Galeria SAN ON-LINE
Galeria SAN ON-LINE
Galeria SAN ON-LINE
Galeria SAN ON-LINE
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1500zł od 1600zł

Finanse i Rachunkowość

Zobacz

Cena za semestr od 1300zł

Logistyka

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1450zł od 1650zł

Psychologia

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1250zł od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Społeczna Akademia Nauk, SAN ON-LINE

Polska Akademia Otwarta powstała w 2007 roku z inicjatywy Społecznej Akademii Nauk (dawnej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), której członkowie uznali, iż w dobie wszechobecnej informatyzacji i globalizacji, a więc i otwarcia zagranicznych rynków pracy oraz potrzeby bezustannego poszerzania swoich kompetencji, optymalnym dla osób pragnących kontynuować edukację rozwiązaniem będzie umożliwienie im studiowania przez Internet. Tak też się stało…

Doświadczenie zdobyte przez cały okres kształcenia on-line oraz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym przyczyniły się do powstania nowoczesnej jednostki SAN ON-LINE. Wykorzystujemy tutaj doświadczenie zdobyte przez P@O oraz najnowocześniejsze techniki realizacji zajęć dzięki Platformie Edukacyjnej Blackboard Learn Ultra.

Społeczna Akademia Nauk, SAN ON-LINE, inaczej niż w przypadku innych uczelni w Łodzi, które oferują możliwość odbywania części zajęć on-line, aktywnie wdraża i realizuje koncepcję pełnego kształcenia na odległość.

Do oferty SAN ON-LINE należą:

• studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika i zarządzanie;

• studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika i zarządzanie;

• studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia


 

Dlaczego my?


Kształcenie na odległość to przede wszystkim komfort studiowania. Student, który nie mógłby z jakiś powodów (prywatnych, rodzinnych, zdrowotnych, związanych z pracą zarobkową etc.) dojeżdżać na regularne zajęcia, nie musi przejmować się potencjalnymi nieobecnościami i wynikającymi z nich brakami w zdobywanej wiedzy – w SAN ON-LINE ma pełen dostęp do informacji bez wychodzenia z domu!

Dzięki zastosowaniu przez Społeczną Akademię Nauk innowacyjnego rozwiązania, jakim jest e-learning, wyróżnia się ona na tle innych uczelni w Łodzi. Uczący się w niej studenci zapoznają się z udostępnianymi im materiałami oraz podchodzą do sprawdzających ich wiedzę testów wtedy, gdy chcą, oraz tam, gdzie chcą. Dzięki temu mogą sprawnie zarządzać swoim, tj. tak, by nauka nie kolidowała z ich innymi obowiązkami. Platforma SAN ON-LINE wzbogacona została również o synchroniczne wykłady on-line (nieobowiązkowe w dniach pn.-pt po godz. 18.00), asynchroniczne interaktywne fora edukacyjne, za pośrednictwem których studenci kontaktują się np. z wykładowcami.

Programy studiów realizowanych przez studentów SAN ON-LINE w Łodzi zostały opracowane przez cenionych specjalistów oraz metodyków kształcenia na odległość. Dzięki temu uczelni udało się zachować wysoką jakość świadczonych usług dydaktycznych – równie wysoką co w innych uczelniach w Łodzi. Poza tym współpracuje z informatykami i grafikami, dzięki czemu korzystanie z prowadzonej przez nią platformy edukacyjnej jest niezwykle proste i przyjemne. W razie jakichkolwiek problemów z jej działaniem, studenci mogą kontaktować się z doskonale wykwalifikowanym działem technicznym, który szybko poradzi sobie z usterką lub udzieli odpowiednich porad co do funkcjonowania platformy. Do dyspozycji studentów są również facylitatorzy, obserwatorzy i ewaluatorzy.

Samo udostępnianie materiałów dydaktycznych w celu zapewnienia studentom prawdziwego komfortu dalszego kształcenia się to z całą pewnością za mało. Dlatego właśnie SAN ON-LINE oferuje rekrutację on-line, a także, dla studentów, którzy rozpoczynają lub już rozpoczęli naukę, wirtualny dziekanat, wirtualne biblioteki i najnowocześniejszą platformę Blackboard Learn Ultra.

 

Zasady rekrutacji na SAN ON-LINERekrutacja na studia w Społecznej Akademii Nauk przebiega on-line. W jej ramach kandydat musi:

• wypełnić formularz rekrutacyjny, a następnie zarejestrować się w systemie on-line;

• wydrukować formularz i podpisać go;

• wydrukować dwa egzemplarze umowy finansowej (wraz z załącznikami), a następnie uzupełnić je i podpisać (na każdej stronie powinny znaleźć się parafki);

• dołączyć niezbędne dokumenty:

świadectwo dojrzałości (oryginał bądź odpis wydany przez szkołę średnią lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną) – dot. rekrutacji na studia I-go stopnia; dyplom wraz z suplementem – dot. rekrutacji na studia II-go stopnia;

zdjęcie w formacie legitymacyjnym; kserokopia dowodu wpłaty wpisowego


Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

ul. Sienkiewicza 9, pok. 405

90-113 Łódź

z dopiskiem: Rekrutacja SAN ON-LINE

 

Kontakt

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9, pok. 405

tel.:

42 664-66-50