Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziUniwersytet Łódzki (UŁ) (Publiczna)

palceholder

90-136 Łódź

ul. Narutowicza 68

tel.:

42 635-41-78, 42 635-40-86

Administracja
Analityka biznesu
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Archeologia
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA
Bankowość i finanse cyfrowe
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia kryminalistyczna
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Biotechnologia
Business and digital analitycs
Business management
Chemia
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Chemia materiałów i nanotechnologia
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Digital communication and social media for management
Dziennikarstwo międzynarodowe
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
E-historia
Ekomiasto
Ekonometria i analityka danych
Ekonometria i analityka danych
Ekonomia
Environmental management
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka Przestrzenna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych)
Historia
Historia Sztuki
Informacja w środowisku cyfrowym
Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Informatyka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka ekonomiczna
International and Political Studies
International Marketing
Inwestycje i nieruchomości
Kultura i sztuka współczesna
Kulturoznawstwo
Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Lingwistyka dla biznesu
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Logistyka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki
Logistyka (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny
Logistyka w biznesie
Logistyka w gospodarce
Logopedia z audiologią
Management and Finance
Marketing
Matematyka
Media audiowizualne i kultura cyfrowa
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nauczanie chemii
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Planowanie i organizacja przestrzeni
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Prawo
Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Psychologia
Rachunkowość
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polskie z językiem angielskim
Studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
Translatoryka
Turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych)
Turystyka zrównoważona
Twórcze pisanie
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne i zdrowotne
Zarządzanie
Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie miastem
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis uczelni

Łódzki uniwersytet został powołany do życia dekretem wydanym 24-05-1945r., uczelnia stała się kontynuatorem istniejących w latach 20-tych XX w. łódzkich szkół wyższych. Jednym z inicjatorów powstania uczelni -"Państwowego Uniwersytetu - Wolnej Wszechnicy" – był prof. Teodor Vieweger, wcześniejszy rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. W pierwszych latach działalności, łódzka uczelnia uniwersytecka posiadała sześć wydziałów w tym wydział medyczny i stomatologiczny. Dzisiejsza uczelnia jest jedną z największych placówek uniwersyteckich w kraju, w którego skład wchodzi 12 wydziałów, na których odbywają się studia na 80 oferowanych kierunkach w 167 specjalizacjach, obecnie na uczelni studiuje około 40tyś. osób.
Uniwersytet prowadzi też studia podyplomowe, doktoranckie i MBA, dostępne są też kierunki wykładane całkowicie w języku angielskim. Na mocy zawartych umów międzynarodowych, ukończenie wybranych kierunków, zapewnia absolwentowi uzyskanie dwóch dyplomów, także uniwersytetów zagranicznych. Uczelnia realizuje około 100 umów międzynarodowych o współpracy, przy uniwersytecie działa też najstarsze w naszym kraju Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Psychologia - 9.9 kandydata na jedno miejsce

Psychologia to ciekawa propozycja edukacyjna na Uniwersytecie Łódzkim. Program studiów trwa 5 lat i odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich. Możliwe jest studiowanie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Psychologia to kierunek skupiający się na zrozumieniu i poznaniu ludzkiego zachowania. Studenci zdobywają tym samym kompetencje z obszaru teorii i metodologii badań w psychologii, zasad planowania oraz przeprowadzania badań empirycznych, a także konstruowania narzędzi psychologicznych i analizowania wyników badań.

Studenci zdobywają również wiedzę z obszaru etycznych, prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych uwarunkowań, które są ściśle związane z wykonywaniem zawodu psychologa. Interdyscyplinarny charakter samej nauki i zdobycie kompetencji z wielu obszarów daje szerokie możliwości wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Psychologia może polegać na pracy z pacjentami, ale absolwenci mogą również zająć się np. pracą w działach rekrutacji. Możliwości na znalezienia zatrudnienia jest naprawdę wiele.

Program studiów na kierunek psychologiaPsychologia-9.9 kandydata na jedno miejsce


2. Zarządzanie - 8.72 kandydata na jedno miejsce

Zarządzanie to kierunek dostępny na Uniwersytecie Łódzkim. Studia dostępne są w formie studiów I oraz II stopnia, a także występują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia I stopnia trwają 3 lata i pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, a studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Ścieżka edukacyjna na kierunku zarządzanie koncentruje się w głównej mierze na zdobyciu wiedzy z obszaru kierowania ludźmi oraz organizacją. Studenci zdobywają kompetencje z obszaru finansów i rachunkowości, marketingu, prawa cywilnego i handlowego oraz oczywiście zarządzania.

Dostępne specjalizacje w przypadku studiów I stopnia to zarządzanie projektami, a w przypadku studiów II stopnia: marketing, przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. W zależności od wybranej specjalizacji dostępna jest inna ścieżka zawodowa i inne możliwości rozwoju. Sam kierunek jednak dzięki rozbudowanemu programowi kształcenia daje duże perspektywy zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach.

Program studiów na kierunku zarządzanieZarządzanie-8.72 kandydata na jedno miejsce


3. Filologia angielska - 8.55 kandydata na jedno miejsce

Filologia angielska jest jednym z popularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim. Kierunek realizowany jest w formie studiów I i II stopnia, które trwają odpowiednio 3 oraz 2 lata. Edukacja odbywa się w formie stacjonarnej.

Studenci filologii angielskiej mają możliwość w trakcie studiów zdobyć rozbudowaną wiedzę związaną z zaawansowanym posługiwaniem się językiem angielskim oraz uczeniem go innych osób. W przypadku studiów I stopnia dostępne są takie specjalizacje jak: filologia angielska z drugim językiem obcym, specjalność nauczyciela oraz specjalność tłumaczeniowa.

Studia II stopnia dają dostęp do specjalizacji: kultura, media i komunikacja; specjalności nauczycielskiej oraz specjalności tłumaczeniowej. Od wybranej specjalizacji zależy dalsza ścieżka zawodowa i przedmioty, z którymi spotka się student. W ramach kierunku możliwe jest również wzięcie udziału w wymianie studenckiej, która pozwoli na wykorzystanie języka w praktyce oraz jeszcze lepsze poznanie innej kultury. Nauka stanie się dzięki temu jeszcze efektywniejsza.

Program studiów na kierunek filologia angielskaFilologia angielska- 8.55 kandydata na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Łódzki (UŁ)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto studiować na UJ?
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni łódzkie