Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Elektroradiologia

Zobacz

Zobacz

         

Elektrotechnika

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

         

Geopolityka

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria technologii medycznych

Zobacz

Zobacz

         

Kierunek Lekarski

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział medyczno-społeczno-techniczny we Wrześni)

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo - Filia we Wrześni

Zobacz

         

Pielęgniarstwo pomostowe

Zobacz

         

Położnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo pomostowe

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia bezpieczeństwa

Zobacz

Zobacz

         

Sport

Zobacz

         

Terapia zajęciowa

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizycznie w zdrowiu publicznym

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i dowodzenie

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Zobacz

         

Zdrowie publiczne

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (wcześniej Akademia Kaliska), to uczelnia z ponad 20-letnią historią i duma najstarszego polskiego miasta – Kalisza. Na wskroś nowoczesna, bo mieszcząca się w nowo wybudowanych, bądź zmodernizowanych obiektach, kształcąca według najnowszych programów zajęć, z wykorzystaniem form i środków przekazu wiedzy na miarę XXI wieku, a zarazem tradycyjna - pielęgnująca obyczaje akademickie, dbająca o kulturę i hołubiąca sport, a temu przecież studenci poświęcają swój czas i talent od zawsze.

Kładziemy duży nacisk na edukację przyszłych kadr regionalnego życia społecznego i gospodarczego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Dlatego w naszej ofercie mamy takie kierunki jak: prawo, lekarski, logistyka, terapia zajęciowa, kosmetologia czy geopolityka. Ponadto wśród około 40 kierunków studiów, kandydaci mają do wyboru m.in.: dietetykę, sport, ratownictwo medyczne, elektroradiologię, pielęgniarstwo, położnictwo, mechanikę i budowę maszyn, informatykę, budownictwo, zarządzanie czy socjologię bezpieczeństwa.

Oprócz studiów magisterskich i licencjach oferujemy także studia podyplomowe, w tym Executive Master of Business Administration z Zarządzaniem Projektami (MBA) oraz doktoranckie. Uczelnia nadaje stopień naukowy doktora w trzech dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu i nauk o zarządzaniu i jakości.

Mury uczelni opuściło dotychczas ponad 20 tysięcy absolwentów, a obecnie wykształcenie zdobywa 3 tysiące studentów. Staramy się stwarzać im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju, możliwość odbywania praktyk i staży w renomowanych firmach oraz studiowania na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnej bazie dydaktycznej, Uniwersytet Kaliski zapewnia absolwentom przygotowanie merytoryczne i praktyczne umiejętności wymagane do natychmiastowego podjęcia pracy bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu.

 

Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji 2024/2025:

https://rekrutacja.uniwersytetkaliski.edu.pl/zasady-rekrutacji/terminy-rekrutacji/

Biuro Rekrutacji

Collegium Novum, pokój 006

ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz

tel: 62 76 79 520

tel: 62 76 79 512

e-mail: rekrutacja@uniwersytetkaliski.edu.pl

 

Kontakt do uczelni

62-800 Kalisz

ul. Nowy Świat 4

tel.:

62 76 79 500,
62 75 72 618