Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. mazowieckie - 96 uczelni

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula (Niepubliczna)

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 3

Akademia Finansów i Biznesu - Filia w Pułtusku to marka rozpoznawalna z dorobkiem i prestiżem. W jej ofercie znajdują studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Akademia uzyskała prawo do nadawania tytułu doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki polityczne i administracyjne. Główne cele, które tutaj wyznaczono to przygotowanie absolwentów akademii do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej.

Uczelnia prowadzi także działalność dla dobra społeczności i środowiska lokalnego i północnego Mazowsza. Zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość kształcenia. Studenci  AFiB Vistula mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnorodnych, seminariach, spotkaniach, kołach, stowarzyszeniach. Współpracujemy ze środowiskami pracodawców by ułatwić start zawodowy naszym studentom.

Akademia Mazowiecka w Płocku (Publiczna)

Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku to miejsce, które zapewni zdobycie wiedzy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi. Przygotowała ona półroczne praktyki, dzięki którym studenci lepiej odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Dysponuje bardzo dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym oraz wyspecjalizowaną kadrą wykładowców. Uczelnia ta w ramach programu Erasmus+, współpracuje z kilkudziesięcioma placówkami partnerskimi, w wielu krajach. Posiada również szeroki program stypendialny.

Oferta została tak przygotowana, by w pełni odpowiadała potrzebom rynku pracy. Dbając o najwyższą jakość zostaliśmy wyróżnieni przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach jednego wydziału, a także jednolite pięcioletnie studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Collegium Intermarium (Niepubliczna)

Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Collegium Intermarium jest prywatną uczelnią wyższą, która rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku. Realizuje ona kształcenie na studiach jednolitych magisterskich (kierunek Prawo) oraz na unikalnych studiach podyplomowych. Wśród nich znajdują się, m.in. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Wielkie teksty cywilizacji łacińskiej: lektura – komentarz – dialog czy Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty. 

Programy kierunków dużo czerpią z tradycyjnych wartości europejskiej cywilizacji, a także ze starożytnych epok klasycznych, m.in. rzymskiej czy greckiej kultury prawnej. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną. Przy uczelni działają również liczne centra badań, tj. Centrum Badań nad Integracją Europejską, Technikami Manipulacji Społecznej, Rodziną i Demografią, Wolną i Suwerenną Gospodarką, nad Sztuczną Inteligencją.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 39

Akademia Leona Kożmińskiego to niepubliczna uczelnia specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach takich jak prawo, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. Akademia zdobyła już prestiż i niezwykłą popularność wśród Polskich i zagranicznych studentów. Doceniana jest za wysoki poziom nauczania, bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne, kadrę wykładowców, a także szerokie możliwości zawodowe. ALK jest obecnie jedyną, polską uczelnią, która znalazła się w rankingu najlepszych uczelni biznesowych „Financial Times”

ALK to lider kształcenia menadżerów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie środkowej. Uczelnia umożliwia studentom kształcenie w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim, doktorskim. Wykładowcy i studenci są z ponad 75 krajów. Bierzemy udział w wymianie międzynarodowej z 230 uczelniami na sześciu kontynentach.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ) (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 23

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Posiada już ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, tworzy profesjonalne programy nauczania, współpracuje z pracodawcami, uczy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji. Stworzono tu nowoczesne zaplecze dydaktyczne. W ofercie uczelni są dwa wydziały: Architektury oraz Inżynierii i Zarządzania, studenci mają możliwość zdobyć tytuł inżyniera, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata

U nas są wszelakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Studenci WSEiZ biorą udział w sympozjach, seminariach, kołach i stowarzyszeniach służących rozwojowi zainteresowań i pomocnych w zdobyciu wymarzonej pracy, a program Erasmus+ pozwala na wyjazdy do uczelni partnerskich w całej Europie.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 16

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT to renomowana uczelnia działająca w Warszawie od ponad 20 lat. Jej celem jest wysoki poziom nauczania, nieustannie unowocześniamy program studiów, a oferta przygotowywana jest z uwzględnieniem nowych, rozwijających się dziedzin informatyki jak również informatycznego wspomagania zarządzania. Działalność realizowana jest pod pieczą Polskiej Akademii Nauk, co zapewnia najwyższą jakość kształcenia. 

Uczelnia oferuje bardzo dobrze przygotowane zaplecze dydaktyczne zaś kadra wykładowców to wybitni specjaliści wywodzący się z renomowanych instytutów PAN. WIT uczestniczy w programie Erasmus+, podpisaliśmy umowy z wieloma zagranicznymi uczelniami, a to sprawia że nasi studenci  część studiów mogą spędzić na uczelniach za granicą.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 30

Opinie: 18

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, zajmuje wysokie lokaty wśród uczelni niepublicznych o podobnym profilu, zdobywając między innymi II miejsce w zestawieniu szkół niepublicznych na kierunkach Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Działająca od 2001 r. uczelnia, posiada jeden z najnowocześniejszych kompleksów edukacyjnych w Warszawie z salami dydaktycznymi, zaawansowanymi pracowniami informatycznymi, laboratoriami chemiczno-fizycznymi, salami symulacji giełdy i procesów sądowych, halą sportową czy pomieszczeniami modułowymi wykorzystywanymi podczas konferencji. 

Uczelnia oferuje studia wyższe na poziomie licencjackim, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na wyjątkowo popularnych i obleganych kierunkach, takich jak Prawo, Psychologia, Administracja, Informatyka, Filologia angielska i germańska, Zarządzanie, kierunki nauk o zdrowiu z Dietetyką i Kosmetologią czy nowoczesne kierunki takie jak Aplikacje internetowe czy Gospodarka cyfrowa w biznesie.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) (Niepubliczna)

Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 16

Opinie: 2

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki to prywatna uczelnia, która powstała w 2000 roku. Aktualnie jest to jedyna, specjalistyczna szkoła wyższa w Polsce, prowadząca studia wyłącznie na jednym kierunku, tj. Informatyce. Można go studiować w ramach studiów inżynierskich, magisterskich oraz studiów podyplomowych. Uczelnia dysponuje własnym, innowacyjnym zapleczem dydaktyczno-naukowym z 12 laboratoriami, w tym znajduje się m.in. zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych. 

Nie lada gratką dla studentów jest możliwość rozszerzenia swoich kwalifikacji poprzez zdobycie cenionych na rynku pracy certyfikatów branżowych ICT, takich jak np. PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 i innych. Poza studiami akademickimi WWSI prowadzi również otwarte studia informatyczne, w tym wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty, m.in. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa (Niepubliczna)

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 21

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 22

Społeczna Akademia Nauk to niepubliczna szkoła wyższa, oferująca szeroki wybór kierunków kształcenia, od początku stawia sobie za cel wysoki poziom nauczania, co czyni ja niezwykle popularną wśród młodych ludzi. Zapewnia studia pierwszego i drugiego stopnia, studia MBA, doktoranckie, i podyplomowe. Przygotowała ona 25 przyszłościowych kierunków w oparciu o potrzeby współczesnego rynku. Mając na uwadze jego rozwój i wyzwania posiada rozbudowaną ofertę kursów i warsztatów, pozwalających na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Biuro Karier sprawia, iż studenci mają do wyboru wiele praktyk i stażów studenckich realizowanych u renomowanych pracodawców. 

Główny celem SAN jest przygotowanie studentów, tak by bez problemu odnaleźli się we współczesnych realiach pracy w kraju jak i za granicą, uczelnia pozostaje w stałym kontakcie ze środowiskami naukowymi i szeroko pojętym otoczeniem biznesu.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 16

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych od początku swojego istnienia nawiązała kontakty z wieloma placówkami naukowymi co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kształcenia. Atuty uczelni to także najnowocześniejsze zaplecze dydaktyczne i znamienita kadra wykładowców, do której należą m.in. uznani naukowcy. Doświadczenie zebrano realizując różnorodne programy edukacyjne. Organizowane są tutaj wyjazdy studyjne i integracyjne, uczestniczymy w targach turystycznych co pozwala studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w turystyce.

Prężne Biuro Karier umożliwia obozy turystyczne, wycieczki krajoznawcze i płatne praktyki za granicą. Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyki zawodowe, studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obowiązuje okres 12 tygodni praktyk zawodowych odbywanych w ciągu trzech lat studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów prowadzone są także cykliczne kursy pilota wycieczek co pozwala na zdobycie dodatkowego zawodu.

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula (Niepubliczna)

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 3

Akademia Finansów i Biznesu - Filia w Pułtusku to marka rozpoznawalna z dorobkiem i prestiżem. W jej ofercie znajdują studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Akademia uzyskała prawo do nadawania tytułu doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki polityczne i administracyjne. Główne cele, które tutaj wyznaczono to przygotowanie absolwentów akademii do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej.

Uczelnia prowadzi także działalność dla dobra społeczności i środowiska lokalnego i północnego Mazowsza. Zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość kształcenia. Studenci  AFiB Vistula mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnorodnych, seminariach, spotkaniach, kołach, stowarzyszeniach. Współpracujemy ze środowiskami pracodawców by ułatwić start zawodowy naszym studentom.

Aktualności - Studia


Wybrane uczelnie w województwie mazowieckim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią publiczną działającą w Płocku od 1999 roku. Uczelnia kształci na trzech wydziałach: Nauk o Zdrowiu, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. W szkole działają również dwie jednostki międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego. Uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia na 12 kierunkach oraz studia drugiego stopnia na 4 kierunkach. Studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych, stażach i szkoleniach realizowanych w przedsiębiorstwach współpracujących z uczelnią. PWSZ w Płocku umożliwia zdobycie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, które umożliwiają rozwój zawodowy i rozpoczęcie kariery w konkretnej dziedzinie. Wysoki poziom nauczania, dopasowany do potrzeb aktualnego rynku pracy, pozwala na zdobycie kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców w Płocku i nie tylko.

Adres: Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock2. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny to szkoła z wieloletnią tradycją. Uczelnia funkcjonuje od 1950 roku i oferuje kształcenie na czterech wydziałach technicznych (Mechaniczny, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Transportu i Elektroniki oraz Informatyki i Matematyki) oraz na czterech wydziałach nietechnicznych (Filologiczno-Pedagogiczny, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Sztuki). Uczelnia oferuje kształcenie na 27 kierunkach I i II stopnia. Dodatkowo na czterech kierunkach możliwe są studia trzeciego stopnia i uzyskanie tytułu doktora. Dodatkowo na uczelni funkcjonuje kilka jednostek zajmujących się dokształcaniem, organizacją kursów i szkoleń. Studenci uniwersytetu mają możliwość korzystania z bogatej oferty kształcenia, a także uczestniczenia w kołach naukowych, stażach, praktykach czy szkoleniach. Nauka na uniwersytecie daje ugruntowaną wiedzę oraz kompetencje zawodowe, które są przydatne na rynku pracy.

Adres: ul. J. Malczewskiego 29, 26-600 Radom3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa działa w Ciechanowie od 2001 roku. Początkowo miała uprawnienia do prowadzenia jedynie trzech specjalizacji, obecnie jednak oferuje kształcenie na dziesięciu kierunkach studiów licencjackich i inżynierskich. W szkole funkcjonują trzy wydziały: Inżynierii i Ekonomii, Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Oferta kształcenia zawiera zarówno kierunki ścisłe, jak i przyrodnicze, humanistyczne oraz społeczne. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem studentów ze względu na wysoki poziom nauczania oraz doskonale zorganizowane programy zajęć. Poza ofertą studiów, w szkole jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach doszkalających. Program nauczania jest tworzony w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy. Poszczególne kierunki powstały z myślą o zapotrzebowaniu zarówno studentów, jak i pracodawców. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość kontynuowania nauki w innych uczelniach wyższych na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Adres: ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działa od 1969 roku, do 2010 funkcjonował pod nazwą Akademia Podlaska. Uczelnia posiada cztery wydziały: Przyrodniczy, Nauk Ścisłych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Humanistyczny. Studenci mogą wybierać spośród 27 zróżnicowanych kierunków kształcenia, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Dodatkowo na uniwersytecie jest możliwość kształcenia podyplomowego na 37 kierunkach. Uczelnia nieustannie podnosi poziom kształcenia, układając programy nauczania tak, aby były jak najlepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, ciekawych programach badawczych, a także stażach i praktykach organizowanych w najlepszych firmach. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu bez problemu można znaleźć ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Na kilku kierunkach jest również możliwość studiów doktoranckich i uzyskania tytułu doktora.

Adres: Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ostrowi MazowieckiejUczelnia w Ostrowi Mazowieckiej kształci studentów na studiach pierwszego stopnia o kierunku ekonomia. W ramach kierunku możliwe jest wybranie kilku specjalizacji, które zostały zaplanowane tak, aby w pełni odpowiadać oczekiwaniom rynku pracy. Dodatkowo uczelnia posiada w ofercie bogaty pakiet studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, chcących podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności i uprawnienia zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania dysponuje świetną bazą lokalową, doskonałą kadrą dydaktyczną, a także umożliwia studentom odbywanie stażów i praktyk w renomowanych i solidnych firmach. Na uczelni działa sporo organizacji i kół zainteresowań, prowadzone są programy badawcze i naukowe, a także nawiązywana jest współpraca z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Wysoki poziom nauczania, możliwość zdobywania praktycznych umiejętności oraz wyboru specjalizacji to gwarancja, że nauka na uniwersytecie otworzy przed absolwentami nowe możliwości zawodowe.

Adres: ul. Różańska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka Jeśli chciałbyś studiować w dużym mieście zachęcamy do zapoznania się z listąZobacz także- studia w warszawie, na której znajdziesz aż 87 uczelni. W stolicy mieści się 67 prywatnych szkół wyższych, oraz 20 państwowych uczelni.


Studia woj. mazowieckie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje