Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Historia Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zapoczątkowana została 15 maja 1991 roku, kiedy z inicjatywy spółki ECONOMICUS, utworzono Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). 15 czerwca 1994 roku, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.

W dniu 4 grudnia 1997 roku GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie), a 27 listopada 2001 r. do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

W 2002 roku GWSH utworzyła Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach. Aktualnie, w ramach tego Wydziału prowadzone są studia na trzech kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie.

24 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości).

W październiku 2016 r. GWSH połączyła się z Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, tworząc pod wspólną marką jeden z najbardziej prężnych, niepublicznych ośrodków akademickich w województwie śląskim.

01 października 2018 roku, powołane zostały dwa kolejne wydziały: Wydział Medyczny, prowadzący obecnie trzy kierunki studiów: Fizjoterapię (jednolite studia magisterskie), Kosmetologię (studia I i II stopnia) oraz Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), a także Wydział Nauk Stosowanych prowadzący kierunek studiów Pedagogika (studia I stopnia).

W 2009 roku na podstawie zgody władz austriackich (Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung), a także na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz na decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego utworzony został Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu w Republice Austrii, prowadzący studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

1 czerwca 2022 roku GWSH zmieniła nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach.

Obecna uczelnia oferuje 13 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) na 5 Wydziałach, ponad 50 specjalności studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

 

Studia podyplomowe

Po uzyskaniu tytułu licencjata bądź magistra, absolwenci Akademii Górnośląskiej lub innych uczelni mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych w zakresie szczegółowych zagadnień. Studia podyplomowe na Akademii Górnośląskiej są szczegółowo zaprojektowane, aby umożliwić słuchaczom pogłębienie wiedzy w wybranym przez siebie obszarze: Coaching i rozwój osobisty, HR i Kadry, Zarządzanie, IT, Marketing i Sprzedaż, Gospodarka Nieruchomościami, Psychologia, Pedagogika, Prawo i Administracja, Finanse i Rachunkowość, Fizjoterapia, Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, Stomatologia, Terapie Holistyczne. Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in.: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia w biznesie, Dietetyka i suplementacja, Kosmetologia estetyczna i Medycyna estetyczna dla lekarzy.

Wszystkie te programy zapewniają studentom dostęp do najnowszych badań i praktyk w ich dziedzinie, przy jednoczesnym nacisku na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i praktycznego zastosowania teorii. Specjalistyczna kadra oraz warsztatowo prowadzone zajęcia pomagają zarówno poszerzyć wiedzę na dany temat, jak też zdobyć praktyczne umiejętności oraz doświadczenie. Dzięki swemu doświadczeniu i dedykacji, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest w stanie zaoferować studentom nie tylko solidne podstawy akademickie, ale także narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w ich przyszłych karierach.

 

Kontakt do uczelni

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

tel.:

32 35 70 600