Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia woj. łódzkie - 26 uczelni

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 31

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, to jedna z największych szkół niepublicznych w regionie i jednocześnie największa w Europie Środkowej placówka kształcenia na odległość, zdobywca licznych certyfikatów, nagród. Łódzka AHE, prowadzi działalność edukacyjną na wszystkich poziomach studiów, w tym studiach licencjackich i inżynierskich, studiach II stopnia magisterskich, jednolitych magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Studenci mogą podjąć naukę na Akademii w 24 kierunkach technicznych, humanistycznych, ekonomicznych i artystycznych na niemal 80 specjalnościach lub kontynuować naukę na blisko 100 kierunkach podyplomowych. 

Nauka na uczelni, prowadzona jest w ramach 6 Wydziałów i 6 Filii Zamiejscowych. Akademia oferuje kandydatom tak popularne i oblegane kierunki jak Prawo, Informatyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika czy Psychologia, ale również nowoczesne kierunki studiów o dużym potencjale na przyszłość takiej jak Grafika VR i AR, E-polityka i PR w sferze publicznej czy Coaching. 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 14

Opinie: 8

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki jest prywatną uczelnią wyższą, która rozpoczęła nauczanie w 1997 roku w Łodzi. Została ona założona przez trzy banki, co pozwala jej kwalifikować się do jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych. Kształcenie jest tutaj prowadzone na studiach I stopnia oraz na specjalistycznych studiach podyplomowych, które pomogą udoskonalić swoje umiejętności w ekonomii. Studia są również prowadzone w formie on-line z użyciem nowoczesnej platformy e-learningowej. 

Kadra Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w dużej mierze opiera się o doświadczonych wykładowców oraz praktyków biznesu, którzy od lat prowadzą innowacyjne projekty gospodarcze. Poza działalnością edukacyjną, uczelnia bierze udział również w licznych projektach europejskich oraz pomaga studentom w znalezieniu pracy na wyuczonym stanowisku.

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego z oddziałem w Piotrkowie Trybunalskim to prywatna uczelnia, która posiada Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych. Swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia oferuje studia licencjackie na następujących kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo pomostowe. Trzecim wydziałem uczelni jest Wydział Medyczno-Społeczny w Jarocinie. 

Nadrzędnym celem WSPS jest kształcenie studentów w oparciu o wiedzę teoretyczną, a także praktyczną, co daje im większe szanse na znalezienie pracy w branży społecznej oraz zdrowotnej. W tym celu uczelnia uruchomiła, m.in. uczelniane Koło Naukowe Medicus lub Zakład Praktyk Zawodowych, który ułatwia studentom zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru wybranej dziedziny.

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 20

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) znajduje się w Łodzi. W swojej ofercie posiada studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Zajęcia prowadzone są w sposób tradycyjny, czyli stacjonarny (15 dni zjazdowych) lub w sposób e-learningowy – realizowane przez Platformę E-Learningową UNS, które połączone są z zajęciami dydaktycznymi tradycyjnymi podczas niektórych zjazdów weekendowych. Na Uczelni Nauk Społecznych można studiować Pedagogikę lub Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

Program studiów na wspomnianych kierunkach budowany jest w oparciu o bieżące trendy edukacyjne i potrzeby rynku. Dzięki czemu studenci zdobywają niezbędne kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia w kształconym zawodzie. Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) prowadzi rekrutację online, rejestracja kandydata odbywa się poprzez stronę placówki. Każda chętna osoba może w szybki i prosty sposób zgłosić chęć studiowania na UNS.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 7

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSIP) znajduje się w Łodzi. Jest to pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce, która otrzymała uprawnienia do nauczania studentów na kierunkach: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Architektura wnętrz i Wzornictwo. Na terenie placówki zlokalizowana jest sala kinowa im. Henryka Kluby – rektora Łódzkiej Szkoły Filmowej. WSSIP zapewnia komfortowe warunki kształcenia. Swoim studentom udostępnia: sale wyposażone w profesjonalny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, Galerię Wystawienniczą oraz bibliotekę.

Ponadto zatrudnia tylko wysoką wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, składającą się z najlepszych profesorów i uznanych praktyków zawodu. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSIP) wyróżnia się również bogatym programem studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w pierwszym i drugim stopniu oraz magisterskim jednolitym.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 11

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest to jedna z największych uczelni medycznych w naszym kraju. Placówka kształci na trzech wydziałach i 15 kierunkach. Zajęcia prowadzone są nie tylko w języku polskim, ale i angielskim. Jej zapleczem klinicznym są trzy szpitale, które są wysoko oceniane. Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci przyszłych lekarzy oraz specjalistów z różnych dziedzin medycznych i około medycznych. Prowadzi różnego rodzaju badania naukowe, prace rozwojowe, świadczy też usługi badawcze

Oferta edukacyjna uwzględnia wszystkie potrzeby rynku i stale się rozwija. Uczelnia charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania, wykwalifikowaną kadrą oraz bogatym programem nauczania. Atutem są także niepowtarzalne laboratoria naukowo-badawcze oraz centrum stomatologiczne z salami fantomowymi. Uniwersytet Medyczny umożliwia podjęcia nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich. Posiada także szeroki wybór studiów podyplomowych i specjalizacji.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 33

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauki o Zdrowiu znajduje się w Łodzi. Swoją działalność rozpoczęła w 2006 roku. Placówka stale się rozwija i dba o to, żeby poszerzać swoją ofertę do potrzeb panujących na rynku pracy. Charakteryzuje się wysoką jakością kształcenia, doświadczoną kadrą, wybitnymi specjalistami, praktyczną nauką zawodu, a także profesjonalnym zapleczem dydaktycznym - pracownie kosmetologiczne, podologiczne i wiele innych). 

Studenci mają możliwość podjęcia kształcenia na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauki o Zdrowiu w swojej ofercie posiada takie kierunki jak: dietetyka, prawo, kosmetologia, pedagogika, psychologia i kryminologia. Od kilku lat prowadzone są także studia w trybie online, która jest dogodną formą kształcenia dla coraz większej liczby studentów. W placówce nie brakuje także oferty studiów podyplomowych, na przykład z zakresu masażu i fizjoterapii.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) (Niepubliczna)

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 7

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEIZ) założona została w 1996 roku z inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka. Jest to niepaństwowa placówka, która wpisana jest w rejestr niepublicznych szkół Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która posiada wszystkie niezbędne uprawnienia akademickie. SWEIZ widnieje również na liście Istituzioni Universitarie Salesiane – lista sześćdziesięciu salezjańskich szkół wyższych na całym świecie. 

SWEIZ oferuje kształcenie na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje kształcenie z zakresu: ekonomii, finansów i rachunkowości, administracji, europeistyki, pedagogiki i zarządzania. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Wszystkie programy nauczania spełniają wymagania ministra właściwego dla wyższego szkolnictwa. Uwzględniając przy tym respektowanie zasad chrześcijańskich i zdobywanie wiedzy przez studentów.

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 15

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów tej placówki. Rozpoczął on swoją działalność w 1994 roku. Wydział ciągle aktualizuje programy nauczania i wprowadza nowe kierunki. Kończąc studia na Wydziale Zarządzania nabywa się kwalifikacje menedżerskie, kształtuje się umiejętności przydatne do podjęcia zatrudnienia w zawodzie bądź do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie programy nauczania oferowane na tym wydziale opracowane są pod kątem praktycznego przygotowania studenta do zawodu. 

Oprócz studiów I i II stopnia, takich jak Rachunkowość, studenci mają także możliwość podjęcia nauczania na studiach podyplomowych. Wśród najpopularniejszych kierunków wyróżnić można: Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce, Coaching w Życiu i Biznesie, Akademia Trenera Biznesu, Komercjalizacja Nauki i Technologii, Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA.

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 45

Akademia Leona Kożmińskiego to niepubliczna uczelnia specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach takich jak prawo, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. Akademia zdobyła już prestiż i niezwykłą popularność wśród Polskich i zagranicznych studentów. Doceniana jest za wysoki poziom nauczania, bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne, kadrę wykładowców, a także szerokie możliwości zawodowe. ALK jest obecnie jedyną, polską uczelnią, która znalazła się w rankingu najlepszych uczelni biznesowych „Financial Times”

ALK to lider kształcenia menadżerów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie środkowej. Uczelnia umożliwia studentom kształcenie w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim, doktorskim. Wykładowcy i studenci są z ponad 75 krajów. Bierzemy udział w wymianie międzynarodowej z 230 uczelniami na sześciu kontynentach.

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) - Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego z oddziałem w Piotrkowie Trybunalskim to prywatna uczelnia, która posiada Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych. Swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia oferuje studia licencjackie na następujących kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo pomostowe. Trzecim wydziałem uczelni jest Wydział Medyczno-Społeczny w Jarocinie. 

Nadrzędnym celem WSPS jest kształcenie studentów w oparciu o wiedzę teoretyczną, a także praktyczną, co daje im większe szanse na znalezienie pracy w branży społecznej oraz zdrowotnej. W tym celu uczelnia uruchomiła, m.in. uczelniane Koło Naukowe Medicus lub Zakład Praktyk Zawodowych, który ułatwia studentom zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru wybranej dziedziny.

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej (Publiczna)

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 15

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z bogatą historią i zarazem z szeroką ofertą dydaktyczną i wysokim poziomem kształcenia. Jest to najstarsza uczelnia o profilu pedagogicznym, jej tradycja sięga 1922 roku. Kształci pedagogów specjalnych na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci APS są przygotowywani do pracy z osobami z różnymi stopniami niepełnosprawności od stopnia lekkiego po stopień głęboki. Posiada doskonale wyposażone zaplecze dydaktyczne oraz znakomitą kadrę nauczycieli akademickich. 

APS cały czas wzbogaca potencjał badawczy i dydaktyczny, rozwija badania podstawowe i aplikacyjne, a także doskonali warsztat dydaktyczny. Dzięki programowi Erasmus+ studenci mogą odbyć część kształcenia na uczelniach w innych krajach.

Aktualności - Studia


Wybrane uczelnie w województwie łódzkim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w SkierniewicachPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach jest zawodową publiczną uczelnią, która funkcjonuje od 2005 roku. Patronuje jej Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, co oznacza, że poziom kształcenia uczelni jest wysoki i doskonale przygotowuje kadry zawodowe, spełniające oczekiwania nowoczesnego rynku pracy. Uczelnia składa się z dwóch wydziałów: Ekonomii i Administracji oraz Nauk Przyrodniczych i Technicznych, a także jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. Szkoła kształci na 11 kierunkach na studiach pierwszego stopnia: licencjackich oraz inżynierskich. Kandydaci mają do wyboru między innymi: administrację, pedagogikę, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatykę, pielęgniarstwo, dietetykę oraz kosmetologię. Szkoła posiada świetnie zorganizowaną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Oferuje studentom możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, projektach naukowych, wymianach, a także stażach i praktykach zawodowych. Adres: ul. Stefana Batorego 64C, 96-100 Skierniewice2. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach jest uczelnią prywatną, która funkcjonuje od 1996 roku. Szkoła oferuje studia pierwszego stopnia na 4 kierunkach: administracja, zarządzanie, pedagogika, socjologia, a także studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ogrodnictwo. Uczelnia cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów, posiada świetną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają możliwość uczestniczenia stażach, praktykach zawodowych, ciekawych projektach czy kursach doszkalających. Szkoła nieustannie się rozwija, dopasowując swoją ofertę oraz program kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Współpracuje z partnerami biznesowymi, a także z wieloma uczelniami na terenie całego kraju. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na dalszych etapach kształcenia w innych ośrodkach akademickich, są też świetnie przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych związanych z ukończonym kierunkiem studiów. Adres: ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice3. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w KutnieWyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie jest niepubliczną uczelnią działającą od 1998 roku. Szkoła posiada nie tylko świetną ofertę studiów, ale również komfortową bazę lokalową dla studentów, między innymi dobrze rozwinięty ośrodek sportu, własny akademik, bibliotekę oraz inne udogodnienia dla osób studiujących. W ofercie kształcenia są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach między innymi: administracja, europeistyka, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego. Uczelnia organizuje również spory pakiet studiów podyplomowych, których kierunki są nieustannie konsultowane z przedstawicielami biznesu i dopasowywane do potrzeb i realiów rynku pracy. Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej mają możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, a także brać udział w praktykach i stażach organizowanych u najlepszych pracodawców w regionie. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno4. Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie TrybunalskimWyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim jest uczelnią niepubliczną, działającą od 2003 roku. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kilku kierunkach, takich jak stosunki narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Studenci maja możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach oraz wielu formach dokształcania i podnoszenia kwalifikacji. Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi wiele programów i projektów, współpracuje z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu jest w stanie zaoferować nie tylko kształcenie na wysokim poziomie, ale również dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Na uczelni kształci się kilka tysięcy studentów. Kameralne warunki oraz świetna baza gwarantują, że nauka będzie upływała przyjemnie i bezproblemowo. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy, chętnie również podejmują różne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji. Adres: ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski5. Społeczna Akademia nauk w Bełchatowie
Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie to niepubliczna uczelnia, oferująca wysoki poziom kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ofercie studiów pierwszego stopnia są między innymi: pedagogika, resocjalizacja, zarządzanie, rachunkowość i finanse w zarządzaniu, administracja, zarządzanie logistyczne. Nauka odbywa się na studiach stacjonarnych oraz w trybie zaocznym. Ta druga forma doskonale sprawdza się w przypadku osób, które pracują zawodowo, ale równolegle chcą uzupełnić lub podwyższyć posiadane wykształcenie. Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie posiada świetną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych. Oferuje studentom możliwość dokształcania się na praktykach, stażach, kursach i szkoleniach. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, a także ze światem biznesu. Dzięki temu oferuje wysoki poziom kształcenia, który dostarcza studentom nowych kwalifikacji i umiejętności, które są obecnie mocno poszukiwane na rynku pracy. Adres: ul. Czapliniecka 96, 97-400 BełchatówNajwiększym miastem tego województwa jest Łódź i chcąc tam studiować możemy wybrać spośród 23 uczelni, których pełna lista znajduje się pod linkiem - studia w Łodzi.Jest tam 16 niepublicznych szkół wyższych, oraz 7 publicznych placówek.

Zobacz uczelnie na mapie w woj. łódzkim