Galeria Uczelnia Łukaszewski (ULU)
Galeria Uczelnia Łukaszewski (ULU)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Administracja spec. Administracja biznesu

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administracja jednostek samorządu terytorialnego

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administracja rządowa

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administracja samorządowa

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administracja skarbowa

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administracja Unii Europejskiej

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administracyjne funkcjonowanie Instytucji UE

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Administrowanie placówkami sportowymi

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. E-administracja

Cena za semestr od 2400zł od od od

Administracja spec. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Zarządzanie spec. Biznes i ekonomia

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Cyberbezpieczeństwo i ochrona firmy

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Hotelarstwo i turystyka

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Komunikacja

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Logistyka

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Marketing

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Psychologia w biznesie

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Zarządzanie finansami

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Zarządzanie obiektami sportowymi

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Zarządzanie przedsiębiorstwem

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Zarządzanie w sporcie

Cena za semestr od 2400zł od od od

Zarządzanie spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr od 2400zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Misja Uczelni Łukaszewski

Misją Uczelni Łukaszewski jest odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych, twórczych kadr studentów, zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, pozostając jednocześnie integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: utylitarność nauczania oraz badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka”.

Urzeczywistnienie tej misji jest integralnie związane z kształceniem kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, w taki sposób aby byli oni odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej. Swoją misję ULU realizuje poprzez studia zarówno w formie tradycyjnej, jak i poprzez Internet. Dzięki temu realizuje on ideę swobodnego dostępu do edukacji oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w nauce i pracy.


NASZE WARTOŚCI:

 • cenimy zaufanie i uczciwość;
 • rozumiem i szanujemy naszych studentów i zapewniamy im obsługę na najwyższym poziomie;
 • dbamy o rozwój naszej kadry dydaktycznej;
 • nasi ludzie są naszą siłą, dlatego szanujemy ich różnorodność przekonań i pomysłów, rozwijamy ich osobowość;
 • pracujemy zespołowo;
 • cenimy profesjonalizm.

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY

Celem działania ULU jest upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności na określonych kierunkach studiów. Uczelnia realizuje ten cel, pełniąc funkcje:

 • kształcenia,
 • przygotowania do wyboru i wykonywania zawodu,
 • uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

A także funkcje:

BADAWCZE

 • inspirowanie badań naukowych,
 • opracowywanie ekspertyz,
 • opracowywanie metod i programów szkolenia kadr menedżerskich,
 • działalność popularyzatorska i wydawnicza,
 • rozwój naukowy swoich nauczycieli akademickich oraz promowanie ich osiągnięć,
 • organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

GOSPODARCZE

 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej Uczelni,
 • podnoszenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
 • wykorzystanie funduszy wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności,
 • wprowadzanie nowoczesnych modeli działalności gospodarczej.

INTEGRACYJNE

 • współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
 • wspieranie inicjatyw związanych z: zarządzaniem rynkiem pracy, walką z bezrobociem, rozwojem kulturalnym i gospodarczym regionów,
 • wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.

KULTUROTWÓRCZE

Uczelnia jest miejscem, w którym:

 • powstają idee, koncepcje i teorie naukowe,
 • kształtują się propozycje zastosowań praktycznych.

 

Rekrutacja

Kandydatów na studia ULU przyjmuje bez egzaminów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłat na konto szkoły: wpisowego, opłaty manipulacyjnej i czesnego zgodnie z zadeklarowanym trybem wpłat.

Zapis na studia jest dokonywany w trybie ON-Line poprzez Internet lub osobiście w Rektoracie.

Rekrutacja

PROCES REKRUTACJI

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek na stronie www.ulu.edu.pl
 2. Wypełnij formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie ULU Rekrutacja
 3. Zaczekaj na kontakt ze strony opiekuna danego kierunku - zostaniesz wówczas poinformowany o potrzebnych dokumentach, które trzeba przesłać na adres uczelni.
 4. Wyślij wskazane dokumenty rekrutacyjne na adres uczelni lub dostarcz je osobiście do siedziby uczelni: ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa

KONTAKT Z DZIAŁEM REKRUTACJI:

 • Studia licencjackie - tel. 601 332 277
 • Studia Podyplomowe - tel. 505 129 067
 • Studia MBA - tel. 570 933 513
 • Kształcenie specjalistyczne - tel . 601 332 277


 

Studia MBA na Uczelni Łukaszewski

Poza szeroką ofertą studiów licencjackich i podyplomowych Uczelnia Łukaszewki przygotowała dla kandydatów kilka ciekawych kierunków studiów Master of Business Administration (MBA):

 • Doctor of Business Administration (online w języku polskim),
 • Executive Master of Business Administration - Ochrona Zdrowia (online w języku polskim),
 • Executive Master of Business Administration (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Ochrona Zdrowia (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Zarządzanie placówkami sportu i rekreacji(online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Zarządzanie w sporcie (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Biznes międzynarodowy (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Nieruchomości (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Cyberbezpieczeństwo (online w języku polskim),
 • Master of Business Administration - Turystyka i hotelarstwo (online w języku polskim).

 

Kontakt do uczelni

02-776 Warszawa

ul. Hirszfelda 11

tel.:

22 644 99 11