Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. mazowieckie - 97 uczelni

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 2

Pułtuska szkoła wyższa, jest jedną z najstarszych w kraju niepublicznych uczelni, powołana z inicjatywy Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA”, rozpoczynając swoją działalność 14-VII-1994r. jako Wyższa Szkoła Humanistyczna. W 2006r. uczelnia przyjęła imię wybitnego historyka Aleksandra Gieysztora, a 01-X-2019r. została przekształcona w Akademię im. A. Gieysztora w Pułtusku – filię AFiB Vistula. Pierwotnie regionalna uczelnia, w trakcie swojego istnienia przeistoczyła się w prestiżowy i rozpoznawalny ośrodek edukacyjno-naukowy, zajmujący czołowe miejsca w krajowych rankingach szkół wyższych. Działalność naukowa pułtuskiej uczelni, znalazła uznanie na arenie międzynarodowej, szczególnie w dziedzinach nauk historycznych i archeologii. W 2004r. naukowcy uczelnianego Instytutu Antropologii i Archeologii, odnaleźli szczątki Mikołaja Kopernika. Akademia w Pułtusku może pochwalić się nowoczesną bazą szkoleniowo-dydaktyczną, zaawansowanymi technicznie laboratoriami, studiem telewizyjnym i radiowym, pracownią prasową i biblioteką gromadzącą ponad 200 tyś. woluminów. 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 16

Płocka publiczna uczelnia wyższa rozpoczęła działalność na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15-VI-1999r. Nowa państwowa uczelnia powstała z połączenia działających wcześniej w Płocku kolegiów nauczycielskich, działających od 1990r. Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, dając podwaliny Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, która od 2019r. działa jako Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku. Uczelnia bardzo szybko zaczęła się rozwijać, co pozwoliło już w 2000r. utworzyć trzy Instytuty, Wydawnictwo Uczelniane, Uczelnianą Bibliotekę i podpisać pierwsze porozumienie międzyuczelniane o współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, a kilka lat później z pierwszym zagranicznym uniwersytetem na Ukrainie. W odpowiedzi na oczekiwania studentów, uczelnia zaczęła otwierać coraz więcej kierunków i kolejnych Instytutów, w tym Instytut Nauk o Zdrowiu. Dynamika rozwoju płockiej uczelni zaowocowała utworzeniem specjalistycznej pracowni ginekologiczno-położniczej, funkcjonującej przy Centrum Symulacji Medycznej. W 2019r. uczelnia dostała uprawnienia do prowadzenia nowych kierunków, jakość kształcenia została wyróżniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie płocka uczelnia oferuje studia I-ego i II-ego stopnia w ramach trzech Wydziałów, jednolite 5-cio letnie studia magisterskie oraz studia podyplomowe. 

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 36

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Uczelnia nieustannie zajmuje wysokie miejsca w wielu, także międzynarodowych rankingach. Uznawana jest za lidera kształcenia biznesowego nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. Kształcenie na Akademii Leona Koźmińskiego to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 28

Kierunki/Specjalizacje: 85

Opinie: 20

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to niepubliczna uczelnia wyższa, która swoje oddziały ma także w innych większych miastach w Polsce. Uczelnia oferuje studia na kierunkach społecznych, ścisłych, a także humanistycznych. W ofercie znajduje się kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia MBA, a także wiele dodatkowych kursów i szkoleń, z których mogą skorzystać nie tylko studenci uczelni. Kształcenie na wszystkich kierunkach realizowane jest według nowoczesnych programów nauczania, które są nieustannie modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się realiów rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, doskonale wyposażone pracownie, a także wyspecjalizowaną kadrę wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i specjalistów w konkretnych dziedzinach. Wybierając kształcenie na Społecznej Akademii Nauk można liczyć na wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę, a także możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań w ramach różnych zajęć dodatkowych. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 22

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1995 roku. Od początku swojej działalności szkoła stawia na wysoka jakość kształcenia z zachowaniem najlepszych standardów akademickich, dzięki czemu jest doceniana nie tylko przez studentów, ale również przez środowiska związane z edukacją. Kształcenie na uczelni jest realizowane na dwóch wydziałach: Wydziale Architektury oraz Wydziale Zarządzania. Łącznie na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się tu około 3,5 tysiąca studentów. W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także wiele dodatkowych kursów oraz szkoleń, które pozwalają na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Uczelnia zapewnia studentom doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną z nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Absolwenci studiów na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania doskonale radzą sobie na wymagającym rynku pracy. 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 10

Warszawska Szkoła Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą, która działa na warszawskim rynku edukacyjnym od kilkunastu lat. Uczelnia prowadzi kształcenie w różnych obszarach zarządzania, marketingu, logistyki, finansów oraz ekonomii. Dostępne są studia licencjackie, magisterskie, a także studia podyplomowe i duży wybór dodatkowych kursów i szkoleń. Misją uczelni jest wykształcenie nowoczesnych kadr specjalistów, którzy będą odpowiadali zapotrzebowaniu wymagającego rynku pracy. Uczelnia współpracuje z otoczeniem biznesu, które ma udział w tworzeniu programów nauczania. Studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach w Warszawie i okolicach. Kształcenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców oraz nauczycieli – praktyków z poszczególnych obszarów zarządzania. Wysoki poziom kształcenia, innowacyjne programy nauczania i przyjazna atmosfera sprawiają, że nauka w Warszawskiej Szkole Zarządzania cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a absolwenci polecają wybór właśnie tej uczelni. 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 15

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia dopasowane do realiów aktualnego rynku pracy, a także realizowane z dbałością o najwyższe standardy akademickie. Jest to uczelnia niepubliczna, która została założona w 2003 roku. oferuje studia licencjackie, magisterskie, a także duży wybór studiów podyplomowych. Kształci w obszarach związanych z turystyką i rekreacją, a także nauką języków obcych. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych mają do dyspozycji rozbudowaną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, w której znajdują się wygodne sale wykładowe oraz świetnie przygotowane pracownie do ćwiczeń, warsztatów i innych zajęć praktycznych. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry akademickiej, a praktyki i staże realizowane są w renomowanych ośrodkach i firmach, które na co dzień współpracują z uczelnią. Studenci mają możliwość nie tylko zdobywania wiedzy, ale również rozwijania indywidualnych zainteresowań w ramach wielu zajęć dodatkowych. 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 15

Osoby zainteresowane studiami informatycznymi coś dla siebie z pewnością znajdą w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, powstała w 1996 roku, od początku działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, co zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie akademickim. Uczelnia oferuje studia na Wydziale Informatyki oraz Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Dostępne są studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające, a także szereg szkoleń i kursów, w ramach których można rozwijać zdolności i poszerzać zainteresowania. Uczelnia kompleksowo przygotowuje nowoczesne kadry informatyków, na których jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnych, świetnie wyposażonych pracowniach komputerowych oraz pod okiem najlepszych wykładowców, nie tylko nauczycieli akademickich, ale również specjalistów praktyków z różnych branż IT. 

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 24

Uczelnia Techniczno-Handlowa to niepubliczna uczelnia wyższa, która na stołecznym rynku edukacyjnym funkcjonuje od 1992 roku. Szkoła od początku swojego powstania dokładała wszelkich starań, aby oferować kierunki atrakcyjne, przygotowane z dbałością o najwyższa standardy kształcenia, a także realizowane zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia działa w Warszawie, ma również swoją zamiejscową siedzibę w Płońsku. Kształci w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, budownictwem, informatyką oraz w kierunkach pokrewnych. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie. Bardzo bogaty jest również pakiet studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę w wybranym obszarze. Studia na Uczelni Techniczno-Handlowej to gwarancja kształcenia, które procentuje w późniejszym życiu zawodowym, a absolwenci uczelni nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swojej dziedzinie. 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 11

Wojskowa Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią wyższą o profilu technicznym, której początki sięgają 1951 roku. Wieloletnia tradycja akademicka połączona z nowoczesnymi metodami kształcenia gwarantują, że wybór uczelni na pewno będzie trafiony. Obecnie na uczelni kształci się około 10 tysięcy studentów pod okiem ponad 800 pracowników naukowych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się takie wydziały, jak Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i inne. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich. Dostępny jest również spory wybór studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, które pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach. Studenci Wojskowej Akademii Technicznej mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, mogą uczestniczyć w licznych projektach i formach rozwoju zawodowego jeszcze w trakcie kształcenia akademickiego.

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 2

Pułtuska szkoła wyższa, jest jedną z najstarszych w kraju niepublicznych uczelni, powołana z inicjatywy Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA”, rozpoczynając swoją działalność 14-VII-1994r. jako Wyższa Szkoła Humanistyczna. W 2006r. uczelnia przyjęła imię wybitnego historyka Aleksandra Gieysztora, a 01-X-2019r. została przekształcona w Akademię im. A. Gieysztora w Pułtusku – filię AFiB Vistula. Pierwotnie regionalna uczelnia, w trakcie swojego istnienia przeistoczyła się w prestiżowy i rozpoznawalny ośrodek edukacyjno-naukowy, zajmujący czołowe miejsca w krajowych rankingach szkół wyższych. Działalność naukowa pułtuskiej uczelni, znalazła uznanie na arenie międzynarodowej, szczególnie w dziedzinach nauk historycznych i archeologii. W 2004r. naukowcy uczelnianego Instytutu Antropologii i Archeologii, odnaleźli szczątki Mikołaja Kopernika. Akademia w Pułtusku może pochwalić się nowoczesną bazą szkoleniowo-dydaktyczną, zaawansowanymi technicznie laboratoriami, studiem telewizyjnym i radiowym, pracownią prasową i biblioteką gromadzącą ponad 200 tyś. woluminów. 


Wybrane uczelnie w województwie mazowieckim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią publiczną działającą w Płocku od 1999 roku. Uczelnia kształci na trzech wydziałach: Nauk o Zdrowiu, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. W szkole działają również dwie jednostki międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego. Uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia na 12 kierunkach oraz studia drugiego stopnia na 4 kierunkach.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych, stażach i szkoleniach realizowanych w przedsiębiorstwach współpracujących z uczelnią. PWSZ w Płocku umożliwia zdobycie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, które umożliwiają rozwój zawodowy i rozpoczęcie kariery w konkretnej dziedzinie. Wysoki poziom nauczania, dopasowany do potrzeb aktualnego rynku pracy, pozwala na zdobycie kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców w Płocku i nie tylko.

Adres: Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

2. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny to szkoła z wieloletnią tradycją. Uczelnia funkcjonuje od 1950 roku i oferuje kształcenie na czterech wydziałach technicznych (Mechaniczny, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Transportu i Elektroniki oraz Informatyki i Matematyki) oraz na czterech wydziałach nietechnicznych (Filologiczno-Pedagogiczny, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Sztuki). Uczelnia oferuje kształcenie na 27 kierunkach I i II stopnia. Dodatkowo na czterech kierunkach możliwe są studia trzeciego stopnia i uzyskanie tytułu doktora.

Dodatkowo na uczelni funkcjonuje kilka jednostek zajmujących się dokształcaniem, organizacją kursów i szkoleń. Studenci uniwersytetu mają możliwość korzystania z bogatej oferty kształcenia, a także uczestniczenia w kołach naukowych, stażach, praktykach czy szkoleniach. Nauka na uniwersytecie daje ugruntowaną wiedzę oraz kompetencje zawodowe, które są przydatne na rynku pracy.

Adres: ul. J. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa działa w Ciechanowie od 2001 roku. Początkowo miała uprawnienia do prowadzenia jedynie trzech specjalizacji, obecnie jednak oferuje kształcenie na dziesięciu kierunkach studiów licencjackich i inżynierskich. W szkole funkcjonują trzy wydziały: Inżynierii i Ekonomii, Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Oferta kształcenia zawiera zarówno kierunki ścisłe, jak i przyrodnicze, humanistyczne oraz społeczne. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem studentów ze względu na wysoki poziom nauczania oraz doskonale zorganizowane programy zajęć.
Poza ofertą studiów, w szkole jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach doszkalających. Program nauczania jest tworzony w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy. Poszczególne kierunki powstały z myślą o zapotrzebowaniu zarówno studentów, jak i pracodawców. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość kontynuowania nauki w innych uczelniach wyższych na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Adres: ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działa od 1969 roku, do 2010 funkcjonował pod nazwą Akademia Podlaska. Uczelnia posiada cztery wydziały: Przyrodniczy, Nauk Ścisłych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Humanistyczny. Studenci mogą wybierać spośród 27 zróżnicowanych kierunków kształcenia, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Dodatkowo na uniwersytecie jest możliwość kształcenia podyplomowego na 37 kierunkach.

Uczelnia nieustannie podnosi poziom kształcenia, układając programy nauczania tak, aby były jak najlepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, ciekawych programach badawczych, a także stażach i praktykach organizowanych w najlepszych firmach. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu bez problemu można znaleźć ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Na kilku kierunkach jest również możliwość studiów doktoranckich i uzyskania tytułu doktora.

Adres: Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ostrowi MazowieckiejUczelnia w Ostrowi Mazowieckiej kształci studentów na studiach pierwszego stopnia o kierunku ekonomia. W ramach kierunku możliwe jest wybranie kilku specjalizacji, które zostały zaplanowane tak, aby w pełni odpowiadać oczekiwaniom rynku pracy. Dodatkowo uczelnia posiada w ofercie bogaty pakiet studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, chcących podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności i uprawnienia zawodowe.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania dysponuje świetną bazą lokalową, doskonałą kadrą dydaktyczną, a także umożliwia studentom odbywanie stażów i praktyk w renomowanych i solidnych firmach. Na uczelni działa sporo organizacji i kół zainteresowań, prowadzone są programy badawcze i naukowe, a także nawiązywana jest współpraca z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Wysoki poziom nauczania, możliwość zdobywania praktycznych umiejętności oraz wyboru specjalizacji to gwarancja, że nauka na uniwersytecie otworzy przed absolwentami nowe możliwości zawodowe.

Adres: ul. Różańska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Jeśli chciałbyś studiować w dużym mieście zachęcamy do zapoznania się z listą Zobacz także- studia w warszawie, na której znajdziesz aż 87 uczelni.
W stolicy mieści się 67 prywatnych szkół wyższych, oraz 20 państwowych uczelni.