Galeria Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Galeria Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Galeria Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 4135zł od od od

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 4915zł od od od

Komunikacja i media

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od od 4135zł

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 4135zł od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 4915zł od

Psychology (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII WE WROCŁAWIUWydział Psychologii we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich ośrodków badawczych. Dwukrotnie otrzymał prestiżową kategorią A+, przyznawaną najwybitniejszym instytucjom naukowym w kraju. Wydział został także wybrany przez MNiSW do prestiżowego grona 25 jednostek w kraju, które otrzymały dotację projakościową w latach 2018–2020.

O jakości naszych studiów psychologicznych świadczy wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznana w 2016 r. Doceniono wysoki poziom kształcenia, kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz stopień zaawansowania badań naukowych pracowników wydziału.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w południowo-zachodniej Polsce, który posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej dla magistrów psychologii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).

Studenci współpracują z naukowcami oraz praktykami znanymi w kraju i za granicą, takimi jak: prof. Dariusz Doliński – autorytet w psychologii zachowań społecznych oraz psychologii emocji i motywacji, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej, oraz prof. Ralf Schwarzer – jeden z najwybitniejszych psychologów zdrowia.

 

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu skupia specjalistów różnych dziedzin. Grono doświadczonych prawników prowadzi studia prawnicze, cenieni projektanci oferują nowatorski program studiów graficznych, zaś zespół medioznawców, publicystów i redaktorów kształci w zakresie dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji wizerunkowej.

Praktyczną wiedzę i umiejętności zdobywają tu także graficy, specjaliści od designu i komunikacji wizualnej. Program studiów wyróżnia się na tle propozycji innych uczelni innowacyjnym podejściem do projektowania – human-centered design – łączącym umiejętności techniczne z wiedzą z zakresu komunikacji społecznej i psychologii. Studenci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez cenionych ekspertów branży kreatywnej, takich jak: Dirk Henkelmann z agencji DundP w Berlinie czy Eirik Langås i Thomas Lewe z Volda University.

 

Uniwersytet SWPS

 

10 powodów, dla których warto studiować na Uniwersytecie SWPS

10 powodów, dla których warto studiować w Uniwersytecie SWPS:
• Uczelnia oferuje najlepszą psychologię w województwie Dolnośląskim (wg rankingu Perspektyw 2019)
• Uniwersytet SWPS jest najczęściej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia w 2018 r. wg MNiSW
• Uniwersytet SWPS należy do najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce z prestiżową kategorią A+
• Według rankingu Perspektyw 2019 r. Wydział Prawa wchodzi w skład pięciu najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Natomiast według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 r. studia prawnicze zajęły 1. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.
• Na Uniwersytecie SWPS wykładają najlepsi wykładowcy w Polsce: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Burszta, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Jacek Sobczak, prof. Bogdan Wojciszke
• Uniwersytet SWPS odwiedzają wybitne osobistości świata nauki i mediów, np. prof. Robert Cialdini, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jerzy Stuhr, prof. Philip Zimbardo, Jerzy Hausner, Jacek Santorski.
• Studia są nastawione na praktykę i współpracę z pracodawcami
• Działa tu Biuro Karier, które pomaga studentom znaleźć praktyki i staże
• Na Uniwersytecie SWPS istnieje 79 kół naukowych, chór, Studencka Poradnia Prawna, działają tu także szkoła językowa, księgarnia, biblioteka
• Studenci mogą odbyć część studiów za granicą na jednej ze z 102 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy

 

DYDAKTYKA

Oferta kształcenia II Wydziału Psychologii skierowana jest do przyszłych psychologów klinicznych, którzy chcą rozwijać się w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii zaburzeń psychicznych. Wydział kształci również psychologów biznesu, zajmujących się rozwojem pracowników, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zwiększaniem konkurencyjności organizacji. Absolwenci II Wydziału Psychologii znajdują zatrudnienie zarówno w szeroko pojętym biznesie, jak i w placówkach i jednostkach zajmujących się leczeniem i wsparciem psychologicznym. Absolwenci studiów magisterskich mogą również kontynuować kształcenie zawodowe w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

 

Studia za granicą

Kształcenie na Uniwersytecie SWPS pozwala nie tylko na zdobycie szerokiego zakresu kwalifikacji zawodowych na wybranym kierunku, ale również na studiowanie za granicą w ramach programów wymiany studenckiej, między innymi Erasmus+. Studenci mają możliwość wyjechania na studia na uczelnie w Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Turcji, a nawet w Korei Południowej. Aby dostać się do programu wymiany studenckiej, wystarczy z dobrymi wynikami ukończyć pierwszy rok studiów oraz zdać egzamin z języka obcego. Studenci, którzy chcą kształcić się za granicą mogą wybierać spośród aż 90 uniwersytetów w całej Europie i nie tylko.

Wymiany studenckie – dlaczego warto?

Kształcenie w ramach wymiany studenckiej to możliwość szlifowania języka obcego, poznania historii i kultury kraju, w jakim odbywa się nauka, a także nawiązania międzynarodowych znajomości, które mogą procentować w późniejszym życiu zawodowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach realizowanych w międzynarodowym gronie, a także nauki przedmiotów, które nie są realizowane na rodzimej uczelni.

 

Kontakt do uczelni

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30b

tel.:

+ 48 22 103 26 30