Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. łódzkie - 23 uczelnie

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 23

Kierunki/Specjalizacje: 66

Opinie: 16

Uczelnia rozpoczęła działalność w 1994r. jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania. Szybki rozwój łódzkiej szkoły wyższej pozwalał na rozszerzanie oferty edukacyjnej. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. Wprowadzanie nowych kierunków edukacyjnych i możliwość doktoryzowania się, podniosła uczelnię do rangi Akademii, w grudniu 2011r. szkoła zaczyna funkcjonować jako Społeczna Akademia Nauk. Obecnie łódzka akademia prowadzi studia I i II-ego stopnia, seminaria doktoranckie, wprowadziła szeroką ofertę studiów podyplomowych i MBA. Uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób wybierających akademickie kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności zawodowe. Od wielu lat akademia ściśle współpracuje z uczelnią Clark University w Stanach Zjednoczonych, co daje studentom możliwość uzyskania jednocześnie polskiego dyplomu ukończenia szkoły wyższej, jak i amerykańskiego tytułu Master. Współpraca z Uniwersytetem Clark umożliwia odbycie części studiów lub praktyk za granicą. Corocznie łódzka akademia uzyskuje wysokie noty w rankingach najlepszych uczelni, zdobywając liczne certyfikaty i wyróżnienia, w tym Uczelnia Roku, Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Liderów czy Dobra Uczelnia Dobra Praca.

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 8

Uczelnia Nauk Społecznych została powołana do życia w 2014r. i od początku swojej działalności, jako jedna z najlepszych łódzkich uczelni wyższych kształcąca wyspecjalizowane kadry specjalistów poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Oferta edukacyjna Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, możliwość kształcenia podyplomowego, organizuje również liczne kursy i szkolenia kompetencyjne. W odpowiedzi na współczesne wymogi i pozwalając połączyć studia z pracą zawodową uczelnia wzbogaciła ofertę edukacyjna o zajęcia prowadzone w systemie zdalnym, za pośrednictwem platformy internetowej. Działająca przy uczelni Rada Biznesu – powołana przez Senat uczelniany, nawiązuje kontakty z lokalnymi i krajowymi partnerami, ułatwiając absolwentom podjęcie pracy zawodowej. Doskonale przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna, wdraża najnowsze rozwiązania i potrafi opracować unikalny system edukacyjny, dostosowany do współczesnych wymogów gospodarczych. Partnerzy społeczni oraz współpraca uczelni z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców regionu, pozwoliła opracować program edukacyjny w dużym stopniu oparty na umiejętnościach praktycznych. Absolwenci uczelni przygotowani są do natychmiastowego podjęcia pracy, posiada umiejętności praktyczne, potrafi pracować w zespole. 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)

Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 14

Opinie: 3

Łódzka szkoła wyższa została założona w 1989 r. Oferując swoim studentom kierunki wzornicze i techniki telewizyjne. Uczelnia uzyskała akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich oferowanych kierunków. Placówka w 2001r. otrzymała nową siedzibę, przenosząc się do zabytkowego XIX w. Pałacu Scheiblera. Elitarna placówka edukacyjna, jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na działalność edukacyjną, kształcącą studentów na kierunkach wzorniczych, architektury, filmowych i telewizyjnych. Nowatorskie podejście cenionych w kraju wykładowców i zdobyte doświadczenie praktyczne pozwoliły stworzyć innowatorski program edukacyjny oferujący studia i-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, uzupełniające i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Uczelnia prowadzi również Policealne Studium Aktorskie. Studenci mają do dyspozycji wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie realizacyjne, fotograficzne i filmowe atelier, nowoczesne sale wykładowe, specjalistyczną salę kinową i Galerię Wystawienniczą. Słuchacze łódzkiej WSSiP, przygotowują się do samodzielnej pracy twórczej, projektowej i prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Jako jedyna niepubliczna szkoła wyższa w kraju, uczelnia wydaje absolwentom dyplomy ukończenia szkoły wyższej kierunków związanych z filmem, fotografią i telewizją – nadając tytuł naukowy magistra. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 7

Dwie łódzkie szkoły wyższe o profilu medycznym, czyli założona w 1950r. Akademia Medyczna i Wojskowa Akademia Medyczna powstała w 1957r., korzystając z wieloletnich doświadczeń, na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 27-VII-2002r., połączyły się tworząc jednolitą instytucję – Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Obecnie Uniwersytet Medyczny kształci kadry medyczne zarówno dla potrzeb cywilnych jak i wojskowych w ramach jednej uczelni. Placówka oprócz działalności edukacyjnej, prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe, realizując rocznie ponad 100 projektów. Struktura uczelni oparta jest o trzy wydziały, realizujące studia wojskowe i cywilne na 15 specjalistycznych kierunkach. Dzięki połączeniu się dwóch uczelni Uniwersytet Medyczny, jako jedna z największych medycznych szkół wyższych kształci przyszłych lekarzy, stomatologów, specjalistów nauk o zdrowiu i farmaceutów. Studenci uniwersytetu nabierają umiejętności praktycznych podczas zajęć odbywających się w trzech łódzkich szpitalach klinicznych, Centralnym Laboratorium Naukowym, Uczelnianym Laboratorium Komórki i Biologii czy Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałowych. Uczelnia realizuje liczne projekty międzynarodowe, zdobywając co roku ponad 100 grantów na prace naukowo – badawcze. Studenci Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać z programu Erasmus+ odbywając praktyki lub część studiów poza granicami kraju.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 24

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 21-IX-2006r. powołano do życia Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Duże zainteresowanie kierunkami zawodowymi oferowanymi przez łódzką szkołę wyższą doprowadziło do rozszerzenia oferty i powołania filii zamiejscowej w Rybniku. Jako jedna z lepszych uczelni niepublicznych w regionie, łódzka szkoła wyższa realizuje nowatorski program edukacyjny, zapewniający absolwentom doskonałe przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Uczelnia podejmuje ścisłą współpracę z wybitną kadrą akademicką, specjalistami nauk medycznych i prawniczych oraz praktykami zawodowymi i przedsiębiorcami, zapewniając studentom doskonały warsztat teoretyczny i niezbędne umiejętności praktyczne. Uczelnia dysponuje własnymi pracowniami wyposażonymi w najnowszy sprzęt wykorzystywany w renomowanych gabinetach, profesjonalne urządzenia i sprzęt dydaktyczny. Oferowane studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, oferta studiów podyplomowych, a przede wszystkim studia prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej oraz liczne kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kompetencje pracownicze, przyciągają studentów i słuchaczy spoza regionu. Wysoka jakość edukacyjna łódzkiej uczelni nagradzana jest licznymi certyfikatami, w tym prestiżowy Znak Jakości „Studia z przyszłością”, tytuł Lidera Edukacji czy "Lider Jakości Kształcenia".

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 3

Uczelnia od lat związana z Towarzystwem Salezjańskim, w 1996r. dotychczasowa szkoła policealna otrzymała uprawnienia uczelni wyższej i działała jako Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, na podstawie decyzji wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2012r. uczelnia zmienia nazwę, funkcjonując obecnie jako Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Posiadając akredytację i uprawnienia akademickie, uczelnia realizuje program studiów w oparciu o trzywydziałową strukturę oferującą studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz studia podyplomowe. Uczelnia jest członkiem Istituzioni Universitarie Salesiane, wchodząc w skład 60 salezjańskich szkół wyższych działających na całym świecie. Łódzka uczelnia kształci studentów wykorzystując ponad 90-letnie tradycje salezjańskiej edukacji w Łodzi oraz doświadczenie międzynarodowej sieci szkół, przygotowując autorski program edukacyjny zatwierdzony przez ministra odpowiedzialnego za edukację wyższą. Absolwenci Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania, przygotowani są do podjęcia pracy w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie z zachowaniem wartości moralnych oraz możliwość kontynuacji nauki na pokrewnych kierunkach. Bogata oferta studiów podyplomowych oraz liczne kursy podnoszące umiejętności i szkolenia zawodowe pozwalają dostosować się do wymogów współczesnego rynku pracy.

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 18

Opinie: 15

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kontynuuje wieloletnie tradycje Wydziału Prawno-Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej, które w 1961r. zostały włączone w struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Obecny Wydział Zarządzania rozpoczął swoją działalność 01-IX-1994r., budując swoją strukturę w oparciu o 6 jednostek zajmujących się szeroko pojętą działalnością związaną z zarządzaniem, które funkcjonowały dotychczas w ramach Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego. Studia prowadzone przy Uniwersytecie Łódzkim zapewniają doskonałe przygotowanie menadżerskie i samodzielne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjny program edukacyjny opracowany przez kadrę akademicką. Kontakt uczelni z partnerami zewnętrznymi pomaga wypracować szczegółowy zakres umiejętności praktycznych, szczególnie cenionych przez przyszłych pracodawców. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi szeroko zakrojony program badawczo-naukowy współpracując z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Pracownicy uniwersytetu, słuchacze studiów doktoranckich i studenci biorą czynny udział w realizacji programów badawczych. Wyróżniający się studenci Wydziału Zarządzania mają często okazję spotkać się z przyszłymi pracodawcami już w trakcie odbywania studiów, co ułatwia przyszłą ścieżkę kariery zawodowej. 

Polska Akademia Otwarta (PAO)

Galeria Polska Akademia Otwarta (PAO)
Galeria Polska Akademia Otwarta (PAO)
Galeria Polska Akademia Otwarta (PAO)
Galeria Polska Akademia Otwarta (PAO)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Opinie: 10

Z inicjatywy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, uchwałą uczelnianego Senatu, 05-III-2007r. powołano do życia ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną – Polską Akademię Otwartą. Akademia realizuje program kształcenia I-ego i II-ego stopnia, na studiach licencjackich i magisterskich w systemie niestacjonarnym. Duża popularność tego typu przeprowadzania zajęć doprowadziła do dynamicznego rozwoju Łódzkiej akademii. Wprowadzając zdalny system edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, uczelnia daje możliwość podjęcia studiów osobom, które z różnych przyczyn nie mogą studiować w klasycznym modelu. Osoby pracujące i mieszkające w każdym zakątku kraju, mogą rozpocząć edukacje bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i potrzeby pojawiania się na zajęciach stacjonarnych. Wykorzystując techniki kształcenia na odległość i udostępniając materiały studentom, uczelnia jest w stanie realizować program studiów niczym nie różniący się od tego realizowanego podczas systemu stacjonarnego. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, która według rankingów „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej”, jest trzecią najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888 - bezpłatna infolinia
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ( zobacz więcej )

Łódź

ul . Gdańska 32, Łódź

tel.:

+ 48 42 662 16 01, + 48 42 662 16 02

ikonka email do uczelni

kancelaria@amuz.lodz.pl

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice ( zobacz więcej )

96-100 Skierniewice

ul. Batorego 64 C

tel.:

46 834 40 09, 46 834 40 02

ikonka email do uczelni

bos@pusb.pl

REKOMENDOWANA UCZELNIA


Wybrane uczelnie w województwie łódzkim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach jest zawodową publiczną uczelnią, która funkcjonuje od 2005 roku. Patronuje jej Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, co oznacza, że poziom kształcenia uczelni jest wysoki i doskonale przygotowuje kadry zawodowe, spełniające oczekiwania nowoczesnego rynku pracy. Uczelnia składa się z dwóch wydziałów: Ekonomii i Administracji oraz Nauk Przyrodniczych i Technicznych, a także jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.

Szkoła kształci na 11 kierunkach na studiach pierwszego stopnia: licencjackich oraz inżynierskich. Kandydaci mają do wyboru między innymi: administrację, pedagogikę, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatykę, pielęgniarstwo, dietetykę oraz kosmetologię. Szkoła posiada świetnie zorganizowaną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Oferuje studentom możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, projektach naukowych, wymianach, a także stażach i praktykach zawodowych.

Adres: ul. Stefana Batorego 64C, 96-100 Skierniewice

2. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w SkierniewicachWyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach jest uczelnią prywatną, która funkcjonuje od 1996 roku. Szkoła oferuje studia pierwszego stopnia na 4 kierunkach: administracja, zarządzanie, pedagogika, socjologia, a także studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ogrodnictwo. Uczelnia cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów, posiada świetną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają możliwość uczestniczenia stażach, praktykach zawodowych, ciekawych projektach czy kursach doszkalających.

Szkoła nieustannie się rozwija, dopasowując swoją ofertę oraz program kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Współpracuje z partnerami biznesowymi, a także z wieloma uczelniami na terenie całego kraju. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na dalszych etapach kształcenia w innych ośrodkach akademickich, są też świetnie przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych związanych z ukończonym kierunkiem studiów.

Adres: ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice

3. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie jest niepubliczną uczelnią działającą od 1998 roku. Szkoła posiada nie tylko świetną ofertę studiów, ale również komfortową bazę lokalową dla studentów, między innymi dobrze rozwinięty ośrodek sportu, własny akademik, bibliotekę oraz inne udogodnienia dla osób studiujących. W ofercie kształcenia są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach między innymi: administracja, europeistyka, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego.

Uczelnia organizuje również spory pakiet studiów podyplomowych, których kierunki są nieustannie konsultowane z przedstawicielami biznesu i dopasowywane do potrzeb i realiów rynku pracy. Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej mają możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, a także brać udział w praktykach i stażach organizowanych u najlepszych pracodawców w regionie. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno

4. Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim

Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim jest uczelnią niepubliczną, działającą od 2003 roku. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kilku kierunkach, takich jak stosunki narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Studenci maja możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach oraz wielu formach dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi wiele programów i projektów, współpracuje z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu jest w stanie zaoferować nie tylko kształcenie na wysokim poziomie, ale również dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Na uczelni kształci się kilka tysięcy studentów. Kameralne warunki oraz świetna baza gwarantują, że nauka będzie upływała przyjemnie i bezproblemowo. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy, chętnie również podejmują różne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

Adres: ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

5. Społeczna Akademia nauk w BełchatowieSpołeczna Akademia Nauk w Bełchatowie to niepubliczna uczelnia, oferująca wysoki poziom kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ofercie studiów pierwszego stopnia są między innymi: pedagogika, resocjalizacja, zarządzanie, rachunkowość i finanse w zarządzaniu, administracja, zarządzanie logistyczne. Nauka odbywa się na studiach stacjonarnych oraz w trybie zaocznym. Ta druga forma doskonale sprawdza się w przypadku osób, które pracują zawodowo, ale równolegle chcą uzupełnić lub podwyższyć posiadane wykształcenie.

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie posiada świetną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych. Oferuje studentom możliwość dokształcania się na praktykach, stażach, kursach i szkoleniach. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, a także ze światem biznesu. Dzięki temu oferuje wysoki poziom kształcenia, który dostarcza studentom nowych kwalifikacji i umiejętności, które są obecnie mocno poszukiwane na rynku pracy.

Adres: ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów

Największym miastem tego województwa jest Łódź i chcąc tam studiować możemy wybrać spośród 23 uczelni, których pełna lista znajduje się pod linkiem - studia w Łodzi.
Jest tam 16 niepublicznych szkół wyższych, oraz 7 publicznych placówek.