Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ)

50-425 Wrocław

ul. Krakowska 56-62

tel.:

71 377-21-16

ikonka email do uczelni

rekrutacja@edukacja.wroc.pl

Filologia angielska
Informatyka
Pedagogika
Zarządzanie

Opis Uczelni

Założycielem wrocławskiej niepublicznej szkoły wyższej, był Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja", który funkcjonuje zgodnie z zezwoleniem dolnośląskiego Kuratora Oświaty już od 15-06-1993r. Rozwijająca się oferta edukacyjna i spore zainteresowanie wśród studentów, pozwoliło za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej, na utworzenie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, która została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych 23-07-1997r.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń, stworzono unikalny i nowoczesny system edukacyjny, a wykwalifikowana kadra oprócz roli dydaktycznej, pełni również ważną rolę badawczą i naukową współorganizując międzynarodowe konferencje.

Obecnie w ofercie uczelni dostępne są studia licencjackie, z nauką organizowaną na trzech kierunkach, studia magisterskie na dwóch kierunkach, zamiejscowy Wydział Turystyki w Kłodzku oraz około 40 kierunków realizowanych na studiach podyplomowych. Wrocławska szkoła wyższa posiada bogaty program stypendialny, a program nauczania realizuje nabycie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Filologia angielska 2328 zł 2328 zł
Informatyka 2328 zł 2328 zł
Grafika komputerowa 2328 zł 2328 zł
Systemy i sieci komputerowe 2328 zł 2328 zł
Pedagogika 2328 zł 2328 zł
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 2328 zł 2328 zł
Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 2328 zł 2328 zł
Terapia pedagogiczna 2328 zł 2328 zł
Zarządzanie 2328 zł 2328 zł
Logistyka w zarządzaniu 2328 zł 2328 zł
Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą - Nowość! 2328 zł 2328 zł
Psychologia w zarządzaniu 2328 zł 2328 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem 2328 zł 2328 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) 2328 zł 2328 zł

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Wrocławska
Twój Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie