Politechnika Wrocławska (PWR) (Publiczna)

palceholder

50-370 Wrocław

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

tel.:

71 320 41 11

Applied Mathematics
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka w j. angielskim
Automatyka przemysłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Big Data Analytics
Bioeconomy
Biomechanika inżynierska
Biotechnologia
Biotechnologia w j. angielskim
Budownictwo
Budownictwo w j. angielskim
Chemia
Chemia i analityka przemysłowa
Chemia i inżynieria materiałów
Chemia i inżynieria materiałów w j. angielskim
Chemia w j. angielskim
Cyberbezpieczeństwo
Electronic and Computer Engineering
Elektromobilność
Elektroniczne systemy mechatroniki
Elektronika
Elektronika i fotonika
Elektronika i telekomunikacja
Elektronika w j. angielskim
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka jądrowa
Energetyka w j. angielskim
Environmental quality management
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia w j. angielskim
Geoenergetyka
Geoinformatyka
Geologia stosowana
Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia w j. angielskim
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Gospodarka przestrzenna
Informatyczne systemy automatyki
Informatyka algorytmiczna
Informatyka stosowana
Informatyka stosowana w j. angielskim
Informatyka techniczna
Informatyka techniczna w j. angielskim
Inteligentna elektronika
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria chemiczna i procesowa w j. angielskim
Inżynieria kwantowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych
Inżynieria środowiska
Inżynieria surowców mineralnych
Inżynieria systemów
Inżynieria zarządzania
Inżynieria zarządzania w j. angielskim
Lekarski
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Matematyka i analiza danych
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Mechanika i budowa maszyn w j. angielskim
Mechatronika
Medical Informatics
Neutralność klimatyczna
Odnawialne źródła energii
Optyka
Robotyka i automatyzacja procesów
Sustainable Biomass And Bioproducts Engineering
Sztuczna inteligencja
Technologia chemiczna
Technologia chemiczna w j. angielskim
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport
Urban Mining-inżynieria recyklingu
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim
Zarządzanie w j. angielskim
Zaufane systemy sztucznej inteligencji

Opis uczelni - PWR we Wrocławiu

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (PWR)


Historia wrocławskich szkół technicznych sięga 1910r., kiedy utworzono Królewską Wyższą Szkołę Techniczną we Wrocławiu. Jednak jako samodzielna polska instytucja, uczelnia powstała w 1945r. na mocy dekretu wydanego przez szkoły akademickie, powołujący do życia połączone administracyjnie uczelnie Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego, które przetrwały w takiej dualistycznej formie do 1951r. Samodzielnie istniejąca Politechnika, zaczęła intensywny rozwój i już w 1968r. posiadała 11 wydziałów.

Obecną strukturę Politechniki Wrocławskiej buduje 13 wydziałów i 4 filie, kształcące studentów zarówno na kierunkach technicznych, jak i ścisłych. Od lat dolnośląska uczelnia techniczna zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych, nagradzana jest też w wielu kategoriach przez międzynarodowe gremia, tak jak np. otrzymany przez Komisję Europejską "HR Excellence in Research".

Wrocławska uczelnia techniczna utrzymuje kontakty z setkami uczelni na wszystkich kontynentach, a z zagranicznej wymiany co roku korzysta ponad 500 studentów i pracowników. Dyplom Politechniki Wrocławskiej otwiera drogę do kariery zawodowej, często jeszcze podczas studiów.

 

Koła naukowe

Politechnika Wrocławska (PWR) położona w sercu Wrocławia, jest instytucją kształcącą inżynierów od ponad wieku. Uczelnia jest znana z kreatywności i innowacyjności swoich studentów i pracowników naukowych.

Jednym z najbardziej ważnych elementów umożliwiających rozwijanie tych cech są koła naukowe. To w nich studenci porywają się na ambitne projekty, rozwijają swoją pasję do nauki i inżynierii oraz tworzą społeczność dążącą do doskonałości i przełamywania granic.

PWR jest dumnym gospodarzem wielu kół naukowych, którego członkowie zdobywają prestiżowe nagrody i wyróżnienia na scenie krajowej i międzynarodowej. Są to m.in. Koło Robotyków, Koło Lotników, Koło Inżynierii Biomedycznej, SPRiT oraz wiele innych. Koła naukowe PWR nieustannie podnoszą reputację uczelni i są centralnym punktem studiów dla wielu studentów.

Udział w kołach naukowych jest nie tylko możliwością pogłębiania wiedzy, ale także szansą na zrozumienie praktycznego zastosowania zdobytych na wykładach umiejętności. Działa na rzecz integracji i rozwija umiejętności miękkie takie jak praca w zespole, zarządzanie projektem czy komunikacja. To prawdziwe miasteczko nauki w samym Wrocławiu.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Będąca perłą dolnośląskiego środowiska naukowego, Politechnika Wrocławska (PWR) sprawia, że miasto Wrocław jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce dla ambitnych studentów. Jednak nie jest to jedyna renomowana uczelnia techniczna, która kształci przyszłych inżynierów, a przyszli studenci powinni wiedzieć, że mają inne, podobne możliwości w tej samej okolicy.

Pierwszym przykładem jest Politechnika Śląska. Pomimo lokalizacji w Katowicach, ta uczelnia jest często wybierana przez studentów z Wrocławia za względu na podobne kierunki studiów i prestiżową reputację w przemyśle. 

 Drugą godną uwagi uczelnią jest Politechnika Opolska. Chociaż jest mniejsza i mniej znana niż PWR, Opole jest blisko Wrocławia, a Politechnika Opolska oferuje wiele kierunków technicznych, które są podobne do tych w PWR. 

Na koniec, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zasługuje na uwagę ze względu na jej kierunki zarządzania i technologii, które mogą przyciągać studentów poszukujących połączenia tych dwóch dziedzin.

 

Architektura

Uczelnia Politechnika Wrocławska (PWR) z siedzibą we wspaniałym, wielowiekowym Wrocławiu, to jedna z czołowych instytucji kształcących przyszłych inżynierów i architektów w Polsce. Powstała w 1945 roku, dzięki nieustannemu rozwijaniu oferty edukacyjnej, zdobyła ogromne uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Uczelnia oferuje studia na wielu kierunkach technicznych, wśród których niezmiennie od lat dominuje Architektura. Kierunek ten gwarantuje studentom doskonale przygotowanie do pracy w zawodzie, bazując na holistycznym podejściu do edukacji, które łączy teorię i praktykę, umiejętności artystyczne z technicznymi. Charakteryzuje się interdyscyplinarnością, łączy w sobie nauki ścisłe i humanistyczne.

Program studiów obejmuje kursy z zakresu projektowania architektonicznego, historii architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, a także technologii budownictwa. PWR szczyci się wybitną kadrą profesorską, w skład której wchodzą renomowani architekci i akademicy, a modernistyczny kampus stanowi inspirujące środowisko dla studentów.

Odpowiednie wyposażenie uczelni, jak pracownie projektowe, laboratoria czy dostęp do najnowocześniejszych technologii typu CAD, umożliwiają studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności praktycznych, a także prowadzenie badań i prac dyplomowych. Ukończenie Architektury na PWR otwiera przyszłym absolwentom wiele ścieżek kariery, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Zobacz więcej: Kierunek Architektura we Wrocławiu - 4 uczelnie

 

Automatyka i robotyka

Znajdująca się w sercu Dolnego Śląska, Politechnika Wrocławska (PWR) jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsce nauki technicznej w Polsce. Jest to miejsce, gdzie tradycja spotyka nowoczesność - wiedza przekazywana na tej uczelni jest nie tylko aktualna, ale również na czasie, uwzględniając najnowsze trendy i rozwój technologiczny.

PWR oferuje szeroką gamę kierunków studiów, ale jednym, który szczególnie się wyróżnia, jest Automatyka i Robotyka. To innowacyjny kierunek, który łączy nauki techniczne i informatyki, przygotowując studentów do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży. Od podstawowych zasad sterowania do zaawansowanych technologii robotów przemysłowych - program jest bogaty i wszechstronny.

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Wrocławskiej otwierają drzwi do przyszłości - absolwenci są poszukiwani przez topowe firmy technologiczne, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Istnieje również wiele możliwości do prowadzenia badań naukowych i pracy w akademii. PWR jest miejscem, które zapewnia solidne podstawy do kariery w inżynierii i technologii.

Więcej informacji: Automatyka i robotyka we Wrocławiu - 2 uczelnie

 

Biotechnologia

Politechnika Wrocławska (PWR) z siedzibą we Wrocławiu, wielokrotnie zaliczana do wiodących uczelni technicznych w Polsce, oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów. Wśród nich znaczące miejsce zajmuje Biotechnologia.

Biotechnologia na PWR to doskonale skomponowany program edukacyjny prowadzący do zdobycia wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących na poziomie molekularnym. Nowoczesna infrastruktura badawcza i doświadczeni wykładowcy funkcjonujący na czele swoich dziedzin badawczych tworzą wyśmienite warunki do nauki i rozwoju.

Kierunek ten kładzie szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji praktycznych. W licznych laboratoriach studenci mają możliwość przekładania teorii na praktykę, doskonale przygotowując się do przyszłej pracy. Projekty badawcze, praktyki czy staże w renomowanych ośrodkach to integralna część studiów.

Absolwenci Biotechnologii posiadają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w naukowych lub komercyjnych laboratoriach, jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych czy żywnościowych.

Więcej szczegółów: Biotechnologia we Wrocławiu - 4 uczelnie

 

Budownictwo

Jednym z najstarszych i najbardziej cenionych technicznych uniwersytetów w Polsce jest Politechnika Wrocławska (PWR). Mieści się w przepięknym i niezwykle kulturalnym mieście – Wrocław. Znana jest przede wszystkim z kierunku Budownictwo, o którym tutaj opowiem.

Studia na kierunku Budownictwo na PWR to połączenie solidnej, praktycznej nauki z teorią. Studenci uczą się zarówno podstawowych dziedzin techniki, jak również specjalistycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy. Program studiów jest skonstruowany tak, by przygotować absolwentów do pracy w różnorodnych warunkach – od małych firm budowlanych po wielkie korporacje, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Określania zachodzące w budownictwie i proces budowlany są tematami, które student omawia podczas wykładów. Dodatkowo, kursy z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa i technologii budowlanej zapewniają niezbędną wiedzę techniczną.

Wieloletnią tradycję nauczania, współpracę z wiodącymi firmami budowlanymi i praktykę zawodową zapewniają studenci Politechniki Wrocławskiej miejsce w czołówce absolwentów kierunków technicznych w Polsce.

Zobacz również: Budownictwo we Wrocławiu - 3 uczelnie

 

Chemia

Politechnika Wrocławska (PWR), jedna z najlepszych technicznych uczelni w Polsce, znajduje się w historycznym, tętniącym życiem mieście Wrocław. PWR oferuje na swym Wydziale Chemicznym wyjątkowy kierunek studiów - Chemia.

Kierunek Chemia na PWR koncentruje się na udzielaniu pogłębionej wiedzy z różnych dziedzin chemii w celu przygotowania przyszłych ekspertów w tej dziedzinie. Program obejmuje teorię, a także praktykę laboratoryjną, dając studentom umiejętność wykorzystania zasobów naukowych w rzeczywistości.

Studenci Chemia będą mieli również okazje uczestniczyć w ciekawych projektach badawczych, pracować z renomowanymi naukowcami oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury. Dzięki temu każdy absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, a także do dalszej nauki i badań.

Politechnika Wrocławska zapewnia również szeroki wybór aktywności pozalekcyjnych, które pomagają w rozwoju umiejętności miękkich i integracji ze społecznością studencką. Cieszy się ona doskonałą opinia wśród pracodawców i absolwentów, co czyni tę uczelnię idealnym miejscem na studia.

Zobacz więcej: Kierunek Chemia we Wrocławiu - 3 uczelnie

 

Elektronika

Politechnika Wrocławska (PWR) w Wrocławiu gwarantuje doskonałe wykształcenie na kierunku Elektronika. Jako jedna z wiodących uczelni technicznych w Polsce, PWR daje studiującym dostęp do świetnie wyposażonych laboratoriów, gdzie mogą zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.

Studia z elektroniki na PWR skoncentrowane są na dostarczaniu studentom solidnej bazy wiedzy z dziedziny elektroniki i technologii informacyjnych, a także umożliwieniu zdobycia doświadczenia w realizacji skomplikowanych projektów. Te zdolności są niezbędne dla współczesnych inżynierów i wynikają z ciągłego rozwijania się technologii i rosnącego zapotrzebowania na kwalifikacje w tych dziedzinach.

Studenci w szczególności docenią fakt, że program studiów jest nieustannie aktualizowany, aby odzwierciedlać najnowsze trendy w branży elektronicznej. Wielu absolwentów podkreśla, że studia na PWR dały im kompetencje, które pozwalały im na skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

Więcej informacji: Elektronika we Wrocławiu - 1 uczelnia

 

Geodezja i kartografia

Znajdująca się w historycznym sercu Dolnego Śląska, Politechnika Wrocławska (PWR) jest jednym z najważniejszych ośrodków nauki i technologii w Polsce. PWR uznawana jest za jedną z najlepszych technicznych uczelni wyższych w kraju, a jej historia sięga 1945 roku.

Geodezja i kartografia to jeden z kierunków studiów dostępnych na PWR, łączący tradycyjną geodezję z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi i informatyką. Kierunek ten skupia się na dokładnym pomiarze i modelowaniu Ziemi, włączając w to zarówno jej kształt, jak i zmiany zachodzące na jej powierzchni.

Studenci Geodezji i kartografii w PWR otrzymują solidne podstawy teoretyczne, a także praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia pomiarów ziemskich, tworzenia i interpretacji map czy zarządzania danymi przestrzennymi. Studia ten kierunek to nie tylko nauka ale również liczne praktyki i staże, które zapewniają studentom bezpośredni kontakt z nowoczesnymi technologiami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Politechnika Wrocławska stale modernizuje swoje laboratoria i pracownie, aby umożliwić studentom naukę i praktykę z użyciem najnowocześniejszych technologii. Zapewniamy naszym absolwentom rzetelną edukację oraz satysfakcję z wybranego kierunku.

Zobacz więcej: Kierunek Geodezja we Wrocławiu - 3 uczelnie

 

Inżynieria biomedyczna

Serce Dolnego Śląska, Wrocław, jest gospodarzem jednej z najbardziej prominentnych uczelni technicznych w Polsce - Politechniki Wrocławskiej (PWR). Znana z łączenia tradycji z nowoczesnością, PWR umożliwia zdobycie gruntownych kompetencji technicznych z szerokością seminariów humanistycznych.

Jednym z pionierskich programów, które oferuje Politechnika Wrocławska, jest Inżynieria Biomedyczna. Kierunek ten koncentruje się na wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi inżynieryjnych do rozwiązywania wyzwań związanych z medycyną i opieką zdrowotną. Wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia ludzi. Jego unikalne podejście do nauki sprawia, że studenci są w stanie pracować na styku technologii i biologii.

Oferta programowa Inżynierii Biomedycznej obejmuje zarówno studia I jak i II stopnia, co umożliwia absolwentom przypuszczenie interdyscyplinarnych karier naukowych lub przemysłowych. Plan studiów jest projektowany z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na inżynierów biomedycznych na rynkach pracy na całym świecie.

Sprawdź więcej: Inżynieria biomedyczna we Wrocławiu - 1 uczelnia 

 

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Wrocławska (PWR) - jedna z czołowych polskich uczelni technicznych, mieszcząca się w historycznym, kulturalnym centrum Polski - we Wrocławiu. Mechanika i budowa maszyn to jeden z kluczowych kierunków studiów dostępnych w tej uczelni.

Kierunek ten oferuje rozbudowane studia, obejmujące praktyczne i teoretyczne aspekty mechaniki, projektowania, produkcji i utrzymania maszyn. Studiujący na tym kierunku zdobywa szereg umiejętności, m.in. w zakresie analizy i modelowania procesów mechanicznych, rozwiązywania problemów z zakresu dynamiki maszyn czy oceny procesów technologicznych i zarządzania jakością.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że PWR posiada doskonale wyposażone laboratoria, gdzie studenci mają możliwość prowadzenia doświadczeń i prowadzenia badań. W ramach programu nauczania, studenci mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach sektora technicznego.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Wrocławskiej otwierają szerokie możliwości zawodowe, przede wszystkim w branży mechanicznej, automobilowej, lotniczej oraz energetyki. Absolwenci mają także okazję rozwijać swoją karierę naukową, dzięki możliwości kontynuowania edukacji na studiach II stopnia i doktoranckich.

Zobacz więcej: Mechanika we Wrocławiu - 1 uczelnia

 

Transport

Politechnika Wrocławska (PWR) jest znanym centrum nauki i edukacji technicznej, znanym na arenie międzynarodowej. Jednym z najpopularniejszych kierunków jest Transport, skupiający się na szeroko rozumianej nauce o ruchu.

PWR oferuje studentom bogate, wszechstronne i praktyczne podejście do dynamiki ruchu. Program studiów Transport zawiera elementy nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Uczelnia daje możliwość zdobycia solidnych umiejętności technicznych i organizacyjnych.

Wrocławska uczelnia cieszy się wysokim prestiżem, gromadząc kadrę doskonale wykształconych specjalistów i naukowców. Dla studentów Transportu, jest to okazja do nauki pod okiem ekspertów, jak również do realizacji własnych projektów badawczych.

Poza nauką, PWR oferuje aktywne życie studenckie. Wrocław to miasto pełne kultury, z najlepszymi festiwalami, koncertami i wydarzeniami dla młodych osób w Polsce. Uniwersytet zapewnia również mnóstwo organizacji studenckich, klubów sportowych i inicjatyw społecznościowych.

Wybór kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej daje solidne podstawy pod przyszłą karierę, a także szansę do rozwoju osobistego przez uczestnictwo w dynamicznym i inspirującym środowisku akademickim.

Więcej szczegółów: Transport we Wrocławiu - 6 uczelni

 

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Politechnika Wrocławska (PWR)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wspólnie kształcimy poszukiwanych specjalistów!
Studia w MWSLiT we Wrocławiu
Politechnika Śląska

Politechnika Wrocławska (PWR) - Aktualności