Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia woj. zachodniopomorskie - 25 uczelni

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 5

Szczecińska Akademia Nauk Stosowanych TWP stanowi elitarną instytucję edukacyjną, usytuowaną w historycznym i malowniczym Szczecinie, która oferuje naukę na wysokim poziomie. Jest to miejsce dla ambitnych osób, aspirujących do roli liderów, które poszukują niezbędnej wiedzy i umiejętności do odniesienia sukcesu w szybko zmieniającym się świecie. 

Misją Akademii jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im stawienie czoła wyzwaniom zawodowym oraz aktywne działanie w społecznościach lokalnych i międzynarodowych. Uczelnia przywiązuje wagę do nowoczesnych metod nauczania, wspierając rozwój myślenia krytycznego i kreatywności wśród studentów, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych i promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 6

W marcu 2006 roku, z pozwoleniem Ministerstwa Edukacji, nastąpiła zmiana nazwy uczelni na Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Obecnie instytucja ta funkcjonuje jako Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie. W chwili obecnej, uczelnia oferuje szereg programów edukacyjnych, w tym jednolite studia magisterskie, studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także studia podyplomowe. Prowadzone są również różnorodne kursy i szkolenia, mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych.

Szkoła aktywnie uczestniczy w programie Erasmus+, oferując swoim studentom możliwość odbycia części nauki lub praktyk za granicą. Taka forma edukacji sprzyja nie tylko rozwojowi umiejętności językowych, ale również pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w organizacjach międzynarodowych. Absolwenci, zdobywając tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy, dysponując solidnymi podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi umiejętnościami, co przekłada się na ich sukcesy w sektorach IT, edukacji oraz służbach mundurowych.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie) (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 26

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie została założona w 1995 roku. Od tego czasu istnieje nieprzerwanie przez 29 lat, realizując swój cel kształcenia na profilu praktycznym. Ukończyło ją ponad 12000 studentów i słuchaczy, reprezentujących różne środowiska, takie jak pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy, prawnicy, pracownicy dużych korporacji, instytucji, służb mundurowych oraz służb cywilnych. 

Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze zarówno w strukturach administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki. Uczelnia jest niepubliczną instytucją, a po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł licencjata lub magistra. WSAP w Szczecinie oferuje kształcenie na kierunku administracja (studia I i II stopnia) oraz na kierunku prawo (studia magisterskie trwające 5 lat). Ponadto, w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia podyplomowe oraz prestiżowe programy Master of Business Administration (MBA) i Master of Public Administration (MPA).

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 2

Collegium Humanum w Szczecinie to filia prowadzona przez niepubliczną uczelnię, tj. Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska. Szczeciński oddział dysponuje przede wszystkim studiami jednolitymi magisterskimi. Są to w większości kierunki psychologiczne, m.in. Neuromarketing, Neuropsychologia, Psychologia, Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa, Psychologia międzykulturowa, Psychologia uzależnień, Psychologia reklamy i mediów, Psychotraumatologia, Psychoterapia, Psychology czy Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. 

Część studiów odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej, a część w b. Wysokość czesnego we wszystkich przypadkach wynosi 2450 zł. Studiowanie w Collegium Humanum pozwala zdobyć zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę, które przełożą się na wymarzone zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 

Politechnika Morska w Szczecinie (Publiczna)

Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 17

Akademia Morska w Szczecinie to miejsce o długoletniej tradycji edukacji morskiej. Przygotowujemy przyszłych oficerów, nawigatorów, mechaników i elektryków. Naszych studentów kształcimy wedle najnowszych standardów i wymagań światowej floty. Połączyliśmy tradycje z nowoczesnym modelem kształcenia wymaganym w dynamicznie rozwijającym się świecie. W odpowiedzi na te zmiany stworzyliśmy dwa wydziały, wydział Mechatroniki i Elektrotechniki oraz wydział Informatyki i Telekomunikacji, zwracając w ten sposób uwagę na szybko rozwijający się świat cyfrowy. 

Kształcimy na pięciu wydziałach. Studenci nasi zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną a także mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej. Mamy wysoce wykwalifikowaną kadrę wykładowców i na najwyższym poziomie centrum dydaktyczno-naukowe. Organizujemy szkolenia których ukończenie zapewnia uzyskanie zatwierdzonych przez organy administracji państwowej i międzynarodowej certyfikatów niezbędnych w pracy na morzu i w sektorach lądowych. Nasza uczelnia reagując na zmiany i wymagania współczesności, kształci studentów tak by byli coraz bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) z oddziałem w Szczecinie to jeden z oddziałów prywatnej uczelni, która została założona w 2001 roku w Gdańsku. Poza filią szczecińską, posiada również swój oddział zamiejscowy w Ostrołęce. Oferta kształcenia powyższego oddziału zakłada nauczanie na następujących kierunkach studiów: Pedagogika (I, II stopnia), Psychologia (jednolite magisterskie). 

Dodatkowo WSSE posiada bogaty wykaz specjalistycznych szkoleń i kursów uzupełniających do zawodu, z czego mogą skorzystać wszyscy. Programy kształcenia są tworzone w ścisłej współpracy z zarówno krajowymi uczelniami wyższymi, jak i ośrodkami zagranicznymi, co przekłada się na możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych programach wymiany studentów.

Politechnika Koszalińska (Publiczna)

Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 13

Politechnika Koszalińska to jedyna publiczna uczelnia techniczna na Pomorzu Środkowym a także jedyną Politechnika w województwie zachodniopomorskim. Naszym studentom oferujemy 25 nowoczesnych kierunków w tym studia techniczne, ekonomiczne, humanistyczne i artystyczne. Umożliwiamy uzyskanie stopni licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora. Zapewniamy najnowocześniejsze pracownie i  laboratoria, kadrę znamienitych wykładowców, mamy także platformę e-learningową gdzie można znaleźć materiały przydatne w nauce. 

Na naszej uczelni działają różnorodne koła i organizacje studenckie pozwalające rozwijać indywidualne zainteresowania. Przygotowaliśmy także zróżnicowany system stypendialny, jesteśmy uczelnią rozwijającą się zgodnie ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy, nasi studenci mogą odbywać trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach których działalność jest ściśle powiązana z kierunkami kształcenia, by zapewnić najwyższą jakoś gwarantujemy nauczanie teoretyczne jak i praktyczne.

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) (Publiczna)

Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 30

Pomorski Uniwersytet Medyczny to ceniona uczelnia w Polsce i za granicą. Obecnie oferuje cztery wydziały: lekarski z możliwością nauczania w języku angielskim, lekarsko-Stomatologiczny, lekarsko- Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz wydział Nauk o Zdrowiu. Mamy 14 kierunków w tym nowy kierunek - farmacja. Prowadzimy studia magisterskie, studia 1,2,3 stopnia, studia podyplomowe. Bierzemy udział w programie Erasmus+ nasi studenci i pracownicy wyjeżdżają do wielu zagranicznych uczelni z którymi mamy podpisane umowy, pozwala to zdobyć nowe doświadczenia naukowe i doskonalić języki obce.

Nasza kadra dydaktyczno-naukowa składa się ze znamienitych profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów. Posiadamy wysoko rozwinięte zaplecze dydaktyczne z  nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami. Nasi studenci mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, świadczymy bowiem usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych. Organizujemy sympozja i stowarzyszenia gdzie nasi studenci mogą rozwijać zainteresowania.

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Politechnika Koszalińska (Publiczna)

Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 13

Politechnika Koszalińska to jedyna publiczna uczelnia techniczna na Pomorzu Środkowym a także jedyną Politechnika w województwie zachodniopomorskim. Naszym studentom oferujemy 25 nowoczesnych kierunków w tym studia techniczne, ekonomiczne, humanistyczne i artystyczne. Umożliwiamy uzyskanie stopni licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora. Zapewniamy najnowocześniejsze pracownie i  laboratoria, kadrę znamienitych wykładowców, mamy także platformę e-learningową gdzie można znaleźć materiały przydatne w nauce. 

Na naszej uczelni działają różnorodne koła i organizacje studenckie pozwalające rozwijać indywidualne zainteresowania. Przygotowaliśmy także zróżnicowany system stypendialny, jesteśmy uczelnią rozwijającą się zgodnie ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy, nasi studenci mogą odbywać trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach których działalność jest ściśle powiązana z kierunkami kształcenia, by zapewnić najwyższą jakoś gwarantujemy nauczanie teoretyczne jak i praktyczne.

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 5

Szczecińska Akademia Nauk Stosowanych TWP stanowi elitarną instytucję edukacyjną, usytuowaną w historycznym i malowniczym Szczecinie, która oferuje naukę na wysokim poziomie. Jest to miejsce dla ambitnych osób, aspirujących do roli liderów, które poszukują niezbędnej wiedzy i umiejętności do odniesienia sukcesu w szybko zmieniającym się świecie. 

Misją Akademii jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im stawienie czoła wyzwaniom zawodowym oraz aktywne działanie w społecznościach lokalnych i międzynarodowych. Uczelnia przywiązuje wagę do nowoczesnych metod nauczania, wspierając rozwój myślenia krytycznego i kreatywności wśród studentów, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych i promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Aktualności - Studia

Zobacz uczelnie na mapie w woj. zachodniopomorskim