Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. mazowieckie - 95 uczelni

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 3

Akademia Finansów i biznesu to marka już rozpoznawalna z dorobkiem i prestiżem. Mamy w ofercie studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nasza Akademia uzyskała prawo do nadawania tytułu doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki polityczne i administracyjne. Baza dydaktyczna jest nieustannie rozwijana i wyposażana w najlepszy sprzęt, posiadamy kadrę znamienitych wykładowców co jest jednym z atutów naszej uczelni. Główne cele które sobie wyznaczyliśmy to przygotowanie naszych absolwentów do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej. Podjęliśmy  międzynarodową współpracę dydaktyczno naukową. Prowadzimy także działalnośc dla dobra społeczności i środowiska lokalnego i północnego Mazowsza. Zwracamy szczególna uwagę na wysoką jakość kształcenia, Nasi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnorodnych, seminariach, spotkaniach, kołach, stowarzyszeniach. Współpracujemy ze środowiskami pracodawców by ułatwić start zawodowy naszym studentom.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku to miejsce, które zapewni zdobycie wiedzy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi. Przygotowaliśmy półroczne praktyki, dzięki którym nasi studenci lepiej odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym, najlepszą kadrą wykładowców. Nasza uczelnia w ramach programu Erasmus+, współpracuje z kilkudziesięcioma placówkami partnerskimi, w wielu krajach. Mamy szeroki program stypendialny, nasze obiekty są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasza oferta została tak przygotowana, by w pełni odpowiadała potrzebom rynku pracy. Naszym studentom zapewniamy możliwość rozwijania zainteresowań, organizujemy sympozja, stowarzyszenia koła. Nieustannie się doskonalimy otwierając nowe kierunki i instytuty. Dbając o najwyższą jakość zostaliśmy wyróżnieni przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach jednego wydziału, a także jednolite pięcioletnie studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 14

Warszawska Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, zajmuje wysokie lokaty wśród uczelni niepublicznych o podobnym profilu, zdobywając między innymi II miejsce w zestawieniu szkół niepublicznych na kierunkach Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Działająca od 2001r. uczelnia, posiada jeden z najnowocześniejszych kompleksów edukacyjnych w Warszawie z salami dydaktycznymi, zaawansowanymi pracowniami informatycznymi, laboratoriami chemiczno-fizycznymi, salami symulacji giełdy i procesów sądowych, halą sportowa czy pomieszczeniami modułowymi wykorzystywanymi podczas konferencji. Uczelnia oferuje studia wyższe na poziomie licencjackim, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na wyjątkowo popularnych i obleganych kierunkach, takich jak Prawo, Psychologia, Administracja, Informatyka, Filologia angielska i germańska, Zarządzanie, kierunki nauk o zdrowiu z Dietetyką i Kosmetologią czy nowoczesne kierunki takie jak Aplikacje internetowe czy Gospodarka cyfrowa w biznesie.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 38

Akademia Leona Kożmińskiego to niepubliczna uczelnia specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach takich jak prawo, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. Nasza  Akademia zdobyła już sobie prestiż i niezwykłą popularność wśród Polskich i zagranicznych studentów. Doceniają nas za wysoki poziom nauczania, bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne, na najwyższym poziomie kadrę wykładowców, a także szerokie możliwości zawodowe a to dzięki wysokiej pozycji naszej uczelni. Nieustannie aktualizujemy nasze  programy by spełniały one oczekiwania współczesnego rynku pracy. Jesteśmy obecnie jedyna polską uczelnią która znalazła się w rankingu najlepszych uczelni biznesowych „ Financial Times”. Staliśmy się liderami kształcenia menadżerów nie tylko w Polsce ale w całej Europie-środkowej. Pozwalamy naszym studentom rozwijać swoje zainteresowania, organizujemy koła, sympozja, seminaria, stowarzyszenia, gwarantujemy szeroki rozwój i doskonalenie wiedzy które pozwolą na zdobycie wymarzonej  pracy. Umożliwiamy studia w języku angielskim na poziomie licencjackim. magisterskim, doktorskim. Wykładowcy i studenci są z ponad 75 krajów. Bierzemy udział w wymianie międzynarodowej z 230 uczelniami na sześciu kontynentach.

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 21

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 21

Społeczna Akademia Nauk to niepubliczna szkoła wyższa, oferująca szeroki wybór kierunków kształcenia, od początku stawia sobie za cel wysoki poziom nauczania co czyni ja niezwykle popularną wśród młodych ludzi. Zapewniamy studia pierwszego i drugiego stopnia, studia MBA, doktoranckie, i podyplomowe. Stworzyliśmy 25  przyszłościowych kierunków w oparciu o potrzeby współczesnego rynku. Mając na uwadze jego rozwój i wyzwania mamy rozbudowaną ofertę kursów i warsztatów pozwalających na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Nasze Biuro Karier sprawia iż studenci mają do wyboru wiele praktyk i stażów studenckich realizowanych u renomowanych pracodawców. Wyróżnia nas dobrze przygotowane zaplecze dydaktyczne i wysoko  wykwalifikowana kadra wykładowców, wśród nich są profesorowie tytularni a także praktycy realizujący wykształcenie praktyczne. Nasi studenci biorą udział w warsztatach, seminariach, ćwiczeniach. Naszym główny celem jest przygotowanie studentów tak by bez problemu odnaleźli się we współczesnych realiach pracy w kraju jak i za granicą, jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskami naukowymi i szeroko pojętym otoczeniem biznesu.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 23

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Posiadamy już ponad dwudziestoletnie doświadczenia w kształceniu inżynierów, tworzymy profesjonalne programy nauczania, współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji. Nasza jakość wynika z wielu lat doświadczenia. Stworzyliśmy nowoczesne zaplecze dydaktyczne, mamy doświadczoną o szerokiej wiedzy kadrę naukową nasz program kształcenia konsultowany jest z pracodawcami. W naszej ofercie są trzy wydziały Architektury, Ekologii i Zarządzania, nasi studenci maja  możliwość zdobyć tytuł inżyniera, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata. U nas są wszelakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Angażujemy się w realne projekty realizowane przez pracodawców a na kierunkach  artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i  plastycznych. Nasi studenci biorą udział w sympozjach, seminariach, kołach i stowarzyszeniach służących rozwojowi zainteresowań i pomocnych w zdobyciu wymarzonej pracy, a program Erasmus pozwala na wyjazdy do uczelni  partnerskich w całej Europie.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 16

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania to renomowana uczelnia działająca w Warszawie od ponad 20lat. Naszym celem jest wysoki poziom nauczania, nieustannie unowocześniamy program studiów a nasza oferta przygotowywana jest z uwzględnieniem nowych, rozwijających się dziedzin informatyki jak również informatycznego wspomagania zarządzania. Nasza działalność realizowana jest pod pieczą Polskiej Akademii Nauk co zapewnia najwyższą jakość kształcenia. Oferujemy bardzo dobrze przygotowane zaplecze dydaktyczne zaś nasza kadra wykładowców to wybitni specjaliści wywodzący się z renomowanych instytutów PAN. Dbamy o to by nasi studenci otrzymali wykształcenie dostosowane do wymagań współczesnego  rynku pracy. Współpracujemy z pracodawcami, co umożliwia odbycie stażu i praktyk, pozyskanie wiedzy praktycznej jest wielce pomocne w zdobyciu  wymarzonej pracy. Uczestniczymy w programie Erasmus+, podpisaliśmy umowy z wieloma zagranicznymi uczelniami, a to sprawia że nasi studenci  część studiów mogą spędzić na uczelniach za granicą, poszerza to  zainteresowania, doskonali umiejętności językowe i pozwala nawiązać nowe relacje zawodowe.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 15

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych od początku swojego istnienia nawiązała kontakty z wieloma placówkami naukowymi co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kształcenia. Atuty naszej uczelni to także najnowocześniejsze zaplecze dydaktyczne i znamienita kadra  wykładowców do której należą uznani naukowcy, autorzy podręczników akademickich publikowanych w kraju i za granicą a także praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży turystycznej. Nasze doświadczenie zebraliśmy realizując różnorodne programy edukacyjne. Organizujemy  wyjazdy studyjne i integracyjne, uczestniczymy w targach turystycznych co pozwala studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w turystyce. Rozwijając zainteresowania studentów, prowadzimy koła w zakresie historii, sztuki, fotografii, geografii i turystyki kwalifikowanej. Prężne Biuro Karier umożliwia obozy turystyczne, wycieczki krajoznawcze i płatne praktyki za granicą. Kładziemy szczególny nacisk na praktyki zawodowe, studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obowiązuje okres 12 tygodni praktyk zawodowych odbywanych w ciągu trzech lat studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów prowadzimy także cykliczne kursy pilota wycieczek co pozwala na zdobycie dodatkowego zawodu.

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 26

Uczelnia Techniczno – Handlowa im H Chodkowskiej posiada w swojej ofercie kierunki menadżerskie, techniczne i ekonomiczne co sprawia iż jest wyjątkową  w skali kraju uczelnią wyższą. Ważnym są dla nas praktyki które zapewniamy naszym studentom co pozwala na zdobycie solidnego wykształcenia i dobrego startu na rynku pracy. Posiadamy nowoczesne zaplecze dydaktyczne, wygodne aule i salę wykładowe, pracownie językowe i laboratoria komputerowe. Mamy wybitną kadrę naukowo- dydaktyczną a także atrakcyjny system stypendialny. Studia są realizowane na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim, oraz podyplomowym. Zwracamy szczególną uwagę na kreatywność i  otwartość naszych studentów co jest oczekiwanym we współczesnym świecie i co ułatwi pozyskanie wymarzonej pracy, wymagającej wysokich kwalifikacji zawodowych. Tworząc nasz program konsultujemy się z wieloma firmami i instytucjami branżowymi. Uczestniczymy w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Wspieramy różnorodne inicjatywy studenckie w tym konferencje, seminaria, spotkania z osobistościami świata polityki i  biznesu.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 11

Warszawska Szkoła Zarządzania jest jedną z najstarszych uczelni  niepublicznych w Polsce. Kształcimy studentów na studiach pierwszego, drugiego stopnia, oraz podyplomowych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym  się miejscem, zwracającym uwagę na zmiany zachodzące na współczesnym  rynku, nasza oferta jest tak przygotowana by nasi absolwenci nie mieli trudności z pozyskaniem wymarzonej pracy. Przygotowaliśmy doskonale wyposażone zaplecze dydaktyczne, mamy specjalistyczna kadrę wykładowców. Nasza uczelnia ma bardzo dobrze rozbudowany system stypendialny.  Wspierając rozwój zainteresowań naszych studentów organizujemy,  konferencje, badania, seminaria, koła i stowarzyszenia. Współpracujemy z wieloma uczelniami z zagranicy. Nasi studenci mogą także podejmować praktykę, tak wyczekiwaną na rynku pracy, przygotowujemy ich do nowoczesnego, kreatywnego zarządzania, firmami o różnorodnym profilu. Nabywają wiedzę o zarządzaniu finansami, jakością, personelem, marketingiem, a także zarządzaniem biurem. Zajęcia prowadzimy w systemie dziennym,  zaocznym i wieczorowym.

Aktualności - Studia

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 3

Akademia Finansów i biznesu to marka już rozpoznawalna z dorobkiem i prestiżem. Mamy w ofercie studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nasza Akademia uzyskała prawo do nadawania tytułu doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki polityczne i administracyjne. Baza dydaktyczna jest nieustannie rozwijana i wyposażana w najlepszy sprzęt, posiadamy kadrę znamienitych wykładowców co jest jednym z atutów naszej uczelni. Główne cele które sobie wyznaczyliśmy to przygotowanie naszych absolwentów do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej. Podjęliśmy  międzynarodową współpracę dydaktyczno naukową. Prowadzimy także działalnośc dla dobra społeczności i środowiska lokalnego i północnego Mazowsza. Zwracamy szczególna uwagę na wysoką jakość kształcenia, Nasi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnorodnych, seminariach, spotkaniach, kołach, stowarzyszeniach. Współpracujemy ze środowiskami pracodawców by ułatwić start zawodowy naszym studentom.


Wybrane uczelnie w województwie mazowieckim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią publiczną działającą w Płocku od 1999 roku. Uczelnia kształci na trzech wydziałach: Nauk o Zdrowiu, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. W szkole działają również dwie jednostki międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego. Uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia na 12 kierunkach oraz studia drugiego stopnia na 4 kierunkach.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych, stażach i szkoleniach realizowanych w przedsiębiorstwach współpracujących z uczelnią. PWSZ w Płocku umożliwia zdobycie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, które umożliwiają rozwój zawodowy i rozpoczęcie kariery w konkretnej dziedzinie. Wysoki poziom nauczania, dopasowany do potrzeb aktualnego rynku pracy, pozwala na zdobycie kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców w Płocku i nie tylko.

Adres: Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

2. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny to szkoła z wieloletnią tradycją. Uczelnia funkcjonuje od 1950 roku i oferuje kształcenie na czterech wydziałach technicznych (Mechaniczny, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Transportu i Elektroniki oraz Informatyki i Matematyki) oraz na czterech wydziałach nietechnicznych (Filologiczno-Pedagogiczny, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Sztuki). Uczelnia oferuje kształcenie na 27 kierunkach I i II stopnia. Dodatkowo na czterech kierunkach możliwe są studia trzeciego stopnia i uzyskanie tytułu doktora.

Dodatkowo na uczelni funkcjonuje kilka jednostek zajmujących się dokształcaniem, organizacją kursów i szkoleń. Studenci uniwersytetu mają możliwość korzystania z bogatej oferty kształcenia, a także uczestniczenia w kołach naukowych, stażach, praktykach czy szkoleniach. Nauka na uniwersytecie daje ugruntowaną wiedzę oraz kompetencje zawodowe, które są przydatne na rynku pracy.

Adres: ul. J. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa działa w Ciechanowie od 2001 roku. Początkowo miała uprawnienia do prowadzenia jedynie trzech specjalizacji, obecnie jednak oferuje kształcenie na dziesięciu kierunkach studiów licencjackich i inżynierskich. W szkole funkcjonują trzy wydziały: Inżynierii i Ekonomii, Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Oferta kształcenia zawiera zarówno kierunki ścisłe, jak i przyrodnicze, humanistyczne oraz społeczne. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem studentów ze względu na wysoki poziom nauczania oraz doskonale zorganizowane programy zajęć.
Poza ofertą studiów, w szkole jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach doszkalających. Program nauczania jest tworzony w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy. Poszczególne kierunki powstały z myślą o zapotrzebowaniu zarówno studentów, jak i pracodawców. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość kontynuowania nauki w innych uczelniach wyższych na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Adres: ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działa od 1969 roku, do 2010 funkcjonował pod nazwą Akademia Podlaska. Uczelnia posiada cztery wydziały: Przyrodniczy, Nauk Ścisłych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Humanistyczny. Studenci mogą wybierać spośród 27 zróżnicowanych kierunków kształcenia, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Dodatkowo na uniwersytecie jest możliwość kształcenia podyplomowego na 37 kierunkach.

Uczelnia nieustannie podnosi poziom kształcenia, układając programy nauczania tak, aby były jak najlepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, ciekawych programach badawczych, a także stażach i praktykach organizowanych w najlepszych firmach. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu bez problemu można znaleźć ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Na kilku kierunkach jest również możliwość studiów doktoranckich i uzyskania tytułu doktora.

Adres: Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ostrowi MazowieckiejUczelnia w Ostrowi Mazowieckiej kształci studentów na studiach pierwszego stopnia o kierunku ekonomia. W ramach kierunku możliwe jest wybranie kilku specjalizacji, które zostały zaplanowane tak, aby w pełni odpowiadać oczekiwaniom rynku pracy. Dodatkowo uczelnia posiada w ofercie bogaty pakiet studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, chcących podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności i uprawnienia zawodowe.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania dysponuje świetną bazą lokalową, doskonałą kadrą dydaktyczną, a także umożliwia studentom odbywanie stażów i praktyk w renomowanych i solidnych firmach. Na uczelni działa sporo organizacji i kół zainteresowań, prowadzone są programy badawcze i naukowe, a także nawiązywana jest współpraca z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Wysoki poziom nauczania, możliwość zdobywania praktycznych umiejętności oraz wyboru specjalizacji to gwarancja, że nauka na uniwersytecie otworzy przed absolwentami nowe możliwości zawodowe.

Adres: ul. Różańska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Jeśli chciałbyś studiować w dużym mieście zachęcamy do zapoznania się z listą Zobacz także- studia w warszawie, na której znajdziesz aż 87 uczelni.
W stolicy mieści się 67 prywatnych szkół wyższych, oraz 20 państwowych uczelni.

Studia woj. mazowieckie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje