Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo pomostowe

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Rynek sztuki i zarządzanie w kulturze

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Akademia Zamojska funkcjonuje pod tą nazwą od 2021 roku, wcześniej – od 2005 roku – znana była w regionie jako Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Szkoła czerpie z najlepszych tradycji akademickich Zamościa – historycznej Akademii Zamojskiej powołanej przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego.

Strukturę szkoły tworzą cztery instytuty, w ramach których realizowane są studia humanistyczne, medyczne, społeczne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne. Akademia Zamojska oferuje studia licencjackie, inżynierskie, jak również magisterskie drugiego stopnia.

Dowiedz się więcej o studiach w Akademii Zamojskiej.

WYDZIAŁY:


- Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Łukasz Potocki
ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
tel. 84/ 638 09 40, 693 933 180
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 574 270 540

- Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr hab. n. med. Szymon Zmorzyński
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 84/ 638 34 00, 693 188 009

- Wydział Techniczno – Informatyczny

Dziekan Wydziału Techniczno-Informatycznego – dr inż. Paweł Prokop
Dziekanat Wydziału Techniczno - Informatycznego
ul. Szczebrzeska 31, 22-400 Zamość


 

Rekrutacja

REKRUTACJA


Zasady rekrutacji:

Rekrutacja podstawowa:

 • Rejestracja internetowa 2 kwietnia – 12 lipca 2024r.
 • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na kierunek – 16 lipca 2024 r.
 • Termin składania dokumentów – 17-19 lipca 2024 r.
 • Ogłoszenie list osób przyjętych na kierunek – 22 lipca 2024 r.
Rekrutacja uzupełniająca:

 • Rejestracja internetowa - 23 lipca – 20 września 2024 r.
 • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na kierunek – 23 września 2024 r.
 • Termin składania dokumentów – 24 – 26 września 2024 r.
 • Ogłoszenie list osób przyjętych na kierunek – 27 września 2024 r.

 

Oferta edukacyjna

Wybierając bezpieczeństwo narodowe nie sposób się nudzić. Studenci tego kierunku mają wiele zajęć w terenie, podczas których uczą się samodzielności i dyscypliny, ćwiczą swoje umiejętności interpersonalne oraz zdolność pracy zespołowej. Zdobyta przez nich wiedza przydaje się nie tylko podczas egzaminów ale również w codziennym życiu. W sytuacjach kryzysowych, gdy inni tracą opanowanie, specjaliści od bezpieczeństwa potrafią skutecznie rozwiązać każdy problem.

Podczas studiowania młodzi ludzie zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa, zdobywają wiedzę na temat tego, jak sprawnie rozpoznawać sytuacje zagrożenia oraz w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego mają większą możliwość awansu w służbach mundurowych, m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Wojsku Polskim. Bez problemu znajdą również pracę w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem osób i mienia, w instytucjach administracji publicznej oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Najstarszy kierunek w naszej ofercie, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodych ludzi u progu życia zawodowego oraz osób, które chcą poszerzać swoje horyzonty i kompetencje. Studenci anglistyki nie tylko poznają język, literaturę, kulturę i historię krajów angielskiego obszaru językowego, ale także potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w praktyce.

Proponowane specjalizacje - nauczycielska oraz język angielski w biznesie i turystyce - są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się ofertę rynku pracy. Przygotowujemy studentów do kontynuowania edukacji na kolejnych stopniach studiów, ale także kształcimy pracowników wspomagających przedsię­biorstwa w otwieraniu się na rynki światowe.

Absolwenci Filologii angielskiej znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, branży tłumaczeniowej, turystycznej oraz innych instytucjach i przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego i realiów świata anglojęzycznego. Kreatywność i umiejętność pracy zespołowej, które zajmują ważne miejsce wśród nabywanych kompetencji, pomogły wielu naszym absolwentom wykorzystać własny potencjał w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorach edukacji i biznesu.

Jeśli oprócz zarabiania pieniędzy, interesuje Cię ich pomnażanie i inwestowanie, finanse i rachunkowość to kierunek właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu pogłębisz swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, poznasz mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych oraz rynków kapitałowych, a także zdobędziesz umiejętność analizowania zjawisk gospodarczych i ekono­miczno-finansowych.

Ponieważ bankowość oraz branża finansowa rozwijają się coraz prężniej, absolwent tego kierunku ma duże szanse na znalezienie pracy. Pracy, jak przystało na ekonomistę, dobrze płatnej. Student, który ukończył finanse i rachunkowość, może starać się o posadę: księgowego, doradcy finansowego lub inwestycyjnego, biegłego rewidenta, audytora, a w przyszłości nawet dyrektora finansowego.

 • INFORMATYKA (licencjackie) (stacjonarne i niestacjonarne)

Jeśli przedmioty ścisłe nie sprawiały Ci trudności w szkole, a swoją przyszłość wiążesz z zawodami programisty, admi­nistratora sieci informatycznych czy innymi związanymi z tworzeniem nowych technologii i narzędzi informatycznych, to ten kierunek jest dla Ciebie!

Studia na kierunku informatyka od lat cieszą się dużą popularnością wśród młodych ludzi. Szybki rozwój nowych technologii i powstawanie nowoczesnych maszyn oraz urządzeń, daje informatykom duże możliwości rozwoju. Ponadto zawody podejmowane przez absolwentów tego kierunku są bardzo dobrze płatne, a sami informatycy pożądani na rynku pracy.

 • LOGISTYKA (inżynierskie) (stacjonarne i niestacjonarne)

Wraz z rozwojem gospodarki rośnie także zapotrzebowanie na logistyków. Logistyka to kierunek studiów, który pozwala na poznanie procesów planowania i efektywnego przepływu surowców, materiałów i produktów. W trakcie studiów przyszli inżynierowie uczą się projektowania procesów logistycznych, a także zgłębiają tajniki zaopatrzenia, dystrybucji oraz organizacji centrów spedycyjnych. Ten interdyscyplinarny kierunek łączy m.in. wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu czy inżynierii systemów.

Absolwent Logistyki posiada cały wachlarz możliwości zatrudnienia. Może on pracować w firmach transportowych i produkcyjnych oraz w centrach usługowych. Dobra znajomość języka obcego stanowi zaś furtkę do znalezienia posady w międzynarodowych korporacjach.

Interesujesz się motoryzacją, chciałbyś zaprojektować drukarkę 3D albo obsługiwać maszyny sterowane numerycznie? Chcesz zdobyć umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji? Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw Twoim zainteresowaniom, proponując Ci kierunek mechanika i budowa maszyn. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami, bardzo chętnie zatrudnianymi niemal we wszystkich sektorach przemysłowych, niezależnie od profilu produkcyjnego, jak również w firmach projek­towych, jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

 • PEDAGOGIKA (licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) i magisterskie (stacjonarne))

Pedagogika społeczna z elementami mediacji

Absolwent studiów I stopnia o specjalności Pedagogika społeczna z elementami mediacji dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada wiedzę z zakresu mediacji, podstaw prawnych mediacji, zasad i technik mediacyjnych oraz z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji a także metodyki pracy z rodziną oraz dorosłymi. Ma umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wzbogacania oraz doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego w tym metodyki pracy mediatora.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, w służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki społecznej, a także w ośrodkach mediacyjnych, w szkole i innych placówkach oświatowo-wychowawczych w charakterze pedagoga, mediatora.

Studia adresowane są w szczególności do kandydatów, którzy w po ukończeniu zechcą podjąć pracę pedagoga w charakterze

 • osób prowadzących rodzinne mediacje sądowe i pozasądowe,
 • pracowników pomocy społecznej,
 • pracowników instytucji rządowych i organizacji pozarządowych związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywaniem konfliktów,
 • pracowników administracji publicznej i samorządowej,
 • menedżerów i pracowników firm odpowiedzialnych za prowadzenie mediacji,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,
 • trenerów, doradców pracujących w organizacjach i instytucjach.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kompetencje mediatora szkolnego, może ubiegać się o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia mediacji w Sądach Okręgowych, jak również może prowadzić mediacje w ramach własnej działalności.

 • PIELĘGNIARSTWO (licencjackie (stacjonarne), magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne))

Nie mdlejesz na widok krwi? Chciałbyś zgłębić wiedzę dotyczącą anatomii człowieka? Dodatkowo posiadasz cechy takie jak: empatia, opiekuńczość, a niesienie pomocy innym to Twoje powołanie? W Polsce z roku na roku zaczyna brakować personelu medycznego, więc nie zwlekaj dłużej i rozpocznij naukę na bezpłatnych studiach licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo. Poza wiedzą teoretyczną, uczelnia umożliwia studentom także nabycie praktycznych umiejętności pielęg­niarskich w sześciu laboratoriach, wyposażonych w najnowo­cześniejszy, specjalistyczny sprzęt.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjna­ opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, hospicjach czy sanatoriach.

 • POŁOŻNICTWO (licencjackie, pomostowe i magisterskie) (stacjonarne i niestacjonarne)

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę medyczną dotyczącą kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu oraz z zakresu ginekologii i opieki nad noworodkiem. Na kierunku położnictwo praktyczne zajęcia odbywają się na fantomach, dzięki którym można poznać szczegółowo budowę ciała człowieka. Studenci uczą się zagadnień dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przed koncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania. Dowiadują się jakie działania ratownicze podejmować w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Student będzie miał możliwość wyboru zajęć - język migowy i współpraca w zespołach opieki zdrowotnej. Zaletą zajęć na naszej uczelni jest kładzenie nacisku na praktykę.

Studenci część zająć odbywają w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych, jedynym takim w regionie. Ukończenie studiów na kierunku Położnictwo daje szerokie możliwości zatrudnienia takie jak: oddziały neonatologiczne, położnicze, ginekologiczne, patologii ciąży a także szkoły rodzenia, gabinety ginekologiczne.

 • PRAWO (jednolite magisterskie) (stacjonarne)

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo - profil praktyczny - pozwolą uzyskać wszechstronne wykształcenie przydatne w pracy w wielu zawodach oraz umożliwią ubieganie się o przyjęcie na aplikacje prawnicze. W trakcie studiów student zyskuje kompleksową wiedzę o obowiązujących przepisach, umiejętności ich interpretacji, stosowania prawa oraz posługiwania się językiem prawniczym. Program studiów skonstruowano w oparciu o przeprowadzone konsultacje z interesariuszami społecznymi w korelacji z potrzebami rynku. Studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w sądach powszechnych, prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, kancelariach notarialnych, kancelariach komorniczych oraz organach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające przyłączenie się do grup specjalistów w wybranych gałęziach prawa, a także uzyskają wiedzę w zakresie udziału w różnym charakterze w procesie sądowym, w tym praktyczne umiejętności zachowania się na sali sądowej oraz sporządzania różnych pism procesowych.

Rynek sztuki i zarządzanie w kulturze to kierunek unikatowy w skali kraju, który umożliwia nie tylko zdobycie cennej wiedzy z tego zakresu, ale także nawiązanie relacji z osobami już działającymi w tym środowisku. Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje związane ze sztuką, rzemiosłem artystycznym, krytyką artystyczną, ale także handlem dziełami sztuki i opracowywaniem strategii marketingowych. Studenci zostaną przygotowani m. in. do rozpoznawania autentyczności dzieł sztuki czy tworzenia kampanii promocyjnych. Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym. Studenci będą uczestniczyć również w objazdach naukowych do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą. Zajęcia poprowadzą historycy sztuki, osoby zawodowo związane z rynkiem sztuki, analitycy rynku, eksperci różnych dziedzin rzemiosła artystycznego oraz kuratorzy muzealni.

Studia przygotowują studentów do pracy m.in. jako: historycy sztuki, muzealnicy, pracownicy galerii, rzeczoznawcy, opiekunowie kolek­cjonera, specjaliści sprzedaży internetowej, aukcyjnej oraz analizy i rozwoju rynku sztuki i antykwariusze.

Marzysz o podróżach, lubisz aktywny wypoczynek? Turystyka i rekreacja to kierunek dla Ciebie! Studenci tego kierunku nie tylko uczęszczają na wykłady i zajęcia, ale mają możliwość wyjazdów na obozy i targi turystyczne. Miejscem zatrudnienia absolwenta Turystyki i rekreacji mogą być ośrodki kultury fizycznej, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, kluby i centra kultury, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjno-sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, uzdrowiska, parki krajobrazowe, biura usługowe z dziedziny rekreacji i turystyki, centra rekreacji i odnowy biologicznej.

Podczas studiów na tym kierunku, zdobędziesz uprawnienia instruktora turystyki aktywnej (kajakowa, rowerowa, narciarska, piesza), przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, specjalisty hotelarstwa i gastronomii, organizatora imprez turystycznych i rekreacyjnych, instruktora rekreacji ruchowej (pływanie i aqua aerobic, gry zespołowe, taniec, jogging, nordic walking), instruktora fitness (trening zdrowotny, nowoczesne formy gimnastyki, ćwiczenia siłowe), wychowawcy i kierownika wypoczynku oraz żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego.

 

Kontakt do uczelni

22-400 Zamość

ul. Pereca 2

tel.:

(084) 638 34 44,
+48 790 331 087