Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Gdańsku - 18 uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 1

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 13

Sopocka uczelnia została założona w 1997r. jako Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości z inicjatywy trójmiejskich profesorów. Oferta edukacyjna uczelni cieszyła się dużą popularnością, dzięki czemu w kolejnych latach sopocka szkoła wyższa utworzyła nowe wydziały oferując kolejne kierunki studiów licencjackich i magisterskich. W 2007r. uczelnia przyjmuje obecną nazwę Sopocka Szkoła Wyższa. Jako jedyna pomorska szkoła wyższa na wydziela architektury prowadzi studia we wszystkich trzech kierunkach architektonicznych. Sopockie tradycje edukacyjne związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością pozwoliły zbudować doskonałą kadrę dydaktyczną z 30 profesorami i 40 doktorami, a współpraca zagraniczna z ośrodkami szkoleniowymi między innymi z Holandii, Niemiec i Ukrainy świadczą o prestiżowym znaczeniu uczelni. Plany edukacyjne są konsultowane z przedstawicielami biznesu, aby spełniały wymogi pracodawców i pomogły absolwentom zaistnieć na rynku pracy. Edukacja w Sopockiej Szkole Wyższej odbywa się zarówno w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, prowadzona jest w oparciu o trzy wydziały związane z biznesem, rachunkowością i architekturą. Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w klasyczny sposób znany studentom, jak i z wykorzystaniem edukacji zdalnej przy użyciu internetowej platformy edukacyjnej. 

Sopocka Szkoła Wyższa jest to niepubliczna uczelnia działająca od 2000 roku. Obejmuje ona 4 wydziały: Ekonomii i Finansów, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny z Ateneum Szkołą Wyższą, Filia w Chojnicach oraz Architektury, Inżynierii i Sztuki. Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym, stacjonarnym w weekendy oraz niestacjonarnym. W Sopockiej Szkole Wyższej prowadzona są studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe, a także kursy i szkolenia. Plany i programy studiów konsultowane są z przedstawicielami instytucji branżowych, jak i z absolwentami uczelni, aby spełniały one wymagania oraz oczekiwania pracodawców i studentów. Uczelnia charakteryzuje się przyszłościowymi kierunkami, innowacyjnymi projektami edukacyjnymi – takimi jak: „studiuj i pracuj”, kadrą akademicką z doświadczeniem praktycznym, doskonale przygotowanymi pracowniami, intensywną nauką języków obcych, gwarancją odbywania praktyk w największych korporacjach polskich, jak i zagranicznych – na przykład w Bayer.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 3

Na podstawie obustronnego porozumienia rządów Japonii i Polski, 30-XI-1994r. powołano do życia niepubliczną szkołę wyższą Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Duże zainteresowanie nowoczesną instytucją edukacyjną, pozwoliło wprowadzać nowe kierunki studiów, a uczelnia pozyskiwała nowe uprawnienia nadawania tytułów naukowych. W 2014r. uczelnia zostaje podniesiona do rangi Akademii i od tego czasu funkcjonuje jako Polsko-Japońska Wyższa Akademia Technik Komputerowych. Kierunki studiów dostosowane są do współczesnych wymogów szybko zmieniającej się gospodarki i potrafią wdrażać nowoczesne urządzenia i rozwiązania informatyczne. Studenci Gdańskiego Wydziału uczelni nagradzani są licznymi certyfikatami, zdobywają stypendia krajowe i zagraniczne, wygrywają liczne konkursy międzyuczelniane, biorą udział w pracach naukowych, pracują przy powstawaniu nowoczesnych technik informatycznych i aplikacji dla międzynarodowych firm. Uczelnia podejmuje współpracę zagraniczną, realizując umowy z ponad 30 europejskimi uniwersytetami i 7 uczelniami z Japonii, polegającą na wspólnych pracach naukowych i wymianie studentów. Przy uczelni działają liczne Koła Naukowe, gdzie studenci zgłębiają techniki cybernetyczne, programowanie maszyn i urządzeń mobilnych, poznają japońską kulturę i rękodzieło, rozwijają zainteresowania związane z IT, architekturą, wzornictwem, sztuką i kulturą.

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 7

Gdańska niepubliczna zawodowa szkoła wyższa została powołana do życia 26-VI-1997r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia podejmuje działania edukacyjne mające na celu przygotowanie specjalistów w swoich dziedzinach poszukiwanych przez pracodawców nie tylko na krajowym rynku pracy, ale w całej Europie. Dostosowując model kształcenia do współczesnych wymogów gospodarczych i korzystając z dorobku doskonałej kadry szkoleniowo-wykładowczej, gdańska Wyższa Szkoła Zdrowia oferuje studentom najwyższej jakości przygotowanie merytoryczne i praktyczne na studiowanych kierunkach. Realizowanie programu edukacyjnego odbywa się podczas studiów I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, uzupełniających bądź jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i kierunkach wykładanych w języku angielskim. Uczelnia realizuje program wymiany zagranicznej oferując studentom atrakcyjne staże zawodowe, wolontariat i szkolenia poza granicami kraju. Biuro Karier działające przy gdańskiej uczelni jest w stałym kontakcie z przedstawicielami pracodawców, aby jak najlepiej pomóc absolwentom w rozpoczęciu kariery zawodowej. Ponad 20 letnia tradycja nauczania przeprowadzana w dziedzinach nauk o zdrowiu zakorzeniła w regionie wysoką pozycję gdańskiej uczelni, jako placówki kształcącej wysokiej jakości specjalistów z doskonałym przygotowaniem praktycznym do wykonywania zawodu.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 35

Uczelnia rozpoczęła działalność na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2002r. i do 2011r. funkcjonowała jako Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. W 2013r. gdańska uczelnia połączyła się z Mazurską Szkoła Wyższą, dzięki czemu wykorzystano potencjał obu uczelni i wspólną infrastrukturę badawczą i edukacyjną. Uczelnia tworząc i uaktualniając program edukacyjny ściśle współpracuje z pomorskimi pracodawcami i przedstawicielami instytucji administracyjnych, dostosowując się do wymogów przyszłych pracodawców. Uczelnia prowadzi swoją działalność oferując kierunki interdyscyplinarne, zarówno na studiach I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, uzupełniających studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich i na studiach podyplomowych, realizując naukę w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i e-learningowym z wykorzystaniem technik informatycznych do zdalnego nauczania. Wysoką jakość edukacyjną Gdańskiej Szkoły Wyższej podkreślają liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, w tym tytuł „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, „Jakość Roku” czy Godło Liderów Uczelni Wyższych. Uczelnia prowadzi również działalność badawczą w ramach Ośrodka Naukowo-Technicznego. Zabytkowy kampus uczelni zlokalizowany jest w Gdańskim Śródmieściu w odrestaurowanym 3 kondygnacyjnym budynku reduty koszarowej. 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ( zobacz więcej )

80-336 Gdańsk

ul. Kazimierza Górskiego 1

tel.:

58 554 71 21,
58 554 71 98,
58 554 71 25

ikonka email do uczelni

rektor@awf.gda.pl

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych ( zobacz więcej )

80-802 Gdańsk

ul. 3 Maja 25A

tel.:

58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ateneum.edu.pl

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) ( zobacz więcej )

80-875 Gdańsk

ul. Biskupia 24 B

tel.:

58 322-39-89, 58 300-05-19

ikonka email do uczelni

pedagogika@gwsh.gda.pl

europeistyka@gwsh.gda.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) ( zobacz więcej )

80-210 Gdańsk

ul. Skłodowskiej-Curie 3a

tel.:

58 349-22-22

ikonka email do uczelni

Politechnika Gdańska (PG) ( zobacz więcej )

80-233 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12

tel.:

58 348-67-00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@pg.edu.pl

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku ( zobacz więcej )

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 11

tel.:

58 351 12 85

ikonka email do uczelni

dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Uniwersytet Gdański (UG) ( zobacz więcej )

80-308 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8, budynek Rektoratu

tel.:

58 523 25 31, 523 25 32

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ug.edu.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB)- WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU ( zobacz więcej )

80-557 Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 15, I piętro pok. 44

tel.:

58 341 98 51, 58 305 41 13

ikonka email do uczelni

gdansk@wsb.net.pl

Aktualności - Studia Gdańsk

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 17

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 11

Kwidzyńska uczelnia wyższa - Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, powstała w 1999r. z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Gdańsku i rozpoczęła swoją działalność na mocy Decyzji wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doskonała jakość kształcenia i innowacyjne programy nauczania o europejskim standardzie, pozwoliły uczelni uzyskać pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz liczne certyfikaty i wyróżnienia. Powiślańska uczelnia prowadzi studia licencjackie I-ego stopnia, studia magisterskie i studia podyplomowe, oferując studentom kierunki administracyjno-ekonomiczne oraz cieszące się dużą popularnością kierunki nauk o zdrowiu, współpracując między innymi z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą. Absolwenci kwidzyńskiej szkoły wyższej zasilają szeregi pracowników administracji każdego szczebla, wybitnych ekonomistów i personel medyczny poszukiwany przez najlepsze placówki zdrowotne. Studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego mogą doskonalić swoje umiejętności w uczelnianym Powiślańskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Akademia Pomorska w Słupsku

Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 33

Kierunki/Specjalizacje: 99

Opinie: 6

Tradycje słupskiej uczelni sięgają 1969r., kiedy powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską. Pod dzisiejszą nazwą szkoła funkcjonuje od 2006r., a jej oferta edukacyjna jest systematycznie poszerzana. Ponad 50-letnia tradycja ugruntowała wysoką pozycję Akademii Pomorskiej, dostosować program edukacyjny do standardów zachodnich uczelni, oferując nowoczesne kierunki studiów o charakterze praktycznym, dostosowanym do współczesnego rynku pracy i zmian gospodarczych. Uczelnia posiada rozbudowany kampus z nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, akademikami, biblioteka i salą sportową. Oferta słupskiej uczelni obejmuje zarówno studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe i szkołę doktorską, prowadzi również kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 4

W odpowiedzi na duże zainteresowanie w regionie i zapotrzebowanie na specjalistów nauk o psychologii, w 2002r. Warszawski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, utworzył - SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie z Wydziałem Psychologii. Sopocka uczelnia wyższa prowadzi studia licencjackie I-ego stopnia, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia i jednolite, 5-cio letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, realizując założenia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Sopocka uczelnia dostosowała program nauczania do wymagających norm europejskich z możliwością wydawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, a także otrzymała pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co świadczy o najwyższej jakości edukacyjnej. Studenci sopockiej uczelni zgłębiają wszelkie aspekty nauki o psychologii, w tym psychologię kliniczną, społeczną czy organizacji i marketingu. Absolwenci Wydziału Psychologii w Sopocie, to cenieni nie tylko w kraju specjaliści, gotowi do natychmiastowej pracy w zawodzie tuż po otrzymaniu dyplomu, a często jeszcze w trakcie studiów.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 39

Opinie: 18

Gdyńska niepaństwowa szkoła wyższa, została powołana do życia 15-VI-1994r. i obecnie działa jako Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Jako pierwsza na Pomorzu niepubliczna uczelnia, od ponad 20 lat kształci prawników, kadry kierownicze spółek i firm, specjalistów logistyki i bezpieczeństwa publicznego oraz elity świata biznesu. Doskonale zlokalizowany kampus uczelniany, pozwala w kilka minut dostać się do uczelni z Sopotu i Gdańska. Innowacyjny program nauczania wprowadził nowoczesny system studiów z tradycyjnymi wykładami, spotkaniami studyjnymi, warsztatami, ćwiczeniami, zajęciami praktycznymi i zajęciami z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Tradycyjne „studia dzienne” obejmują 3-4 dni zajęciowe w ciągu tygodnia, a uczelnia daje studentom możliwości studiowania w trybie indywidualnym. Gdyńska uczelnia oferuje studia licencjackie i magisterskie na sześciu popularnych kierunkach w ramach 6 Katedr. Oferta skierowana jest również do osób pracujących, a systemy stypendialne wspierają również osoby, które straciły pracę.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Dzięki inicjatywie działających w Trójmieście wykładowców akademickich, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, 01-IX-2003r., powołano do życia niepubliczną uczelnię – Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni. Uczelnia oferuje studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, uzupełniające i jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz szereg szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, które umożliwiają uzyskanie certyfikatów i uprawnień zawodowych. Uczelnia kształci specjalistów kierunków pedagogicznych i społecznych, którzy z powodzeniem poruszają się na współczesnym rynku pracy, dzięki dostosowaniu programu nauczania do wymogów przyszłych pracodawców. Uczelnia kładzie duży nacisk na zdobywanie przez studentów najwyższej jakości umiejętności praktycznych, organizując ciekawe praktyki i staże we współpracy z samorządem trójmiejskim i przedstawicielami firm, również podczas wyjazdów zagranicznych, co umożliwia absolwentom rozwój własnej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte doświadczenie. 

Filmy - Gdańsk miasto studenckie


Uczelnie Gdańsk

Uczelnie publiczne (państwowe) w GdańskuJest wiele osób, które chcą studiować na publicznych szkołach wyższych. Dlaczego? Takie placówki oferują studia bezpłatne (studia w trybie dziennym). Studia w szkole publicznej często cieszą się zasłużoną renomą, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w ogólnopolskich rankingach szkół akademickich. W Gdańsku znajduje się 6 publicznych placówek edukacyjnych – są to: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Gdańsku Jeśli chodzi o niepubliczne szkoły wyższe, to ich propozycja edukacyjna jest bardzo szeroka – w ich ofercie znajduje się sporo ciekawych kierunków; wiele niepublicznych placówek gwarantuje równocześnie wysoki poziom nauczania. W Gdańsku działa ich 12. Są to: Wyższa Szkoła Bankowa, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania (obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku) oraz Sopocka Szkoła Wyższa. Podejmując studia na którejś z niepublicznych placówek w Gdańsku, można zgłębiać meandry dziedzin cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów – np. zarządzania, informatyki, psychologii czy turystyki. Sprawdźmy, które szkoły oferują studia na tych kierunkach.
zarzadzanieNiepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem zarządzanie Zarządzanie to od lat jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Kandydaci na studia na kierunku zarządzanie mogą wybrać następujące placówki niepubliczne w Gdańsku: Wyższa Szkoła Bankowa, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. W zależności od placówki dostępne są studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, w ramach rozmaitych specjalności. Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem informatyka Ukończenie informatyki daje duże możliwości zawodowe. Osoby, które chcą studiować informatykę w niepublicznej szkole wyższejw Gdańsku, mogą wybrać jedną z tych szkół: Wyższa Szkoła Bankowa lub Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Wydział Zamiejscowy w Gdańsku. Dostępne są studia licencjackie lub inżynierskie, a także magisterskie. Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem psychologia Psychologia to popularny kierunek, dostępny już nie tylko w szkołach państwowych. Kandydaci na studia na kierunku psychologia, mogą studiować prywatnie w jednej z następujących szkół wyższych: Wyższa Szkoła Bankowa (kierunek: psychologia w biznesie) albo Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku. Na obu placówkach dostępne są studia licencjackie z psychologii.
VW transpoerter turystyka i rekreacjaNiepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem turystyka i rekreacjaW tak turystycznym regionie, jakim jest Pomorze, zainteresowaniem cieszą się studia z turystyki i rekreacji. Które prywatne szkoły w Gdańsku oferują ten kierunek? Są to: Wyższa Szkoła Bankowa, a także Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. W przypadku tej drugiej warto zaznaczyć, że dostępne są rozmaite specjalności, które pozwalają studentowi ukierunkować jego rozwój i stać się specjalistą w wybranej dziedzinie. Najbardziej popularne kierunki studiów w Gdańsku Gdańsk jest jednym z najprężniej działających ośrodków akademickich w Polsce. W mieście studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, z czego aż 30 tysięcy uczy się na największej uczelni – Uniwersytecie Gdańskim. Oferta kształcenia na gdańskich uczelniach jest bogata i zróżnicowana, dzięki czemu coś dla siebie znajdą osoby poszukujące zarówno kierunków technicznych i przyrodniczych, jak i humanistycznych oraz społecznych. Osoby, które chcą studiować w Gdańsku, mogą wybrać kształcenie na uczelniach państwowych, których jest aż 6 lub wybrać którąś z 12 uczelni prywatnych. Przed podjęciem decyzji warto przyjrzeć się najpopularniejszym kierunkom kształcenia, które otwierają przed studentami ogromne możliwości zawodowe. Jak pokazują statystyki, kierunki z największą liczbą chętnych są na Politechnice Gdańskiej. 1. Ekonomia – 33 osoby na miejsceEkonomia na Politechnice Gdańskiej jest wręcz oblegana przez osoby chcące studiować ten kierunek. Na jedno miejsce obecnie jest 33 kandydatów. Studia na kierunku ekonomia są realizowane przez Wydział Ekonomii i Zarządzania. Uczelnia oferuje 3-letnie studia I stopnia oraz II letnie studia drugiego stopnia. Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie Politechniki Gdańskiej na kierunku ekonomia są trzy ścieżki specjalności. Studenci mają do wyboru ekonomię społeczną, menedżerską oraz międzynarodową. Umiejętny wybór konkretnej specjalizacji pozwala na szybkie zaplanowanie zawodowej przyszłości. Studenci ekonomii mają zapewnioną doskonałą bazę dydaktyczną, a także wykwalifikowanych, najlepszych w kraju wykładowców i przedstawicieli świata biznesu. Absolwenci ekonomii mają wiele możliwości zawodowych, doskonale radzą sobie na rynku pracy, a także mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. 2. Zarządzanie w języku angielskim – 28,8 osób na miejsce Na kierunek zarządzanie na Politechnice gdańskiej, prowadzony w języku angielskim zainteresowanie jest ogromne. Ukończenie tych studiów daje bowiem możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Studia umiejętnie łączą w swojej tematyce świat ekonomii, marketingu, finansów oraz prawa. Kierunek zarządzanie w języku angielskim realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na poziomie studiów I i II stopnia. Choć studia odbywają się w systemie dziennym, są one płatne. Na pierwszym stopniu nauczania nie ma żadnego podziału na specjalności, na drugim stopniu jest ich kilka, a konkretne grupy tworzone są na podstawie zainteresowania daną tematyką. Absolwenci zarządzania w języku angielskim są świetnie przygotowani, posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, którą zdobywają na kursach, szkoleniach, warsztatach czy praktykach zawodowych. Po ukończeniu tego kierunku studiów otwiera się wiele możliwości zawodowych, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. 3. Analityka gospodarcza – 22, 47 osób na miejsceAnalityka gospodarcza na Politechnice gdańskiej to kolejny kierunek, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyszłych studentów. Łączy on w sobie doskonałe przygotowanie akademickie z praktyczną nauką na szkoleniach, kursach czy innych formach dokształcania. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, zarówno na I, jak i II stopniu studiów. Dostępne są bezpłatne studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne, za które trzeba zapłacić. Na studiach licencjackich nauka odbywa się w języku polskim, natomiast na magisterskich zajęcia są już zarówno po polsku, jak i po angielsku. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru dwie specjalizacje: analityk rynku oraz analityk finansowy. Na studiach magisterskich dostępne są natomiast specjalności: analityk biznesowy oraz analityk makroekonomiczny. Studia wyposażają studentów w bogaty pakiet umiejętności i kompetencji, dzięki którym absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do pracy zawodowej. 4. Gospodarka przestrzenna – 16 osób na miejsce Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej to propozycja dla osób, które właśnie z tą branżą chcą związać swoją przyszłość zawodową. Studia prowadzone są w systemie I i II stopnia, kończą się uzyskaniem odpowiednio tytułu inżyniera oraz magistra. Na tym kierunku nie ma możliwości studiów niestacjonarnych. Absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do swojego zawodu, jeszcze w trakcie studiów uczestniczą w wielu szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych, co pozwala im na zdobywanie nie tylko wiedzy w branży, ale również doświadczenia zawodowego, które po studiach szybko mogą wykorzystać w praktyce. 5. Zarządzanie inżynierskie – 15, 27 osób na miejsceZarządzanie inżynierskie prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii cieszy się sporym zainteresowaniem studentów, którzy decydują się na studia na Politechnice Gdańskiej. Studia prowadzone są wyłącznie w ramach kształcenia I stopnia, po którym absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Możliwe są studia stacjonarne i niestacjonarne. Program studiów umiejętnie łączy wiedze praktyczną oraz menadżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów w praktyce. W programie studiów są trzy profile do wyboru: inżynieria środowiska pracy, inżynieria systemów produkcji, technologie informatyczne w zarządzaniu. Najdroższe studia w GdańskuStudia prywatne wiążą się z opłatami za czesne. Zazwyczaj reguluje się tę płatność raz na semestr, choć zdarza się, że czesne opłaca się co miesiąc – zależy to od placówki. Opłaty za czesne w szkołach niepublicznych w Gdańsku wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych za semestr. Za jakie studia trzeba zapłacić najwięcej? Sprawdźmy:
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – 17 tysięcy zł za 1 semestr nauki;

 • Kierunek lekarski na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – 14 tysięcy zł za 1 semestr nauki;

 • Jazz i muzyka estradowa na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 10 670 zł za 1 semestr nauki;

 • Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 10 670 zł za 1 semestr nauki;

 • Pedagogika instrumentalna na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 9460 zł za 1 semestr nauki. • Jeśli interesują Cię studia na kierunku lekarsko-dentystycznym lub lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obejrzyj koniecznie niżej opublikowany film. Dowiesz się z niego najważniejszych informacji na temat tej placówki. Przede wszystkim jest to szkoła, która zajmuje obecnie 2. miejsce w rankingu najlepszych szkół medycznych w kraju (stan na 2018 rok). Kształci się tutaj ponad 6 tysięcy osób. Placówka ta jest także rozpoznawalna w tzw. rankingu szanghajskim, m.in. dzięki docenianym na świecie publikacjom naukowym pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Edukację na najwyższym poziomie zapewnia nie tylko wybitna kadra, ale i nowoczesna infrastruktura. Szczególnie wart uwagi jest kompleks medyczno-naukowy: Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Placówka bierze również udział w istotnych inicjatywach – zarówno badawczych, jak i komercyjnych.  Najtańsze studia w Gdańsku  Poznaliśmy już informację na temat najdroższych studiów w Gdańsku – czas na najtańsze studia w tym mieście. Które niepubliczne szkoły wyższe w Gdańsku mają najniższe czesne? Oto lista:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;

 • Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;

 • Wczesna edukacja z logopedią na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki;

 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – 1500 zł za 1 semestr nauki. • Chcesz studiować pedagogikę? Zapoznaj się z materiałem na temat tego kierunku!  Film dotyczy co prawda studiów na Wyższej Szkole Bankowej (WSB w Gdańsku również oferuje studia z zakresu pedagogiki), a nie na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, jednak informacje w nim zawarte warto rozważyć bez względu na to, jaką szkołę wyższą chce się wybrać. Z filmu można dowiedzieć się m.in., jaka jest rola pedagoga, a także w jaki sposób pedagogika może towarzyszyć człowiekowi przez całe jego życie – od narodzin aż do śmierci. Wypowiedzi kadry dydaktycznej, jak również studentów pedagogiki, pozwalają zrozumieć, na czym polegają studia z pedagogiki, a także praca zawodowa absolwenta. Ważna jest też poruszona w filmie kwestia praktyk, które powinni odbyć studenci pedagogiki, aby lepiej przygotować się do swojego zawodu.


  Studia w Gdańsku - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

  Ania
  Ja podłęłam studia licencjackie organizowane przez WSKZ. Studia są online więc tak naprawde miejscowość nie ma znaczenia. Mieszkam w małej miejscowości z chłopakiem, który ma tam dobrą pracę. Nie chcieliśmy się wyprowadzać, a takie studia to dla mnie super alternatywa. Teraz studiuje wygodnie z domu bez koneiczności dojazów lub wyprowadzki.