Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. wielkopolskie - 41 uczelni

School of Form

Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 7

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Trzciance ( zobacz więcej )

64-980 Trzcianka

ul. 27-go Stycznia 100

tel.:

(67) 216 68 08

ikonka email do uczelni

trzcianka@ahe.lodz.pl

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-871 Poznań

ul. Królowej Jadwigi 27/39

tel.:

61 835 50 00

ikonka email do uczelni

office@awf.poznan.pl

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) ( zobacz więcej )

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 000

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cdv.pl

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (GSWM) ( zobacz więcej )

62-200 Gniezno

ul. Okulickiego 3a

tel.:

61 425 75 70, 690 862 748, 67 255 21 16

ikonka email do uczelni

rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile ( zobacz więcej )

64-920 Piła

ul. Podchorążych 10

tel.:

67 352-26-00

ikonka email do uczelni

info@pwsz.pila.pl


Wybrane uczelnie w województwie wielkopolskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Uczelnia powstała w roku 2000, a jej ideą było kształcenie doskonale przygotowanych kadr zawodowych. W ofercie szkoły znajdują się kierunki zarówno techniczne, jak i humanistyczne czy społeczne. Studia pierwszego stopnia to aż 18 kierunków i specjalności, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Studia magisterskie to jak na razie jeden kierunek – praca socjalna.

Uczelnia nieustannie się rozwija i dostosowuje swoją ofertę kształcenia do zmieniających się realiów i potrzeb rynku pracy. Studenci mają możliwość podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, praktykach czy stażach. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz komfortową bazę lokalową. Absolwenci uczelni są zadowoleni z jakości jej kształcenia, doskonale radzą sobie na rynku pracy, często też decydują się na dalsze kształcenie na kolejnym poziomie studiów.

Adres: ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w LeszniePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa funkcjonuje w Lesznie od 1999 roku i charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, jak wszystkie uczelnie tego typu w kraju. Na uczelni kształci się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym ponad 5 tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej szkoły znajduje się 5 instytutów: Nauk pedagogicznych, Ekonomii i Turystyki, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Politechniczno-Rolniczy oraz Lingwistyki Stosowanej. Studenci mają do wyboru 11 kierunków kształcenia na studiach I stopnia licencjackich i inżynierskich.

PWSZ w Lesznie współpracuje z wieloma większymi uczelniami, zapewnia doskonałą bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach. Uczelnia realizuje sporo projektów i programów na skalę zarówno ogólnopolską, jak i międzynarodową. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy w regionie i w całym kraju.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Uczelnia powstała w 1998 roku i do tej pory wykształciła 10 tysięcy absolwentów, którzy dobrze radzą sobie na rynku zawodowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w koninie kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne są bezpłatne. W ofercie uczelni znajduje się jednostopniowa oferta kształcenia – studenci kończą naukę z tytułami licencjata lub inżyniera.

Na uczelni funkcjonują trzy wydziały: techniczny, społeczno-ekonomiczny oraz Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. W ofercie kształcenia coś dla siebie znajdą więc osoby zainteresowane kierunkami ścisłymi, społecznymi, przyrodniczymi oraz humanistycznymi. Szkoła oferuje kilkanaście kierunków, które prowadzone są przez doskonałą kadrę wykładowców, a także w komfortowych warunkach lokalowych. Studenci w trakcie nauki mają możliwość odbywania stażów, praktyk, a także szkoleń i kursów doszkalających. Uczenia współpracuje z wieloma innymi uczelniami i jednostkami naukowymi w całym kraju.

Adres: ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powstała w 1999 roku i od samego początku swojej działalności wyróżniała się wysokim poziomem kształcenia, docenianym corocznie w niezależnych rankingach uczelni wyższych. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia w systemie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci studiów dziennych mają możliwość bezpłatnej nauki. Szkoła posiada cztery zróżnicowane tematycznie wydziały: nauk społecznych i humanistycznych, politechniczny, medyczny, Rehabilitacji i Sportu. Kształci więc zarówno na kierunkach humanistycznych i społecznych, jak i przyrodniczych oraz technicznych. Studenci mają do wyboru kilkanaście kierunków studiów, a także sporą ofertę kursów czy szkoleń doszkalających oraz podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy. Już na etapie nauki istnieje możliwość odbywania stażów i praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.

Adres: ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

5. Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie WielkopolskimSpołeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim oferuje przede wszystkim 3-letnie studia zawodowe, które mają w krótkim czasie jak najlepiej przygotować studentów do wykonywania konkretnego zawodu. Nauka skupia się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności praktycznych i nieustannym pogłębianiu wiedzy. Studia I stopnia realizowane są na kierunkach: zarządzanie, logistyka oraz informatyka. Absolwenci studiów mogą również kształcić się na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku zarządzanie.

Uczelnia posiada również sporą ofertę studiów podyplomowych, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, podniesienie kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim współpracuje z innymi, większymi uczelniami w kraju, a także tworzy ofertę nauczania we współpracy z przedstawicielami biznesu. Studenci mogą odbywać szkolenia, praktyki czy staże w najlepszych firmach działających w regionie.

Adres: ul. Wrocławska 93A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Jeśli chciałbyś studiować w dużym mieście zachęcamy do zapoznania się z listą studia w Poznaniu, na której znajdziesz 29 uczelni.
W tym mieście jest 18 prywatnych szkół wyższych, oraz 11 uczelni państwowych.