Architektura
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo żywności
Bioinżynieria zwierząt
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia (w jęz. angielskim)
Budownictwo
Dietetyka
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (w jęz. angielskim)
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Food Science: Technology and Nutrition
Forest Information Technology w jęz. angielskim
Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Inżynieria systemów biotechnicznych
Leśnictwo
Logistyka
Meblarstwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka
Pedagogika
Rolnictwo
Socjologia
Sustainable Horticulture w języku angielskim
Technologia biomedyczna
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologie energii odnawialnej
Towaroznawstwo i marketing żywności
Turystyka i rekreacja
Weterynaria
Weterynaria (w jęz. angielskim)
Zarządzanie
Zarządzanie (w jęz. angielskim)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Opis Uczelni

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE (SGGW)


Sytuowana w malowniczej części Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) to jedna z najstarszych i jednocześnie najnowocześniejszych uczelni życia przyrodniczego w Polsce.

Trafiając tu, studenci są pogrążeni w bogatej historii, powstającej w 1824 roku, i kontynuowanej przez prawie dwa stulecia uczynków naukowych i innowacji. SGGW znana jest z swych starannie zaprojektowanych programów studiów dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa i rynku pracy.

Mając 11 Wydziałów i 5 Kolegiów, SGGW umożliwia studentom zgłębienie wiedzy na różnorodnych kierunkach - od nauk przyrdniczych, przez rolnictwo oraz bioinżynierię, po ekonomię i nauki społeczne.

SGGW jest uczelnią, która zintegrowała edukację, badania i przedsiębiorczość w ofertę dla studentów i społeczności naukowej. Dzięki temu absolwenci SGGW są dobrze wyposażeni, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Nie tylko nauka stanowi ekoświat SGGW. Uczelnia szczyci się prężnym życiem studenckim - klubami, organizacjami, a także imprezami kulturalnymi i sportowymi, które wprowadzają równowagę między nauką a życiem społecznym.

 

Misja Uczelni

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie to jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych instytucji edukacyjnych w Polsce. Zlokalizowana w sercu Warszawy, uczelnia łączy swoje bogate dziedzictwo z nowoczesnym podejściem do edukacji.

Misją SGGW jest tworzenie, rozwijanie i przekazywanie wiedzy w dziedzinie nauk rolniczych i pokrewnych. Uczelnia jest zobowiązana do prowadzenia na najwyższym poziomie prac badawczych, dydaktycznych i wychowawczych. Niezmiennie od lat kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy zgodnie z ideą "nauki służącej człowiekowi i społeczeństwu".

SGGW istnieje, aby dostarczać studentom najwyższej jakości edukację, inspirować ich do ciągłego uczenia się, służąc jednocześnie postępowi nauki i przemyślnej, zrównoważonej gospodarce. Wychowuje swoich studentów z przekonaniem o ważnej roli nauk rolnych i leśnych we współczesnym świecie, z naciskiem na zrównoważony rozwój i ekologiczną odpowiedzialność.

Na SGGW znajdziesz łączące się nauki przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne i społeczne, co stwarza unikalne możliwości edukacyjne i badawcze. Uczelnia rozwija aktywną współpracę z wieloma instytucjami na świecie, co gwarantuje jej międzynarodową dynamikę i pozycję. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do społeczności SGGW!

 

Studia podyplomowe

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie to renomowana uczelnia oferująca bogatą ofertę studiów podyplomowych. Ta uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością, dostarczając studentom najnowszej wiedzy w praktycznym, dobrze wyposażonym środowisku.

SGGW oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych. Przykładowe kierunki to:

  • Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie,
  • Gospodarka Nieruchomościami,
  • Systemy Informatyczne w Logistyce.
Programy studiów podyplomowych na SGGW są projektem unikalnym na skalę kraju, docenianym przez absolwentów i pracodawców.

Studia podyplomowe na SGGW są prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy dbają o praktyczne przygotowanie uczniów do zawodów przyszłości. Uczelnia szczyci się wysokim poziomem nauczania, a studia podyplomowe są dostosowane do aktualnych trendów rynkowych.

Wybierając Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zyskują Państwo gwarancję wysokiej jakości edukacji i możliwość rozwoju na najpopularniejszych kierunkach studiów podyplomowych w kraju.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Zlokalizowana w zielonym sercu Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) jest najstarszą i jedną z najlepszych uczelni rolniczych w Polsce. W ofercie SGGW znajduje się wiele kierunków z zakresu nauk rolniczych, nauk leśnych oraz nauk o zwierzętach.

W bezpośrednim bądź dalszym sąsiedztwie Warszawy mieszczą się uniwersytety o podobnym profilu. Pierwszym z nich jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ta uczelnia oferuje różnorodne kierunki związane z rolnictwem, biologią, ogrodnictwem, zootechniką, a także ekonomią agrobiznesu. Podobne specjalności oferuje też Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, specjalizujący się w naukach przyrodniczych, biologicznych, rolniczych i leśnych.

Jednakże, w zasięgu kilkuset kilometrów od Warszawy jeśli zależy Ci na wszechstronnym wykształceniu w dziedzinie nauk rolniczych, warto rozważyć także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. To edukacyjna instytucja o bogatej tradycji, która oferuje studia na kierunkach takich jak rolnictwo, leśnictwo, zootechnika czy inżynieria środowiska.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Ekonomia w SGH: dlaczego warto ją studiować właśnie u nas?
Jak zapisać się na studia na UTH w Warszawie?
A New School for a New World - Kozminski University

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - Aktualności