Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. zachodniopomorskie - 25 uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Koszalin)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Koszalin)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Koszalin)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Koszalin)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Koszalin)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Akademia Morska w Szczecinie

Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Galeria Akademia Morska w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 56

Opinie: 15

Tradycja szczecińskiej szkoły wyższej o profilu morskim sięga 01-I-1947r., kiedy zdecydowano o przeniesieniu do Szczecina, funkcjonującego w Gdyni Wydziału Nawigacyjnego i utworzenie Państwowej Szkoły Morskiej. W kolejnych latach powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego i pomaturalna Państwowa Szkoła Morska, o charakterze szkoły wyższej. W 1967r., szkoły połączyły się tworząc Wyższą Szkołę Morską z oferującą dwa wydziały - Nawigacyjny i Mechaniczny. Wraz z rozwojem floty handlowej, powstawały kolejne wydziały, a uczelnia zdobywała uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w wielu dyscyplinach, w 2004r. zachodniopomorska uczelnia została podniesiona do rangi Akademii, zmieniając nazwę na obecną - Akademia Morska w Szczecinie. Rozwój technologii cyfrowych i dziedzin IT, pozwolił uczelni w 2018r. utworzyć nowe kierunki, kształcące studentów w oparciu o nowoczesne trendy informatyczne. Nowoczesna uczelnia oferuje studentom nie tylko kierunki typowo morskie, ale również szeroki wachlarz kierunków lądowych. Absolwenci szczecińskiej akademii zasilają szeregi kadry nawigatorów, elektromechaników, geodetów czy programistów, jak i wiążących swoją przyszłość z żeglugą morską. Uczelnia prowadzi zarówno jednolite jak i niestacjonarne licencjackie, magisterskie i doktorskie.
 

Politechnika Koszalińska

Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 12

Koszalińska uczelnia została powołana do życia jako Wyższa Szkoła Inżynierska, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08-VI-1968r. Uczelnia bardzo szybko zaczęła się rozwijać i w 1972r. otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, a w dwa lata później powołano pięć instytutów posiadających uprawnienia wydziałów. Na mocy ustawy przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 04-VII-1996r., uczelnia zaczęła funkcjonować jako Politechnika Koszalińska. W ramach realizacji zadań naukowo-badawczych uczelnia bierze udział między innymi w programach SEIPA - Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej, TEMPUS – program wspierający międzyuczelnianą współpracę w krajach Unii Europejskiej i państwach partnerskich, CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej oraz program Erasmus+. Obecnie struktura uczelni zbudowana jest z sześciu Wydziałów i Filii Zamiejscowej w Szczecinku, oferując kilkadziesiąt kierunków studiów na studiach licencjackich i inżynierskich I-ego stopnia, studiach magisterskich uzupełniających, jednolitych 5-cio letnich studiach magisterskich, seminariach doktoranckich i kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Wyspecjalizowana kadra i najwyższej jakości program edukacyjny, pozwalają absolwentom swobodnie poruszać się po regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. 

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 25

Opinie: 16

Szczecińska uczelnia charakterze medycznym, powstała 20-III-1948r., jako Akademia Lekarska, będąc trzecia uczelnia wyższą w Szczecinie. Od 1949r. uczelnia kształciła przyszłych medyków jako Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego, w 1992r. uczelnia nosiła nazwę Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, od 2010r. funkcjonuje pod obecną nazwą Pomorski Uniwersytet Medyczny. Studenci nabierają umiejętności praktycznych w dwóch Szpitalach Klinicznych i Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, a działalność edukacyjna prowadzona jest w oparciu o trzywydziałową strukturę oferującą studia jednolite magisterskie, stacjonarne studia I, II i III- ego stopnia oraz studia podyplomowe, od 25 lat studenci zagraniczni medycyny i stomatologii mogą wybrać wykłady w języku angielskim, a od 2013r. wprowadzono ofertę skierowaną specjalnie dla studentów z Niemiec. Realizując międzynarodowy program Erasmus+, uczelnia umożliwia pracownikom i studentom wyjazdy do kilku krajów europejskich. Wysoka jakość nauczania sprawia, że absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego są cenionymi w cenionymi nie tylko w kraju fachowcami, a ich osiągnięcia naukowe i kliniczne zyskują uznanie międzynarodowe. Szczecińska uczelnia tworzy doświadczone kadry przyszłych lekarzy, stomatologów, farmaceutów, laborantów i specjalistów nauk o zdrowiu.

Akademia sztuki w Szczecinie ( zobacz więcej )

70-562 Szczecin

plac Orła Białego 2

tel.:

ikonka email do uczelni

sekretariat@akademiasztuki.eu

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) filia w Koszalinie ( zobacz więcej )

75-601 Koszalin

ul. Zwycięstwa 113

tel.:

94 343-10-71, 94 342-68-35

ikonka email do uczelni

sekretariat@koszalin.gwsh.gda.pl

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (KWSNH) ( zobacz więcej )

Koszalin

ul. Batalionów Chłopskich 79 / ul. Wojska Polskiego 36

tel.:

94 346-14-61, 94 347-13-39

ikonka email do uczelni

info@kwsnh.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk - Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu ( zobacz więcej )

78-100 Kołobrzeg

ul. Kasprowicza 3

tel.:

94 35 20 072

ikonka email do uczelni

kolobrzeg@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Szczecinku ( zobacz więcej )

78-400 Szczecinek

ul. Artyleryjska 9

tel.:

94 72 20 360

ikonka email do uczelni

szczecinek@san.edu.pl

Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM (SSW) w Stargardzie Szczecińskim ( zobacz więcej )

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Kazimierza Wielkiego 17

tel.:

91 577 83 60

ikonka email do uczelni

rekrutacja@stargardinum.pl

dziekanat@stargardinum.pl

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (CB) ( zobacz więcej )

71-011 Szczecin

ul. Mieszka I 61 c

tel.:

91 48 38 171

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cb.szczecin.pl

dziekanat@cb.szczecin.pl

Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie ( zobacz więcej )

71-414 Szczecin

Plac Jana Kilińskiego 3

tel.:

91 422 51 32, 91 422 51 66

ikonka email do uczelni

szczecin@wspkorczak.eu

Uniwersytet Szczeciński (USZ) ( zobacz więcej )

70-453 Szczecin

al. Papieża Jana Pawła II 22a

tel.:

+48 91 444 11 60, +48 91 444 11 64

ikonka email do uczelni

rekrutacja@univ.szczecin.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) Politechniki Koszalińskiej ( zobacz więcej )

75-343 Koszalin

ul Kwiatkowskiego 6e

tel.:

94 34 39 114

ikonka email do uczelni

wne@tu.koszalin.pl