maszyn i urządzeń mobilnych, poznają japońską kulturę, rozwijają zainteresowania związane z IT, architekturą, wzornictwem, sztuką i kulturą.

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 17

Wyższa Szkoła Zdrowia została powołana do życia w 1997r. Realizowanie programu edukacyjnego odbywa się podczas studiów I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, uzupełniających bądź jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Uczelnia realizuje program wymiany zagranicznej oferując studentom atrakcyjne staże zawodowe, wolontariat i szkolenia poza granicami kraju. 

Biuro Karier działające przy gdańskiej uczelni jest w stałym kontakcie z przedstawicielami pracodawców, aby jak najlepiej pomóc absolwentom w rozpoczęciu kariery zawodowej. Ponad 20 letnia tradycja nauczania przeprowadzana w dziedzinach nauk o zdrowiu zakorzeniła w regionie wysoką pozycję gdańskiej uczelni, jako placówki kształcącej wysokiej jakości specjalistów z doskonałym przygotowaniem praktycznym do wykonywania zawodu.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) (Niepubliczna)

Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 29

Opinie: 45

Gdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2002r. Uczelnia prowadzi swoją działalność oferując kierunki interdyscyplinarne, zarówno na studiach I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, uzupełniających studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich i na studiach podyplomowych, realizując naukę w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i e-learningowym z wykorzystaniem technik informatycznych do zdalnego nauczania.

Wysoką jakość edukacyjną Gdańskiej Szkoły Wyższej podkreślają liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, w tym tytuł „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, „Jakość Roku” czy Godło Liderów Uczelni Wyższych. Uczelnia prowadzi również działalność badawczą w ramach Ośrodka Naukowo-Technicznego. Zabytkowy kampus uczelni zlokalizowany jest w Gdańskim Śródmieściu w odrestaurowanym 3 kondygnacyjnym budynku reduty koszarowej. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Dzięki inicjatywie działających w Trójmieście wykładowców akademickich, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2003r., powołano do życia niepubliczną uczelnię – Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni. Uczelnia oferuje studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, uzupełniające i jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz szereg szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, które umożliwiają uzyskanie certyfikatów i uprawnień zawodowych. Uczelnia kształci specjalistów kierunków pedagogicznych i społecznych, którzy z powodzeniem poruszają się na współczesnym rynku pracy, dzięki dostosowaniu programu nauczania do wymogów przyszłych pracodawców. 

Uczelnia kładzie duży nacisk na zdobywanie przez studentów najwyższej jakości umiejętności praktycznych, organizując ciekawe praktyki i staże we współpracy z samorządem trójmiejskim i przedstawicielami firm, również podczas wyjazdów zagranicznych, co umożliwia absolwentom rozwój własnej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte doświadczenie. 

Pomorska Szkoła Wyższa (PSW) (Niepubliczna)

Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 4

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim powstała ponad 20 lat temu i jest pierwszą szkołą wyższą na Kociewiu. Oferta edukacyjna uczelni uwzględnia studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe. Do wyboru kandydatów pozostają takie kierunki jak m.in.: Pedagogika, Administracja czy Bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczelnia może pochwalić się również bogatą infrastrukturą. Studenci mają okazję uczyć się w funkcjonalnej bazie dydaktycznej o łącznej powierzchni około 3 500 m2

Ponadto na terenie kampusu funkcjonuje także: parking dla 70 samochodów oraz świetnie zaopatrzona hala sportowa umożliwiająca zarówno grę w tenisa, jak i koszykówkę. Dodatkowo Pomorska Szkoła Wyższa, dzięki wielu udogodnieniom, jest w pełni otwarta na studentów niepełnosprawnych. Każdego roku kształci ona ponad 3 000 zadowolonych absolwentów, którzy, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, są specjalistami w wyuczonym przez siebie zawodzie. 

Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) (Niepubliczna)

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 14

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 19

Kwidzyńska uczelnia wyższa - Powiślańska Szkoła Wyższa, powstała w 1999r. z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Gdańsku i rozpoczęła swoją działalność na mocy Decyzji wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doskonała jakość kształcenia i innowacyjne programy nauczania o europejskim standardzie, pozwoliły uczelni uzyskać pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz liczne certyfikaty i wyróżnienia. Powiślańska uczelnia prowadzi studia licencjackie I-ego stopnia, studia magisterskie i studia podyplomowe, oferując studentom kierunki administracyjno-ekonomiczne oraz cieszące się dużą popularnością kierunki nauk o zdrowiu.

Absolwenci kwidzyńskiej szkoły wyższej zasilają szeregi pracowników administracji każdego szczebla, wybitnych ekonomistów i personel medyczny poszukiwany przez najlepsze placówki zdrowotne. Studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego mogą doskonalić swoje umiejętności w uczelnianym Powiślańskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Uniwersytet SWPS w Sopocie (Niepubliczna)

Galeria Uniwersytet SWPS w Sopocie
Galeria Uniwersytet SWPS w Sopocie
Galeria Uniwersytet SWPS w Sopocie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 4

W odpowiedzi na duże zainteresowanie w regionie i zapotrzebowanie na specjalistów nauk o psychologii, w 2002r. Warszawski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, utworzył - SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie z Wydziałem Psychologii. Sopocka uczelnia wyższa prowadzi studia licencjackie I-ego stopnia, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia i jednolite, 5-cio letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, realizując założenia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Sopocka uczelnia dostosowała program nauczania do wymagających norm europejskich z możliwością wydawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy.

Studenci sopockiej uczelni zgłębiają wszelkie aspekty nauki o psychologii, w tym psychologię kliniczną, społeczną czy organizacji i marketingu. Absolwenci Wydziału Psychologii w Sopocie, to cenieni nie tylko w kraju specjaliści, gotowi do natychmiastowej pracy w zawodzie tuż po otrzymaniu dyplomu, a często jeszcze w trakcie studiów.

Uniwersytet Pomorski w Słupsku (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Galeria Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Galeria Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Galeria Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Galeria Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Galeria Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 39

Kierunki/Specjalizacje: 111

Opinie: 7

Tradycje Uniwersytetu Pomorskiego sięgają 1969r., kiedy powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską. Oferta edukacyjna jest systematycznie poszerzana. Ponad 50-letnia tradycja ugruntowała wysoką pozycję Uniwersytetu Pomorskiego, dostosować program edukacyjny do standardów zachodnich uczelni, oferując nowoczesne kierunki studiów o charakterze praktycznym, dostosowanym do współczesnego rynku pracy i zmian gospodarczych. 

Uczelnia posiada rozbudowany kampus z nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, akademikami, biblioteka i salą sportową. Oferta słupskiej uczelni obejmuje zarówno studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe i szkołę doktorską, prowadzi również kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 14

Kierunki/Specjalizacje: 54

Opinie: 35

Gdyńska niepaństwowa szkoła wyższa, została powołana do życia w 1994r. i obecnie działa jako Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Jako pierwsza na Pomorzu niepubliczna uczelnia, od ponad 20 lat kształci prawników, kadry kierownicze spółek i firm, specjalistów logistyki i bezpieczeństwa publicznego oraz elity świata biznesu. Doskonale zlokalizowany kampus uczelniany, pozwala w kilka minut dostać się do uczelni z Sopotu i Gdańska. 

Tradycyjne „studia dzienne” obejmują 3-4 dni zajęciowe w ciągu tygodnia, a uczelnia daje studentom możliwości studiowania w trybie indywidualnym. Gdyńska uczelnia oferuje studia licencjackie i magisterskie na sześciu popularnych kierunkach w ramach 6 Katedr. Oferta skierowana jest również do osób pracujących, a systemy stypendialne wspierają również osoby, które straciły pracę.

Aktualności - Studia Gdańsk

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk

Filmy - Gdańsk miasto studenckie


Uczelnie Gdańsk

Uczelnie publiczne (państwowe) w Gdańsku

 

Jest wiele osób, które chcą studiować na publicznych szkołach wyższych. Dlaczego? Takie placówki oferują studia bezpłatne (studia w trybie dziennym). Studia w szkole publicznej często cieszą się zasłużoną renomą, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w ogólnopolskich rankingach szkół akademickich. W Gdańsku znajduje się 6 publicznych placówek edukacyjnych – są to: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Gdańsku

 

Jeśli chodzi o niepubliczne szkoły wyższe, to ich propozycja edukacyjna jest bardzo szeroka – w ich ofercie znajduje się sporo ciekawych kierunków; wiele niepublicznych placówek gwarantuje równocześnie wysoki poziom nauczania. W Gdańsku działa ich 12. Są to: Wyższa Szkoła Bankowa, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania (obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku) oraz Sopocka Szkoła Wyższa.

Podejmując studia na którejś z niepublicznych placówek w Gdańsku, można zgłębiać meandry dziedzin cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów – np. zarządzania, informatyki, psychologii czy turystyki. Sprawdźmy, które szkoły oferują studia na tych kierunkach.


zarzadzanie

 

Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem - Zarządzanie

 

Zarządzanie to od lat jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Kandydaci na studia na kierunku zarządzanie mogą wybrać następujące placówki niepubliczne w Gdańsku: Wyższa Szkoła Bankowa, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. W zależności od placówki dostępne są studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, w ramach rozmaitych specjalności.

Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem - Informatyka

 

Ukończenie informatyki daje duże możliwości zawodowe. Osoby, które chcą studiować informatykę w niepublicznej szkole wyższejw Gdańsku, mogą wybrać jedną z tych szkół: Wyższa Szkoła Bankowa lub Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Wydział Zamiejscowy w Gdańsku. Dostępne są studia licencjackie lub inżynierskie, a także magisterskie.

Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem - Psychologia

 

Psychologia to popularny kierunek, dostępny już nie tylko w szkołach państwowych. Kandydaci na studia na kierunku psychologia, mogą studiować prywatnie w jednej z następujących szkół wyższych: Wyższa Szkoła Bankowa (kierunek: psychologia w biznesie) albo Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku. Na obu placówkach dostępne są studia licencjackie z psychologii.


VW transpoerter turystyka i rekreacja

 

Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem - Turystyka i rekreacja

 

W tak turystycznym regionie, jakim jest Pomorze, zainteresowaniem cieszą się studia z turystyki i rekreacji. Które prywatne szkoły w Gdańsku oferują ten kierunek? Są to: Wyższa Szkoła Bankowa, a także Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. W przypadku tej drugiej warto zaznaczyć, że dostępne są rozmaite specjalności, które pozwalają studentowi ukierunkować jego rozwój i stać się specjalistą w wybranej dziedzinie.

Najbardziej popularne kierunki studiów w Gdańsku

 

Gdańsk jest jednym z najprężniej działających ośrodków akademickich w Polsce. W mieście studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, z czego aż 30 tysięcy uczy się na największej uczelni – Uniwersytecie Gdańskim. Oferta kształcenia na gdańskich uczelniach jest bogata i zróżnicowana, dzięki czemu coś dla siebie znajdą osoby poszukujące zarówno kierunków technicznych i przyrodniczych, jak i humanistycznych oraz społecznych.

Osoby, które chcą studiować w Gdańsku, mogą wybrać kształcenie na uczelniach państwowych, których jest aż 6 lub wybrać którąś z 12 uczelni prywatnych. Przed podjęciem decyzji warto przyjrzeć się najpopularniejszym kierunkom kształcenia, które otwierają przed studentami ogromne możliwości zawodowe. Jak pokazują statystyki, kierunki z największą liczbą chętnych są na Politechnice Gdańskiej.

1. Ekonomia


 

Ekonomia na Politechnice Gdańskiej jest wręcz oblegana przez osoby chcące studiować ten kierunek. Studia na kierunku ekonomia są realizowane przez Wydział Ekonomii i Zarządzania. Uczelnia oferuje 3-letnie studia I stopnia oraz II letnie studia drugiego stopnia. Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie Politechniki Gdańskiej na kierunku ekonomia są trzy ścieżki specjalności. Studenci mają do wyboru ekonomię społeczną, menedżerską oraz międzynarodową.

Umiejętny wybór konkretnej specjalizacji pozwala na szybkie zaplanowanie zawodowej przyszłości. Studenci ekonomii mają zapewnioną doskonałą bazę dydaktyczną, a także wykwalifikowanych, najlepszych w kraju wykładowców i przedstawicieli świata biznesu. Absolwenci ekonomii mają wiele możliwości zawodowych, doskonale radzą sobie na rynku pracy, a także mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

2. Zarządzanie w języku angielskim

 

Na kierunek zarządzanie na Politechnice gdańskiej, prowadzony w języku angielskim zainteresowanie jest ogromne. Ukończenie tych studiów daje bowiem możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Studia umiejętnie łączą w swojej tematyce świat ekonomii, marketingu, finansów oraz prawa. Kierunek zarządzanie w języku angielskim realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na poziomie studiów I i II stopnia.

Choć studia odbywają się w systemie dziennym, są one płatne. Na pierwszym stopniu nauczania nie ma żadnego podziału na specjalności, na drugim stopniu jest ich kilka, a konkretne grupy tworzone są na podstawie zainteresowania daną tematyką. Absolwenci zarządzania w języku angielskim są świetnie przygotowani, posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, którą zdobywają na kursach, szkoleniach, warsztatach czy praktykach zawodowych. Po ukończeniu tego kierunku studiów otwiera się wiele możliwości zawodowych, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

3. Analityka gospodarcza


 

Analityka gospodarcza na Politechnice gdańskiej to kolejny kierunek, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyszłych studentów. Łączy on w sobie doskonałe przygotowanie akademickie z praktyczną nauką na szkoleniach, kursach czy innych formach dokształcania. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, zarówno na I, jak i II stopniu studiów. Dostępne są bezpłatne studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne, za które trzeba zapłacić.

Na studiach licencjackich nauka odbywa się w języku polskim, natomiast na magisterskich zajęcia są już zarówno po polsku, jak i po angielsku. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru dwie specjalizacje: analityk rynku oraz analityk finansowy. Na studiach magisterskich dostępne są natomiast specjalności: analityk biznesowy oraz analityk makroekonomiczny. Studia wyposażają studentów w bogaty pakiet umiejętności i kompetencji, dzięki którym absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do pracy zawodowej.

4. Gospodarka przestrzenna

 

Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej to propozycja dla osób, które właśnie z tą branżą chcą związać swoją przyszłość zawodową. Studia prowadzone są w systemie I i II stopnia, kończą się uzyskaniem odpowiednio tytułu inżyniera oraz magistra.

Na tym kierunku nie ma możliwości studiów niestacjonarnych. Absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do swojego zawodu, jeszcze w trakcie studiów uczestniczą w wielu szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych, co pozwala im na zdobywanie nie tylko wiedzy w branży, ale również doświadczenia zawodowego, które po studiach szybko mogą wykorzystać w praktyce.

5. Zarządzanie inżynierskie


 

Zarządzanie inżynierskie prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii cieszy się sporym zainteresowaniem studentów, którzy decydują się na studia na Politechnice Gdańskiej. Studia prowadzone są wyłącznie w ramach kształcenia I stopnia, po którym absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Możliwe są studia stacjonarne i niestacjonarne. Program studiów umiejętnie łączy wiedze praktyczną oraz menadżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów w praktyce. W programie studiów są trzy profile do wyboru: inżynieria środowiska pracy, inżynieria systemów produkcji, technologie informatyczne w zarządzaniu.

Najdroższe studia w Gdańsku

 

Studia prywatne wiążą się z opłatami za czesne. Zazwyczaj reguluje się tę płatność raz na semestr, choć zdarza się, że czesne opłaca się co miesiąc – zależy to od placówki. Opłaty za czesne w szkołach niepublicznych w Gdańsku wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych za semestr. Za jakie studia trzeba zapłacić najwięcej? Sprawdźmy:

 • Kierunek lekarsko-dentystyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – 17 tysięcy zł za 1 semestr nauki;
 • Kierunek lekarski na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – 14 tysięcy zł za 1 semestr nauki;
 • Jazz i muzyka estradowa na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 10 670 zł za 1 semestr nauki;
 • Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 10 670 zł za 1 semestr nauki;
 • Pedagogika instrumentalna na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 9460 zł za 1 semestr nauki.
 •  

  Jeśli interesują Cię studia na kierunku lekarsko-dentystycznym lub lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obejrzyj koniecznie niżej opublikowany film. Dowiesz się z niego najważniejszych informacji na temat tej placówki. Przede wszystkim jest to szkoła, która zajmuje obecnie 2. miejsce w rankingu najlepszych szkół medycznych w kraju (stan na 2018 rok). Kształci się tutaj ponad 6 tysięcy osób. Placówka ta jest także rozpoznawalna w tzw. rankingu szanghajskim, m.in. dzięki docenianym na świecie publikacjom naukowym pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

   

  Edukację na najwyższym poziomie zapewnia nie tylko wybitna kadra, ale i nowoczesna infrastruktura. Szczególnie wart uwagi jest kompleks medyczno-naukowy: Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Placówka bierze również udział w istotnych inicjatywach – zarówno badawczych, jak i komercyjnych.

   

  Najtańsze studia w Gdańsku

   

  Poznaliśmy już informację na temat najdroższych studiów w Gdańsku – czas na najtańsze studia w tym mieście. Które niepubliczne szkoły wyższe w Gdańsku mają najniższe czesne? Oto lista:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;
 • Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;
 • Wczesna edukacja z logopedią na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki.
 • Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku