Reklama - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w KrakowieTarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych(Niepublliczna)

palceholder

33-100 Tarnów

ul. Mościckiego 27

tel.:

14 657 10 55

Studia dyplomowe - kierunki
Kosmetologia
Pedagogika
Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie