Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziUniwersytet Łódzki (UŁ) (Publiczna)

palceholder

90-136 Łódź

ul. Narutowicza 68

tel.:

42 635-41-78, 42 635-40-86

Administracja
Analityka biznesu
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Archeologia
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA
Bankowość i finanse cyfrowe
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia kryminalistyczna
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Biotechnologia
Business and digital analitycs
Business management
Chemia
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Chemia materiałów i nanotechnologia
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Digital communication and social media for management
Dziennikarstwo międzynarodowe
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
E-historia
Ekomiasto
Ekonometria i analityka danych
Ekonometria i analityka danych
Ekonomia
Environmental management
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka Przestrzenna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych)
Historia
Historia Sztuki
Informacja w środowisku cyfrowym
Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Informatyka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka ekonomiczna
International and Political Studies
International Marketing
Inwestycje i nieruchomości
Kultura i sztuka współczesna
Kulturoznawstwo
Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Lingwistyka dla biznesu
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Logistyka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki
Logistyka (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny
Logistyka w biznesie
Logistyka w gospodarce
Logopedia z audiologią
Management and Finance
Marketing
Matematyka
Media audiowizualne i kultura cyfrowa
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nauczanie chemii
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Planowanie i organizacja przestrzeni
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Prawo
Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Psychologia
Rachunkowość
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polskie z językiem angielskim
Studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
Translatoryka
Turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych)
Turystyka zrównoważona
Twórcze pisanie
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne i zdrowotne
Zarządzanie
Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie miastem
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis uczelni

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

Łódzki uniwersytet został powołany do życia dekretem wydanym 24-05-1945r., uczelnia stała się kontynuatorem istniejących w latach 20-tych XX w. łódzkich szkół wyższych. Jednym z inicjatorów powstania uczelni -"Państwowego Uniwersytetu - Wolnej Wszechnicy" – był prof. Teodor Vieweger, wcześniejszy rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. W pierwszych latach działalności, łódzka uczelnia uniwersytecka posiadała sześć wydziałów w tym wydział medyczny i stomatologiczny. Dzisiejsza uczelnia jest jedną z największych placówek uniwersyteckich w kraju, w którego skład wchodzi 12 wydziałów, na których odbywają się studia na 80 oferowanych kierunkach w 167 specjalizacjach, obecnie na uczelni studiuje około 40tyś. osób.

Uniwersytet prowadzi też studia podyplomowe, doktoranckie i MBA, dostępne są też kierunki wykładane całkowicie w języku angielskim. Na mocy zawartych umów międzynarodowych, ukończenie wybranych kierunków, zapewnia absolwentowi uzyskanie dwóch dyplomów, także uniwersytetów zagranicznych. Uczelnia realizuje około 100 umów międzynarodowych o współpracy, przy uniwersytecie działa też najstarsze w naszym kraju Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

 

Misja Uczelni

Zlokalizowany w sercu Polski, Uniwersytet Łódzki (UŁ) zasługuje na swoją reputację jako jedna z czołowych instytucji akademickich w kraju. Mając korzenie sięgające 1945 roku, jest węzłem, gdzie nauka i społeczność łączą się mając na celu edukację nowego pokolenia studentów oraz prowadzenie badań naukowych na skalę globalną.

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest promowanie i propagowanie nauki, kultury, sztuki i sportu poprzez różnorodne akademickie inicjatywy. UŁ ma na celu rozwijanie kreatywnego myślenia i kształtowanie odpowiedzialnych obywateli, którzy są gotowi na wyzwania XXI wieku.

Zaangażowany w wysokojakościową edukację i prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, UŁ nieustannie dąży do doskonałości i innowacji. Uniwersytet blisko współpracuje z lokalnym społeczeństwem i przemysłem, aby zapewniać studentom praktyczne doświadczenie i przygotować ich do rynku pracy.

UŁ jest oazą wiedzy i inspiracji - miejscem, gdzie studenci, naukowcy i społeczeństwo mogą rozwijać swoje pasje i osiągnąć swoje cele. Dla Uniwersytetu Łódzkiego, najważniejsza jest rola, którą odgrywa w życiu swojej społeczności - edukacyjnej, naukowej, kulturowej i społecznej.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Łódzki (UŁ), zlokalizowany w samym sercu Polski, w mieście Łódź, to jedna z wiodących polskich uczelni. Uczelnia ta posiada bogatą ofertę programów nauczania na każdym poziomie edukacji, w tym również kursy podyplomowe.

Studia podyplomowe na UŁ są skierowane do osób posiadających już wyższe wykształcenie, które chcą pogłębić swoją wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności. Oferta programów jest bardzo różnorodna, obejmuje zarówno nauki humanistyczne, jak i ścisłe.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych to m.in. Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie Projektami, Radiologia i Diagnostyka Obrazowa, Psychologia w Biznesie czy Nowoczesne Technologie w Edukacji. Każdy z tych kierunków to inwestycja w karierę, pozwalająca na zdobywanie niezbędnych kwalifikacji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferując studia podyplomowe, UŁ pokazuje swoje zrozumienie dla potrzeb różnych grup odbiorców, dostarczając im edukacji najwyższej jakości.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet Łódzki (UŁ), zlokalizowany w samym sercu miasta Łódź, jest jedną z wiodących uczelni w Polsce kształcącą studentów na różnorodnych kierunkach. Pomimo silnej konkurencji, Uniwersytet Łódzki utrzymuje swoją pozycję w czołówce polskiego szkolnictwa wyższego.

W bliskim sąsiedztwie UŁ znajdują się również inne renomowane szkoły wyższe. Przykładem może być Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych znana z kierunków IT, gdzie można uzyskać umiejętności z zakresu programowania i grafiki komputerowej.

Politechnika Łódzka to kolejna uczelnia w tej samej okolicy, która oferuje podobne kierunki co UŁ, szczególnie w dziedzinach takich jak nauki ścisłe i techniczne.

Na końcu tej listy znajduje się Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, która jest idealną alternatywą dla tych, którzy poszukują kierunków związanych z zarządzaniem lub naukami o zdrowiu.

Te trzy szkoły wyższe są doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej dostępnej w okolicy Uniwersytetu Łódzkiego, dając studentom bogaty wybór możliwości.

 

Administracja

Uniwersytet Łódzki (UŁ) jest znaną instytucją edukacyjną z siedzibą w Łodzi, która oferuje szeroki zakres programów studiów, w tym kierunek Administracji. Ta prestiżowa uczelnia jest w czołówce rankingów, dostarczając wysoce kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie administracji.

Kierunek Administracja na UŁ gwarantuje nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach programu studencki, studenci zdobywają wiedzę na temat prawa administracyjnego, zarządzania publicznego, procedur administracyjnych i wielu innych aspektów administracji.

Jednym z najważniejszych atutów Uniwersytetu Łódzkiego jest doświadczona kadra akademicka. Studenci mają szansę uczyć się od wybitnych profesorów i doświadczonych praktyków z branży. Ponadto, uniwersytet gwarantuje dostęp do nowoczesnych zasobów i usług, w tym bibliotek, laboratoriów i pracowni komputerowych.

To czyni Uniwersytet Łódzki doskonałą opcją dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją karierę w administracji i poszukują uczelni, która zapewni im najlepszą edukację na najwyższym poziomie.

Zobacz więcej: Administracja w Łodzi - 7 uczelni

 

Analityka chemiczna

Sytuowany w sercu Polski, Uniwersytet Łódzki (UŁ) z siedzibą w Łodzi oferuje wyjątkową perspektywę nauki, nawiązującej do bogatej tradycji akademickiej miasta. Uniwersytet jest dumny z tego, że może poszczycić się jednym z najlepszych programów nauczania chemii w kraju, Analityka chemiczna.

Uważnymi oczami studenta na tym kierunku, dowiesz się, jak rozwiązać skomplikowane problemy chemiczne i dowiesz się więcej o naukach kompleksów naturalnych. Przewodnik Naukowy przygotował niezwykle innowacyjny program, który koncentruje się na praktyce laboratoryjnej, analizie instrumentalnej, jak również możliwość pracy z profesjonalnym sprzętem naukowym.

Audytoria na kierunku Analityka chemiczna na Uniwersytecie Łódzkim są słynne z doskonałego klimatu, pełnego przyjaznej konkurencji i aktywnej współpracy. Wielu studentów zdobyło na UŁ solidne podstawy do przełożenia nauki na praktykę zawodową, osiągając sukcesy w przemyśle, badaniach i dydaktyce.

Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych kursów i doskonałemu nauczaniu, Analityka chemiczna na Uniwersytecie Łódzkim to wybór, który otworzy Ci świat pełen możliwości.

Więcej informacji: Analityka w Łodzi - 4 uczelnie

 

Bezpieczeństwo narodowe

Znajdujący się w samym sercu Polski, Uniwersytet Łódzki (UŁ) oferuje prestiżowy kierunek studiów - Bezpieczeństwo Narodowe. Ten wielodyscyplinarny program nauczania jest skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności i wiedzy, które są kluczowe dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa na arenie międzynarodowej.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu nauk politycznych, międzynarodowych, historycznych, a także socjologicznych i prawnych, dzięki czemu studenci zdobywają dogłębne i wszechstronne zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego. Przygotowują się do pracy w różnych dziedzinach, w tym w służbach specjalnych, administracji publicznej czy organizacjach międzynarodowych.

Zapewniając dynamiczne i interaktywne podejście do nauczania, Uniwersytet Łódzki gwarantuje, że studenci z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe są w pełni przygotowani do podjęcia globalnych wyzwań związanych z ochroną i zarządzaniem bezpieczeństwem. Lokalizacja uczelni w centrum Łodzi, wielkiego centrum naukowego i kulturalnego, umożliwia również bezpośredni dostęp do licznych możliwości nauki praktycznej, jak również do rozwoju osobistego i zawodowego.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi - 6 uczelni

 

Biotechnologia

Zagłębiając się w świat nauki na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ), można znaleźć wiele możliwości, którymi ta prestiżowa instytucja edukacyjna może pochwalić się. Jednym z najbardziej poszukiwanych kierunków jest Biotechnologia, uniwersytet z siedzibą w Łodzi jest doskonałym miejscem do tego celu.

Biotechnologia na UŁ to multidyscyplinarny kierunek, łączący naukę o życiu z jej praktycznymi zastosowaniami. Studenci uczą się podstaw mikrobiologii, genetyki molekularnej, biochemii i innych dziedzin, które łączą się, aby stworzyć fascynującą całość.

Na UŁ, Biotechnologia nie jest tylko teorią; istnieje wiele praktycznych doświadczeń laboratoryjnych i badań naukowych, które pomagają studentom zrozumieć i zastosować swoją wiedzę. Istnieje również szereg programów wymiany studenckiej, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia na arenie międzynarodowej.

Co najmniej ważne, UŁ ma wybitną kadrę naukową, złożoną z ekspertów w swoich dziedzinach, którzy są gotowi wspierać i inspirować studentów na każdym kroku ich akademickiej podróży.

Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim to nie tylko solidne podstawy naukowe, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość i karierę, która przyniesie satysfakcję zarówno na poziomie osobistym, jak i profesjonalnym.

Zobacz więcej: Biotechnologia w Łodzi - 3 uczelnie

 

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Uniwersytet Łódzki (UŁ), zlokalizowany w sercu Polski, w Łodzi, to miejsce, gdzie tradycja spotyka nowoczesność. Jedną z ciekawych propozycji jest kierunek Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji.

Od lat jest uznany za jeden z wiodących programów studiów, kształcący przyszłych dziennikarzy i specjalistów w dziedzinie mediów. Kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, które są nieocenione w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie mediów.

Studia oferują doskonałe połączenie teorii i praktyki - od handlowych aspektów mediów, po ich wpływ na społeczeństwo, a zatem jest idealny dla osób, które chcą rozwijać się w tej fascynującej branży. Studenci uczą się pod okiem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zarówno w biznesie medialnym, jak i akademickim badaniu nowych mediów.

Uniwersytet Łódzki posiada również znakomite kontakty z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami medialnymi, dzięki czemu studenci mają okazję zdobywać cenne doświadczenie zawodowe, biorąc udział w stażach i praktykach. Kierunek Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na UŁ to doskonały wybór dla tych, którzy chcą wejść do świata mediów z solidnym fundamentem.

Zobacz również: Studia dziennikarskie w Łodzi - 4 uczelnie

 

Filologia angielska

Uniwersytet Łódzki (UŁ) z siedzibą w Łodzi, to prestiżowa uczelnia z długoletnią tradycją kształcenia. Jednym z popularnych kierunków, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest Filologia angielska.

Studia na kierunku Filologia angielska oferują studentom gruntowne przygotowanie zarówno w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego, jak i w szerokiej spektrum dziedzin związanych z kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych. Kierunek ten łączy w sobie naukę z praktyką, co umożliwia studentom zdobycie umiejętności, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Bogata oferta programów nauczania jest stale aktualizowana, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymogom rynkowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projekcie Erasmus+ oraz innych programach wymiany międzynarodowej. Ponadto, UŁ współpracuje z szeregiem zagranicznych uczelni, co poszerza horyzonty edukacyjne studentów.

Do dyspozycji studentów są nowoczesne sale dydaktyczne i laboratoria językowe, a także biblioteka z obszernym zasobem literatury specjalistycznej. Na UŁ, Filologia angielska to nie tylko studia – to szereg możliwości, które otwierają drogę do realizacji zawodowych marzeń.

Zobacz więcej: Filologia angielska w Łodzi - 4 uczelnie

 

Finanse i rachunkowość

Uniwersytet Łódzki (UŁ) to uznane centrum edukacyjne w sercu Polski. Znajduje się w Łodzi, dynamicznej metropolii pełnej kulturalnych atrakcji i możliwości rozwoju. Wyróżnia się wszechstronnym podejściem do edukacji, szczególnie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość na UŁ to harmonijne połączenie teorii i praktyki, skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności i wiedzy niezbędnej do kształtowania finansów w świecie biznesu. Studenci uczą się zarówno technik analizy finansowej, jak i zasad prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co sprawia, że są niezwykle atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców.

Środowisko akademickie na UŁ jest wyjątkowo wsparciem, z dużą ilością tutoriali, konsultacji i sesji mentoringowych. Co więcej, Uniwersytet oferuje szereg ekscytujących możliwości rozwoju, takich jak programy wymiany studenckiej czy staże w renomowanych firmach.

Uniwersytet Łódzki nie tylko wyposaża swoich studentów w cenne umiejętności i wiedzę, ale także kształtuje ich jako wszechstronnych profesjonalistów, którzy są dobrze przygotowani do rozwijającego się świata finansów i rachunkowości.

Więcej szczegółów: Finanse w Łodzi - 11 uczelni oraz Rachunkowość w Łodzi - 9 uczelni

 

Geografia

Uniwersytet Łódzki (UŁ) jest prestiżową placówką edukacyjną położoną w sercu centralnej Polski, w malowniczym i kulturalnie bogatym mieście Łodzi. Zapewnia szeroki wybór programów i kierunków studiów, w tym Geografię.

Program studiów Geografia na UŁ charakteryzuje się interdyscyplinarnością oraz zrównoważonym podejściem do nauk przyrodniczych i społecznych. Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych aspektów geograficznych, takich jak geologia, klimatologia, oceanografia czy geografia społeczno-ekonomiczna.

Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna zapewnia, że studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne, takie jak analiza danych geograficznych, planowanie przestrzenne i zarządzanie środowiskiem. Co więcej, uczelnia oferuje dodatkowe możliwości naukowe, w tym badania terenowe, praktyki i staże.

Studia z Geografii na Uniwersytecie Łódzkim to doskonały wybór dla tych, którzy są ciekawi otaczającego świata i chcą lepiej zrozumieć związki łączące naszą planetę i jej mieszkańców.

Zobacz więcej: Geografia w Łodzi - 1 uczelnia

 

Logistyka

Znajdujący się w sercu Polski, Uniwersytet Łódzki (UŁ), oferuje wyjątkowe możliwości edukacyjne w dziedzinie Logistyki. Ta renomowana uczelnia, założona w 1945 roku, przyciąga studentów z całego świata, pragnących doskonalić swoje umiejętności i wiedzę pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Kierunek Logistyka na UŁ jest idealny dla osób poszukujących solidnej podstawy naukowej oraz praktycznego podejścia do tej rozwijającej się dziedziny. Program studiów koncentruje się na kwestiach związanych z planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem i optymalizacją procesów logistycznych w różnych sektorach gospodarki.

Co więcej, studenci mają szansę zdobywać doświadczenie podczas praktyk zawodowych, gromadząc bezcenne umiejętności w rzeczywistych warunkach biznesowych. Dzięki współpracy z licznymi firmami, UŁ oferuje swoim studentom unikatowe możliwości do rozwoju kariery.

Absolwenci Logistyki na Uniwersytecie Łódzkim są cenieni przez pracodawców, dzięki swoim zaawansowanym umiejętnościom analitycznym i praktycznym, co czyni ten kierunek inwestycją w przyszłość. Wybierając studia na UŁ, zyskujesz dostęp do doskonałego środowiska akademickiego i profesjonalnej ścieżki rozwoju.

Więcej szczegółów: Logistyka w Łodzi - 11 uczelni

 

Socjologia

Zlokalizowany w sercu Polski, Uniwersytet Łódzki (UŁ) to renomowana instytucja oferująca wysokiej jakości edukację i szerokie możliwości dla studentów. Na wyróżnienie szereg kierunków, w tym Socjologia – dyscyplina, która doskonale wpisuje się w dynamiczny charakter Łodzi, miasta o bogatej historii i kulturze.

Wybierając Socjologię na UŁ, studenci zdobywają dogłębne zrozumienie dla różnorodnych aspektów społeczeństwa, od procesów społecznych, przez struktury społeczne, aż po zachowania jednostkowe. Program studiów łączy teorię z praktyką, oferując mocne podstawy teoretyczne w połączeniu z możliwościami badań terenowych, praktyk lub pracy w środowisku akademickim.

Zespół akademicki UŁ składa się z doświadczonych prowadzących, którzy są aktywnymi działaczami w swoich dziedzinach. Studenci mają więc pewność, że ich edukacja jest w najważniejszych rękach. Uczelnia posiada też nowoczesną infrastrukturę, wbudowaną w zapadającą w pamięć architekturę miasta, dostarczając unikalnej atmosfery, która inspiruje do nauki i odkrywania.

Zobacz więcej: Socjologia w Łodzi - 3 uczelnie

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Psychologia - 9.9 kandydata na jedno miejsce

Psychologia to ciekawa propozycja edukacyjna na Uniwersytecie Łódzkim. Program studiów trwa 5 lat i odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich. Możliwe jest studiowanie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Psychologia to kierunek skupiający się na zrozumieniu i poznaniu ludzkiego zachowania. Studenci zdobywają tym samym kompetencje z obszaru teorii i metodologii badań w psychologii, zasad planowania oraz przeprowadzania badań empirycznych, a także konstruowania narzędzi psychologicznych i analizowania wyników badań.

Studenci zdobywają również wiedzę z obszaru etycznych, prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych uwarunkowań, które są ściśle związane z wykonywaniem zawodu psychologa. Interdyscyplinarny charakter samej nauki i zdobycie kompetencji z wielu obszarów daje szerokie możliwości wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Psychologia może polegać na pracy z pacjentami, ale absolwenci mogą również zająć się np. pracą w działach rekrutacji. Możliwości na znalezienia zatrudnienia jest naprawdę wiele.

Program studiów na kierunek psychologiaPsychologia-9.9 kandydata na jedno miejsce


2. Zarządzanie - 8.72 kandydata na jedno miejsce

Zarządzanie to kierunek dostępny na Uniwersytecie Łódzkim. Studia dostępne są w formie studiów I oraz II stopnia, a także występują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia I stopnia trwają 3 lata i pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, a studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Ścieżka edukacyjna na kierunku zarządzanie koncentruje się w głównej mierze na zdobyciu wiedzy z obszaru kierowania ludźmi oraz organizacją. Studenci zdobywają kompetencje z obszaru finansów i rachunkowości, marketingu, prawa cywilnego i handlowego oraz oczywiście zarządzania.

Dostępne specjalizacje w przypadku studiów I stopnia to zarządzanie projektami, a w przypadku studiów II stopnia: marketing, przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. W zależności od wybranej specjalizacji dostępna jest inna ścieżka zawodowa i inne możliwości rozwoju. Sam kierunek jednak dzięki rozbudowanemu programowi kształcenia daje duże perspektywy zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach.

Program studiów na kierunku zarządzanieZarządzanie-8.72 kandydata na jedno miejsce


3. Filologia angielska - 8.55 kandydata na jedno miejsce

Filologia angielska jest jednym z popularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim. Kierunek realizowany jest w formie studiów I i II stopnia, które trwają odpowiednio 3 oraz 2 lata. Edukacja odbywa się w formie stacjonarnej.

Studenci filologii angielskiej mają możliwość w trakcie studiów zdobyć rozbudowaną wiedzę związaną z zaawansowanym posługiwaniem się językiem angielskim oraz uczeniem go innych osób. W przypadku studiów I stopnia dostępne są takie specjalizacje jak: filologia angielska z drugim językiem obcym, specjalność nauczyciela oraz specjalność tłumaczeniowa.

Studia II stopnia dają dostęp do specjalizacji: kultura, media i komunikacja; specjalności nauczycielskiej oraz specjalności tłumaczeniowej. Od wybranej specjalizacji zależy dalsza ścieżka zawodowa i przedmioty, z którymi spotka się student. W ramach kierunku możliwe jest również wzięcie udziału w wymianie studenckiej, która pozwoli na wykorzystanie języka w praktyce oraz jeszcze lepsze poznanie innej kultury. Nauka stanie się dzięki temu jeszcze efektywniejsza.

Program studiów na kierunek filologia angielskaFilologia angielska- 8.55 kandydata na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Łódzki (UŁ)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto studiować na UJ?
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach