Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. pomorskie - 34 uczelnie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)

Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 13

Sopocka uczelnia została założona w 1997r. jako Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości z inicjatywy trójmiejskich profesorów. Oferta edukacyjna uczelni cieszyła się dużą popularnością, dzięki czemu w kolejnych latach sopocka szkoła wyższa utworzyła nowe wydziały oferując kolejne kierunki studiów licencjackich i magisterskich. W 2007r. uczelnia przyjmuje obecną nazwę Sopocka Szkoła Wyższa. Jako jedyna pomorska szkoła wyższa na wydziela architektury prowadzi studia we wszystkich trzech kierunkach architektonicznych. Sopockie tradycje edukacyjne związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością pozwoliły zbudować doskonałą kadrę dydaktyczną z 30 profesorami i 40 doktorami, a współpraca zagraniczna z ośrodkami szkoleniowymi między innymi z Holandii, Niemiec i Ukrainy świadczą o prestiżowym znaczeniu uczelni. Plany edukacyjne są konsultowane z przedstawicielami biznesu, aby spełniały wymogi pracodawców i pomogły absolwentom zaistnieć na rynku pracy. Edukacja w Sopockiej Szkole Wyższej odbywa się zarówno w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, prowadzona jest w oparciu o trzy wydziały związane z biznesem, rachunkowością i architekturą. Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w klasyczny sposób znany studentom, jak i z wykorzystaniem edukacji zdalnej przy użyciu internetowej platformy edukacyjnej. 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Galeria Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 39

Opinie: 13

Jako pierwsza niepubliczna uczelnia biznesowa na Pomorzu, uczelnia rozpoczęła działalność 15-VI-1994r. Oprócz tradycyjnych wykładów, gdyńska uczelnia kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne, w ramach nauki studenci biorą udział w licznych ćwiczeniach, warsztatach, wizytach studyjnych, analizują szczegółowo przypadki związane z ich kierunkiem nauczania i odbywają praktyki zawodowe. Jako prekursor prywatnych uczelni na Pomorzu, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, opracowała własny program nauczania, akredytowany przez ministra odpowiedzialnego za edukację. Uczelnia od początku nastawiona była na osoby pracujące, dlatego plan zajęć został skonstruowany tak, aby można było pogodzić naukę z pracą zawodową, możliwy jest również indywidualny tok nauczania, oferowana jest również pomoc stypendialna dla osób, które utraciły pracę. Kadra akademicka to nie tylko wybitni profesorowie i wykładowcy, ale również przedstawiciele świata biznesu, politycy i fachowcy w swoich dziedzinach, którzy najlepiej przekazują praktyczne aspekty wybranego kierunku. Uczelnia od ponad dwóch dekad kształci specjalistów w dziedzinach logistyki, bezpieczeństwa i zarządzania oraz prawnicze i biznesowe elity zasilające instytucje państwowe. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, jednolite studia 5-cio letnie magisterskie, studia podyplomowe oraz seminarium doktorskie.

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Galeria Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 13

Sopocka uczelnia została założona w 1997r. jako Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości z inicjatywy trójmiejskich profesorów. Oferta edukacyjna uczelni cieszyła się dużą popularnością, dzięki czemu w kolejnych latach sopocka szkoła wyższa utworzyła nowe wydziały oferując kolejne kierunki studiów licencjackich i magisterskich. W 2007r. uczelnia przyjmuje obecną nazwę Sopocka Szkoła Wyższa. Jako jedyna pomorska szkoła wyższa na wydziela architektury prowadzi studia we wszystkich trzech kierunkach architektonicznych. Sopockie tradycje edukacyjne związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością pozwoliły zbudować doskonałą kadrę dydaktyczną z 30 profesorami i 40 doktorami, a współpraca zagraniczna z ośrodkami szkoleniowymi między innymi z Holandii, Niemiec i Ukrainy świadczą o prestiżowym znaczeniu uczelni. Plany edukacyjne są konsultowane z przedstawicielami biznesu, aby spełniały wymogi pracodawców i pomogły absolwentom zaistnieć na rynku pracy. Edukacja w Sopockiej Szkole Wyższej odbywa się zarówno w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, prowadzona jest w oparciu o trzy wydziały związane z biznesem, rachunkowością i architekturą. Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w klasyczny sposób znany studentom, jak i z wykorzystaniem edukacji zdalnej przy użyciu internetowej platformy edukacyjnej. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 3

Na podstawie obustronnego porozumienia rządów Japonii i Polski, 30-XI-1994r. powołano do życia niepubliczną szkołę wyższą Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Duże zainteresowanie nowoczesną instytucją edukacyjną, pozwoliło wprowadzać nowe kierunki studiów, a uczelnia pozyskiwała nowe uprawnienia nadawania tytułów naukowych. W 2014r. uczelnia zostaje podniesiona do rangi Akademii i od tego czasu funkcjonuje jako Polsko-Japońska Wyższa Akademia Technik Komputerowych. Kierunki studiów dostosowane są do współczesnych wymogów szybko zmieniającej się gospodarki i potrafią wdrażać nowoczesne urządzenia i rozwiązania informatyczne. Studenci Gdańskiego Wydziału uczelni nagradzani są licznymi certyfikatami, zdobywają stypendia krajowe i zagraniczne, wygrywają liczne konkursy międzyuczelniane, biorą udział w pracach naukowych, pracują przy powstawaniu nowoczesnych technik informatycznych i aplikacji dla międzynarodowych firm. Uczelnia podejmuje współpracę zagraniczną, realizując umowy z ponad 30 europejskimi uniwersytetami i 7 uczelniami z Japonii, polegającą na wspólnych pracach naukowych i wymianie studentów. Przy uczelni działają liczne Koła Naukowe, gdzie studenci zgłębiają techniki cybernetyczne, programowanie maszyn i urządzeń mobilnych, poznają japońską kulturę i rękodzieło, rozwijają zainteresowania związane z IT, architekturą, wzornictwem, sztuką i kulturą.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni została powołana do życia na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Początkowo uczelnia kształciła studentów tylko na jednym kierunku, jednak zainteresowanie jakim zaczęła się cieszyć placówka na Pomorzu, doprowadziła do otwarcia kolejnych kierunków. Państwowa Komisja Akredytacyjna wystawiła pozytywną opinię za jakość kształcenia, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło zgody na tworzenie kolejnych kierunków i nadawanie stopni naukowych. Obecnie uczelnia prowadzi działalność edukacyjną, realizując program nauczania na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Nowoczesna uczelnia w centrum Gdyni, uzyskała renomę instytucji kształcącej specjalistów komunikacji społecznej i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną rozumiejącą współczesne problemy społeczne. Studenci i absolwenci gdyńskiej szkoły wyższe najbardziej cenią sobie działalność integracyjną uczelni, która we współpracy z samorządem lokalnym jest częstym organizatorem imprez studenckich, koncertów i wyjazdów zagranicznych. Uczelniane Koło Naukowe Politicus i Biuro Karier, zapewniają absolwentom pomoc podczas pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej. Uczelnia od 2006r. wydaje publikacje dotyczące historii miasta – Zeszyty Gdyńskie i inne publikacje naukowo – historyczne.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 4

Jako pierwszy w naszym kraju prywatny uniwersytet, uczelnia rozpoczęła działalność w 1996r., założona z inicjatywy trzech profesorów Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia w kolejnych latach działalności rozszerza swoją ofertę edukacyjną otrzymując akredytację za jakość kształcenia, a w 2003r. otwiera filię zamiejscową w Sopocie. Uczelnia oferuje głównie interdyscyplinarne kierunki studiów, zapewniając studentom wszechstronne wykształcenie w oparciu o najnowsze programy edukacyjne. Wykładowcami uczelni są światowej sławy pedagodzy, a słuchacze uczelni podczas studiów, spotykają się nie tylko z akademicką kadrą dydaktyczną, ale również naukowcami i wykładowcami z całego świata, takimi jak doradca Billa Clintona - Bruce Newman, Robert Cialdini – ekspert psychologii marketingu czy prof. Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Uczelnia, co roku pozyskuje środki na rozwój umiejętności praktycznych studentów, dzięki czemu biorą oni udział w licznych spotkaniach studyjnych, warsztatach, certyfikowanych szkoleniach i spotkaniach z przedstawicielami pracodawców, podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżniło uczelnię kategorią A+, za najlepszy ośrodek badawczy nauk społecznych w kraju. Uczelnia rocznie realizuje blisko 250 projektów naukowych, przy których pracuje 400 naukowców w ponad 20 centrach badawczych. 

Akademia Pomorska w Słupsku

Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 33

Kierunki/Specjalizacje: 99

Opinie: 6

Ponad 50-cio letnia tradycja słupskiej uczelni, rozpoczęła się od utworzenia w 1957r. Studium Nauczycielskiego – późniejszej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Na przestrzeni lat, szkoła kilka razy zmieniała nazwę, zdobywając nowe uprawnienia i spełniając wymogi ministerstwa odpowiedzialnego za edukację wyższą. Od 2006r., uczelnia działa jako Akademia Pomorska w Słupsku. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu edukacyjnemu, ugruntowała swoją pozycję w regionie, wprowadzając nowe, ciekawe kierunki studiów, dostosowując się do wymogów pracodawców i dostosowując program nauczania do zmian gospodarczych. Uczelnia kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne, ułatwiające przyszłą pracę zawodową, a praca w małych grupach i indywidualne podejście do każdego studenta, jest wysoko cenione przez absolwentów słupskiej uczelni. Interdyscyplinarny charakter placówki poświadczają kierunki studiów i badania naukowe, prowadzone w kierunkach nauk społecznych, ścisłych, technicznych, czy ekonomicznych. Jako nowoczesna szkoła wyższa, słupska akademia, rozszerzyła swoją działalność również o nauki humanistyczne, przyrodnicze, kultury fizycznej i nauki o zdrowiu, a także kierunki związane ze sztuką, prowadząc jednocześnie prace badawcze powiązane z wielokulturowością, historią i kulturą Pomorza. Uczelnia posiada status i uprawnienia uniwersytetu, oferując naukę na wszystkich stopniach studiów wyższych.

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 7

Gdańska niepubliczna zawodowa szkoła wyższa została powołana do życia 26-VI-1997r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia podejmuje działania edukacyjne mające na celu przygotowanie specjalistów w swoich dziedzinach poszukiwanych przez pracodawców nie tylko na krajowym rynku pracy, ale w całej Europie. Dostosowując model kształcenia do współczesnych wymogów gospodarczych i korzystając z dorobku doskonałej kadry szkoleniowo-wykładowczej, gdańska Wyższa Szkoła Zdrowia oferuje studentom najwyższej jakości przygotowanie merytoryczne i praktyczne na studiowanych kierunkach. Realizowanie programu edukacyjnego odbywa się podczas studiów I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, uzupełniających bądź jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i kierunkach wykładanych w języku angielskim. Uczelnia realizuje program wymiany zagranicznej oferując studentom atrakcyjne staże zawodowe, wolontariat i szkolenia poza granicami kraju. Biuro Karier działające przy gdańskiej uczelni jest w stałym kontakcie z przedstawicielami pracodawców, aby jak najlepiej pomóc absolwentom w rozpoczęciu kariery zawodowej. Ponad 20 letnia tradycja nauczania przeprowadzana w dziedzinach nauk o zdrowiu zakorzeniła w regionie wysoką pozycję gdańskiej uczelni, jako placówki kształcącej wysokiej jakości specjalistów z doskonałym przygotowaniem praktycznym do wykonywania zawodu.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 11

Kierunki/Specjalizacje: 42

Opinie: 31

Uczelnia rozpoczęła działalność na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2002r. i do 2011r. funkcjonowała jako Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. W 2013r. gdańska uczelnia połączyła się z Mazurską Szkoła Wyższą, dzięki czemu wykorzystano potencjał obu uczelni i wspólną infrastrukturę badawczą i edukacyjną. Uczelnia tworząc i uaktualniając program edukacyjny ściśle współpracuje z pomorskimi pracodawcami i przedstawicielami instytucji administracyjnych, dostosowując się do wymogów przyszłych pracodawców. Uczelnia prowadzi swoją działalność oferując kierunki interdyscyplinarne, zarówno na studiach I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, uzupełniających studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich i na studiach podyplomowych, realizując naukę w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i e-learningowym z wykorzystaniem technik informatycznych do zdalnego nauczania. Wysoką jakość edukacyjną Gdańskiej Szkoły Wyższej podkreślają liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, w tym tytuł „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, „Jakość Roku” czy Godło Liderów Uczelni Wyższych. Uczelnia prowadzi również działalność badawczą w ramach Ośrodka Naukowo-Technicznego. Zabytkowy kampus uczelni zlokalizowany jest w Gdańskim Śródmieściu w odrestaurowanym 3 kondygnacyjnym budynku reduty koszarowej. 

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Dzięki inicjatywie działających w Trójmieście wykładowców akademickich, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, 01-IX-2003r., powołano do życia niepubliczną uczelnię – Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni. Uczelnia oferuje studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, uzupełniające i jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz szereg szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, które umożliwiają uzyskanie certyfikatów i uprawnień zawodowych. Uczelnia kształci specjalistów kierunków pedagogicznych i społecznych, którzy z powodzeniem poruszają się na współczesnym rynku pracy, dzięki dostosowaniu programu nauczania do wymogów przyszłych pracodawców. Uczelnia kładzie duży nacisk na zdobywanie przez studentów najwyższej jakości umiejętności praktycznych, organizując ciekawe praktyki i staże we współpracy z samorządem trójmiejskim i przedstawicielami firm, również podczas wyjazdów zagranicznych, co umożliwia absolwentom rozwój własnej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte doświadczenie. 


Wybrane uczelnie w województwie pomorskim

1. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Gdyńska Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia z wieloletnią tradycją, powstała w 1922 roku. Uczelnia znajduje się pod nadzorem Ministra Obrony narodowej. Edukuje przede wszystkim oficerów marynarki wojennej, a także pracowników cywilnych na kierunkach związanych z obronnością, mechanika okrętową oraz nawigacją. Uczelnia kształci na kierunkach takich, jak informatyka, oceanotechnika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa.

W ofercie uczelni jest również szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Wieloletnia tradycja, świetna baza dydaktyczna oraz najlepsi wykładowcy i pracownicy naukowi to gwarancja, że kształcenie na Akademii Marynarki Wojennej będzie pierwszym krokiem do świetnie zapowiadającej się kariery zawodowej. Nauka na uczelni daje ogromne możliwości zawodowe.

Adres: ul. Jana Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

2. Uniwersytet Morski w GdyniUniwersytet Morski Gdyni powstał w 1920 roku, jest to więc szkoła z ogromną tradycją, która w codziennej działalności umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością. Na uczelni kształci się co roku około 10 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ofercie uczelni znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz bogata oferta kształcenia podyplomowego, kursów, szkoleń oraz praktyk i stażów zawodowych.

W ofercie kształcenia znajduje się obecnie 9 kierunków studiów zorganizowanych na czterech wydziałach wchodzących w skład struktury organizacyjnej uczelni. Do wyboru są między innymi takie kierunki, jak: nawigacja, transport, informatyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, towaroznawstwo, innowacyjna gospodarka. Uniwersytet Morski w Gdyni kształci na bardzo wysokim poziomie, posiada doskonałą kadrę wykwalifikowanych wykładowców oraz świetną bazę dydaktyczną. Uczelnia posiada kilka statków, na których studenci mogą odbywać rejsy w ramach praktyk na morzu.

Adres: ul Morska 81-87, 81-225 Gdynia

3. Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 roku, ale początkowo działała pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. Oferuje kształcenie na kierunkach zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Uczelnia oferuje kilkanaście kierunków studiów zorganizowanych na pięciu wydziałach. Dostępne są studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w systemie zarówno stacjonarnym, jak i zaocznym. Można więc połączyć kształcenie akademickie z pracą zawodową.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania na niektórych kierunkach stopnia doktora. Ma również bogaty pakiet studiów podyplomowych, które pozwalają na szybkie uzupełnienie wykształcenia lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Studenci uczelni mają możliwość brania udziału w stażach, praktykach, szkoleniach, dzięki czemu są doskonale przygotowani do późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia ściśle współpracuje zarówno z innymi ośrodkami akademickimi, jak również z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu posiada doskonały program nauczania, który odpowiada współczesnym potrzebom rynku pracy.

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

4. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie powstała w 2002 roku jako uczelnia zawodowa, której oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które nie mają możliwości nauki w odległych ośrodkach akademickich, a jednocześnie zależy im na uzupełnieniu wykształcenia. W ofercie uczelni znajdują się studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. Do wyboru są takie kierunki, jak pielęgniarstwo, ochrona środowiska, zarządzanie czy socjologia. Studenci mogą wybrać naukę na studiach dziennych, która jest bezpłatna, lub zdecydować się na płatne studia niestacjonarne, dzięki którym można pogodzić zdobywanie wykształcenia z pracą zawodową. W

ofercie uczelni znajdują się również różne kursy doszkalające, szkolenia, praktyki i staże, które umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. Na uczelni co roku kształci się kilka tysięcy studentów, a absolwenci Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej doskonale odnajdują się na rynku pracy i są świetnie przygotowani do wykonywania swoich zawodów.

Adres: ul. Dworcowa 7, 75-343 Wejherowo

5. Sopocka Szkoła Wyższa w SopocieSopocka Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną z uprawnieniami państwowej uczelni. Szkoła powstała w 1997 roku i od początku zapewnia nowoczesną ofertę kształcenia i kierunki, wśród których coś dla siebie znajdą zarówno osoby poszukujące kształcenia humanistycznego, jak i ścisłego, technicznego czy przyrodniczego. Szkoła posiada cztery wydziały: Architektury, Ekonomiczno-Społeczny, a także Wydział Zamiejscowy w Chojnicach oraz Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny.

Szkoła prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, a także sporo kursów i szkoleń. Nauka może odbywać się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Ta druga opcja to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć możliwość dokształcania się z pracą zawodową. Sopocka Szkoła Wyższa zapewnia studentom doskonałe warunki kształcenia, świetnie przygotowaną kadrę wykładowców, a także możliwość realizowania stażów i praktyk zawodowych w największych przedsiębiorstwach w regionie.

Adres: ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Sercem Pomorza jest Gdańsk, który jest bardzo bogaty w oferty dla przyszłych studentów, decydując się na naukę w tym mieście warto zapoznać się z listą 19 placówek na stronie - studia w Gdańsku.
Znajduje się tam 12 uczelni niepublicznych , oraz 7 publicznych szkół wyższych.