Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Publiczna)

palceholder

26-600 Radom

ul. Malczewskiego 29

tel.:

+48 (48) 3618000, +48 (48) 3617000

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Analityka gospodarcza
Architektura wnętrz
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Budownictwo
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo i nowe media
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Grafika
Informatyka
Informatyka techinczna
Kosmetologia
Lekarski
Lingwistyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Menadżer produktu
Pedagogika
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Prawo
Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków
Psychologia
Robotyka i automatyzacja procesów* (planowany do uruchomienia po uzyskaniu zgody MEN)
Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Sztuka mediów i edukacja wizualna
Technologia chemiczna
Towaroznawstwo
Transport i logistyka
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody
Zarządzanie i inżynieria produkcji* (planowany do uruchomienia po uzyskaniu zgody MEN)

Opis Uczelni

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNY (UTH) IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Bogata historia radomskiej uczelni akademickiej sięga 13-I-1950r. i powołania na wniosek Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Szkoły Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu – jednowydziałowej szkoły wieczorowej. W trakcie swojej historii uczelnia przeszła szereg reorganizacji i kilkukrotnie zmieniała nazwę, od 11-IX-2012r. prowadzi działalność jako Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Uczelnia jest jedyną szkołą publiczną w regionie, oferującą tak bogaty wybór kierunków technicznych, pedagogicznych, artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych i nauk o zdrowiu. Radomski uniwersytet zbudowany jest w oparciu o 3 wydziały techniczne i 5 wydziałów nietechnicznych, posiada bogate zaplecze naukowo-badawcze, rozwiniętą infrastrukturę i doskonałą kadrę wykładowców akademickich, dzięki czemu zbudowano unikalny system edukacyjny na wysokim, europejskim poziomie.

 

Koła naukowe

Sytuowany w gospodarczo prężnym regionie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jest cenionym ośrodkiem naukowo-badawczym. Ucharakteryzowany przez niezliczoną ilość kierunków studiów, uniwersytet ten jest nie tylko hubem technologii, ale i humanistyki.

Co czyni go unikalnym na tle innych uczelni w regionie, to aktywne i znaczące koła naukowe działające na terenie tego uniwersytetu. Obejmuję one szeroki spektrum zainteresowań, od nauk technicznych, przez nauki humanistyczne, aż po nauki społeczne. Koła naukowe na UTH to nie tylko miejsca, gdzie studenci mogą poszerzyć swoje umiejętności i potencjał badawczy, ale również przestrzeń, gdzie mogą rozwijać swoje pasje.

Spośród wielu kół naukowych na UTH, najbardziej popularne i aktywne to Koło Naukowe Informatyki, Koło Naukowe Mechaniki i Budowy Maszyn, czy Koło Naukowe Pedagogiki. Każde z nich daje studentom możliwość rozwijania swoich talentów w ramach specjalistycznego sprzętu i placówek badawczych dostępnych na terenie UTH. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, uniwersytet stawia na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, co jest kluczowym elementem pracy w kółkach naukowych.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jest wielokierunkową i interdyscyplinarną uczelnią z silnymi podłożami technicznymi. Uczelnia na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny Radomia, oferując szeroki wachlarz kierunków studiów na swojej tyle technologicznej, jak i humanistycznej.

Studia podyplomowe na UTH to doskonała możliwość rozwoju zawodowego nie tylko dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, ale również dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w wybranym obszarze. Przykładowe kierunki obejmują zarówno te techniczne, jak i humanistyczne - od energetyki poprzez logistykę aż po zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wśród najpopularniejszych kierunków studiów podyplomowych na UTH znajdują się m.in.

  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
  • Automatyka i Robotyka,
  • Logistyka w Biznesie.
Dla tych, którzy są zainteresowani dziedzinami społeczno-humanistycznymi, uczelnia oferuje takie kierunki jak Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna czy Psychologia w Zarządzaniu.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami - 3 przykłady

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu znajduje się wśród doskonale wyposażonych uczelni w Polsce, oferując najwyższej jakości kształcenie na kierunkach technologicznych i humanistycznych.

Spośród uczelni w okolicy, które oferują podobne kierunki studiów, należy wspomnieć o trzech.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest publiczną uczelnią, która podobnie jak UTH oferuje bogaty wybór kierunków studiów z zakresu nauk technicznych i humanistycznych. Dynamiczny rozwój uniwersytetu, doskonałe warunki studiowania i troska o studentów czynią go ciekawym wyborem.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach to kolejna instytucja, która daje możliwość studiowania na różnorodnych kierunkach technicznych. Jej atutem są nowoczesne laboratoria, wykwalifikowany personel oraz silne powiązania z lokalnym biznesem i przemysłem.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uniwersytet, który pozostaje podobny do UTH w kwestii różnorodności programów studiów i zasobów dla studentów. Edukacja na tej uczelni jest inwestycją w przyszłość dzięki oferowanemu połączeniu nauki i praktyki.

Wszystkie wyżej wymienione uczelnie, podobnie jak UTH w Radomiu, są gwarancją wysokiej jakości kształcenia i przyjaznej atmosfery studiowania.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Zostań studentem AHE w Łodzi
Zapraszamy na Politechnikę Częstochowską!
WSL Odkryj Logistykę