SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 3380zł od od od
Grafika
Cena za semestr od 3950zł od od od
Komunikacja i media
Cena za semestr od od od od 3950zł
Prawo
Cena za semestr od od od 3950zł od
Psychologia
Cena za semestr od od od 4680zł od 4680zł
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Cena za semestr od od od 4680zł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Wysokie miejsca rankingowe i oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów oraz wybitna kadra naukowa sprawiają, że SWPS jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w naukach społecznych w Polsce i zarazem najczęściej wybieraną przez kandydatów na studia.
www.swps.pl
Uczelnia oferuje studia w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu:

• 4 kierunki studiów doktoranckich
• 20 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich
• 60 szkoleń
• ponad 70 specjalizacji i specjalności
• ponad 90 kierunków studiów podyplomowych


Najlepsza uczelnia

Silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce – ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej. W 2014 r. w tym zestawieniu SWPS została uznana za jedną z najlepszych uczelni w kraju. Doceniono potencjał naukowo-badawczy Uczelni, świetnie wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Dzięki dążeniu do zachowania najwyższych standardów, niezmiennie od 2007 r. SWPS pozostaje najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym.

Psychologia na najwyższym poziomie

SWPS utrzymało tytuł najlepszej niepublicznej uczelni prowadzącej studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, w gronie dwóch wiodących ośrodków edukacyjnych w Polsce Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej otwiera listę wszystkich szkół wyższych w kraju, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, prowadzących studia psychologiczne. więcej informacji >>

Najlepsze kulturoznawstwo w Polsce

Kulturoznawstwo SWPS, jako jedyne w Polsce, otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród przyjętych przez PKA ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu Szkoła uzyskała najwyższą ocenę. więcej informacji >>

Najlepsze niepubliczne studia z zakresu prawa, socjologii i filologii

Sukces Szkoły widoczny jest również w dziedzinie prawa. W tegorocznym rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej SWPS okazał się najlepszą uczelnią niepubliczną, oferującą studia prawnicze. Ten spektakularny awans zawdzięczamy nowatorskiemu podejściu do programu, naciskowi na praktykę i gotowości dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta. więcej informacji o rankingu >>

SWPS zajęła 5 miejsce w kraju wśród wszystkich jednostek prowadzących studia na kierunku socjologia. Jesteśmy najlepszą uczelnią wśród szkół niepublicznych prowadzącą studia w tym obszarze.

SWPS utrzymał pierwsze miejsce w gronie uczelni niepublicznych także w obszarze filologii. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wszystkich uczelni prowadzących studia filologiczne. Bogata oferta, uprawnienia do nauczania języka i kwalifikacje tłumacza oraz doskonałe przygotowanie kadry dydaktycznej po raz kolejny poświadczyły wysoką jakość kierunków filologicznych.

Kandydaci na studia ufają nam

Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2013 r. SWPS była najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce – wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SWPS z elitarną kategorią „A+”

W kompleksowej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez MNiSW w 2013 roku, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymał prestiżową kategorię „A+” . Co więcej, Wydział znalazł się na 1. miejscu w grupie nauk humanistycznych i społecznych, pokonując wiele wybitnych instytucji badawczych i znamienitych ośrodków uniwersyteckich.

Kategorią „A+” wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie – To elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie.

Doktoraty i habilitacje

O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. SWPS nadaje stopień doktora aż w 4 w dziedzinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo. Stopień doktora habilitowanego można w SWPS uzyskać w dziedzinach psychologia i kulturoznawstwo. SWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Popularyzacja nauki


Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).

 

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Wszystkich kandydatów na studia zainteresowanych ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 13 września 2014 r. o godzinie 12.00, przy ul. Ostrowskiego 30b. Będzie to okazja do spotkań z przedstawicielami kierunków, poznania zasad rekrutacji oraz wysłuchania ciekawego wykładu znanego i cenionego dziennikarza tvn24 – Jarosława Kuźniara. Wstęp wolny.

Jak zaplanować własną przyszłość? Ukończenie których kierunków i specjalności gwarantuje ciekawą pracę? Na te i inne pytania odpowiedzą organizatorzy Drzwi Otwartych we wrocławskiej siedzibie SWPS. Poza szczegółowymi informacjami na temat studiów na kierunkach: Reklama, Grafika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Psychologia, przyszli kandydaci będą mieli okazję do zapoznania się z infrastrukturą uczelni – salami wykładowymi, aulami, wydzieloną przestrzenią dla studenta.


 

Współpraca międzynarodowa

Nasza uczelnia umożliwia studentom zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Realizujemy projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami na całym świecie, sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości uzyskania wspólnych dyplomów.

Liczne programy międzynarodowe

• Uczelnia uczestniczy w licznych programach międzynarodowych, m.in. w programie Erasmus+, Atlantis, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Excellence in Mobility.

• Co roku ponad 100 studentów wyjeżdża na semestr studiów nie tylko do Europy, lecz także do Stanów Zjednoczonych, Chin, Turcji czy Korei Południowej.

Współpraca z USA, Chinami i Koreą Południową

• SWPS jest jedyną polską uczelnią, która otrzymała środki na realizację programu studiów w ramach transatlantyckiego programu współpracy między USA a Unią Europejską. Absolwenci psychologii, którzy korzystają z programu, otrzymują transatlantycki dyplom California State University i SWPS.

• Od roku akademickiego 2014/2015 studenci SWPS mogą wyjechać na semestr do USA i zdobyć certyfikat uczelni College of Saint Rose w stanie New York.

• Wymiana studentów odbywa się także w ramach intensywnej współpracy z chińskimi uczelniami, m.in. z Beijing City University oraz Capital Normal University w Pekinie, jak również koreańskimi uniwersytetami Hanyang University i Konkuk University.

Summer Schools & Preparatory Schools

• SWPS organizuje Szkoły Letnie (Summer Schools). Uczestniczą w nich zarówno obcokrajowcy, którzy chcą poznać naszą kulturę, jak i polscy studenci, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i kompetencje międzykulturowe.

• Istnieje także możliwość wzięcia udziału w Preparatory Schools – rocznych kursach językowych przygotowujących obcokrajowców do podjęcia studiów w SWPS.