Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Po Angielsku

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Advanced Analytics – Big Data

Finance and Accounting with ACCA qualification (practical profile)

Global Business, Finance and Governance

International Business

International Economics

International Master Program in Management Accounting

Management

Quantitative Methods in Economics and Information Systems

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Computer Science (Informatics) (Master)

Cybersecurity (engineer) ENG

Fashion Design & Sustainable Fashion Management

Cena za semestr od 6750zł od od od

International relations and security (master)

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

IT Management

Cena za semestr od od od od 3000zł

International Business Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

International Tourism and Hospitality Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne